Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (151)

Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/13

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Kabuleti Fruit”, reģ, Nr. 40003959814, iepirkuma 2;3;4;6;7 daļai; par kopējo summu Ls 8583.84

SIA „Forevers”, reģ. Nr.40003307535, iepirkuma 1. daļai, par kopējo summu Ls 4099.40

A/S „Latgales piens”, reģ. Nr.41503028291,iepirkuma 5. daļai, par kopējo summu Ls 3395.25

SIA „Dona”, reģ. Nr.45403003207, iepirkuma 8. daļai, par kopējo summu Ls 1491.35

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/15

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu

SIA Jēkabpils pakalpojumi, reģ, Nr. 45403006010

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/16

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto iepirkumu, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz paziņojumā par līgumu minēto summu Ls 14000 un pasūtītāja plānotās budžeta iespējas

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/14
Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:
SIA „Gadgets” reģ. Nr. 40103455797 .
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 02.oktobrī

 

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/11
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto  iepirkumu , jo iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas .
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 27.septembrī


 

Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/9/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu

SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 14. maijā

 


 

Paziņojums par līgumu

Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP2012/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.18 . septembris  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/8

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem

SIA „Danita”, reģ. Nr. 45403013351par iepirkuma 2.daļu

Z.s „Saules”, reģ. Nr.48701007766 iepirkuma 1 un 3 daļai

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15. maijā

Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” ,vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 ietvaros
Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/6
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu
SIA „Baltkonsults”, reģ. Nr. 42103018526
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 18. aprīlī


 

 

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/7/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 24. aprīlī

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība