Iepirkumi

Iepirkumi (172)

Paziņojums par līgumu

Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte ; tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Identifikācijas Nr. NNP2013/04

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 19. aprīļa plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 04.aprīlis

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība instrukcijai, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Instrukciju skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte ; tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

Identifikācijas Nr. NNP2013/03KF

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 04. aprīļa plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 15. marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

Projektu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Mazzalves pamatskolas ēkas jumta seguma nomaiņa

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aivars Miezītis tālr.264469696;

Iepirkuma priekšmets:  Mazzalves pamatskolas ēkas jumta seguma nomaiņa

Identifikācijas Nr. NNP2013/02

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. g. 22. marta plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 07 marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

4. pielikumu skatīt šeit!

Grozījumus skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730;

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2013/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 22. janvāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g 27 decembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

Grozījumus nolikumā skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730;

Iepirkuma priekšmets Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2012/18

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 27. decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g 21. novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

2012/2013. gada ziemas sezonā

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730;

Iepirkuma priekšmets „Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013. gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. NNP2012/19

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. g. 5. decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g 21 novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

 

 

„Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: „Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Identifikācijas Nr. NNP2012/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 21 novembra  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g 5. novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Informācija pretendentiem: Piedāvājuma cena bez PVN nedrīkst pārsniegt

 Ls 14000.00 (četrpadsmit tūkstoši Lati)

 

Nolikumu skatīt  šeit:

 

„Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Dzintra Noreika tālr. 26432597
Iepirkuma priekšmets: „Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”
Identifikācijas Nr. NNP2012/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 15 oktobra  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.27. septembris
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Nolikumu skatīt šeit
 

„Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Juris Zālītis tālr. 65176166

Iepirkuma priekšmets: „Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. NNP2012/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 8 oktobra  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.20. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Instrukcija pretendentiem

Kultūras nama labiekārtošanas projekts

Piedāvājuma kopsavilkuma paraugs

Tāmes

Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekts

„Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas Nr. NNP2012/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.25 . septembris  plkst. 10.30
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit
 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242374
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2763
111559
4242374

Sadarbība