Iepirkumi

Iepirkumi (164)

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai‘

Identifikācijas Nr. NNP2017/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. maija plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 20. aprīlī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants,šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi‘

Identifikācijas Nr. NNP2017/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. maija plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 18. aprīlī

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Rolands Klibiķis tālr. 65176148

Iepirkuma priekšmets : Sporta halles-grīdas seguma nomaiņa

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/08

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 20. aprīļa plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Paredzētā līgumcena nedrīkst pārsniegt EUR 41314.46 bez PVN

 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projekta " Improvement of the living condition in deprived territories through creation  of sustainable, active and healthy communities / Regenerate deprived communities in the regions" Nr. LLI-136 ietvaros.

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 03. aprīlī

 

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Rolands Klibiķis tālr. 65176148

Iepirkuma priekšmets : Tāļa parka gājēju celiņu labiekārtošana"

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. aprīļa plkst. 11:30

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Paredzētā līgumcena nedrīkst pārsniegt EUR 30500,00 bez PVN

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 27. martā

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei"

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/06

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 10. aprīļa plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Objekta apskate obligāta

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 27. martā

 

 

Iepirkuma veids: PIL 8.2panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Ēkas “Ainas ” otrā stāva telpu atjaunošana

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/05Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 07. marta plkst. 10:30

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Objekta apskate obligāta

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 20. februārī

 

Iepirkuma veids: PIL 8.2panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Ēkas “Vālodzīte ” fasādes atjaunošana

 

Identifikācijas Nr. NNP2017/04

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 07. marta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Objekta apskate obligāta

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 20. februārī

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2017/02

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 20. marta plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 10. februārī

 

Iepirkuma veids: PIL 8.2 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Remontmateriālu iegāde

Identifikācijas Nr. NNP2017/03

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 27 februāris plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar zemāko cenu

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 13. februārī

I

Iepirkuma veids: PIL 8.2 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm"

Identifikācijas Nr. NNP2017/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 30. janvāris plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 12. janvārī

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība