Iepirkumi

Iepirkumi (172)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar

grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr. NNP2014/24

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 26.novembra plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.novembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai

Identifikācijas Nr. NNP2014/23

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 24.oktobra plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.oktobris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Paredzamā līgumcena EUR 9947.02 bez PVN

Tirgus - Cenu izpēte tiek organizēta iepirkumam "Divstāvu stāvbūves ēkas nojaukšanas darbu veikšana nekustamajā īpašumā Jāņu ielā 3" (Neretas pagastā, Neretas novadā).

Savu piedāvājumu par iespēju veikt mājas nojaukšanas darbus iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1,Nereta, Neretas novads , LV- 5118, vai elektroniski pa e-pastu: aina.vadzite@ inbox.lv līdz 2014.gada 9. oktobra, plkst 14.00

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : „Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

Identifikācijas Nr. NNP2014/22

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 06.oktobra plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 22.septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums ar viszemāko cenu.

  1. Pasūtītājs

Nosaukums

Neretas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.

90009116384

PVN reģistrācijas nr.

LV90009116384

Adrese

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Tālr.

65176166

Fakss

65176536

Mājas lapa

www.neretasnovads.lv

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks

PIRMDIEN       8:00-12:00  12:30-16:30

OTRDIEN         8:00-12:00  13:00-16:30

TREŠDIEN        8:00-12:00  13:00-16:30

CETURTDIEN   8:00-12:00  13:00-17:30

PIEKTDIEN       8:00-12:00  12:30-14:30

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju

Aina Vadzīte, tel. 65176488,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontaktpersona

Darba aizsardzības speciālists

Gunārs Goloveckis, mob.29438793

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek  organizēta  „Sporta un rotaļu laukuma elementi”  Savu piedāvājumu  par iespēju izgatavot sporta un rotaļu laukuma elementiem iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1,Nereta, Neretas novads , LV- 5118, līdz 2014.gada 8. augustam plkst.15.00

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : „Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/21

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš : 2014.g. 28.07. plkst 13.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 14. jūlijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

iepirkuma paredzamā līgumcena EUR 6950.00 (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) bez PVN

 

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

 

Iepirkuma priekšmets : „Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/20

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 14.jūlija plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 25. jūnijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

iepirkuma paredzamā līgumcena EUR 6700.00 (seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) bez PVN

Tirgus-Cenu izpēte tiek  organizēta iepirkumam  „Pilskalnes pagasta Strobuki kapličas remontdarbi”.

 

Savu piedāvājumu  par iespēju veikt  remontdarbu līguma izpildi iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1,Nereta, Neretas novads , LV- 5118, vai elektroniski pa e-pastu: aina.vadzite@ inbox.lv  līdz 2014.gada 4.jūlija plkst.15.00

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Mazzalves pagasta pārvaldes ēku fasāžu renovācija

Identifikācijas Nr. NNP2014/19

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.jūnija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 30.maijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Tiek organizēta objektu apskate 12.06.2014.g.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242374
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2763
111559
4242374

Sadarbība