1.septembris Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Šogad jaunā mācību gada sākums visās skolās ir neierastāks kā citkārt, jo pasaulē joprojām esošās globālās pandēmijas Covid19 dēļ un ar to saistītajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem mācību procesa organizēšanā būs jāievēro virkne piesardzības noteikumu. Taču tas neaptumšoja skolēnu atkalredzēšanās prieku pēc ilgstošas neredzēšanās klātienē.

Jauka atkalredzēšanās Mazzalves pamatskolā

1.septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni uz skolu devās priecīgi,  pārdomām bagāti un ar divējādām izjūtām. Nedaudz satraukti, jo šis gads atšķirsies no pārējiem sakarā ar Covid 19 riskiem pasaulē, bet priecīgi tādēļ, ka atkal var satikties ar skolotājiem un draugiem. Šī diena bija saulaina, jauka un papildināja  mūsu prieku par atgriešanos skolā. Devītajiem šis septembris ir pēdējais šajā skolā, bet mazajiem  ,,ķipariem”- pirmais.

Projekta “Skola2030” konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos. Konference vienlaikus norisinājās Ādažu vidusskolā, Ādažu sākumskolā un Ādažu Kultūras centrā un tajā piedalījās ap 1000 skolotāju un vadības komandas pārstāvju, kuri piedalījās aprobācijā, kā arī pašvaldību pārstāvju, kuri atbalstījuši pilotskolu komandas un kuru loma šajā procesā bijusi ļoti nozīmīga.

Vidusskolas izlaidums

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi  saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Sirsnīgais pamatskolas izlaidums

3.jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

 Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.

                Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.

             

Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlējums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma astoņiem jauniešiem. Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi – pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs.

Mazās zvaigznītes ceļā uz skolu

”Pa piena ceļu bērni nāk pie savas māmiņas. Tu ieradies no zvaigznītes un biji ļoti mazs. Bet tētis tevi izcēla no Lielā lāča ratiem. Tu biji brīnumbēbītis ar mākonīšu matiem…” Skanot  Renāra Kaupera un Ineses Zanderes dziesmai, zālē iedejoja, ieskrēja, iesoļoja, ievirpuļoja  Mazzalves pamatskolas sešgadīgie bērni. Vecāki tiem pūta ziepju burbuļus. Bērni dziedāja sirsnīgo dziesmu ”Mammīte, bitīte”, skaitīja dzejolīšus, dejoja pašu iestudētu deju ”Maziņš esmu es”… Pasākuma beigās kā tradīcija dziesma ”Joka pēc alfabēts”. Es to saucu par bērnudārznieku himnu. Tā izskan pirmsskolas izlaidums Mazzalvē.

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

Neretas novadā sveic teicamniekus

1.jūnijā jau tradicionāli Neretas novada pašvaldība sumina novada mācību izcilniekus. Šoreiz gan globālā situācija pasaulē noteica nedaudz citu kārtību, drošības apsvērumu un virknes liegumu dēļ šajā reizē teicamnieku pieņemšana pie domes priekšsēdētāja notika nevis, kā ierasts,  Neretas novada domes sēžu zālē, bet gan  Neretas kultūras namā, kur varēja ievērot nepieciešamos distancēšanās noteikumus.

Pagājušais mācību gads raibs kā pavasara taurenis

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other