Noslēdzies konkurss “Jaunieši veido savu vidi 2018”

Šogad Neretas novada pašvaldība pirmo reizi izsludināja projektu konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”,  kurā varēja pieteikties novada jaunieši “.Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursā tika atbalstīti četri projektu pieteikumi.

Mazzalves pagastā finansējumu stieņa uzstādīšanai saņēma Alvis Spēlmanis un viņa draugu grupa. Zalves pagastā finansējumu lapenes iekārtošanai pie Sproģu peldētavas piešķīra jauniešiem no uzņēmuma “Kronīšu kokapstrāde”. Jaunieši paši radīja ideju par to, kādai lapenei ir jāizskatās, kā arī veica visus uzstādīšanas darbus.

Mentoru apmācības Aizkrauklē

Šī gada 19. un 26.septembrī plānotas apmācības topošajiem mentoriem arī Aizkrauklē.

Šādas apmācības jau ir notikušas Kuldīgā, Bauskā, Tērvetē, Jēkabpilī.

Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka uzsver – mentors ir tas pats darbaudzinātājs. Ja cilvēkam rodas ideja, bet nav pārliecības, ka spēs to paveikt, tad mentors ir tas, kurš gan dod padomu, gan iedrošina. “Kad es biju mentors lauku uzņēmējai – iesācējai, es viņai palīdzēju ar konkrētiem padomiem. Man tā bija laba pieredze, jo bija jāpārdomā katrs pateiktais teikums, un mēs labi satikām, jo tas ir svarīgi, lai būtu saskaņa un savstarpēja uzticēšanās. Mentors ir arī psihologs un noslēpumu glabātājs. Mentori ir brīvprātīgie! Tas nozīmē, ka to tīkls jāpaplašina, jo, cik tad viens cilvēks uz sabiedriskiem pamatiem var palīdzēt citiem?! Tā arī ir galvenā mentoru kustības problēma – cilvēku trūkums,” uzskata A. Hauka.

Aicinām gatavot projektus LEADER aktivitātēm

Jūlijā notika “Aizkraukles rajona partnerības” valdes sēde, kurā tika lemts par papildus piešķirtā finansējuma 800208 EUR LEADER projektu īstenošanai sadali pa rīcībām.

400000 EUR tika atvēlēti uzņēmējdarbības veicināšanai. Atbalsta intensitāte šiem projektiem būs 70%. Maksimālā viena projekta summa 50000 EUR. 200000 EUR tika novirzīti uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai ar lauksaimniecību nesaistītā produktu pārstrādē, t.sk., amatniecība), 100000 EUR- uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai lauksaimniecības produktu pārstrādē un 100000 EUR uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai tūrisma nozarē.

Neretas novada jaunieši iesaistās projektā “PROTI un DARI!”

Jau trešo gadu Neretas novada 15 – 29 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001) Arī šobrīd 3 jaunietes no Neretas  novada 4 mēnešus aktīvi darbosies projektā.

Projekta aktivitāšu rezultātā jaunietes ir sarosījušās, sapazinušās, guvušas pieredzi un idejas, apmeklējot dažādus pasākumus, piemēram, Neretas novada svētkos organizējot atrakcijas bērniem, viesojoties pie novada uzņēmējiem un izzinot viņu darba pieredzi. Dažādos kursos, ko jaunietes apmeklēs projekta ietvaros, viņas papildinās zināšanas vai iegūs jaunas prasmes (jaunietes apmeklēs manikīra, aprūpētāju un pavāru kursus). Svarīgi ir būt aktīvam, ieinteresētam, un viss izdosies.

Neretas novada pašvaldība jau gadu iesaistījusies “Dzīvo vesels Neretas novadā”

Neretas novada pašvaldībai 2018. gada jūnija mēnesī apritēs gads, kā ir iesaistījusies projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (Nr.9 2.4.2/16/I/034).  Pašvaldība iesāka projekta realizāciju tikai 2017. gada augustā, līdz ar to visus 2017. gada plānā paredzētos pasākumus neizdevās realizēt. Daudzus pasākumus plānots realizēt šogad un arī nākamajā gadā. Kopumā pasākumi ir apmeklēti labi. Iedzīvotāji ir apmierināti, ir izrādījuši interesi apmeklēt  pasākumus arī turpmāk.

Kā nodzīvot līdz 120 gadiem

Projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” Nr.9.2.4.2./16/I/034 ietvaros Neretas kultūras namā 11.jūnijā notika sirds un asinsvadu profilakses pasākums “Kā nodzīvot laukos līdz 120 gadiem” .

Ārsts Oskars Ābelītis sniedza informatīvu ieskatu cilvēka ķermeņa uzbūvē un to, kā cilvēka dzīvesveids un uztura režīms ietekmē veselības stāvokli. O.Ābelītis īpaši mudināja pēc iespējas mazāk uzturā lietot  cukuru un izstrādājumus, kuru sastāvā ir  rafinētie ogļhidrāti, kas izraisa asinsvadu apkaļķošanos jeb aterosklerozi un secīgi pēc tam sirds slimības.  Ārsts pārspīlētu cukura lietošanu uzturā salīdzināja ar pārmērīgu traukšanos automobilī, kas var izraisīt bēdīgas sekas. Labas veselības pamatā – sabalansēts uzturs un zināšanas par veselīgu ēšanas režīmu, atgādinot, ka lielākais bieds ir nevis tauku lietošana, bet gan rafinēto ogļhidrātu patērēšana (smalkmaizītes, konfektes u.c. izstrādājumi ar zemu uzturvērtību).

Neretas pašvaldības pārstāvji viesojas Biržos

1.jūnijā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un pašvaldības pārstāvji  starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Territories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros viesojās Biržos, lai piedalītos Biržu skeitparka atklāšanā.

Neretas un Biržu skolēnu sadraudzības sporta spēles Neretā

25.maijā Neretas novada un Biržu skolēni INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros piedalījās Neretas un Biržu sadraudzības sporta spēlēs, kas notika Neretas sporta hallē, kurā ar projekta finansējumu tika ieklāts jauns, moderns grīdas segums.

Māmiņdiena Neretas novadā

Iedibinot jaunu tradīciju un veidojot novadā ģimenēm draudzīgāku vidi, 13. maijā jau otro gadu Neretas novadā tiek rīkoti ģimeņu svētki, godinot un sveicot māmiņas viņu dienā. Māmiņdienas – Ģimeņu godināšanas svētku formāts novadā ir unikālsjo vienlaicīgi pasākumos tiek iesaistīti visi pagasti. Pasākuma  programma tiek veidota plaša un aktivitātes izvēlētas tā, lai nodrošinātu iespēju visai ģimenei kopā aizraujoši, izzinoši un vērtīgi pavadīt brīvo laiku, ar spēļu un aktivitāšu palīdzību pilnveidot bērna prasmes un prāta iemaņas.

Darīsim kopā!

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Darīsim kopā!” Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā un attīstot sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un vietējo sabiedrību.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Neretas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Izvērtēšanas komisija izvēlēsies astoņus labākos projektus (divus no katras pagasta pārvaldes). Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu vai publisku pasākumu rīkošanu, piemēram, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, sporta laukuma ierīkošana, dažādu pasākumu un nometņu organizēšana, peldvietu labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana u.c.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other