Meža cirsmas “Dēliņi”2 izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04; 05 nogabalu – platība 0,94  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 920,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.40 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Meža cirsmas “Dēliņi” 1 izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 012 0065, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 09.;10.;15.;16.- nogabalu – platība 5,33  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 37000,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Meža cirsmas “Cūciņas” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža īpašuma ”CŪCIŅAS”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 01; 04; 08; 09; 10; 11  nogabalu – platība 3,73  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 2300,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.11.20 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Meža cirsmas “Dēliņi 2” Mazzalves pagastā, Neretas novadā

Meža cirsmas “Dēliņi 2” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

Meža cirsmas “Dēliņi 1” Mazzalves pagastā, Neretas novadā izsole

Meža cirsmas “Dēliņi 1” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

Meža cirsmas “Cūciņas” Mazzalves pagastā, Neretas novadā izsole

Meža cirsmas “Cūciņas” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

 

 

Nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 29.jūlijā plkst. 14.00 Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” ar kopējo platību 34.6 m2 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 11.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 15000,00 ar PVN (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

Kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā – izsoles sākumcena EUR 230.00, nodrošinājums EUR 23.00, izsole 27.06.2019. plkst.10.00.

Pieteikšanās līdz 13.06.2019. plkst.16. 00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other