Neiznomātās zemes

Neiznomātās zemes Neretas pagastā

Nr.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Mērvien.

Daudzums

 

Neiznomātās zemes Mazzalves pagastā

Nr.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Mērvien.

Daudzums

1.

Blakus Drezovam

3266 010 0294

ha

0,60

 

Neiznomātās zemes Zalves pagastā

Nr.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Mērvien.

Daudzums

1.

Krusiešu tranšeja

3296 006 0297

ha

0,2

2.

Zeme bez nosaukuma

3296 006 0085

ha

0,107

3.

Zalve 1

329 601 30110

ha

1,5

4.

Krustceles

329 601 30172

ha

0,3

5. Virši 329 600 70044 ha 0,9

Neiznomātās zemes Pilskalnes pagastā

Nr.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Mērvien.

Daudzums

1.

Pīskupi

3274 005 0241

ha

2,8

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other