Iepirkumi

Iepirkumi (175)

Paziņojums par līgumu

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2012/10/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.8 maijs  plkst. 11.30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.24. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

 

Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Identifikācijas Nr. NNP2012/9/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.8 maijs  plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.18. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Neretas novada pašvaldībai piederošo auto ceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldībai piederošo auto ceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2012/8

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.2 maijs  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.12. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2012/7/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. g.24 aprīlis  plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.12. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cena

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

 Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/064 ietvaros”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/064 ietvaros”

Identifikācijas Nr. NNP2012/6

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. g.03 aprīlis  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.15. martā

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Iepirkuma veids: PIL 81panta 10 daļas kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP2012/5

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.15 februāris  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.06. februārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!

Paziņojums par līgumu

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”


Iepirkuma veids: Publisko iepirkuma likuma 8 prim panta desmita daļa
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159
Iepirkuma priekšmets: Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”
Identifikācijas Nr. NNP2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.19 janvāris  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!

Līguma projektu SKATĪT ŠEIT!

Paziņojums par līgumu

„Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā”

Iepirkuma veids: Publisko iepirkuma likuma 8 prim panta desmitā daļa
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730
Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Identifikācijas Nr. NNP2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16. janvāris  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!
 

Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 04.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.6. februāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 03.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16.janvāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība