4. janvārī sākas 2020./2021. mācību gada 2.semestris

Pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7.-12.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi mācības atsāk attālināti. Darbu klātienē no 4. janvāra turpina arī pirmsskolas izglītības iestādes (ja Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis pastiprinātus ierobežojumus konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei) un Speciālās izglītības iestādes turpina veikt darbu klātienē atbilstoši konkrētās pašvaldības lēmumam un situācijai. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem

Kā Mazzalves pirmsskolēni satika Ziemassvētku vecīti

Mazzalves pamatskolas jaukta vecuma pirmsskolas grupiņā, kuru apmeklē bērni līdz 4 gadu vecumam, Ziemassvētku gaidīšanas laiks bija īpaši rosīgs. 1.decembrī grupā sāka darboties Rūķu pasts, kurā katru dienu labie rūķi (bērnu vecāki) pasta kastē ielika kaut ko, kas saistās ar Ziemassvētkiem. Bērni ik rītu pārbaudīja Rūķu pastu, izpētīja ielikto lietu un domāja, kāpēc rūķis ir ielicis tieši šādu sūtījumu, un tad ķērās pie darbiem, paši kļūstot par maziem, čakliem rūķīšiem: tika izrotāts rūķu atsūtītais adventes vainags, gatavoti grupu rotājumi, iepazītas Ziemassvētkiem raksturīgās smaržas un garšas, veidotas dāvaniņas ģimenei, no meža pārvesta eglīte un ceptas piparkūkas.

Ziemassvētki “Ziediņā”

 

Tāds klusums dziļš,

Vien gaisā virmo gaidas.

Tūlīt jau brīnums nāks,

Tūlīt!

To ļoti gaidām.

(M.Bārbale)

Kā katru gadu, arī šogad Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš”  tika svinēti gada gaidītākie svētki – Ziemassvētki. Tie šogad sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem noritēja citādāk nekā ierasti. Tomēr tāpat varēja just svētku tuvošanos – grupās tika rotātas eglītes, zīmēti apsveikumi, gatavotas dāvaniņas, mācīti Ziemassvētku dzejolīši. Kur nu bez piparkūku smaržas pa visu iestādi!

Darbīgie Ziemassvētki Mazzalves pamatskolas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem

“Rūķītis pa mežu iet,
Galvā sārtu mici liek!
Iet un skaita eglītes,
Kuru zaros svecītes…”

16.decembra rītā Mazzalves pamatskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupā bija manāmi daudz darbīgu Rūķīšu. Pirms svētkiem ar bērniem runājām, kādi varētu būt gardumi liekami galdā, sagaidot Ziemassvētkus. Protams, piparkūkas un saldā pagale. Mēs rūpīgi gatavojāmies saviem svētkiem, tāpēc pirmdien tika rotātas eglītes, pasākuma zāle. Otrdien viss smaržoja pēc piparkūkām. Mīklu mums bagātīgi uzdāvināja skolas virtuve. Tapa piparkūku zvaigznītes, eglītes, cilvēciņi, eņģeļi, sirsniņas… Ar bērnu aktīvu līdzdalību tapa divas lielas saldās pagales. Izdekorējām savu svētku cienastu, sagatavojām dāvanu maisiņus, kurus piepildījām ar konfektēm un pašu ceptām piparkūkām. Dāvanas saņēma Mūzikas Rūķis, skolotāja Marika un Ziemassvētku vecītis.

Puse Mazzalves skolēnu mācību semestri pabeidz ar teicamām un labām sekmēm

Klāt ir 2020./2021.mācību gada 1.semestra noslēgums. Semestris nav bijis viegls ne skolēniem, ne skolotājiem, ne skolēnu vecākiem, jo divus mēnešus nācies mācīties attālināti. Tas prasa no skolēniem prasmi plānot savu laiku, organizēt savu mācību darbu, daudz mācīties patstāvīgi. Skolotājiem nākas plānot stundas tā, lai nepārslogotu skolēnus, tai pašā laikā nodrošinātu plānotās vielas apguvi. Saziņa tiešsaistē ne visiem skolēniem ir kvalitatīvi pieejama. Skola jau ir atbalstījusi ģimenes, piešķirot uz laiku skolas planšetes un datorus skolēniem, īpaši daudzbērnu ģimeņu bērniem. Bet visas problēmas vēl arvien nav atrisinātas, jo ik pa brīdim kādam problēmas ar internetu vai datora bojājums.

Mazzalves pamatskola akreditēta uz 6 gadiem, direktoram augsts novērtējums

Fotografēts 2020.gada pavasarī

12.-16.oktobrī Mazzalves pamatskolā norisinājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā plānotā akreditācija un direktora darba izvērtējums. Tika izvērtēts skolas pašvērtējums, kurš katru gadu tiek publicēts skolas mājas lapā, izanalizēta pedagogu kapacitāte, izglītības dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem, izskatīti skolēnu mācību sasniegumi, skolas darba sistēma. Sakarā ar Covid-19 stundu vērošana notika tiešsaistē, atsevišķas stundas 3., 6., 9.klasē akreditācijas komisijai analīzei tika nosūtītas videoierakstā. Bija intervijas tiešsaistē ar skolas vadību, skolotājiem, pašvaldību, skolas padomi, vecākiem, notika aptaujas vecākiem, skolotājiem un skolēniem.

Biškopju saldais pārsteigums pirmklasniekiem Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Latvijas Biškopības biedrība iesaistījusies vērienīgā akcijā “Eiropas medus brokastis”, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem sagādājot saldas, veselīgas un izglītojošas dāvaniņas. Arī Neretas novada abu skolu pirmklasniekiem biškopji sarūpējuši patīkamo pārsteigumu – medus turziņas.

Mazzalvieši iesaistās iniciatīvā #StaroZaļi

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku nedēļas noskaņās “Zaļā josta” sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru organizēja radošo konkursu “Staro zaļi”. Tā ietvaros saņemtas vairāk nekā 50 oriģinālas idejas, kā mājas apstākļos, izmantojot otrreizējās izejvielas un dabas materiālus, izgatavot gaismas ķermeņus gaismas ienešanai mājās un cilvēku sirdīs tumšajā gadalaikā.

Radošais konkurss “Staro zaļi” tika rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par materiālu otrreizējās lietošanas iespējām un resursu saudzīgu patēriņu, kā arī pareizu atkritumu šķirošanu un no šķirošanā radušos otrreizējo izejmateriālu jēgpilnu izmantošanu. “Šobrīd, kad sabiedrība tiek īpaši aicināta saudzēt veselību un izvairīties no liekiem sabiedrisko vietu apmeklējumiem, dalība konkursā “Staro zaļi” uzskatāmi parāda – lai ienestu gaismu mājās un rotātu mājokli svētkiem, nav nepieciešams doties uz veikalu un pirkt jaunas lietas. Starot mājās un darināt gaismekļus no nevajadzīgām, bet vēl izmantojamām lietām, var ikviens – to pierāda daudzveidīgais iesniegto konkursa darbu ideju klāsts un dalībnieku plašā vecuma amplitūda,” stāsta projekta vadītāja, “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune. Jaunākie konkursa dalībnieki bija vien 4 gadus veci, kas savu gaismekli darinājuši bērnudārza audzinātājas pavadībā. Turpretī vecākie konkursa dalībnieki bija sirmgalvji no veco ļaužu pansionāta, kas atzinīgi novērtēja iespēju pievienoties tumšā gadalaika izgaismošanā, ieturot droši distanci.

Tiek izsludināts starpnovadu projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Tiek izsludināts Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (ID NR. VP2020/1.2-4) ietvaros izstrādātais Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti Mazzalves pamatskolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo 1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā skolasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr svētki tika svinēti – ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres, un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā bija skolā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider