Starptautiska projekta ietvaros Neretā veido trīs jaunus kultūrtūrisma maršrutus

14. janvārī Neretā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” partneru saiets.

Decembra nogalē projekta ietvaros Ērberģes estrādes pamatos liek kapsulu un pabeidz Neretas kultūras nama remontdarbus

13.decembrī, klātesot SIA “Erbauer Group”, SIA “LA Konsultants” būvuzraudzei Līgai Koržeņevskai, autoruzraugam Raivim Jēkabsonam no  SIA “Projektēšana ARC”, pašvaldības izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai, pašvaldības darbiniecēm – projekta menedžmenta grupas pārstāvēm – Solvitai Bukšai un Daigai Melderei Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros lika kapsulu Ērberģes estrādes pamatos.

Neretas novada pašvaldība projekta ietvaros apmeklē Polocku

25. un 26.novembrī Neretas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Baltkrievijas pilsētu Polocku, lai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros tiktos ar projekta vadošo partneri – Zemgales plānošanas reģionu un partneriem no Baltkrievijas – Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departamentu, no Lietuvas – Viļņas rajona pašvaldības administrāciju un Rokišķu Reģionālo muzeju, bet no Latvijas – Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Neretas pašvaldība apmeklē festivālu Polockā

Neretas novada pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/ “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”.

Nereta iesaistās Lietuvas un Baltkrievijas pārrrobežu sadarbības programmas projektā

Neretas novads, iesaistoties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” “/ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” par nemateriālās kultūras un vietējā vēstures mantojuma saglabāšanu,  plāno atjaunot brīvdabas estrādi Mazzalves pagastā, renovēt telpas Neretas kultūras namā un izveidot aušanas studijas 3D ekspozīciju “Iemācies aušanas mākslu”.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other