Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (139)

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/01

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2018/01, pretendentam SIA MIJA ar piedāvājuma cenu EUR 5399.00 bez PVN. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 16.janvārī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/20

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu “Autoceļa Suvainišķi-Brantāni posma pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/20, jo pārsniedz budžetā paredzētos finanšu līdzekļus. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 03.janvārī

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/19

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2017/19 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 27.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/17

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/17 

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 18.decembrī

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/18

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Neretas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana 2018.gada ziemas sezonā”  identifikācijas Nr. NNP2017/18 sekojošiem pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai Z.S. Saules ar piedāvājuma cenu  EUR 78.00 bez PVN,

 iepirkuma 2.daļai  SIA Danita ar piedāvājuma cenu EUR  16.00 bez PVN

 iepirkuma 3.daļai Viktors Patupa ar piedāvājuma cenu EUR 15.00 bez PVN

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/17

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Viesu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/17 pretendentam SIA Mija reģ.Nr. 43603006617   ar piedāvājuma summu  EUR 5399.00  bez PVN 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/16

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”  identifikācijas Nr. NNP2017/16 pretendentam SIA NEJSS reģ.Nr. 55403038821  1.daļai ar piedāvājuma summu  EUR 22651.88 un  2.daļai ar summu EUR 24245.54 bez PVN 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 29.augusts

 

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/15

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/15 pretendentam SIA Ošukalns reģ.Nr. 45403003353 ar piedāvājuma summu EUR 267181.87 bez PVN 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23.augusts

Neretā                                                                                      2017.gada 11.augustā

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2017/13

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi

Iepirkuma daļas

2

Iepirkuma pamatojums

PIL9. panta kārtībā

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

24..07.2017

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

pretendenti

Piedāvātā cena EUR

bez PVN

SIA Nejss

 

1.daļai- 27291.29

2.daļai-29513.37

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

nav

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

 nav

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmums  no 2017.29.06, Nr.8

Lēmums

Pārtraukt iepirkumu, jo iesniegtais piedāvājums  pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus

Saistītie protokoli:

 

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte   

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/14

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”  identifikācijas Nr. NNP2017/14 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11.augusts

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3361212
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3023
90559
3361212

Sadarbība