Neretas novada skolu dejotājiem raits deju solis

21.martā Aizkraukles kultūras namā pulcējās Aizkraukles reģiona skolu deju kolektīvi uz Aizkraukles reģiona skolu deju kolektīvu skati. Neretas novadu pārstāvēja 3 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīvi, ko vada Inita Kalniņa, un Mazzalves pamatskolas deju kolektīvs, ko vada Silvija Ivanova.

Pirmie žūrijas komisijas priekšā stājās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 3.-4.klašu deju kolektīvs “Sudrabiņš” ar dejām “Roku rokā” un “Mana meilo” un Mazzalves pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs ar dejām “Latviešu pāru deju svīta” un “Cimdu polka”. Stingrā žūrija – Siguldas tautas deju kolektīva “Vizbulīte” vadītāja, horeogrāfe Indra Ozoliņa, Jēkabpils apriņķa skolēnu deju kolektīvu virsvadītājs Andris Kivlenieks, Jēkabpils pilsētas skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja Laura Ābola – neretiešu sniegumu novērtēja ar 1.pakāpi. Uzteicama arī mazzalviešu dejotgriba.

Mazo mākslinieku tikšanās Vallē

Ik gadu pavasara sākumā Vecumnieku novadā norisinās zīmēšanas konkurss pirmsskolēniem “Krāsu diena”. Šogad 13.martā šis pasākums notika Valles PII “Cielaviņa”. Konkursa  tēma šogad bija “Mūsu mājas”. Mazzalves pamatskolu konkursā pārstāvēja piecgadnieks Artis Dubinskis un sešgadnieks Gustavs Bubins.
Pasākumu vadīja dažādi zvēriņi – košais Gailis, gudrā Pūce, sirsnīgā Kaziņa un smaidīgais Lāčuks. Kamēr bērni strādāja, skolotājas diskutēja, dalījās pieredzē. Varēja apskatīt pašu gatavotos mācību materiālus. Laiks visiem paskrēja nemanot.

Žetonu vakarā “Iesim mājās!”

Allaž 12. klases skolēni 2. semestra sākumā ir ļoti aizņemti, jo bez tiešā darba – mācīšanās – un bez savu interešu attīstīšanas ārpus mācību stundām – dejošanas, dziedāšanās un sportošanas – ir intensīva gatavošanās Žetonu vakaram.

1. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolēni ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri kultūras namā ielūdza uz savu Žetonu vakaru. Direktore Laima Grebska klātesošajiem ar pasaku par karali un viņa sagādāto uzdevumu pavalstniekiem lika aizdomāties par to, ka nekad nekas nenāk bez pūlēm. Tāpēc kopš 5. klases visi ir auguši ne vien garumā, bet arī prātā, jo, beidzot 1. semestri, 12. klasei bija visaugstākā vidējā atzīme.

Neretieši Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

8. martā LLU, Jelgavas pilī, norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības 10. konference, tajā tika sumināta zinātne. Studiju prorektors A. Laizāns uzskata – zinātnieciskās pētniecības darbi parāda, kā jaunieši skata pasauli.

Februāra sākumā Zemgales konferencei 6 dažādās zinātņu nozarēs tika iesniegti 202 skolēnu darbi, tos vērtēja LLU mācībspēki. Skolēni, kuru darbiem tika piešķirti vismaz 40 punkti, aizstāvēja savus darbus un ieguva papildus punktus (maksimums 20). No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas savus darbus aizstāvēt tika uzaicināti 6 skolēni.

LLU norisināsies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

8. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst. 9.30 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tādēļ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau februārī tika iesaistīti 38 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās un kas sniedza vērtējumu par darbiem.

Piedalāmies “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās” Jēkabpilī

27.februārī Jēkabpils reģionā notika Nacionālās skaļās lasīšanas konkursa pusfināls. Ideja pārņemta no mūsu ziemeļu kaimiņzemes tautām, lai aktivizētu 5.-6.klašu bērnu lasītprasmi un motivētu lasīšanu. Konkursu organizēja Jēkabpils galvenā bibliotēka, un tas notika Krustpils kultūras namā. Šogad konkursā piedalījās 13 dalībnieki no Jēkabpils reģiona 13 bibliotēkām.

Tikšanās ar Zemessardzes 55. kājinieku bataljona pārstāvjiem

22. februāra pēcpusdienā mūsu skolā – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – bija ieradies seržants Klāvs Bajinskis, lai sniegtu virspusīgu ieskatu Zemessardzē un valsts aizsardzībā.

Kā katru gadu, arī šoreiz vizītes mērķis bija ieinteresēt, rekrutēt un informēt jauniešus par Zemessardzi, tās nozīmi un spējām. Šī tikšanās bija  nedaudz citādāka, jo arī man, skolēnam, zemessargam, bija iespēja pastāstīt par savu personīgo pieredzi dienestā. Esmu zemessargs jau kopš 2018.gada jūnija. Manuprāt, šādas tikšanās iedrošina skolēnus, jo mani vienaudži redz, ka to spēj arī viņu vienaudzis, draugs. Protams, lai kļūtu par zemessargu, ir jābūt pilngadīgam un krimināli nesodītam. 

Kārlis Plusniņš uzvar LTV1 raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”

22.februārī LTV1 demonstrēja populāro erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks”, kurā sīvā cīņā ar viena punktu pārsvaru pār savu pretinieku uzvarēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēns Kārlis Plusniņš.

Kārlis, vaicāts, kas viņu pamudināja pieteikties televīzijas spēlei, stāsta, ka draugi un klasesbiedri sen esot teikuši, ka viņam vajadzētu piedalīties. Erudītais jaunietis atzīst, ka šis nav bijis pirmais mēģinājums pieteikties dalībai raidījumā, jo pirms trim gadiem, kad viņš mācījies 7.klasē,  esot uzrakstījis pieteikuma anketu (to darījuši arī daudzi viņa klasesbiedri), taču bijis neveiksmīgs, jo, kā atzīst Kārlis sev raksturīgajā pieticībā un paškritiskumā, uzskata, ka neesot uzrakstījis pārāk labu pieteikumu, tāpēc nav izvēlēts dalībai raidījumā. Ieslīgt sīkākās detaļās, ko šoreiz anketā rakstījis, Kārlis nevēlējās, taču piebilst, ka līdzās sasniegumiem mācībās, būtiska ir prasme arī sevi pasniegt.

Neretas skolēni gūst panākumus starptautiskā angļu valodas olimpiādē “Best In English”

2018. gada 30. novembrī 13 mūsu skolas skolēni no 9. līdz 12. klasei piedalījās starptautiskā tiešsaistes angļu valodas olimpiādē “Best In English”, kuru organizēja Kompetenču attīstības institūts/ Čehija, Chech-us aģentūra ( Institute for Competencies Development and Czech-us agency ) un projekta partneri. Testu sagatavoja AKCENT International House Prague (skat. https://bestinenglish.org/ ).

Olimpiādē piedalījās 30 valstis no Eiropas un Āzijas. Tās pārstāvēja 21110 skolēni no 922 skolām.

Aizstāvēti zinātniskās pētniecības darbi

11. klasē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni aizstāv pusotra gada laikā izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu vai projektu. Tā struktūras iepazīšana, mērķa, uzdevumu un secinājumu formulēšana, izmantotās literatūras saraksta veidošana, attēlu un tabulu noformēšana palīdzēs nākotnē, kad kā studentam vai koledžas audzēknim būs jāizstrādā kāds līdzīgs darbs – kursadarbs, bakalaura vai maģistra darbs. Par to pateicības vārdi daudzkārt dzirdēti no mūsu skolas absolventiem, kad viņiem nākas saskarties ar šāda veida darbiem.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other