Iepirkumi

Iepirkumi (156)

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : “Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”

Identifikācijas Nr. NNP2017/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 28.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Iepirkuma paredzamā līgumcena 1. daļai fasādes remontdarbi- EUR 22800.00 bez PVN ; 2.daļai  telpu remontdarbi EUR 24400.00 bez PVN

Objekta apsekošana obligāta visiem pretendentiem

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 15.augustā

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Skolas ielas pārbūve Neretas novadā

Identifikācijas Nr. NNP2017/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 21.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Iepirkuma priekšmeta finansējuma apjoms EUR 280 000.00 bez PVN

Iepirkums saskaņa ar ELFLA  LAD projektu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 26.jūlijā

 

Pielikumi:

Nolikums

Vispārīgie rādītāji

Trases plāns

Horizontālais plāns

Vertikālais plāns

Garenprofils

Šķērsprofili

Būvprojekts

Tāmes

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi

Identifikācijas Nr. NNP2017/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 04.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 21.jūlijā

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Rīgas ielas ietves atjaunošana Neretā, Neretas novadā

Identifikācijas Nr. NNP2017/13

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 21. jūlija plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Paredzamā līgumcena nedrīkst pārsniegt EUR 20500.00

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 07.jūlijā

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam

Identifikācijas Nr. NNP2017/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 12. jūnija plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 29. maijā

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : „ Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei”

Identifikācijas Nr. NNP2017/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 30. maija plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Objekta apskate obligāta visiem pretendentiem

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 16. maijā

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai‘

Identifikācijas Nr. NNP2017/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. maija plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 20. aprīlī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants,šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi‘

Identifikācijas Nr. NNP2017/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. maija plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 18. aprīlī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Rolands Klibiķis tālr. 65176148

Iepirkuma priekšmets : Sporta halles-grīdas seguma nomaiņa

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/08

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 20. aprīļa plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Paredzētā līgumcena nedrīkst pārsniegt EUR 41314.46 bez PVN

 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projekta " Improvement of the living condition in deprived territories through creation  of sustainable, active and healthy communities / Regenerate deprived communities in the regions" Nr. LLI-136 ietvaros.

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 03. aprīlī

 

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Rolands Klibiķis tālr. 65176148

Iepirkuma priekšmets : Tāļa parka gājēju celiņu labiekārtošana"

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. aprīļa plkst. 11:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Paredzētā līgumcena nedrīkst pārsniegt EUR 30500,00 bez PVN

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 27. martā

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība