1.03.2015, 18:34
Rakstīt domei!
Nekustamā īpašuma "Dadzīši" izsole PDF Drukāt
Ceturtdiena, 26 februāris 2015 10:56

2015.gada 24. martā plkst. 10.00, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Dadzīši kadastra apzīmējums 32740040131  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 950.00 (deviņi simt piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 95.00 (deviņdesmit pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Dadzīši-sastāv no zemes gabala 0.2306 ha, dzīvojamās ēkas 344.8 kv.m un palīgēkas

 

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4,Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

Attachments:
Download this file (NOLIKUMS.docx)NOLIKUMS.docx20 Kb
 
Nekustamā īpašuma "Draudzības iela 10" izsole PDF Drukāt
Ceturtdiena, 26 februāris 2015 09:46

2015. gada 24. martā plkst. 10.00 Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novads, Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Draudzības iela 10 kadastra apzīmējums 32740050252  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši  euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 900.00 (deviņi simti  euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Draudzības iela 10-sastāv no zemes gabala 0.2464 ha, dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m un palīgēkām 109.3 kv.m

 

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4,Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

Attachments:
Download this file (NOLIKUMS.docx)NOLIKUMS.docx20 Kb
 
Pārnovadu uzņēmēju diena PDF Drukāt
Ceturtdiena, 26 februāris 2015 09:32

Aizkraukles novada pašvaldība, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, rīko "Pārnovadu uzņēmēju dienu", kas ir gada lielākā izstāde - gadatirgus. Šogad tā notiks 28.martā Aizkraukles novada ģimnāzijas Sporta centrā. Tajā aicināti piedalīties amatnieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, bankas, apdrošināšanas kompānijas, izglītības iestādes u.c.


Pasākuma laikā notiks ēdināšanas uzņēmumu gardo lietu prezentācija -degustācija. Aicinām uzņēmumus, mājražotājus bez maksas piedalīties šajā pasākumā ar savām gardumlietām. Degustācijai varat piedāvāt ēdienus, uzkodas u.c. ēdamlietas pēc saviem ieskatiem, padomājot par savu reklamēšanu ar atraktīvu degustācijas procesu.

Pielikumā DIENAS KĀRTĪBA un PIETEIKUMA ANKETA līdzdalībai pasākumā.

 
LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās." PDF Drukāt
Ceturtdiena, 26 februāris 2015 08:21

Teorētiskās apmācības notiks 3. un 5. martā, bet praktiskās nodarbības – 9. martā. Apmācību sākums 3. martā plkst. 10.00 Neretas kultūras namā, P. Lodziņa ielā 1, Neretā, Neretas novadā.


Apmācību tēmas:

1. Obligātās nekaitīguma prasības pārstrādei paredzētajam govs pienam.

2. Somatiskās šūnas pienā un mastīti.

3. Baktērijas un to vairošanās pienā.

4. Inhibitorvielas pienā

5. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareiza darbība un darbības kontrole.

6. Pārraudzības datu analīze un rutīnas darbu protokolu izveide saimniecībās kvalitatīva piena ieguvei.

7. Piena ieguves un uzglabāšanas organizācija piena ražošanas fermā.

8. Savstarpējās Atbilstības prasības piena ražošanas saimniecībā un to ieviešanas praktiskā pieredze.

Lektori: Silvija Dreijere, Līga Ničiporuka, Ilmārs Gruduls.

 

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

100% no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

 

12., 19. un 25. martā Aizkraukles konsultāciju biroja telpās norisināsies vēl viens bezmaksas seminārs.


Semināru programmas skatīt PIELIKUMĀ

Attachments:
Download this file (SEMINĀRU PROGRAMMAS.xlsx)SEMINĀRU PROGRAMMAS.xlsx12 Kb
 
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm PDF Drukāt
Trešdiena, 25 februāris 2015 13:26

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem.


Kurzemē - 12. martā Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā.
Zemgalē - 13. martā Kultūras namā „Lielvārde”, Parka ielā 3, Lielvārdē.

Latgalē - 19.martā Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē.
Vidzemē - 8.aprīlī Gulbenē, Gulbenes kultūras centrā,  O. Kalpaka ielā 60, Gulbenē.

 

Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar platību maksājumiem un jauno Lauku attīstības programmu.

 

Darba kārtība:


10.30 – 11.00   Konferences dalībnieku reģistrācija
11.00 – 11.10   Konferences atklāšana. Ministra uzruna.
11.10 – 11.50   Tiešie maksājumi 2015. gadā
11.50 – 12.30   Lauku attīstības programmas 2014 – 2020 pasākumi un to ieviešana
12.30 -13.00    Ministra atbildes uz jautājumiem. Diskusija.

Lasīt tālāk...
 
Maskošanās festivālā PDF Drukāt
Otrdiena, 24 februāris 2015 16:00

14. februārī, 16. Starptautiskā masku tradīciju festivāla ietvaros, lai pievērstu lielāku uzmanību maskošanās tradīciju apguvei, arī Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa “Mazzalves ozolēni” piedalījās šajā pasākumā. Tā kā maskošanās sākās ar Mārtiņiem, tad mēs arī sevi saucām par Mārtiņbērniem un bijām sagatavojuši nelielu programmu tieši par maskošanās sākumu – Mārtiņiem. Mēs un Bārbeles folkloras kopa (vadītāja Irita Vimba) viesojāmies un svētību mājai vēlējām pie Mārītes Vītolas. Sētā ar skanīgiem kociņiem jautrās rotaļās un dziesmās ieskandinājām Mārtiņdienu, kad latvieši sākuši maskoties. Toties Bārbeles folkloras kopa ieskandināja Meteņus, kad maskošanās beidzas.

 

Festivāls Vecumnieku novadā ilga 3 dienas, bet mēs piedalījāmies vienu dienu. Ko mēs redzējām? Piedalījāmies bērnu rītā, kur iesaistījāmies rotaļās, tikāmies ar bagāto Meteni, kurš bērniem piepildīja pilnas kabatas ar konfektēm. Viesojāmies vienās Vecumnieku saimnieces Mārītes Vītolas mājās, kur gājām rotaļās, dodami svētību šai mājai un mājas fantastiskajai saimniecei. Viņa mūs cienāja ar siltu tēju un smeķīgajiem zirņiem. Vakarā noskatījāmies masku izrādīšanos. Bērni un arī mēs, pieaugušie, šādā pasākumā piedalījāmies pirmo reizi, emociju daudz. Patiess prieks par organizatoru veikumu, paldies mūsu ceļvedei Karīnai. Pagasts mums sponsorēja transportu, šoferis mūs nogādāja visur laikus, visur paspējām. Kolosāli pavadīta diena! Skolotājas – Kristīne Ozoliņa, Daiga Pabērza un Silvija Lisovska – ir gandarītas par iespēju piedalīties un redzēt!

 

Silvija Lisovska

 
Tūrisma sezona sāksies 3. aprīlī PDF Drukāt
Otrdiena, 24 februāris 2015 13:04

Sniegs vēl klāj laukus, vaigus sārtina ziemeļvējš, bet cilvēku domas jau sajūt  pavasari. Gribas novilkt pasmagos mēteļus un ļauties Latvijas skaistuma izbaudīšanai.

 

Arī Ērberģes muižā par tūristiem sāk domāt šodien. Esam bijuši  starptautiskā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2015,” kura  notika 2015. gadā no 6. līdz 8. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, lai palepotos un aicinātu iegriezties mūsu pusē, jo šogad pagasts svinēs 550.

 

Neretas novada Ērberģes muižā ekskursanti iegriežas visu vasaras sezonu. Gan pa vienam, gan ar ģimenēm, gan arī kolektīvi. Patīkami, ja redzi, kāda ģimene  pastaigājas pa parku vai muižas apkārtni.

 

Arī šogad barons Hāns, Zilā dāma, baronese Marija, raganiņa un mūsu spīzmanīšas gaidīs visus, kuri vēlēsies  paviesoties mūsu pusē.

 

Izveidojām programmu, kura būtu interesanta gan mazajiem, gan lielajiem. Tā  tūristus piesaistīs, jo viņi varēs aktīvi piedalīsies dažādās aktivitātēs gan parkā, gan arī muižas kamīnzālē. Baudīs īpašu cienastu, kuru piedāvā tikai mūsu muižā.

 

Esam gandarīti, ka pirmā ekskursantu grupa pieteikusies jau 3. aprīlī, lai izbaudītu pavasara svaigumu mūsu pusē un priecātos par Lieldienu atnākšanu.

 

Silvija Lisovska

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 135

Neretas novads no putna lidojuma

 

 

ŠodienŠodien103
VakarVakar122
ŠonedēļŠonedēļ1212
ŠomēnesŠomēnes103
KopāKopā193779

 Feb   March 2015   Apr

MTWTFSS
   1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Julianna Walker Willis Technology

Nereta

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
SDC12920.JPG
Home
Copyright © 2015. Neretas novads.