Rezultātu paziņojums “Pārtikas produktu piegāde Neretas Sociālās aprūpes centram”

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/10

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Pārtikas produktu piegāde Neretas Sociālās aprūpes centram ar sekojošiem pretendentiem:

  1. AS “Latgales Piens” reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2493.60 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 60 centi) bez PVN; iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 329.00 (trīs simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN;
  2. SIA “Forevers” reģ.Nr.40003307535 iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3070.01( trīs tūkstoši septiņdesmit  euro 01 centi) bez PVN;
  3. SIA “Kabuleti Fruit” reģ.Nr.40003959814 iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 437.40( četri simti trīsdesmit septiņi euro 40 centi) bez PVN; iepirkuma 5.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 320.00 ( trīs simti divdesmit  euro 00 centi)bez PVN; iepirkuma 6.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 492.05 (četri simti deviņdesmit divi euro 05 centi) bez PVN; iepirkuma 8.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 345.07 ( trīs simti četrdesmit pieci euro 07 centi) bez PVN; iepirkuma 10.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 54.40( piecdesmit četri euro 40 centi) bez PVN;

iepirkuma 11.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 149.80 ( viens simts četrdesmit deviņi euro 80 centi) bez PVN; iepirkuma 12.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 207.20 ( divi simti septiņi euro 20 centi) bez PVN;

  1. SIA “LaFruta” reģ.Nr.40103313379 iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 652.00 ( seši simti piecdesmit divi euro 00 centi) bez PVN; iepirkuma 9.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 378.75 ( trīs simti septiņdesmit astoņi  euro 75 centi)bez PVN;
  2. SIA “Antaris” reģ.Nr.41503000412 iepirkuma 13. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 76.70 ( septiņdesmit seši euro 70 centi) bez PVN; iepirkuma 15.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 358.74 ( trīs simti piecdesmit astoņi euro 74 centi) bez PVN; iepirkuma 19.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 80.00 (astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  3. AS “Latvijas Maiznieks” reģ.Nr.40003034051 iepirkuma 16. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1038.96( viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro 96 centi) bez PVN;
  4. SIA “FuturusFood” reģ.Nr.40003348586 iepirkuma 14. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 66.60 ( sešdesmit seši euro 60 centi) bez PVN; iepirkuma 18.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1386.16 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit  euro 16 centi)bez PVN;
  5. SIA “Dona” reģ.Nr.45403003207 iepirkuma 17. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 240,00 ( divi simti četrdesmit  euro 00 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  16.aprīlis

Lejupielādēt pielikumus:


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība