Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (144)

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/8

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem

SIA „Danita”, reģ. Nr. 45403013351par iepirkuma 2.daļu

Z.s „Saules”, reģ. Nr.48701007766 iepirkuma 1 un 3 daļai

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15. maijā

Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” ,vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 ietvaros
Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/6
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu
SIA „Baltkonsults”, reģ. Nr. 42103018526
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 18. aprīlī


 

 

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/7/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 24. aprīlī

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros”
Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/5
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:


IU „Pavards” , reģ. Nr. 48702001296
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Neretas pagasts, Neretas novads LV 5118
Paredzamā līguma summa- LVL 5760.00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati 00 santīmi)


Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 09.martā


 

Iepirkuma veids :  Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2012/1

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 

Iepirkuma 1. daļa – degvielas iegāde Mazzalves pagasta pārvaldes vajadzībām:

A/S „Virši” , reģ. Nr. 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 22179.60 (divdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi lati 60 santīmi)

Iepirkuma 2. daļa - degvielas iegāde Neretas  pagasta pārvaldes vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 35112.88 ( trīsdesmit pieci tūkstoši  simtu  divpadsmit lati 88 santīmi)

Iepirkuma 3. daļa - degvielas iegāde Pilskalnes pagasta pārvaldes vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 1995.98( viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci lati 98 santīmi)

Iepirkuma 4. daļa- degvielas iegāde Neretas SAC vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 731.00 ( septiņi simti  trīsdesmit viens lats 00 santīmi)

Iepirkuma 5. daļa - degvielas iegāde Neretas novada administrācijas vajadzībām:

SIA „Avēnija VP, reģ. Nr. 45403022922

Juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 22 a, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 15611.00( piecpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit lati 00 santīmi)

Iepirkuma 6. daļa - degvielas iegāde Zalves pagasta pārvaldes vajadzībām:

A/S „Virši” , reģ. Nr. 40003242737

Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads LV 5101

Paredzamā līguma summa- LVL 13640.88 (trīspadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit lati 88 santīmi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 22.februārī


Iepirkuma veids :  PIL 8.1 panta  kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/2
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”

Rezultātu paziņojums


Iepirkuma veids:  PIL 8.1 panta desmitā punkta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/4
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem
Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 27.janvārī
 

 

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2011/15

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem:

 

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/14

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem:

Neretas pagasta un Zalves pagasta autoceļu un ielu uzturēšana

 Z.s „Saules” reģ. Nr. LV 48701007766

Juridiskā adrese: Saules iela 2 ,Neretas pagasts, Neretas novads, LV5118

Paredzamā līguma summa – LVL 7,- (  septiņi  lati 00 santīms bez PVN) par pārgājiena km

Pilskalnes pagasta autoceļu un ielu uzturēšana

Saimnieciskās darbības veicējs  Viktors Patupa personas kods 301066-11852

Adrese: Kalna iela 6, Pilskalnes pagasts, Neretas novads LV 5110

Paredzamā līguma summa – LVL 7,- (  septiņi  lati 00 santīms bez PVN) par pārgājiena km

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 09.decembrī

 

„Lielmēmele 2”  ēkas jumta seguma nomaiņa

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Saskaņā ar PIL 8. prim pantu

Identifikācijas numurs: NNP2011/11

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem, sakarā ar  to , ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst pasūtītāja budžeta iespējām

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 20.jūlijs

 

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3921662
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1388
127944
3921662

Sadarbība