Skolēnu deju kolektīvu sadancis – priekšskate “Daugavas krastā”

Skolēnu deju kolektīvu sadancis – priekšskate “Daugavas krastā”

“Sudrabiņš” devās ceļā uz Jaunjelgavas vidusskolu, lai piedalītos deju pasākumā.

Visus uzņēma Jaunjelgavas vidusskolas deju kolektīvu “Atvars” vadītāja Inese Ermansone. Dažiem kolektīviem šis pasākums bija priekšskate.  Priekšskatē piedalījās tie kolektīvi, kuri pagājušajā gadā ieguva 3.pakāpi.

Atceras barikāžu laiku

Kā katru gadu, arī šogad Mazzalves pamatskolā bija barikāžu atceres diena, kurā skolēniem tiek atgādināti notikumi 1991.gada janvārī.

20.janvārī zālē, kuras iekārtojums atgādināja barikāžu laiku (centrā no svecītēm izveidots ugunskurs, skolēni sēdēja tam apkārt), pulcējās skolas direktors, skolēni un skolotāji, lai uzzinātu vairāk par pagātnes notikumiem. Skolēni skolotājas Astras Vinovskas vadībā bija sagatavojuši lasījumus – kādu barikāžu dalībnieka atmiņu stāstu vai dzejoli, ko sarakstījuši barikāžu dalībnieki.

Karnevāls “Paaudžu krustcelēs”

17. janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā satikās sešas paaudzes un septiņu skolu skolēni.

Karnevāla sākumā 10. klases audzinātāja Ludmila Kolpakova iepazīstināja ar raksturīgāko katrai no paaudzēm. 10. klases uzfilmētajā reklāmas rullī iepazināmies ar situāciju, ka skolas Svinību zālē no rīta pamostas 6 dažādu paaudžu cilvēki, kā iespējams visiem sadzīvot?

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā notiek barikāžu atceres pasākums

20.janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā jau par tradīciju kļuvusi barikāžu ugunskura iedegšana, atceroties un pieminot traģiskos, asiņainos  janvāra notikumus pirms 29 gadiem, kad tauta apliecināja savu vienotības spēku un spēja parādīt pasaulei, ka brīvības dēļ tā spēj upurēt daudz. Nu jau aug otrā paaudze, kurai 1991. gada notikumi ir visai tāla un vecāku, vecvecāku atmiņās balstīta pieredze, un atmiņu stāsti, kā arī šī laika un notikumu svarīgums un sarežģītība ne vienmēr līdz galam izprotama.

Zvaigznes dienā pieņemšana pie direktora

Jau tradicionāli Mazzalves pamatskolā Zvaigznes dienā skolēni, kuri, 1.semestri noslēdzot, saņēma Zelta, Sudraba, Bronzas un Cerību liecības, un tie, kuriem bija augsti sasniegumi sportā, kopā ar vecākiem tika aicināti uz svinīgo pieņemšanu pie skolas direktora. 1.semestri ar Zelta liecību (vidējais vērtējums virs 9) noslēdza 3 skolnieces – 9.klases skolniece Karīna Griķe, 3.klases skolniece Karīna Pauniņa un 2.klases skolniece Zane Dubinska. Sudraba liecības (vidējais vērtējums virs 8) saņēma 8.klases skolēni Mareks Dobrovoļskis un Niks Linmeijers, 7.klases skolnieces Viktorija Baltace un Zanda Zariņa, 6.klases skolēni Inguna un Rauls Saknes, 4.klases skolnieces Paula Bubina un Agnija Misūne, 3.klases skolniece Elīna Koklevska un 2.klases skolniece Sabīne Grīnberga.

Sirsnīgie Ziemassvētki

Laiks starp sudrabegles iedegšanu pie skolas un skolā, Svinību zālē, šogad aizritēja ļoti ātri. Turpinot senu tradīciju, otrdienās skanēja Ziemassvētku lasījumi: pirmajos 12. klase sveica Adventē ārā, pie egles, 11. klase otros noturēja 2. stāva gaitenī, trešajos 10. klase aicināja Svinību zālē, pie sudrabegles, kur dzirdējām H. K. Andersena pasaku „Meitene ar sērkociņiem” un kur tikām aicināti saglabāt savu Ziemassvētku sapni.

Mazzalvieši meklē Ziemassvētkus sevī

Caur tumsu, atkušņiem un dubļiem mēs visi ejam uz Ziemassvētkiem. Tie ir klāt tad, kad diena ir visīsākā un nakts visgarākā, kad tumsas visvairāk, bet gaisma tikai īsu brīdi ciemojas pie mums. Tumsa ir krājusies un klājusies ap mums un mūsos. Tā nāk no sīkām ķildām, dusmām, nelāgām domām un sliktiem darbiem. Pēc Ziemassvētkiem diena kļūs arvien garāka un pasaule gaišāka. Bet kas notiks katrā no mums? Lai pasaulē gaismas vairāk, mēģināsim katrs tikt galā ar tumsu sevī. To var sadedzināt sveču liesmās, aizlaist ziemeļu vējā vai pārvērst gaismā, darot labus darbus, domājot gaišas domas un apdāvinot savus mīļos ar mazām laipnībām.

Mazzalvē uzstājas mazās pianistes

Pirmo mācību semestri noslēdzot, ieskaiti klavierspēlē ļoti sekmīgi kārtoja arī Viesītes mūzikas skolas Mazzalves filiāles piecas meitenes, kuras pie skolotājas Marikas Cielavas mācās klavierspēli jau trešo gadu. Daudzas neizturēja slodzi un mācības mūzikas skolā neturpināja, bet uzņēmīgākās savu prasmi parādīja koncertā Mazzalves pamatskolas kamīnzālē 17.decembra vakarā.

Ziemassvētku gaidīšanas svētki pirmsskolēniem Mazzalvē

Ziemassvētki tuvojas, lai arī no ziemas, sniega un sala ne vēsts. Bet tas nemazina Ziemassvētku gaidīšanas prieku. Īpašs šis pirmsziemassvētku laiks bija arī Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupiņās.

Tikšanās ar izglītības ministri

Izglītības ministrija organizē tikšanās ar visu pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu skolu tīkla sakārtošanas iespējas Latvijas novados. 5.decembrī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un direktora vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis tika aicināti uz Izglītības un zinātnes ministriju, lai tiktos ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other