PII Ziediņš

 

 • Adrese: Pasta iela 20, Neretas pagasts, Neretas novads, LV – 5118
 • Tālrunis: 65176541 ; 65176565;
 • Mob. tālrunis: 20244338; 20244338
 • Fakss: 65176536
 • E-pasts: piiziedins[et]inbox.lv
 • Darba laiks: 7.30 – 18.00

Dokumentācija:

Pirmsskolas izglītības iestāde Neretas pagastā durvis vēra 1950. gadā nacionalizētā privātmājā Centra ielā 1. Jaunuzceltajā ēkā, kas paredzēta vairāk kā 100 bērniem, tā pastāv 35 gadus. Iestādē darbojas 5 dažāda vecuma grupas, kurās pašreiz ir 80 bērni.

Iestādes darbības mērķis – veidot visiem audzēkņiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Iestādes galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt tādu apkārtējo vidi, lai izglītojamais varētu fiziski un garīgi attīstīties, kā arī veiksmīgi mācīties;
 • attīstīt katra izglītojamā intelektuālo, fizisko un ētiski estētisko attīstību;
 • rosināt izglītojamos radošai darbībai.

Par bērniem rūpējas PII „Ziediņš” kolektīvs – vadītāja, 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un angļu valodas skolotāja, logopēds, 5 skolotāju palīgi, medmāsa, 2 pavāres, noliktavas pārzine, kurinātājs.

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111. Iestādes mācībvaloda – latviešu.

Pirmsskolas izglītības programma tiek izpildīta pedagoģiskās darbības veicinošā vidē, ciešā sadarbībā ar ģimenēm. Vecāki un vecvecāki iesaistās dažādās aktivitātēs: attīstošo rotaļu materiāli tehniskās bāzes papildināšanas grupās; muzikālajos un sporta pasākumos; izstāžu eksponātu vākšanā un izgatavošanā; tematisko pasākumu organizēšanā.

Bērniem ikdienā piedāvājam:

 • zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi rotaļnodarbībās;
 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;
 • angļu valodas rotaļnodarbības.

PII „Ziediņš”  tradīcijas:

 • gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;
 • vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas;
 • tematisku izstāžu rīkošana;
 • Ģimenes dienas pasākumi;
 • Sporta svētki;
 • valsts svētku pasākums;
 • radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”;
 • konkurss “Cālis”;
 • atvērto durvju dienas;
 • izlaidums.

Pašreiz maksa par bērnu trīsreizēju ēdināšanu ir 1.42 EUR dienā.

 

 

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other