Drukāt šo lapu

Rezultātu paziņojums "Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai "

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2017/02

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Degvielas iegāde Neretas novada  pašvaldībai” identifikācijas Nr. NNP2017/02 1. un 6. daļai pretendentam AS VIRŠI –A , reģ.Nr.40003242737 ,juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, LV-5101 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 24508.00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro 00 centi)bez PVN.

Pārtraukt un organizēt jaunu iepirkumu atklāta konkursa 2.;3.;4. un 5. daļai, jo pretendents SIA Avēnija VP tiek noraidīts pamatojoties uz PIL 39.1panta izslēgšanas nosacījumiem.

Lejupielādēt pielikumus:


Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 20 Aprīlis 2017 17:18