Ērberģietes mācās pīt groziņus

 

Ir sācies “Ērberģiešu” projekts “Sēlijas vīru – amatnieku un mājražotāju – meistardarbnīcas Neretas novadā”, kurš ieguva finansējumu 1965 EUR Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projektu konkursā. Projektā paredzētas 7 meistardarbnīcas – gan siera siešanā, bišu vaska izmantošanā, gan piena produktu pārstrādē, gan koktēlniecībā, gan gaļas produktu pārstrādē, gan keramikas meistardarbnīca pie Neretas novada prasmīgākajiem vīriem reizi mēnesī.

Neretas novada domē darbu uzsāk jauna deputāte Signe Krievāne

2020.gada 28.maijā Neretas novada domē darbu uzsāka jauna deputāte Signe Krievāne (partija „Vienotība”), pamatojoties uz  deputātes Agneses Putniņas (partija „Vienotība”) iesniegumu un domes lēmumu par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku saistībā ar A.Putniņas grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

Ar 1.septembri Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu vadīs Viktorija Trukša

Neretas novada pašvaldības deputāti 28.maija domes  sēdē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores amatā apstiprināja Viktoriju Trukšu. Viņa jaunos pienākumus sāks pildīt ar 1.septembri.

“Neretas novada vēstu” maija numura Nr.5 (129) 23.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemtā lēmuma precizējums

Neretas novada domes informatīvajā izdevumā “Neretas novada vēstis” (Nr.5 (129) )3.lpp. ir publicēta nepilnīga informācija par domes 23.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu Nr.67 “Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata”.

Precizētam tekstam jābūt:

Pamatojoties uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores Laimas Grebskas iesniegumu, nolēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2020.gada 31. augustu (pēdējā darba diena).

Atvainojamies Laimai Grebskai par sagādātajām neērtībām!

 

Daiga Naroga

“Neretas Novada Vēstis” redaktore

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE NR.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 28.maijs  plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora iecelšanu amatā
 2. Par domes deputātes Agneses Putniņas pilnvaru nolikšanu uz laiku
 3. Par Agneses Putniņas izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva
 4. Par Signes Krievānes deputāta pilnvaru uzsākšanu
 5. Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.T.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu S.S.
 9. Par nekustamā īpašuma “Zariņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Mazdīči” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 1. Par nekustamā īpašuma “Pēteri” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā R.J.
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.A.

13.Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2019./2020.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā

14.Par līdzfinansējumu projekta “Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde” īstenošana

15.Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu

16.Par finansējuma novirzīšanu Grantu konkursam

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                               Aivars Miezītis

Rakstu raksti

Katras tautas dzīves veids atspoguļojas pašas tautas radītajā lietišķajā mākslā, savukārt šī māksla liecina par sabiedrības attīstību un pasaules uzskatu. Viss nāk no cilvēka dzīves dabā, no novērojumiem dabā – saprotamiem un nesaprotamiem. Nesaprotamie vērojumi  ir kultūras attīstības veicinātāji. Līdz ar sabiedrības attīstību, jaunu virzienu gūst lietišķā māksla, tomēr tās pamats – ornaments (raksts) paliek zināmā mērā nemainīgs. Nav svarīga raksta stūrainība – ģeometriskā forma, bet gan tā elementu raksturs un saturs. Raksts (ornaments), tāpat kā tautas dziesmas, liecina par mūsu senās kultūras diženumu, tāpat dod tradīciju spēku latviskas Latvijas kultūrai. Raksti, domājot par maģisko spēku, tiek lietoti noteiktā nolūkā, saistībā ar priekšmeta ideju, pavairo priekšmeta nozīmi. Latvieši ticēja, ka daudzināt labo un dievišķo var kā ar vārdiem, tā ar rakstiem.  Arī mūsdienu rakstu kompozīciju pamatā to pašu punktu, svītriņu un aplīšu sakārtojums. Katram rakstam atbilst savs saturs, kompozīcija dod mērķa apzinātību; piemēram: līnija, simboliski Zemes māte, punktiņš – Saules zīme, savukārt punktiņš aplī – Debesu acs utt.

Talka arī Jaunsudrabiņa muzeja apkārtnē

    

Jānis Jaunsudrabiņš daudz dzejoļu veltījis dabai, prozas darbos lasām gleznieciskus  dabas aprakstus. Viņam daba ir kaut kas īpašs, saudzējams un mīlams. Ja paši esam godprātīgi un patiesi pret sevi un dabu, ap mums valda lietu kārtība, sakoptība. Tīra sirds tiecas pēc harmonijas dabā un cilvēkos. Tīra sirds ilgojas pēc sakoptas vides. Tāpēc ik pavasari, kad daba sāk pamosties pēc ziemas miega, cilvēki Latvijā steidz nokopt visus sārņus, kas sakrājušies malu malās. Visi sarosās – gan katrs savā sētā, gan sabiedriskajās vietās. Arī mēs, Jānim Jaunsudrabiņam veltītajā muzejā, rūpējamies par muzeja apkārtnes sakoptību.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.klases skolēni atdzīvina latviešu mākslas darbus

Kopš marta beigām, kā zināms,  visās Latvijas skolās mācības noritēja attālināti. Tas bija gan izaicinājumu un grūtību, gan jaunas pieredzes laiks. Vizuālās mākslas priekšmetā skolēni skatījās filmas un skolotājas pašas filmētos video materiālus, gāja dabā skicēt augus, gan, protams, lasīja vielas teoriju. Attālināti notika arī pārbaudes darbu rakstīšana.

Īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no  vienotā platības maksājuma. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

No šā gada 6.maija līdz 1.decembrim Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā  “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”. Kopējais publiskais finansējums 10,5 milj. eiro.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other