Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Projekts:

ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”

ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”

Saīsinātais nosaukums: Rediscover the roots of regions

Projekta īstenošanas laiks: 14.05.2019-13.05.2021 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

  • Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments (BY)
  • Viļņas rajona pašvaldības administrācija (LT)
  • Neretas novada pašvaldība (LV)
  • Jēkabpils pilsētas pašvaldība (LV)
  • Rokišķu Reģionālais muzejs (LT)

Projekta mērķis ir veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Projektā aktivitātes  ietvaros tiks renovētas  Neretas kultūras nama telpas un uzcelta brīvdabas estrāde Mazzalvē, kā arī tiks organizēti starptautiski semināri, plenēri un meistarklases, notiks tūrisma un kultūras profesionāļu apmācības, amatnieku, uzņēmēju un dizaineru sadarbības radošā darbnīca jeb starpnozaru sadarbības pasākums “pressure cooker”. Vairākas aktivitātes būs vērstas uz trīs tūrisma maršrutu izstrādi un dažādu mārketinga pasākumu īstenošanu – žurnālistu vizītēm, tūrisma objektu popularizēšanu starptautiskās izstādēs.

Projekta  rezultātā:

  • palielināta vietējo kopienu attīstības ilgtspēja un pievilcība, kā arī saglabātas zināšanas un prasmes par pārrobežu nemateriālo kultūru un vietējo vēsturi;
  • veicināta nemateriālā kultūras mantojuma radoša izmantošana;
  • attīstīts un popularizēts nemateriālais kultūras un vietējās vēstures mantojums, ilgtspējīgai kultūras tūrisma piesaistei;
  • nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, t.sk. 90%  Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 EUR. Neretas novada daļa projektā ir 165 241,27 EUR, t.sk. 90% Eiropas Savienības atbalsts – 148 717,14 EUR, 5% pašvaldības finansējums – 8 262,06 EUR, 5% valsts finansējums – 8 262,06 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Neretas novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros par kultūras tūrisma maršrutu izveidi diskutē tiešsaistē

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ( “Rediscover the roots of regions”) partneru plānotā otrā tikšanās 16.aprīlī valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ notika tiešsaistē.

Starptautiska projekta ietvaros Neretā veido trīs jaunus kultūrtūrisma maršrutus

14. janvārī Neretā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” partneru saiets.

Decembra nogalē projekta ietvaros Ērberģes estrādes pamatos liek kapsulu un pabeidz Neretas kultūras nama remontdarbus

13.decembrī, klātesot SIA “Erbauer Group”, SIA “LA Konsultants” būvuzraudzei Līgai Koržeņevskai, autoruzraugam Raivim Jēkabsonam no  SIA “Projektēšana ARC”, pašvaldības izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai, pašvaldības darbiniecēm – projekta menedžmenta grupas pārstāvēm – Solvitai Bukšai un Daigai Melderei Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros lika kapsulu Ērberģes estrādes pamatos.

Neretas novada pašvaldība projekta ietvaros apmeklē Polocku

25. un 26.novembrī Neretas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Baltkrievijas pilsētu Polocku, lai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros tiktos ar projekta vadošo partneri – Zemgales plānošanas reģionu un partneriem no Baltkrievijas – Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departamentu, no Lietuvas – Viļņas rajona pašvaldības administrāciju un Rokišķu Reģionālo muzeju, bet no Latvijas – Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Neretas pašvaldība apmeklē festivālu Polockā

Neretas novada pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/ “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”.

Nereta iesaistās Lietuvas un Baltkrievijas pārrrobežu sadarbības programmas projektā

Neretas novads, iesaistoties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” “/ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” par nemateriālās kultūras un vietējā vēstures mantojuma saglabāšanu,  plāno atjaunot brīvdabas estrādi Mazzalves pagastā, renovēt telpas Neretas kultūras namā un izveidot aušanas studijas 3D ekspozīciju “Iemācies aušanas mākslu”.

Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Projekts:

ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”

ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”

Saīsinātais nosaukums: Rediscover the roots of regions

Projekta īstenošanas laiks: 14.05.2019-13.05.2021 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Projektā aktivitātes  ietvaros tiks renovētas  Neretas kultūras nama telpas un uzcelta brīvdabas estrāde Mazzalvē, kā arī tiks organizēti starptautiski semināri, plenēri un meistarklases, notiks tūrisma un kultūras profesionāļu apmācības, amatnieku, uzņēmēju un dizaineru sadarbības radošā darbnīca jeb starpnozaru sadarbības pasākums “pressure cooker”. Vairākas aktivitātes būs vērstas uz trīs tūrisma maršrutu izstrādi un dažādu mārketinga pasākumu īstenošanu – žurnālistu vizītēm, tūrisma objektu popularizēšanu starptautiskās izstādēs.

Projekta  rezultātā:

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, t.sk. 90%  Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 EUR. Neretas novada daļa projektā ir 165 241,27 EUR, t.sk. 90% Eiropas Savienības atbalsts – 148 717,14 EUR, 5% pašvaldības finansējums – 8 262,06 EUR, 5% valsts finansējums – 8 262,06 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Neretas novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other