Biedrība “Ērberģietes”

 • Reģ. nr. 40008057597
 • Skolas iela 2b, Mazzalves pagasts,
 • Neretas novads, LV – 5133
 • E pasts: erbergietes@inbox.lv ;
 • Tel. 65175138, fakss 65175241

Valdes priekšsēdētāja:

 • Solveiga Koklevska

Valdes locekļi:

 • Silvija Lisovska
  Vija Loča
  Jautrīte Dobrja
  Guna Baltace

“Tūkstošiem jūdžu garš ceļojums sākās ar pirmo soli.”

Biedrība “Ērberģietes” darbojas no 2000. gada 6. oktobra, kad tikāmies pirmo reiz un nolēmām dibināt organizāciju. 2001. gada 15. februārī LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ tika reģistrēta sabiedriskā organizācija “Sieviešu apmācības un kultūras centrs “Ērberģietes””. 2006.gada 21.aprīlī reģistrējāmies biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība “Ērberģietes”. Uz šo brīdi organizācijā darbojās 17 aktīvas sievietes.

Tiekamies reizi mēnesī. Ikmēneša tikšanos organizē divas klubiņa biedrenes, liekot lietā savu izdomu, organizējot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dodoties apskatīt dažādas vietas gan mūsu pagastā, gan arī tālākos ceļos. Jau par tradīciju ir kļuvis apciemot un sveikt pagasta vientuļos pensionārus Lieldienās, Jāņos un gaidot Ziemassvētkus, Adventes laikā. Katru gadu organizējam sportiskas aktivitātes bērniem Mazzalves pagasta sporta svētkos. Esam uzņēmušās “šefību” par Kankaļu baznīciņu un pie tās esošajiem kapiem. Sakopjam kapus un izpušķojam baznīcu uz kapusvētkiem, kuri notiek Jāņu dienā.

2009.gadā esam realizējušas šādus projektus:

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu “Rotaļu laukuma izveide pie dienas centra Ērberģē”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte)

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu “Lapenītes izbūve Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).

VAS “Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba “Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu “Leģendu taku izveide Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž. Miezīte).

Kultūrkapitāla fonda Zemgales kultūras programmas projektu konkursā realizējām projektu Novadpētniecības darbnīca “Mazzalves pagasts – Sēlijas daļa”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).

VAS “Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba “Mēs paši” izsludinātajā labdarības projektu konkursā realizējām projektu “Rūķu darbnīcas Mazzalvē”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Kopienu iniciatīvas fonda programmā “Atbalsts kopienu centriem” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu “Padarīsim savu dzīvi labāku”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva)

2010.gadā esam iesaistījušās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā konkursā par Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām. Projekts saistīts ar pārtikas piegādi un izdalīšanu vistrūcīgākajām personām 2010.gadā.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Esam sākušas darbu pie ELFLA izsludinātā projektu konkursa LAD atbalstītā projekta “Pakalpojumu centrs “TEV!”” realizācijas.

(Projektu izstrādāja A. Saveļjeva)

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other