Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (129)

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/13

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Rīgas ielas ietves atjaunošana Neretā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/13  pretendentam SIA MITBAU AC reģ.Nr.43603066688,juridiskā adrese Tērvetes iela 263, Jelgava, LV-3008  ar piedāvāto  cenu EUR 19424.74. (deviņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit četri  euro 74 centi), bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24.jūlijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/11

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/11  pretendentam AS KOMFORTS reģ.Nr.40003012105,juridiskā adrese Lielā  iela 59, Tukums, LV-3101  ar piedāvāto  cenu EUR 21100.00. (divdesmit viens tūkstotis viens simts  euro 00 centi), bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.jūnijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/12

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam” identifikācijas Nr. NNP2017/12  pretendentam SIA Pilna Servisa Līzings reģ.Nr.40003546341,juridiskā adrese Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082 iepirkuma 1. daļai ar piedāvāto kopējo  cenu EUR 11010.00.00 (vienpadsmit tūkstoši  desmit euro 00 centi) , iepirkuma 2. daļai ar piedāvāto cenu EUR 3581.57 ( trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro 57 centi) un iepirkuma 3. daļai ar piedāvāto cenu EUR 7859.74 ( septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro 74 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.jūnijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/09

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi” identifikācijas Nr. NNP2017/09  sekojošiem pretendentiem:

 Z/S Saules, reģ.Nr.48701007766 ,juridiskā adrese Saules iela 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 iepirkuma 1. daļai ar piedāvāto kopējo  cenu EUR 23810.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro 00 centi) un iepirkuma 2. daļai ar piedāvāto cenu EUR 13127.50 ( trīspadsmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro 50 centi) bez PVN.

 SIA Danita , reģ. Nr.45403013351, juridiskā adrese Rīgas iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads , LV-5134, iepirkuma 3. daļai ar piedāvāto cenu EUR 29760.00 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 10 .maijs

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/10

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai„ ident. Nr. NNP2017/10 pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.6.punktu , kurā ir noteikts, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem , ir atzīts:

SIA Meldrupīte  reģ.Nr. 50103253141,  ar kopējo līguma  summu visām iepirkuma  daļām  EUR 35109.55(trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņi euro 55centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 10 .maijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/06

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei„ ident Nr. NNP2017/06  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.9.punktu ,izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu un izsludināt jaunu iepirkumu

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 28 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Sporta halles-grīdas seguma nomaiņa„ ident Nr. NNP2017/08 par uzvarētāju  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.9.punktu , kurā ir noteikts, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikuma 6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam ir atzīts:

SIA Pro Laurus reģ.Nr. 50103530071,  ar kopējo līguma  summu EUR 39787.82.(trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi  euro 82centi) bez PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Sporta halles- grīdas seguma nomaiņa” identifikācijas Nr. NNP2017/08 pretendentam SIA BORG, reģ.Nr.41503012572 ,juridiskā adrese Mazā Dārzaiela 5-7, Daugavpils LV-5404 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 39698.38 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro 38 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 20 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/07

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Tāļa parka  gājēju celiņu labiekārtošana” identifikācijas Nr. NNP2017/07 pretendentam SIA Siltumkomforts , reģ.Nr.40003797725 ,juridiskā adrese Skultes iela 15-3, Skulte, Mārupes novadsLV-2108 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 24841.37 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro 37 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/06

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. NNP2017/06 pretendentam SIA GASTEX , reģ.Nr.43603019804 ,juridiskā adrese Mēmeles iela 4, Bauska, LV-3901 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 28991.62 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro 62 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11 .aprīlis

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2219144
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2407
136838
2219144

Sadarbība