Iepirkumi

Iepirkumi (172)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

 

Iepirkuma priekšmets : „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības

attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ietvaros

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 13.maija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.aprīlis

 

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Paredzamā līgumcena līdz EUR 7548.00

Tehniskā dokumentācija par projektu atrodama pie izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ident. Nr. NNP/2014/13

 

Informācija pretendentiem iepirkumā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības  attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ar identifikācijas numuru NNP 2014/13

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija  informē visus pretendentus, kuri gatavo piedāvājumus atklātam konkursam  ar identifikācijas nr. NNP 2014/13  iepirkumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības  attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms”, jo pasūtītājs atklājis tehnisku kļūdu.

 

Tehniskas kļūdas dēļ ( pārrakstīšanās) tiek precizēts līguma projekta 6.12. punkts.

 

 Esošā redakcija

6.12. Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda vienu  lielformāta stendu un plāksni būvniecības vietā, kuros ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas pasūtītāja norādītajā vietā. Lielformāta stenda izmaksas netiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

 

Jaunā redakcija

6.12. Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda vienu  lielformāta stendu un plāksni būvniecības vietā, kuros ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas pasūtītāja norādītajā vietā. Lielformāta stenda izmaksas tiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                   A. Vadzīte

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : „Pacēlāja piegāde un uzstādīšana Neretas Sociālās aprūpes

centram”

Identifikācijas Nr. NNP2014/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 8.aprīļa plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 27..marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms”

Identifikācijas Nr. NNP2014/13

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 444009.00 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši deviņi euro 00 centi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 28.aprīļa plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 21..marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Datortehnikas apkalpošana

Identifikācijas Nr. NNP2014/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 11:30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

                                   piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam

Identifikācijas Nr. NNP2014/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr. NNP2014/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 10:30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Remontmateriālu iegāde

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

2014.gada 3.martā

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”

 

 ( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi).

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads , LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 7.martam plkst. 10 :00.

 

 

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

 

  1. atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”
  2. pasūtītāja nosaukums un adrese: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, nereta, Neretas novads, LV-5118;
  3. pretendenta nosaukums un adrese

Ieinteresētajām personām

 

2014.gada 28.februārī

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam „ Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa  Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu

( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi)

.

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 03. marta

plkst. 10 :00.

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

  • atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „ Būvuzraudzības pakalpojums projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
  • pasūtītāja nosaukums un adrese:
  • pretendenta nosaukums un adrese;

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242374
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2763
111559
4242374

Sadarbība