Olimpiskā diena PII “Ziediņš”

“Olimpiskā diena 2020” ar visas Latvijas vingrojumu šogad notika 18. septembrī plkst. 10.00. Olimpiskā mēneša sauklis šogad ir “Mēs esam sportiņā”.

“Cūkmena detektīvi” Neretas PII “Ziediņš”

Šī gada 23.septembrī pie mums viesojās Cūkmens, jo mums laimējās iekļūt to 100 iestāžu skaitā pie kuriem klātienē ieradās pats varonis ar slepeno maisu, tajā atradās papildus mācību materiāli programmas apguvei.

Jau sesto reizi čaklākajiem skolēniem pasniedz Vītolu fonda stipendijas

30.septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā jau sesto reizi tika pasniegtas Vītolu fonda stipendijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas čaklākajiem, uzcītīgākajiem un talantīgākajiem skolēniem.

Iveta Baumane un Roberts Pētersons priecē Skolotāju svētkos

2.oktobra novakarē Neretas kultūras namā pulcējās izglītības iestāžu darbinieki no pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš”, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas uz Skolotāju dienai veltītu pasākumu, kurš Neretas novadā jau kļuvis tradicionāls oktobra pirmajā piektdienā – Skolotāju dienas priekšvakarā. Kuplo pedagogu saimi uzrunāja domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, pateicoties izglītības iestāžu darbiniekiem par ieguldīto darbu, vēlot saglabāt spēju aizraut bērnus, spēju mācīt bērniem uzdrīkstēšanos un mērķtiecību.

Skolotāju diena ar “odziņu”

 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ir tradīcija sveikt, pārsteigt un iepriecināt skolotājus piektdienā pirms Skolotāju dienas, kas tiek svinēta oktobra pirmajā svētdienā. Skolotājiem svētkus parasti rīko tieši 11. klases skolēni, katru gadu izdomājot ko interesantu.  Šī gada 11. klase skolotājus uzņēma pašu izveidotā “kafejnīcā”. Skolotājiem tika klāti galdiņi ar ziediem un svecēm. Pie brīnišķīga meža noskaņās rotāta bufetes galda varēja izvēlēties gardumus- ābolkūka, kabaču rulete, siera groziņi, kēksiņi, aveņu trauciņi, sukādes un šokolādes konfektes- viss bija jauniešu pašu gatavots! Tomēr pirms cienasta bija mazliet jāpiepūlas. Prasmīgu jauno skolotāju vadībā 13. klase (tā mēs, skolotāji, tikām nosaukti) apguva šobrīd jaunajai paaudzei raksturīgās TikTok dejas, ko mācās, kustības vērojot internetā.  Pedagogi varēja pārbaudīt savas zināšanas par jauniešu sarunvalodu, piedaloties testā, līdz ar to iemācoties jaunus vārdus. To, ka peso ir nauda, zināja arī visi skolotāji. Grūtāk gāja ar tādiem vārdiem kā “trigerot”, “napiņš”, “vaibs”, “fleksot”.  Tie mūsu ausīm brīžiem skanēja gluži kā ķīniešu valoda.

Kad bijām gan mācījušies, gan baudījuši mājīgas kafejnīcas gaisotni, jautrībai varējām noskatīties skolēnu filmētos video ar mūsu dejošanu TikTok mūzikas pavadībā.

Sirsnīgs paldies 11. klases skolēniem no visiem skolotājiem par jauko pēcpusdienu!

Dita Pavloviča, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

1.septembris Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Šogad jaunā mācību gada sākums visās skolās ir neierastāks kā citkārt, jo pasaulē joprojām esošās globālās pandēmijas Covid19 dēļ un ar to saistītajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem mācību procesa organizēšanā būs jāievēro virkne piesardzības noteikumu. Taču tas neaptumšoja skolēnu atkalredzēšanās prieku pēc ilgstošas neredzēšanās klātienē.

Jauka atkalredzēšanās Mazzalves pamatskolā

1.septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni uz skolu devās priecīgi,  pārdomām bagāti un ar divējādām izjūtām. Nedaudz satraukti, jo šis gads atšķirsies no pārējiem sakarā ar Covid 19 riskiem pasaulē, bet priecīgi tādēļ, ka atkal var satikties ar skolotājiem un draugiem. Šī diena bija saulaina, jauka un papildināja  mūsu prieku par atgriešanos skolā. Devītajiem šis septembris ir pēdējais šajā skolā, bet mazajiem  ,,ķipariem”- pirmais.

Projekta “Skola2030” konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos. Konference vienlaikus norisinājās Ādažu vidusskolā, Ādažu sākumskolā un Ādažu Kultūras centrā un tajā piedalījās ap 1000 skolotāju un vadības komandas pārstāvju, kuri piedalījās aprobācijā, kā arī pašvaldību pārstāvju, kuri atbalstījuši pilotskolu komandas un kuru loma šajā procesā bijusi ļoti nozīmīga.

Vidusskolas izlaidums

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi  saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Sirsnīgais pamatskolas izlaidums

3.jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

 Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.

                Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.

             

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider