Iepirkumi

Iepirkumi (160)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā
 
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
 
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
 
Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480
 
Iepirkuma priekšmets: „ Lietotu vieglo automašīnu iegāde Neretas novada 
 
pašvaldībai” 
 
Identifikācijas Nr. NNP2015/26
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 14. decembra plkst. 11:00
 
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 30.novembrī
 
Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu
 

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Jaunas ķēdes pļaujmašīnas – smalcinātāja iegāde Pilskalnes pagasta pārvaldei.”

Identifikācijas Nr. NNP2015/25

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 30.novembra plkst. 14:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015. g 17. novembrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”

Identifikācijas Nr. NNP2015/24

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 11.decembra plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g. 04.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte, tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2016. gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. NNP2015/23

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 17.novembra plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g. 03.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei”

Identifikācijas Nr. NNP2015/22

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 27.oktobra plkst. 10:30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 13.oktobrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte, tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Lietota autogreidera iegāde”

Identifikācijas Nr. NNP2015/21

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 27.oktobra plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 13.oktobrī

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, atbilstība iepirkuma nolikumam

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte, tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Stāvlaukuma bruģēšana Neretā, Neretas novadā”

Identifikācijas Nr. NNP2015/20

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 13.oktobra plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 30.septembrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstība iepirkuma nolikumam

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldei”

 

Identifikācijas Nr. NNP2015/19

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 22. septembra plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 10.septembrī

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstība iepirkuma nolikumam

Tirgus – Cenu izpēte tiek organizēta iepirkumam “Divstāvu stāvbūves ēkas nojaukšanas darbu veikšana nekustamajā īpašumā Jāņu ielā 3” (Neretas pagastā, Neretas novadā).

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt mājas nojaukšanas darbus iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, LV – 5118 vai pa pastu: līdz 2015. gada 15. septembra, plkst. 14.00

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam”

Identifikācijas Nr. NNP2015/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 27.maija  plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 12. maijā

Vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstība iepirkuma nolikumam

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3194976
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
6768
118768
3194976

Sadarbība