Zvaigznes dienā pieņemšana pie direktora

Jau tradicionāli Mazzalves pamatskolā Zvaigznes dienā skolēni, kuri, 1.semestri noslēdzot, saņēma Zelta, Sudraba, Bronzas un Cerību liecības, un tie, kuriem bija augsti sasniegumi sportā, kopā ar vecākiem tika aicināti uz svinīgo pieņemšanu pie skolas direktora. 1.semestri ar Zelta liecību (vidējais vērtējums virs 9) noslēdza 3 skolnieces – 9.klases skolniece Karīna Griķe, 3.klases skolniece Karīna Pauniņa un 2.klases skolniece Zane Dubinska. Sudraba liecības (vidējais vērtējums virs 8) saņēma 8.klases skolēni Mareks Dobrovoļskis un Niks Linmeijers, 7.klases skolnieces Viktorija Baltace un Zanda Zariņa, 6.klases skolēni Inguna un Rauls Saknes, 4.klases skolnieces Paula Bubina un Agnija Misūne, 3.klases skolniece Elīna Koklevska un 2.klases skolniece Sabīne Grīnberga.

Sirsnīgie Ziemassvētki

Laiks starp sudrabegles iedegšanu pie skolas un skolā, Svinību zālē, šogad aizritēja ļoti ātri. Turpinot senu tradīciju, otrdienās skanēja Ziemassvētku lasījumi: pirmajos 12. klase sveica Adventē ārā, pie egles, 11. klase otros noturēja 2. stāva gaitenī, trešajos 10. klase aicināja Svinību zālē, pie sudrabegles, kur dzirdējām H. K. Andersena pasaku „Meitene ar sērkociņiem” un kur tikām aicināti saglabāt savu Ziemassvētku sapni.

Mazzalvieši meklē Ziemassvētkus sevī

Caur tumsu, atkušņiem un dubļiem mēs visi ejam uz Ziemassvētkiem. Tie ir klāt tad, kad diena ir visīsākā un nakts visgarākā, kad tumsas visvairāk, bet gaisma tikai īsu brīdi ciemojas pie mums. Tumsa ir krājusies un klājusies ap mums un mūsos. Tā nāk no sīkām ķildām, dusmām, nelāgām domām un sliktiem darbiem. Pēc Ziemassvētkiem diena kļūs arvien garāka un pasaule gaišāka. Bet kas notiks katrā no mums? Lai pasaulē gaismas vairāk, mēģināsim katrs tikt galā ar tumsu sevī. To var sadedzināt sveču liesmās, aizlaist ziemeļu vējā vai pārvērst gaismā, darot labus darbus, domājot gaišas domas un apdāvinot savus mīļos ar mazām laipnībām.

Mazzalvē uzstājas mazās pianistes

Pirmo mācību semestri noslēdzot, ieskaiti klavierspēlē ļoti sekmīgi kārtoja arī Viesītes mūzikas skolas Mazzalves filiāles piecas meitenes, kuras pie skolotājas Marikas Cielavas mācās klavierspēli jau trešo gadu. Daudzas neizturēja slodzi un mācības mūzikas skolā neturpināja, bet uzņēmīgākās savu prasmi parādīja koncertā Mazzalves pamatskolas kamīnzālē 17.decembra vakarā.

Ziemassvētku gaidīšanas svētki pirmsskolēniem Mazzalvē

Ziemassvētki tuvojas, lai arī no ziemas, sniega un sala ne vēsts. Bet tas nemazina Ziemassvētku gaidīšanas prieku. Īpašs šis pirmsziemassvētku laiks bija arī Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupiņās.

Tikšanās ar izglītības ministri

Izglītības ministrija organizē tikšanās ar visu pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu skolu tīkla sakārtošanas iespējas Latvijas novados. 5.decembrī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un direktora vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis tika aicināti uz Izglītības un zinātnes ministriju, lai tiktos ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem.

Egles iedegšana un matemātikas olimpiāde

Ziemassvētku gaidīšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā vienmēr ir darbīgs laiks. Svarīgākais – pēc iespējas labāk nokārtot beidzamos pārbaudes darbus. Taču ir arī tādi darbi, kam ir tradīciju spēks.

3. decembrī pie skolas tika iedegta Ziemassvētku eglīte, pie tās pirmos Ziemassvētku lasījumus piedāvāja 12. klase. Pie sudrabegles tika noliktas aizdegtās svecītes. Direktore sveica ciemiņus – Neretas novada matemātikas olimpiādes dalībniekus.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolniece piedalījās Baltijas mediju izcilības centra rīkotajā konkursā

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolniece Trīna Pavloviča piedalījās Baltijas mediju izcilības centra rīkotajā konkursā 10.-11. klašu skolēniem “Pilna doma”. Šis konkurss jauniešiem sniedz iespēju pārbaudīt savu medijpratību jeb prasmi orientēties plašsaziņas līdzekļu piedāvātajā informācijas plūsmā. Piemēram, atšķirt viltus ziņas no patiesām. Trīs tiešsaistes medijpratības testus aizpildīja 4147 cilvēki, tie 40 skolēni, kuri ieguva lielāko punktu skaitu, viesojās mediju redakcijās un piedalījās noslēguma pasākumā pirmdien, 2. decembrī, Rīgā. Jauniešiem bija sagatavota interesanta dienas programma – viesošanās Latvijas Radio, televīzijā vai interneta ziņu portāla redakcijā.

Starp apbalvotajām arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitinga 2019” apbalvošanas ceremonija. „Skolu reitings” izveido objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē, šogad konkursam ir nominētas 53 skolas 4 kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.

Latvijas gadadienas pasākums Mazzalves pamatskolā un Valsts sociālajā aprūpes centrā ,,Mēmele’’

Mazzalves pamatskolā, tāpat kā visā Latvijā, svinējām Latvijas 101. dzimšanas dienu. Pasākumus vadīja skolnieces Zanda Zariņa, Karīna Griķe un Sidnija Andersone. Šī pasākuma ,,Latvijas skaistums dažādos gadalaikos’’ scenāriju veidoja latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska.  

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other