Mazzalves 9.klases skolēni saņem žetonus

9.klases skolēniem beidzies pēdējais mācību gads Mazzalves pamatskolā. Sākušies valsts pārbaudījumi. Šajā laikā tradicionāli Mazzalves pamatskolā notiek Žetonu pasākums, kurā, saņēmuši skolotāju, vecāku un skolasbiedru laba vēlējumus, apsveikumus, devītie rāda speciāli šim pasākumam kopā ar audzinātāju izveidoto uzvedumu.

Mazzalvieši Meža dienā

Mazzalves pamatskolas skolēni piedalījās Meža dienā, kuru šogad savā saimniecībā “Alksnāji” organizēja VMD pārstāvis Raimonds Mežaks. Šogad nodarbība bija par dabai saudzīgu meža apsaimniekošanu. Skolēni iepazinās ar neliela meža īpašuma apsaimniekošanu, kurā koku ciršana notiek, pielietojot izlases un kopšanas cirti, kā arī uzzināja par to, kādas dabas aizsardzības prasības jāievēro veicot darbus.

Mazzalves pamatskolas skolēni sveic māmiņas

Skan klusa mūzika,  Mazzalves pamatskolas  zāli pamazām piepilda māmiņu soļi. Dziest gaisma zālē, bet iedegas uz skatuves.

“Katra cilvēka sākums ir māmiņa – mīļā, labā, jaukā un maigā. Bez viņas pasaule liktos pelēka un vienmuļa. Cik skaisti, ka mammīte smaida – saule rotājas viņas sejā. Māmiņa samīļo, iedvesmo, uzklausa un sarāj, ja nepieciešams. Viss, lai mazais cilvēka bērns izaugtu krietns, čakls un tik vajadzīgs pasaulei. Svētku dienā katrs Mazzalves pamatskolas skolēns jums, mammīt, vecmāmiņ, saka lielu, lielu paldies! ” tā Māmiņdienai veltīto pasākumu sāka Toms Freimanis un Diāna Vanaga.

Mazzalves skolēni ciemojas maizes ceptuvē “Lāči”

8. maijā Mazzalves pamatskolas 1.-3.klases skolēni ar audzinātājām A.Sirsniņu, V.Zeltiņu un A.Freimani viesojās maizes ceptuvē “Lāči”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Katru dienu ēdam maizi, bet bija interesanti uzzināt un pašiem piedzīvot, kā tā top. Visi zinām, ka ceļš līdz maizei ir rūpju un darba pilns. Un kādi tik darbi jāprot izdarīt, lai tiktu līdz kukulītim! 

Brauciens uz Siguldas “Brīnumzemi”

2. maijā mēs, astoņpadsmit 5.,6.,7.klases skolēni, devāmies mācību ekskursijā uz Siguldas Zinātnes muzeju “Mazā brīnumzeme”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Zandai izcili panākumi valsts matemātikas olimpiādē

2019. gada 28. aprīlī Rīgā, Daugavpilī un Liepājā vienlaicīgi notika Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde. Arī Mazzalves pamatskolas matemātiķu komanda kopā ar matemātikas skolotāju Silviju Ivanovu devās uz Daugavpili, lai pārbaudītu savus spēkus matemātikā. Olimpiādē no Mazzalves pamatskolas savu klašu grupās piedalījās 6.klases skolniece Zanda Zariņa, 7.klases skolnieks Niks Linmeijers un 8.klases skolniece Karīna Griķe. Šī bija pirmā pieredze dalībai atklātajā valsts olimpiādē. (Mūsu skolas skolēni ir izcīnījuši iespējas startēt valsts olimpiādēs, uzvarot starpnovadu olimpiādēs, bet šoreiz sadūšojās sevi pārbaudīt bez starpposmiem).

Mazzalvieši Erasmus+ projektā starptautiskā nometnē Polijā

9 – 16.maijam 10 Mazzalves pamatskolas skolēni piedalījās starptautiskā jauniešu nometnē Polijā tūristu iecienītajā pilsētiņā Zakopanē Erasmus+ projekta ietvaros. Šai nometnē Tatru kalnu ielokā kopā darbojās jaunieši no Latvijas (mazzalvieši), no Turcijas (no Antaljas apkārtnes) un no Polijas (no Katovices reģiona). Nometnes laikā jaunieši iepazinās, piedaloties dažādās aktivitātēs, izzināja dalībvalstu tradīcijas un virtuvi valstu prezentāciju vakaros. Mūsējie iepazīstināja ar Latviju, demonstrējot pašizveidotu prezentāciju (viesus īpaši aizkustināja Dziesmu un deju svētku skati un dziesma “Saule, Pērkons, Daugava”, kas skanēja prezentācijā kopkoru izpildījumā), mācot jauniešiem no Polijas un Turcijas latviešu rotaļdeju “Tūdaliņ – tagadiņ”, cienājot ar pelēkajiem zirņiem, šprotēm un latviešu saldumiem.

Pusaudžu resursu centra saruna par tēmu “Pusaudžu vecuma psiholoģiskie riski” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

29.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās Pusaudžu resursu centra pārstāvji – Pusaudžu resursu centra mentore Anna Guberma un centra psihologs Emīls Ūdris, lai sarunātos ar jauniešiem par viņiem aktuālām problēmām, iespējamiem risinājumiem, pusaudžu domāšanas psiholoģiju un pārmaiņām, kas notiek jaunam cilvēkam augot un veidojoties par pieaugušu cilvēku. Ar reālu un personīgi sāpīgu pieredzes stāstu dalījās Irēna Cepurīte, kas pērn zaudēja savu dēlu.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu Pavasara koncerts Neretas kultūras namā

8.maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni kopā ar saviem vecākiem Neretas kultūras namā pulcējās uz jau par tradīciju kļuvušo Pavasara koncertu, kur skolas direktore Laima Grebska un direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Viktorija Trukša pateicās audzēkņiem un viņu vecākiem par 2018./2019.gada mācību sezonas sasniegumiem. Vienlaikus tā ir arī iespēja skolas audzēkņiem teikt paldies arī saviem vecākiem un veltīt viņiem Mātes dienas koncertu, demonstrējot šajā mācību gadā ārpusstundu aktivitātēs paveikto.

Kas dzīvo mežā?

30.aprīlī smieklu, čalu un mazu bērnu soļu dipoņas piepildītā Neretas kultūras nama zālē norisinājās starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu interešu izglītības kolektīvu pasākums “Kas dzīvo mežā?” Pasākums ik gadu noris citā novadā, tāpēc šoreiz stafetes kociņš tika nodots Neretai. Rosība bija manāma jau ienākot kultūras nama vestibilā, kur mazie ķipari steidza sasiet atrisušās matu lentas, nostiprināt kurpju sprādzes un lielajā bērnu drūzmā nepazust, atrast savu vietu un pacietīgi gaidīt uzveduma sākumu.

Pasākuma vadītāju lomās atbilstoši uzveduma kopējai noskaņai bija iejutušies divi eksotiski dzīvnieki – tīģeris (Inita Kalniņa) un zebra (Dace Lielbārde).

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other