Mazzalvieši veido vadāmus robotus

Šis mācību gads Latvijā ir izsludināts par tehnoloģiju gadu. Mazzalves pamatskola 2019./2020.mācību gadā saņēma papildus ESF finansējumu vairāk kā divi tūkstoši eiro projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) robotikas interešu izglītības nodarbību organizēšanai skolā un mācību vizīšu organizēšanai uz Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām praktisko darbu veikšanai.

Atbalstām izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Neretas novada pašvaldības abas skolas arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr.8.3.2.2/16/I/001), kurš tiek realizēts no  2017.gada augusta. Projekta finansējums tiek izmantots atbalsta personāla nodrošināšanai – abās skolās ir pedagoga palīgi, psihologs un logopēds, kuri vajadzības gadījumā sniedz nepieciešamo atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams individuālo kompetenču attīstībai.

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības abas skolas arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, kurš tiek realizēts no  2017.gada augusta.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2019./2020.mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 10 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem.

Mazzalvieši pilda laboratorijas darbus LU laboratorijā

29.01.2019.

29. janvārī Mazzalves pamatskolas 6.-8. klašu skolēni devās uz Latvijas Universitātes dabaszinību centru, lai, piedaloties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2./16/I/001), apmeklētu praktisko nodarbību, izpildītu laboratorijas darbu bioloģijā “Šūna redzamajā  gaismā”, izmantojot Baltijā šobrīd labākajā laboratorijā esošos digitālos mikroskopus. Skolēniem bija iespēja  individuāli strādāt  ar moderniem digitālajiem mikroskopiem un digitālajām pipetēm.  Mikropreparātus    katrs varēja aplūkot ar  savu mikroskopu savienotā datorekrānā.  

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2018./2019. mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam ap 30 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā ir sasaistīti ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other