Neretas pašvaldība apmeklē festivālu Polockā

Neretas novada pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/ “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”.

Nereta iesaistās Lietuvas un Baltkrievijas pārrrobežu sadarbības programmas projektā

Neretas novads, iesaistoties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” “/ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” par nemateriālās kultūras un vietējā vēstures mantojuma saglabāšanu,  plāno atjaunot brīvdabas estrādi Mazzalves pagastā, renovēt telpas Neretas kultūras namā un izveidot aušanas studijas 3D ekspozīciju “Iemācies aušanas mākslu”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other