Vidusskolas izlaidums

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi  saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Sirsnīgais pamatskolas izlaidums

3.jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

 Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.

                Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.

             

Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlējums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma astoņiem jauniešiem. Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi – pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs.

Mazās zvaigznītes ceļā uz skolu

”Pa piena ceļu bērni nāk pie savas māmiņas. Tu ieradies no zvaigznītes un biji ļoti mazs. Bet tētis tevi izcēla no Lielā lāča ratiem. Tu biji brīnumbēbītis ar mākonīšu matiem…” Skanot  Renāra Kaupera un Ineses Zanderes dziesmai, zālē iedejoja, ieskrēja, iesoļoja, ievirpuļoja  Mazzalves pamatskolas sešgadīgie bērni. Vecāki tiem pūta ziepju burbuļus. Bērni dziedāja sirsnīgo dziesmu ”Mammīte, bitīte”, skaitīja dzejolīšus, dejoja pašu iestudētu deju ”Maziņš esmu es”… Pasākuma beigās kā tradīcija dziesma ”Joka pēc alfabēts”. Es to saucu par bērnudārznieku himnu. Tā izskan pirmsskolas izlaidums Mazzalvē.

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

Neretas novadā sveic teicamniekus

1.jūnijā jau tradicionāli Neretas novada pašvaldība sumina novada mācību izcilniekus. Šoreiz gan globālā situācija pasaulē noteica nedaudz citu kārtību, drošības apsvērumu un virknes liegumu dēļ šajā reizē teicamnieku pieņemšana pie domes priekšsēdētāja notika nevis, kā ierasts,  Neretas novada domes sēžu zālē, bet gan  Neretas kultūras namā, kur varēja ievērot nepieciešamos distancēšanās noteikumus.

Pagājušais mācību gads raibs kā pavasara taurenis

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.klases skolēni atdzīvina latviešu mākslas darbus

Kopš marta beigām, kā zināms,  visās Latvijas skolās mācības noritēja attālināti. Tas bija gan izaicinājumu un grūtību, gan jaunas pieredzes laiks. Vizuālās mākslas priekšmetā skolēni skatījās filmas un skolotājas pašas filmētos video materiālus, gāja dabā skicēt augus, gan, protams, lasīja vielas teoriju. Attālināti notika arī pārbaudes darbu rakstīšana.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju (1 likme).

Darba alga: 800 EUR par likmi.

Kontakttālrunis:  29494419 (direktore), e-pasts: grebska.laima@inbox.lv.

Šis laiks piespiež mācīties visiem

Attālinātā mācīšanās turpinās. Ārkārtējā situācija un ar to saistītās rīcības tika pagarinātas līdz 12.maijam.Visticamāk tā arī tiks noslēgts mācību gads. Vērtējumus skolēni saņems, summējot sasniegumus gan pirms covid -19 izraisīto mācīšanās pārmaiņu laikā, gan attālinātās mācīšanās procesā pārbaudījumos gūtos vērtējumus. Vēl nav skaidrs arī jautājums par eksāmeniem 9. un 12.klašu audzēkņiem. Viss atkarīgs, cik ātri izkļūsim no ārkārtējās situācijas.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other