Iepirkumi

Iepirkumi (164)

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                 

Iepirkuma priekšmets :Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2018/04

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 04.aprīļa  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  08.martā

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets :Remontmateriālu iegāde

Identifikācijas Nr. NNP2018/03

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 20.februāra  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  06.februārī

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                 

Iepirkuma priekšmets :Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2018/02

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 26.februāra  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  29..janvārī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488; Ģirts Rencis tālr. 22000603

                

Iepirkuma priekšmets :Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr. NNP2018/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 15.janvāra plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  02..janvārī

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets :Autoceļa Suvainišķi-Brantāni posma pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā

Identifikācijas Nr. NNP2017/20

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 27.decembra plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g  06..decembrī

 

Pielikumus lejupielādēt ŠEIT!

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                 

Iepirkuma priekšmets : “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”

Identifikācijas Nr. NNP2017/19

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 27.decembra plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Paredzamā malkas 1 m3 cena nedrīkst pārsniegt EUR 25.00 bez PVN katrā iepirkuma daļā

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g  30.novembrī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                             Girts Rencis tālr. 22000603.

Iepirkuma priekšmets : “Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”

Identifikācijas Nr. NNP2017/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 11.decembra plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g  27.novembrī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets : “Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2018.gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. NNP2017/18

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 11.decembra plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g  27.novembrī

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : “Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”

Identifikācijas Nr. NNP2017/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 28.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Iepirkuma paredzamā līgumcena 1. daļai fasādes remontdarbi- EUR 22800.00 bez PVN ; 2.daļai  telpu remontdarbi EUR 24400.00 bez PVN

Objekta apsekošana obligāta visiem pretendentiem

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 15.augustā

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Skolas ielas pārbūve Neretas novadā

Identifikācijas Nr. NNP2017/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 21.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Iepirkuma priekšmeta finansējuma apjoms EUR 280 000.00 bez PVN

Iepirkums saskaņa ar ELFLA  LAD projektu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 26.jūlijā

 

Pielikumi:

Nolikums

Vispārīgie rādītāji

Trases plāns

Horizontālais plāns

Vertikālais plāns

Garenprofils

Šķērsprofili

Būvprojekts

Tāmes

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3717129
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2522
90501
3717129

Sadarbība