Kontaktbirža Jelgavā…

Atsaucoties ielūgumam, mūsu Neretas novada pārstāves: Mirdza Brūniņa, Anna Ērgle, Santa Možeika, kura pārstāv Z/S “Stērķēni”, piedalījās  12. decembrī Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontakbiržā Jelgavā.  Šis bija pasākums, kurā ar savu veikumu mēs varējām iepazīstināt citus un reizē smelties jaunas, interesantas idejas nākamajiem darbiem, kā arī rast jaunus kontaktus dažāda veida sadarbībai. Pasākums tika plaši apmeklēts.

Mežizstrādes uzņēmējiem un mežu īpašniekiem!

27.11.2018.  plkst. 10:00

Mežizstrādes uzņēmēji un mežu īpašnieki tiek aicināti uz

semināru

Jaunjelgavā, Meža ielā 4

Kursi par meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē divu  dienu mācību grupu visiem interesentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas meliorācijas darbu organizēšanā un kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š. g. 8. un 9. novembrī.

Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam  apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 40-45 eiro (t. sk. PVN) robežās.   

Jaunajiem uzņēmējiem!

2018. gada 5. novembrī

 Bērzu iela 7, Aizkraukles KB Aizkraukle Aizkraukles novads LV-5101

Aizkraukles  LLKC nodaļas rīkota 1. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018.gada 2.novembra līdz 3.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” trešās kārtas 1.posmam un apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” trešajai kārtai.

LAD nav pilnvarojis citas personas veikt kontroles ar droniem

Lauku atbalsta dienests ir saņēmis informāciju, ka Latvijas pierobežā ir konstatēti gadījumi, kad, norādot, ka tas tiek veikts LAD uzdevumā, personas veic kontroles saimniecībās, izmantojot dronus. LAD informē, ka nav pilnvarojis citas personas veikt šādas kontroles un lauku apsekošanas darbus ar droniem, tāpēc aicina saimniekus būt uzmanīgiem un neuzticēties šādām personām.

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozrēm vai zivsaimniecības nozarē.

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām Neretas novadā Mazzalves pagastā

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma gadījums konstatēts piemājas saimniecībā Neretas novada Mazzalves pagastā.

PVD saimniecībā veica ĀCM apkarošanas pasākumus, uzsāka epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē. Mājas cūkas bija reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Noteikta karantīna – aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto piemājas saimniecību “Pīlādži”. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas produktu pārvadāšanai.

Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot normatīvos aktus, informē, ka saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītajiem projektiem, jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu.

Atbalsts cūkkopības nozarei infekcijas slimību izplatības mazināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” cūkkopības nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no šā gada 11. jūnija līdz 11. jūlijam, kopējais publiskais finansējums ir EUR 500 000.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other