Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (141)

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/02

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2018/02, pretendentiem: Iepirkuma 1-4. daļai SIA “Meldrupīte”, reģ. Nr.50103253141, ar kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 88189.06 (astoņdesmit astoņi  tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro,06 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā

Iepirkuma 5.un 6.daļai AS VIRŠI- A. Nr.40003242737,ar kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 48167.00 (četrdesmit astoņi  tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 28.februārī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/03

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Remontmateriālu iegāde”  identifikācijas Nr. NNP2018/03, pretendentam SIA DEPO DIY ar piedāvājuma cenu EUR 30182.13( trīsdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi eiro 13 centi) bez PVN. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 21.februārī

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/01

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2018/01, pretendentam SIA MIJA ar piedāvājuma cenu EUR 5399.00 bez PVN. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 16.janvārī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/20

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu “Autoceļa Suvainišķi-Brantāni posma pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/20, jo pārsniedz budžetā paredzētos finanšu līdzekļus. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 03.janvārī

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/19

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2017/19 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 27.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/17

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Vienasu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/17 

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 18.decembrī

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/18

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Neretas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana 2018.gada ziemas sezonā”  identifikācijas Nr. NNP2017/18 sekojošiem pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai Z.S. Saules ar piedāvājuma cenu  EUR 78.00 bez PVN,

 iepirkuma 2.daļai  SIA Danita ar piedāvājuma cenu EUR  16.00 bez PVN

 iepirkuma 3.daļai Viktors Patupa ar piedāvājuma cenu EUR 15.00 bez PVN

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/17

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Viesu tipa traktora piekabes piegāde Neretas pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/17 pretendentam SIA Mija reģ.Nr. 43603006617   ar piedāvājuma summu  EUR 5399.00  bez PVN 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11.decembrī

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/16

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”  identifikācijas Nr. NNP2017/16 pretendentam SIA NEJSS reģ.Nr. 55403038821  1.daļai ar piedāvājuma summu  EUR 22651.88 un  2.daļai ar summu EUR 24245.54 bez PVN 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 29.augusts

 

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/15

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/15 pretendentam SIA Ošukalns reģ.Nr. 45403003353 ar piedāvājuma summu EUR 267181.87 bez PVN 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23.augusts

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3717078
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2471
90450
3717078

Sadarbība