Pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Dzirnavu ielā 19, Neretā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Dzirnavu ielā 19, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32709000089, izsoles sākumcena EUR 640.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 64.00.

Atkārtota meža cirsmas izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04 un 05  nogabalu – platība 0,94   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 7820,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 1.jūnijā  plkst.10.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

 

Izsole dzīvokļa īpašumam Nr.2 Dzirnavu ielā 19, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Dzirnavu ielā 19, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.3270 900 0089, izsoles sākums – 24.04.2020., izsoles noslēgums – 25.05.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 800.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 80.00;

Meža cirsmas “Dēliņi 2” Mazzalves pagastā, Neretas novadā

Meža cirsmas “Dēliņi 2” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

Meža cirsmas “Dēliņi 1” Mazzalves pagastā, Neretas novadā izsole

Meža cirsmas “Dēliņi 1” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

Meža cirsmas “Cūciņas” Mazzalves pagastā, Neretas novadā izsole

Meža cirsmas “Cūciņas” izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

 

 

Meža cirsmas “Dēliņi”2 izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04; 05 nogabalu – platība 0,94  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 920,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.40 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv. –> Izsoles

Meža cirsmas “Dēliņi” 1 izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 012 0065, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 09.;10.;15.;16.- nogabalu – platība 5,33  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 37000,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv. –> Izsoles

Meža cirsmas “Cūciņas” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža īpašuma ”CŪCIŅAS”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 01; 04; 08; 09; 10; 11  nogabalu – platība 3,73  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 2300,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.11.20 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv. –> Izsoles

Nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 29.jūlijā plkst. 14.00 Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” ar kopējo platību 34.6 m2 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider