Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti Mazzalves pamatskolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo 1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā skolasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr svētki tika svinēti – ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres, un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā bija skolā.

Izzinošs pārgājiens arī ir mācību sastāvdaļa

Mazzalves pamatskolas 7.klases audzēkņi 29.-30.oktobrī piedalījās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”, kuru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Klases uzdevums bija doties pārgājienā, iepazīt un izpētīt meža nozari no kulturvēturiskā viedokļa. Lai piedalītos konkursā, skolēniem par pārgājienu būs jāsagatavo 3-5 minūtes garš videopieteikums par projekta norises gaitu.

Mērķu plānošana- nākotnes profesijas izvēle

Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aizvērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pareizākā? 13. oktobrī Neretas novada 9. – 12. klašu jauniešiem notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodarbības. Tās vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” (http://www.paceltpasauli.lv/) dibinātāja un vadātāja Dace Briede – Zālīte.

Mākslas olimpiāde Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kopš pagājušā gada marta skolas ierastajā kārtībā daudz kas mainījies. Viena no šādām izmaiņām  ir visu  klātienes olimpiāžu atcelšana. Vizuālās mākslas olimpiādi tās specifikas dēļ īstenot tiešsaistē nav iespējams, tādēļ pagājušajā gadā skolēniem nebija iespējams piedalīties šajā  ikgadējā Aizkraukles sadarbības novadu mākslas pasākumā.

Jaunieši sadarbojas


Valsts Jaunatnes programmā 6 Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!” Jaunieši radījuši savu atpazīšanas zīmi, savu logo.

Atbalsta izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola – izmanto ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvātās iespējas. Mazzalvē sākumskolas klašu audzinātāji kopā ar savu klašu audzēkņiem papildus apgūst “Datoriku”, lai attālinātās mācīšanās gadījumā veiksmīgāk varētu kopā mācīties, lai sākumskolā uzlabotu skolēnu datorprasmes. Mazzalvē jau otro gadu darbojas robotikas pulciņš. Neretā sākumskolas skolotāji papildus strādā ar skolēniem lasītprasmes attīstīšanā, bet Mazzalvē papildus lasītprasmes attīstīšanā strādā ar bērniem, kuri mācās pēc atgriešanās no ārzemēm, un tiem, kam šīs prasmes jāuzlabo. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ar bērniem strādā arī pedagoga palīgs.

Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt jauniešu individuālās spējas

Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vinovskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Karjeras nedēļa

Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau astoto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē:  viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

Nāc mācīties mācību centrā BUTS!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 5% vai 10% no mācību programmas maksas!

Mācību centrs “BUTS” piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Akreditētā mācību centrā “BUTS” tiks realizētas 46 izglītības programmas 9 nozarēs. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!

Pieteikšanās no 22. septembra līdz 22. oktobrim

Grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrī. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

JAUNUMI! 

  1. Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.
  2. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts par gadu – līdz 2023. gada 31.decembrim.

Iedvesmojoša ekskursija izsoļu namā “Krasti”

ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu ”projekta “Tu neesi viens” ietvaros 8. oktobrī, mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 8. un 9. klases audzēkņi, devāmies uz Neretas novada liellopu izsoļu namu ,,Krasti”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider