Iepirkumi

Iepirkumi (160)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/08

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 03.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 17. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/05

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 21.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 12. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/06

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 24. februāris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 12. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā Nr. KPFI-15.2/72, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/04/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 19. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 12. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 06. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkumam:

 

Iepirkuma Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  sporta halles ēkā Nr. KPFI-15.2/72 identifikācijas Nr. NNP2014/04/KPFI līguma projekta 47. punktā ir tehniskā drukas kļūda  beznosacījumu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā  no Līguma cenas izteikt 47. punktu šādā redakcijā :

 

Līguma 45.punktā  noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% ( desmit procentu) apmērā  no līguma summas.

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 10. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 04. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkumam:

 

Iepirkuma Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74 identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI līguma projekta 47. punktā ir tehniskā drukas kļūda beznosacījumu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā  no Līguma cenas izteikt 47. punktu šādā redakcijā :

 

Līguma 45.punktā  noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% ( desmit procentu) apmērā  no līguma summas.

 

 

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/02/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 10. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 03. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.janvāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

 

Papildus informācija raksta pielikumā.

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija

Identifikācijas Nr. NNP2014/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 28. janvāris plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 14.janvāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

PASKAIDROJUMS>

TEHNISKAIS PROJEKTS>

Mazdiči GP3; GP4; GP1; GP2; GP0; Topo

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta desmitās daļas kārtībā B daļa

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Identifikācijas Nr. NNP2013/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 16. decembris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2013/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 17. decembris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums par zemāko cenu par katru iepirkuma daļu

 

INSTRUKCIJA>

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2013/2014.gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2013/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 10. decembris plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu

 

NOLIKUMS>

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3194976
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
6768
118768
3194976

Sadarbība