Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu un vecāku zināšanai!

Skolēniem par  attālinātām mācībām

 1. Sākot no 23.marta, katru darba dienu līdz plkst.9.00 e-klases pastā saņemsi darba uzdevumus mācību stundām un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus.
 2. Veiktos darbus iesūtīsi skolotājam ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas plkst. 19.00.
 3. Ja nebūsi izpildījis attiecīgajā dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Taviem vecākiem.
 4. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) sazinies ar priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko rīcību!
 5. Ja darbu būsi veicis nepareizi, skolotājs ar Tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.
 6. Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 7. Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!

Vecākiem  par attālinātām mācībām

 1. Lūdzu, sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā! Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos!
 2. Ja Jūsu bērns nebūs izpildījis attiecīgajā  dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta un datora problēmas u.c.), lūdzu, informējiet klases audzinātāju!
 4. Lai Jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri Jūsu bērnam tiks sūtīti e-klasē , sākot no  marta plkst.9.00!
 5. gada 19.martā notika videodiskusija vecākiem ar izglītības un zinātnes ministri attālinātā mācību procesa īstenošanai. Video diskusijā izskanēja būtiski  ieteikumi vecākiem. Video diskusija pieejama:  https://ej.uz/izm-vecakiem
 6. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas!
 7. Ceram uz sapratni un veiksmīgu sadarbību!

Neskaidros jautājumos lūdzam sazināties ar klases audzinātāju vai skolas administrāciju!

Sekojiet līdzi!

Koronavīrusa izplatības dēļ Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtēja situācija. Vadoties pēc Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtas situāciju valstī, Neretas novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm par turpmāko rīcību un noteikusi savu iestāžu un struktūrvienību darba laiku ārkārtējās situācijas apstākļos. Epidemioloģiskā situācija Latvijā strauji mainās, tāpēc aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem.

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku līdz 14. aprīlim

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

 1. Novada pašvaldība, klientu apkalpošanas centrs, Finanšu un attīstības nodaļa, izglītības un kultūras darba speciāliste un Neretas pagasta pārvalde strādā katru dienu, bet apmeklētājus klātienē pieņems :
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz  plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz pkst. 17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz  plkst.18.00.

Informācija pa tālruni: 65176166; 65175302; e_pasti: dome@neretasnovads.lv,  sandra.rusina@neretasnovads.lv. , gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

Neretas novada pašvaldības darba organizācija izsludinātajā ārkārtas situācijā

Pēc 12.marta Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtas situāciju valstī  Neretas novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm par turpmāko rīcību. Tas nosaka:

 • mācības skolās jānodrošina attālināti;
 • bērnudārzos drīkst uzņemt tikai tos bērnus, kuriem nav citu pieskatīšanas iespēju un kuri nav bijuši vīrusa skartajās valstīs;
 • tiek atcelti pulciņi, nodarbības un  sporta treniņi;
 • tiek atcelti kultūras pasākumi un mēģinājumi kultūras namos;
 • tiek aizliegti visi publiskie pasākumi ar vairāk nekā 50 cilvēku dalību.

Neretas novada pašvaldība turpina darbu ierastajā kārtībā. Izpilddirektoram uzdots izvērtēt  darbinieku dalības lietderību sanāksmēs, konferencēs u.c. pasākumos.

No 13.marta apmeklētājiem ir slēgtas šādas pašvaldības iestādes:

 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola;
 • Mazzalves pamatskola;
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Neretas filiāle;
 • Neretas Sociālās aprūpes centrs;
 • Neretas novada novadpētniecības muzejs;
 • Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”;
 • novada bibliotēkas.

Neretas novada pašvaldība aicina pēc iespējas izmantot attālinātās saziņas formas, kontaktējoties ar pašvaldības iestādēm.  Ar pašvaldību un tās iestādēm var sazināties:

 • pa tālruņiem:

65176166 un 65175302 ( Neretas vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs);

29454419 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska);

9186365 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece izglītības darbā Viktorija Trukša);

29157192 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas lietvede Diāna Mačeka);

26469696 (Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis);

29165363 (Neretas Sociālās aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa);

26359164 (Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa);

22497231 (Neretas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese);

65176541 (Neretas PII “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika).

Visi sporta un kultūras pasākumi ir atcelti  līdz 14.aprīlim!

Atgādinām, ka, sargājot savu un apkārtējo veselību, tiek ieteikts neceļot ārpus Latvijas. Izvēloties doties braucienā, jārēķinās ar iespējamo 14 dienu karantīnu. Gadījumos, kad noteikta karantīna, tās neievērošana ir bezatbildīga un nav attaisnojama!

Vecākus un darba devējus aicinām būt pretimnākošiem, saprotošiem un elastīgiem, meklējot risinājumus darba un ģimenes dzīves organizācijai šajā laikā.

Neretas novada pašvaldība

RĪKOJUMS

Neretas PII “Ziediņš” izgatavo putnu būrīšus

9.martā  Neretas PII “Ziediņš” pagalmā pulcējās bērni, kas kopā ar saviem palīgiem –  mammām, tētiem, vecvecākiem, brāļiem vai māsām –  gatavoja putnu būrīšus. Marta sākums jau ir pavasara gaidu pilns un ir skaidrs, ka siltais laiks, kad putni atgriežas no siltajām zemēm, vairs nav aiz kalniem. Tāpēc, ja bērni vēlas priecāties par putnu klātbūtni, to priekpilno vīterošanu un vidžināšanu bērnudārza teritorijā, ir vērts padomāt un parūpēties par putnu māju izgatavošanu.

Pavasaris ne tikai dabā!

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10.-12.klašu TDK’’Sudrabiņš’’ viesojās Jaunjelgavā uz sadanci ‘’Pavasaris ne tikai dabā’’. Koncertā piedalījās: Bauskas novada kultūras centra TDA “Jandāls” studija, vadītāja Tamāra Ļisovcova.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Arī šogad norisinājās ilgi gaidītais notikums – skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tas ir obligāts nosacījums – vidusskolas klasēs izstrādāt savu zinātnisko pētījumu vai veidot projektu. Pasākumam ir vairākas kārtas. Vispirms gada laikā veiktais un zinātniski pareizi pierakstītais pētījums tiek prezentēts skolā. Labākie pētījumi tālāk piedalās Aizkraukles sadarbības novadu konferencē.

Skaļās lasīšanas sacensība

Jau ceturto gadu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5. un 6. klases skolēni piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībās. 19. februārī sacentās 5. klases skolēni.

Skolēni sākumā iepazīstināja ar savas grāmatas izvēli. Sandrim Ērika Kūļa grāmatu „Niķa un Riķa stiķi ” ieteica izlasīt draugi. Cilvēcīgo Andras Neiburgas ,,Stāstu par Tilli un Suņu vīru” bija izvēlējusies Gabriela. Iepazīt Dainas Ozoliņas grāmatu “Izglābt vasaras brīvlaiku’’ ieinteresēja Elīnas klasesbiedrene. Ļoti aktuāla ir Samantas izvēlētā Agneses Vanagas grāmata ”Plastmasas huligāni,” jo arī meitene pati pēdējā laikā ir ieinteresējusies par klimata izmaiņām un atbalsta plastmasas maisiņu neizmantošanu.

Skaļās lasīšanas konkurss Mazzalves skolā

21. februāris ir Dzimtās valodas diena. Mazzalves pamatskolā šajā dienā notika ,,Skaļās lasīšanas” konkurss. Skolēniem, kuri vēlējās un kuriem bija drosme, tika dota iespēja piedalīties šajā pasākumā un no izvēlētās grāmatas 3 minūtēs izlasīt kādu fragmentu auditorijas priekšā.

Dažiem skolēniem, kā skatītāji pēc tam minēja, esot bijusi laba  izdevība parādīt sevi no citas puses, parādot gan savu lasītprasmi, gan pozitīvo attieksmi pret uzstāšanos un piedalīšanos. Uzmanīgi klausīties lasītājos bija ieradusies žūrija, kas izteica savas domas un katram skolēnam pasniedza nomināciju par lasītprasmi.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other