Iepirkumi

Iepirkumi (173)

Neretas novada iepirkumu komisija paziņo, ka pamatojoties uz izsludināto iepirkumu Nr. 2011/03

  

GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ, CFLA N r. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/007/027 un

„ DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ”, CFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/008/028,

 

Līgums noslēgts ar SIA ELFA reģ. Nr. LV 49203003662

„ Viesturi” , Kandava, Kandavas novads, LV- 3120

 

Pirmās daļas līgumcena: 31326,15 bez PVN 22%

   Otrā daļas līgumcena : 9998,41 bez PVN 22%

 

Lēmums tika pieņemts 2011. gada 7. aprīlī.


 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ

 

GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ  un DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ.

 

Autors Dzintra Noreika, projektu vadītāja   

Apstiprināti projekti „GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ”, ELFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/007/027

“ DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ”, ELFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/008/028

Projekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes dalībnieku drošību, izveidojot ielu apgaismojumu un gājēju celiņu ar attiecīgajām ceļa zīmēm. Zalves un  Sproģu ciemos.

 

Projekta aktivitātes:

  • Ielu apgaismojuma izbūve Zalves pagastā;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība.
  • Projekta koordinators: Dzintra Noreika
  • Kontakttālruņa numurs: 65176232
  • E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projekta realizācijas termiņš: 20. mēneši


 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā.

 

Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss

Sludinājuma datums: 17.03.2011.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: ne vēlāk kā   18.03.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Juris Zālītis, tālr. 65176166, 29358918

Iepirkuma priekšmets:  būvdarbu veikšana „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” ES reģionālās attīstības projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/009/001 ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP / 2011 / 04 / ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. 04. 2011. plkst.11:00

 Nolikums + tehniskās specifikācijas  skatīt šeit (World fails) 

Tehniskais projekts skatīt šeit (PDF formātā)

Tehniskais projekta turpinājums skatīt šeit (PDF formātā)

Grozījumi Nr.2  skatīt šeit (World fails)

Grozījumi Nr.3  skatīt šeit (World fails)

 

Atbildes pretendentam Nr.1 skatīt šeit

Atbildes pretendentam Nr.2 skatīt šeit


 

GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ  un DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ.

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā

Sludinājuma datums: 11.03.2011.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 14.03.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Dzintra Noreika, tālr. 65176232, 28347147

Iepirkuma priekšmets:  GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ  un DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ

Identifikācijas Nr. 2011/03

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.04.2011. plkst.11:00

Nolikums 

Tehniskā specifikācija.Zalve.

Tehniskā specifikācija.Sproģi.

Tehniskais projekts Ceļu izbūve.

Tehniskais projekts. Ielu apgaismojums.

Ceļa zīmes. Aprīkojums. Sproģi.

 

Atbildes pretendentam Nr.1   skatīt šeit

Atbildes pretendentam Nr.2  skatīt šeit


 

Projekts „ Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”

1. Neretas novada, Neretas pagasta pārvalde , izsludina iepirkumu saskaņā ar 8. prim panta pirmo daļu, par Projekta „ Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” līgums Nr. 1Dp/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/052 administratīvā vadīšana. Identifikācijas Nr. NPP 2010/02. Piedāvājumi jāiesniedz Neretas pagasta pārvaldē personīgi vai pa pastu līdz 2010. g. 27. maija plkst. 09 : 00. Sīkāka informācija pa telefonu 65176166, mob. T. 29358918. Kontaktperona: Juris Zālītis – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs.

Nolikums, pieteikums, tehn. specif. u.t.t. SKATĪT


Paziņojums par pieņemto lēmumu

Neretas novada ( reģ. Nr. LV90009116384 ) Neretas pagasta pārvaldes īpaši apstiprinātā iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Projekta „ Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”, līguma Nr. 1Dp/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/052 administratīvā vadīšana ar personu grupu SIA „ Baltijas Konsultācijas un Gatis Liepiņš”

Paredzamā līgumcena – LVL 7600,00 bez PVN 21%

Iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2010 / 02

Lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 31. maijā


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4382892
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1118
78785
4382892

Sadarbība