Iepirkumi

Iepirkumi (175)

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Identifikācijas Nr. NNP2018/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 21. augustā  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu

Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g 8. augustā

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Identifikācijas Nr. NNP2018/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 21. augustā  plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu

Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g 9. augustā

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Identifikācijas Nr. NNP2018/13

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 17. jūlijā  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu

Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  28,jūnijā

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Identifikācijas Nr. NNP2018/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 27. jūnijā  plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  13.jūnijā

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets : Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam”

 

Identifikācijas Nr. NNP2018/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 20. jūnijā  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  06,jūnijā

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets : Ietves izbūve Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā”

 

Identifikācijas Nr. NNP2018/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 05. jūnijā  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  23.maijā

 

Pielikumi pieejami ŠEIT!

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                 

Iepirkuma priekšmets : Malkas  piegāde Neretas novada pašvaldībai”

 

Identifikācijas Nr. NNP2018/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 28. maija  plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

Paredzamā malkas viena m3 cena nedrīkst pārsniegt EUR 27.00 (divdesmit septiņi euro) bez PVN katrā iepirkuma daļā

 

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  10.maijā

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets : Jauna autobusa piegāde Neretas novada pašvaldībai

 

Identifikācijas Nr. NNP2018/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 19.aprīļa  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  26.martā

 

Pārtikas produktu piegāde iepirkumam saskaņā PIL 9 panta desmito daļu , 19.panta trešo daļu , ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

 

Identifikācijas Nr. NNP2018/08

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 06.aprīļa  plkst. 13:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  26.martā

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                

Iepirkuma priekšmets :Jaunu mikroautobusu piegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2018/05

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 17.aprīļa  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  20.martā

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība