Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/11
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto  iepirkumu , jo iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas .
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 27.septembrī


 

Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/9/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu

SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 14. maijā

 


 

Paziņojums par līgumu

Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP2012/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.18 . septembris  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/8

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem

SIA „Danita”, reģ. Nr. 45403013351par iepirkuma 2.daļu

Z.s „Saules”, reģ. Nr.48701007766 iepirkuma 1 un 3 daļai

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15. maijā

Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” ,vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 ietvaros
Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/6
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu
SIA „Baltkonsults”, reģ. Nr. 42103018526
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 18. aprīlī


 

 

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/7/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 24. aprīlī

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros”
Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/5
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:


IU „Pavards” , reģ. Nr. 48702001296
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Neretas pagasts, Neretas novads LV 5118
Paredzamā līguma summa- LVL 5760.00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati 00 santīmi)


Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 09.martā


 

Iepirkuma veids :  Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2012/1

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 

Iepirkuma 1. daļa – degvielas iegāde Mazzalves pagasta pārvaldes vajadzībām:

A/S „Virši” , reģ. Nr. 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 22179.60 (divdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi lati 60 santīmi)

Iepirkuma 2. daļa - degvielas iegāde Neretas  pagasta pārvaldes vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 35112.88 ( trīsdesmit pieci tūkstoši  simtu  divpadsmit lati 88 santīmi)

Iepirkuma 3. daļa - degvielas iegāde Pilskalnes pagasta pārvaldes vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 1995.98( viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci lati 98 santīmi)

Iepirkuma 4. daļa- degvielas iegāde Neretas SAC vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 731.00 ( septiņi simti  trīsdesmit viens lats 00 santīmi)

Iepirkuma 5. daļa - degvielas iegāde Neretas novada administrācijas vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 15611.00( piecpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit lati 00 santīmi)

Iepirkuma 6. daļa - degvielas iegāde Zalves pagasta pārvaldes vajadzībām:

A/S „Virši” , reģ. Nr. 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 13640.88 (trīspadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit lati 88 santīmi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 22.februārī


Iepirkuma veids :  PIL 8.1 panta  kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/2
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”

Rezultātu paziņojums


Iepirkuma veids:  PIL 8.1 panta desmitā punkta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/4
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem
Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 27.janvārī
 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība