Deju nometne Gārsenes muižā

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9.-12.klašu deju kolektīvs “Sudrabiņš” no 11. – 12. oktobrim savu brīvo laiku pavadīja Gārsenes muižā, apgūstot deju svētku repertuāru.

Skanīgs brīdis atpūtai

4.oktobra pēcpusdienā Neretas kultūras namā pulcējās gan cilvēki, kuri saistīti ar skolu un skološanu, gan tie, kuri gāja uz tikšanos ar Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Eglienu un komponistu, pedagogu un mūziķi Valdi Zilveri, kas uzstājās ar Skolotāju dienai veltītu koncertprogrammu. Pirms svētku koncerta domes priekšsēdētājs uzrunāja klātesošos, uzsverot skolotāju īpašo lomu sabiedrības veidošanā, cilvēku raksturu izkopšanā un talantu atklāšanā, un apsveica pedagogus Skolotāju dienā.

Sveiciens Skolotāju dienā

Neretā atklāj “zaļo klasi”

Neretas novada pašvaldība šī gada aprīlī izsludināja iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Darīsim kopā!”, kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Dāsnā Miķeļdiena Mazzalves pirmsskolēniem

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīriņu, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

12. klase mācību ekskursijā

.

24. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolēni kārtējo reizi apvienoja patīkamo ar lietderīgo, dodoties ekskursijā. Mērķis bija apmeklēt Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju „Padomju gadi’’ un Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”. Skolēni pamazām guva atziņas un informāciju gan par Latvijas vēsturi, gan par kultūru, kā arī par rakstnieku Rūdolfu Blaumani kā personību.

“Olimpiskā diena 2019”

27. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika “Olimpiskā diena 2019”. Pasākumā piedalījās visu klašu skolēni, sadalīti 2 grupās. Katram skolēnam bija jāveic šajā gadā sagatavotie vingrinājumi. Tos vadīja skolotāja Gundega Klibiķe. Visi savās iespēju robežās centās atdarināt uz ekrāna projicētās kustības.

Jau ceturto reizi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek pasniegtas Vītolu fonda stipendijas

19.septembrī, klātesot vecākiem, stipendijas iniciatoram Neretas novada pašvaldības deputātam Kasparam Baltacim, mecenātam –  “Liellopu izsoļu nams” vadītājam –  Kasparam Ādamam un skolas talantīgajiem izcilniekiem mācībās, sabiedriski aktīvajiem jauniešiem, jau ceturto reizi tika pasniegtas Viļa Vītola fonda stipendijas.

Tikšanās pasaku valstībā

18.septembrī pie mums, Mazzalves pamatskolas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un vēlāk arī pie sākumskolēniem, ciemojās pasaku feja – rakstniece Inese Valtere. Viņa mums pastāstīja, parādīja, kā top grāmata, cik daudz cilvēku ir iesaistīti tās tapšanā. Dzirdējām sarunvalodā retāk lietotus vārdus, piemēram, maketētājs.

Mazzalves skolēni iepazīstas ar “Getliņiem” un Pļaviņu HES

19. septembrī Mazzalves pamatskolas 7- 9. klases skolēni kopā ar mājturības skolotājiem Daigu Pabērzu un Kasparu Baltaci devās ekskursijā uz atkritumu poligonu “Getliņi” Rīgā un Pļaviņu HES Aizkrauklē.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other