Iepirkumi

Iepirkumi (164)

Iepirkuma veids: PIL 82.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: “Neretas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Neretas Novada Vēstis” maketēšana, drukāšana un piegāde”

Identifikācijas Nr. NNP2015/03

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 10.februāra  plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 26.janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkums tiek pārtraukts, jo jāveic būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā.

Lēmuma datums 2015. gada 3. februāris

Iepirkuma veids: PIL 82.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Neretas novada deju kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2015/02

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 03. februāra  plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015. g. 23. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Neretas novada deju kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2015/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. g. 02.februāra  plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2015.g 21.janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkums tiek pārtraukts, jo jāveic izmaiņas iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā.

Lēmuma datums 2015. gada 23. janvāris

Iepirkuma veids: PIL 8.2.panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Jauna traktora ar aprīkojumu iegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2014/27

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2015. g. 07 janvāra  plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 18.decembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2014/25

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 29.decembra plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 21.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības ielu un  autoceļu  uzturēšana 2015.gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2014/26

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 03.decembra plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 21.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar

grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr. NNP2014/24

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 26.novembra plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai

Identifikācijas Nr. NNP2014/23

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 24.oktobra plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.oktobris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Paredzamā līgumcena EUR 9947.02 bez PVN

Tirgus - Cenu izpēte tiek organizēta iepirkumam "Divstāvu stāvbūves ēkas nojaukšanas darbu veikšana nekustamajā īpašumā Jāņu ielā 3" (Neretas pagastā, Neretas novadā).

Savu piedāvājumu par iespēju veikt mājas nojaukšanas darbus iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1,Nereta, Neretas novads , LV- 5118, vai elektroniski pa e-pastu: aina.vadzite@ inbox.lv līdz 2014.gada 9. oktobra, plkst 14.00

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : „Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

Identifikācijas Nr. NNP2014/22

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 06.oktobra plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 22.septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība