Egles iedegšana un matemātikas olimpiāde

Ziemassvētku gaidīšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā vienmēr ir darbīgs laiks. Svarīgākais – pēc iespējas labāk nokārtot beidzamos pārbaudes darbus. Taču ir arī tādi darbi, kam ir tradīciju spēks.

3. decembrī pie skolas tika iedegta Ziemassvētku eglīte, pie tās pirmos Ziemassvētku lasījumus piedāvāja 12. klase. Pie sudrabegles tika noliktas aizdegtās svecītes. Direktore sveica ciemiņus – Neretas novada matemātikas olimpiādes dalībniekus.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolniece piedalījās Baltijas mediju izcilības centra rīkotajā konkursā

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolniece Trīna Pavloviča piedalījās Baltijas mediju izcilības centra rīkotajā konkursā 10.-11. klašu skolēniem “Pilna doma”. Šis konkurss jauniešiem sniedz iespēju pārbaudīt savu medijpratību jeb prasmi orientēties plašsaziņas līdzekļu piedāvātajā informācijas plūsmā. Piemēram, atšķirt viltus ziņas no patiesām. Trīs tiešsaistes medijpratības testus aizpildīja 4147 cilvēki, tie 40 skolēni, kuri ieguva lielāko punktu skaitu, viesojās mediju redakcijās un piedalījās noslēguma pasākumā pirmdien, 2. decembrī, Rīgā. Jauniešiem bija sagatavota interesanta dienas programma – viesošanās Latvijas Radio, televīzijā vai interneta ziņu portāla redakcijā.

Starp apbalvotajām arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitinga 2019” apbalvošanas ceremonija. „Skolu reitings” izveido objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē, šogad konkursam ir nominētas 53 skolas 4 kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.

Latvijas gadadienas pasākums Mazzalves pamatskolā un Valsts sociālajā aprūpes centrā ,,Mēmele’’

Mazzalves pamatskolā, tāpat kā visā Latvijā, svinējām Latvijas 101. dzimšanas dienu. Pasākumus vadīja skolnieces Zanda Zariņa, Karīna Griķe un Sidnija Andersone. Šī pasākuma ,,Latvijas skaistums dažādos gadalaikos’’ scenāriju veidoja latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska.  

20. novembris – Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena

Skolas 89.dzimšanas dienas temats šogad „Mēs blēņojamies’. Katram no mums šogad gājis, kā nu gājis – citam raibi, citam ne tik raibi, bet citam kolosāli labi.

Valsts svētku svinīgais PII “Ziediņš”

Ceturtdien, 14.novembrī Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš” zālē pulcējās visi iestādes bērni ar audzinātājām un auklītēm, lai kopā atzīmētu Latvijas 101. dzimšanas dienu. Katra grupa bija sagatavojusi kādu dzejoli, dziesmu un rotaļu, lai svētkos iepriecinātu sevi un citus.

Mazzalvieši dodas uz Dailes teātri

22.novembrī skolēnu grupa kopā ar skolotāju Daigu Pabērzu devās uz  Dailes teātra izrādi “Planēta nr 85’’. Šo projektu īstenojām ar biedrības ,,Upmales mantinieki”, kura uzvarēja novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, kas tika organizēts ESF projektā “PuMPuRS”,  finansējumu.

Putras diena

Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” sagatavošanas grupas bērni kopā ar audzinātājām piedalījās AS “Rīgas Dzirnavnieks” organizētajā Putras dienas projektā. Bijām to 100 skolu sarakstā, kuri saņēma gardu sveicienu no projekta organizētājiem.

Putras nedēļā bērnus iepazīstinājām ar dažādiem graudaugiem, ka viņus pārstrādājot, tie kļūst par gardu putru un nonāk uz mūsu šķīvjiem. Lai padziļinātu savas zināšanas par putru dziedājām dziesmas, skaitījām dzejoļus, gājām rotaļās un rotaļu stūrītī barojām savas lelles.

Kopā ar iestādes vadītāju, audzinātājām, auklīti un pavārītēm vārījām auzu pārslu putru. Pavārītes parādīja bērniem pārējās izejvielas no kurām top garda putra. Pēc kopīgi veiktā darba bērni kopā ar pieaugušajiem baudīja veselīgo ēdienu.

Ierindas skate

11. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Latvijas armijas simtgadei veltīta ierindas skate. Skate tika organizēta, sadarbojoties Zemessardzes 55. kājnieku bataljonam.

Ierindas skatē tika vērtēta komandiera darbība, stāšanās ierindā, pagriezieni uz vietas, pieiešana pie komandiera, klases soļošana kustībā, pagriezieni kustībā (tikai vecākajai klašu grupai), sveicināšana kustībā, dziesma, apstāšanās pēc kustības un vienots noformējums.

Neretieši ciemojas tīršķirnes trušu un putnu apskates saimniecībā ”Karlīnas”

Otrdien, 2019.gada 5.novembrī jauniešu iniciatīvu projekta ,,Neretas  novads-mūsu mājas”  ietvaros  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5.un 7.klases skolēni devās ekskursijā uz minizoo bioloģiskajā saimniecībā “Karlīnas” Pļaviņu novada Vietalvas pagasta Siljāņos. Tur skolēnus un skolotāju Sarmīti Sniķeri sagaidīja laipnie un atraktīvie saimnieki, kuri vadīja saimniecības apskati.

Te redzējām šķirnes trušus, dažādus mājputnus – vistas, pīles, zosis, tītarus, kā arī eksotiskos putnus – pāvus, fazānus. Savukārt, aitas, punduraitas, kazas, pundurkazas nāca pie mums kā seniem paziņām un uzticīgi ēda no rokas saimnieku sagatavoto un mums izsniegto cienastu. Saimnieki paskaidroja, ka viņi šādu kārtību ieviesuši, lai dzīvnieki neslimotu, jo ekskursanti mēdzot tos cienāt ar nepiemērotiem našķiem. Ekskursijas laikā saimnieki mums atļāva droši staigāt pa diviem aplokiem kopā ar dzīvniekiem. Apskatījām arī murkšķus un nūtrijas, kas bija tramīgāki. Ļoti atraktīvs, fotografēties kārs bija ķengurs, pundurkazas un punduraitas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other