Mazzalves pamatskolā viesojas “Papardes zieds”

4.septembrī Mazzalves pamatskolas 6.-9.klašu skolēni projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/034 “Dzīvo vesels Neretas novadā” ietvaros tikās ar biedrības “Papardes zieds” jauniešiem, lai pārrunātu aktuālas tēmas par reproduktīvo veselību, nodarbību vadītāji atbildēja uz skolas  jauniešus interesējošiem jautājumiem. “Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijā.

Dzejas pēcpusdiena Mazzalves skolā

13.septembrī Mazzalves pamatskolā notika Dzejas dienu pasākums ,,Dzeja un iztēle”.

Daži skolēni bija no galvas iemācījušies latviešu dzejnieku dzejoļus. Bet, lai nebūtu tikai jāklausās, skolēni piedalījās arī aktivitātēs, kuras bija sagatavojusi skolotāja Daiga Pabērza. Notika 3 aktivitātes- divas grupās un viena, kurā piedalījās visi skolēni. Visas aktivitātes bija saistītas ar dzeju un radošu iztēli.

Neretas PII “Ziediņš” atzīmē Tēva dienu

Jau par tradīciju ir kļuvusi Mātes dienas svinēšana maija otrajā svētdienā, taču arī tēvi ir pelnījuši mīļus vārdus, tāpēc kopš 2010.gada septembrī tiek atzīmēta Tēva diena. Neretas PII “Ziediņš” kolektīvs un bērnudārza mazie ķipari 6.septembra pēcpusdienā aicināja savus tētus uz kopīgu darbošanos. Dažiem tētus atbalstīt līdzi bija atnākuši brāļi un māsas, mammas vai vecvecāki.

Vidusskolas 10 gadi ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu

Jau pagājuši 10 gadi, kopš Neretas vidusskolai ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārds. Tik pierasts, minot skolu, kurā mācies vai strādā, teikt – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Jā, ne vien skola popularizē Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu, bet arī Jāņa Jaunsudrabiņa vārds reklamē Neretu ne vien Latvijā, bet tālāk pasaulē.

Pēdējos 10 gados starptautiskajā projektā Erasmus+ mūsu skolas vārds izskanēja  Paines arodskolā Vācijā, kur  mobilitātes komandējumā viesojās skolotājas Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere. Skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā English in Margate Anglijā.

Uzņēmēju devums Latvijas nākotnei

Jau otro gadu SIA “Liellopu izsoļu nams” un personīgi Kaspars Ādams finansē Neretas bērnudārza remontu.
Mērķis ir katru gadu saremontēt un atjaunot vismaz vienu telpu, lai mūsu nākamajai paaudzei būtu patīkami uzturēties un darboties bērnudārzā. 2018. gadā tika saremontēta medmāsu telpa. Šogad – 2019. gadā izremontēta bērnu centrālā rotaļu istaba.

Mazzalves pamatskolā mācīsies simt bērnu

2.septembris Mazzalves pamatskolā sākās ar bērnu un vecāku čalām, atkalredzēšanās prieku un nelielu satraukumu – ar krāšņiem rudens ziedu pušķiem rokās ceļu uz skolu mēroja simt bērnu, lai sāktu mācības jaunajā mācību gadā. Šogad Mazzalves pamatskolas skolēnu pulkam oficiāli pievienojās bērni no pusotra gada vecuma; ar šo mācību gadu pirmsskolā tiks realizēta jaunā kompetencēs balstītā izglītības programma, kuras apguve nodota pirmsskolas skolotāju Baibas Dambrānes un Maijas Gabužas rokās, pirmsskolēniem mūziku vadīs skolotāja Marika Cielava.

Sveicam Zinību dienā!

Aktualitātes izglītībā Neretas novadā

Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads. Visas novada izglītības iestādes – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Mazzalves pamatskola un Neretas pirmsskolas izglītības iestāde “Ziediņš” – tiek postas, tiek veikti pēdējie remontdarbi. Pa vasaru skolas bija atvērtas nometnēm, tā piesaistot finanses materiālās bāzes pilnveidei.

2019./2020.mācību gadā visā Latvijā sākas kompetencēs balstīta izglītības satura apguve tieši pirmsskolā,  jo nepārtraukta spēja mācīties, sazināties, sadarboties, kritiski un radoši domāt ir svarīgākās prasmes 21.gadsimtā. Laiks, kad jāapgūst šīs prasmes, ir agrā bērnībā, jo šajā laikā veidojas smadzeņu nervu savienojumi, emocionālā un sociālā inteliģence.

Gleznošanas plenērs ar Māru Daugavieti un Maiju Arseņjevu

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi arī vasarā ir gatavi mācīties! Divas Maskavā dzīvojošas latviešu izcelsmes gleznotājas – Māra Daugaviete un Maija Arseņjeva – ar prieku uzņēma savās lauku mājās deviņus jaunos māksliniekus un viņu skolotāju uz vasaras gleznošanas plenēru.

Izlaidumi “Krāsaini sapņi” “Uzbur laimi….”

Jūnijā iestājas astronomiskā vasara, ap Jāņiem augi uzņēmuši sevī visu vērtīgāko, lai palīdzētu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Tā notiek dabā. Bet skolā saņemtās gudrības tiek vērtētas eksāmenos: 9. klases skolēni kārto četrus, 12. klases – obligātos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā maijā. 2018./ 2019. mācību gadā eksāmenus gan devītie, gan divpadsmitie nokārtojuši ļoti labi, kas liecina par labu sadarbību starp Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other