Neretas SAC

Neretas sociālās aprūpes centrs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

 • Adrese: Rīgas iela 6, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV5118.
 • Tālrunis/Fakss 65176450, E-pasta adrese: neretassac[et]neretasnovads.lv

Neretas SAC vadītāja Ina Riekstina

 • tālr. 29165363, E-pasta adrese: ina.riekstina[et]neretasnovads.lv

NERETAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS ir Neretas novada pašvaldības iestāde, kura izveidota 2009. gada 1. septembrī.

Ceļu es staigāšu tikai vienreiz.
Un tādēļ, ja es varu izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, es to gribu darīt tagad, nevis atlikt vai atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa šo ceļu es vairs neiešu.

Viljams Pens

Mēs Jums palīdzēsim, ja nevarat vairs aprūpēt sevi vai savus piederīgos.

ILGLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE

Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēja sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, piedāvājam ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu.

Mēs piedāvājam:

 • dzīvošanu vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās;
 • pastaigām plašu, tīru un sakoptu teritoriju;
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • kultūras un atpūtas pasākumus;
 • garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

Mēs nodrošinām:

 • diennakts sociālo aprūpi;
 • ēdināšanu, ņemot vērā klienta vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • nepieciešamos palīglīdzekļus;
 • inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību;
 • telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.

Plānotais vietu skaits Neretas novada pašvaldības Neretas sociālās aprūpes centrā 2018. gadā -34.

Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 • VSAA izziņas per pensiju/pabalstu apmēru;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta( forma Nr. 072);
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE

Ja vēlaties doties ceļojumā vai komandējumā un šajā laikā nevarat nodrošināt mājas aprūpi savam tuviniekam, mēs pieskatīsim un parūpēsimies par Jūsu piederīgo.

Ja Jums vai Jūsu piederīgajam pēc saslimšanas ir nepieciešama sociālā aprūpe, līdz pilnībā tiks atgūtas pašaprūpes spējas, piedāvājam īslaicīgo sociālās aprūpes pakalpojumus (sākot no 1 diennakts).

Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • medicīniskā izziņa;
 • pase.

Neretas sociālās aprūpes centrs ir Neretas novada pašvaldības iestāde un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other