Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (123)

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Sporta halles-grīdas seguma nomaiņa„ ident Nr. NNP2017/08 par uzvarētāju  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.9.punktu , kurā ir noteikts, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikuma 6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam ir atzīts:

SIA Pro Laurus reģ.Nr. 50103530071,  ar kopējo līguma  summu EUR 39787.82.(trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi  euro 82centi) bez PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/08

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Sporta halles- grīdas seguma nomaiņa” identifikācijas Nr. NNP2017/08 pretendentam SIA BORG, reģ.Nr.41503012572 ,juridiskā adrese Mazā Dārzaiela 5-7, Daugavpils LV-5404 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 39698.38 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro 38 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 20 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/07

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Tāļa parka  gājēju celiņu labiekārtošana” identifikācijas Nr. NNP2017/07 pretendentam SIA Siltumkomforts , reģ.Nr.40003797725 ,juridiskā adrese Skultes iela 15-3, Skulte, Mārupes novadsLV-2108 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 24841.37 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro 37 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12 .aprīlis

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/06

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

  piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma“ Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. NNP2017/06 pretendentam SIA GASTEX , reģ.Nr.43603019804 ,juridiskā adrese Mēmeles iela 4, Bauska, LV-3901 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 28991.62 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro 62 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11 .aprīlis

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2017/02

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Degvielas iegāde Neretas novada  pašvaldībai” identifikācijas Nr. NNP2017/02 1. un 6. daļai pretendentam AS VIRŠI –A , reģ.Nr.40003242737 ,juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, LV-5101 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 24508.00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro 00 centi)bez PVN.

Pārtraukt un organizēt jaunu iepirkumu atklāta konkursa 2.;3.;4. un 5. daļai, jo pretendents SIA Avēnija VP tiek noraidīts pamatojoties uz PIL 39.1panta izslēgšanas nosacījumiem.

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/04

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkumam “Ēkas Vālodzīte fasādes atjaunošana”, identifikācijas Nr. NNP2017/04 ar pretendentu SIA Balti Construction, reģ.Nr.40103810894, ar piedāvāto cenu EUR 34800.37 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro 37 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23 .marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/05

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkumam “Ēkas Ainas otrā stāva telpu atjaunošana”, identifikācijas Nr. NNP2017/05 ar pretendentu SIA Balti Construction, reģ.Nr.40103810894, ar piedāvāto cenu EUR 40800.26 (četrdesmit tūkstotis astoņi simti euro 26 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23 .marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/03

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkuma “Remontmateriālu iegāde”, identifikācijas Nr. NNP2017/03

ar pretendentu SIA DEPO DIY, reģ.Nr.50003719281,ar piedāvāto cenu EUR 31873.43 bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 01.marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/01

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkuma “Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. NNP2017/01

ar pretendentu SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ.Nr.42403012397, 1.daļai ar piedāvāto cenu EUR 18004.22 bez PVN iegūtie vērtēšanas punkti 84.12; 2.daļai ar piedāvāto cenu EUR 5434.35 bez PVN ar iegūtiem vērtēšanas 66.10 punktiem;

ar pretendentu SIA Žabo, reģ. Nr. 415030171943.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 3191.04 bez PVN ar iegūtiem vērtēšanas 55 punktiem.

 

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 01.februāris

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu

ar pretendentu SIA DLLA, reģ.Nr.45403005956, 1.daļai ar piedāvāto cenu EUR 1701.00 bez PVN; 2.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 6.daļai ar piedāvāto cenu EUR 567.00 bez PVN; 7.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 8.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2438.10. bez PVN;

ar pretendentu SIA Zemzarīši AB, reģ. Nr. 55403018263.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 5.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 10.daļai ar piedāvāto cenu EUR 22560.00 bez PVN;

ar pretendentu SIA Akači reģ. Nr. 045403013879 4.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2812.50 bez PVN

 ar pretendentu Atis Duks, 9.daļai ar piedāvāto cenu EUR 4320.00 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 28.decembris

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1700092
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
5437
128125
1700092

Sadarbība