Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce tiekas ar Neretas novada iedzīvotājiem

4.septembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce Neretas kultūras namā tikās ar Neretas novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu pašvaldības reformu, kāpēc tā vajadzīga un kādas ir perspektīvas.

Pašvaldību reformas plāns paredz Neretas, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novadus pievienot Aizkraukles novadam. Ar 30 tūkstošiem iedzīvotāju apvienotais Aizkraukles novads būtu 19. lielākais Latvijā.

Iepazīstam Neretas novada amatnieces

“Ērberģiešu” projektā “Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā”, kurš ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā, “Ērberģietes” un daudzas citas Neretas novada un kaimiņnovadu saimnieciskās dāmas un arī kungi ciemojas pie Neretas novada amatniekiem – bija kulinārijas meistarklase, māla podniecības meistarklase, sieru siešanas meistarklase.

Mazzalves pamatskolā mācīsies simt bērnu

2.septembris Mazzalves pamatskolā sākās ar bērnu un vecāku čalām, atkalredzēšanās prieku un nelielu satraukumu – ar krāšņiem rudens ziedu pušķiem rokās ceļu uz skolu mēroja simt bērnu, lai sāktu mācības jaunajā mācību gadā. Šogad Mazzalves pamatskolas skolēnu pulkam oficiāli pievienojās bērni no pusotra gada vecuma; ar šo mācību gadu pirmsskolā tiks realizēta jaunā kompetencēs balstītā izglītības programma, kuras apguve nodota pirmsskolas skolotāju Baibas Dambrānes un Maijas Gabužas rokās, pirmsskolēniem mūziku vadīs skolotāja Marika Cielava.

Aicinājums piedalīties Pasaules talkā

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Šī būs ceturtā  projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā.

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:

-apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro;

-apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.

Tradicionālie Zalves pagasta sporta svētki

Vasaras izskaņā, 24, augustā, Zalves pagastā pie Sproģu stadiona norisinājās jau par tradīciju kļuvušie Zalves pagasta Sporta svētki. Ik gadu pagasta iedzīvotāji, gan arī viesi no tuvākiem un tālākiem novadiem sarosās, lai dažādās sportiskās aktivitātēs mēģinātu uzrādīt pēc iespējas augstākus rezultātus. Cīņas spars un vēlme pierādīt sevi pamanāma ikvienā.

Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar VARAM ministru Juri Pūci

Sveicam Zinību dienā!

Aktīvā un godalgotā vasara

Daudzas Aizkraules NSS volejbolistes vasarā patstāvīgi trenējas un ar panākumiem piedalās dažāda mēroga pludmales volejbola sacensībās. Šajā vasaras sezonā tas viennozīmīgi notiek pēc pašu meiteņu iniciatīvas un vecāku atbalsta! Paldies vecākiem par morālu un finansiālu ieguldījumu meiteņu izaugsmē!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other