Par projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

2018.gada  10.septembris.

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”  Projekts tika realizēts pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam. Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tik noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām.

Par projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija”

2018.gada  30.maijs

Pārbaudot dabā Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros, tika konstatēts, ka izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti, teritorija ir uzturēta labā kārtībā.  Katru gadu tiek veikts monitorings – tas nozīmē veikta uzraudzība, dažādas gruntsūdeņu analīzes, lai konstatētu, ka neveidojas piesārņojums.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other