Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (135)

 

„Lielmēmele 2”  ēkas jumta seguma nomaiņa

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Saskaņā ar PIL 8. prim pantu

Identifikācijas numurs: NNP2011/11

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem, sakarā ar  to , ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst pasūtītāja budžeta iespējām

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 20.jūlijs

 

 

 

Atpūtas vietas labiekārtošana-apzaļumošana Pilskalnes pagastā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/13 ELFLA

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Capitel BK”

Juridiskā adrese: Zīlānu  iela 93 ,Jēkabpils,

Paredzamā līguma summa – LVL 37 738.41 ( trīsdesmit septiņi tūkstotis septiņi simti trīsdesmit astoņi lati 41 santīms ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 18.jūlijs

 

 

 

 

 

 

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves

„ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas  darbi

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2011/07/KF

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Vidzemes būvnieks”

Juridiskā adrese: A.Čaka iela 147 , Rīga,

Paredzamā līguma summa – LVL 81215.87 ( astoņdesmit viens tūkstotis divi simti piecpadsmit Ls 87 santīmi ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 14.jūlijs


 

Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Saskaņā ar PIL 8. prim pantu

Identifikācijas numurs: NNP2011/12

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Seibo”

Juridiskā adrese: Ritenieku 6 , Mārupe, Mārupes pagasts, LV 2166

Paredzamā līguma summa – LVL 41 720.99 ( četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit Ls 99 santīmi ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 18.jūlijs

 

Iepirkuma „ Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai „ Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”

 

 

 

Iepirkuma veids : PIL 8 prim. Panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/10/KPFI

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Jards”

Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 12, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Paredzamā līguma summa – LVL 50 500.00 ( piecdesmit tūkstoši pieci simti Ls 00 santīmi ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 28.jūnijs

 

 

Iepirkuma „ Nedzīvojamās ēkas „Vālodzīte” un „Mazzalves pamatskolas sporta zāles „ teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā”

 

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : PIL 8 prim. Panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/08

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus ar augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma 1. daļai : Nedzīvojamās ēkas „ Vālodzīte” un „ Mazzalves pamatskolas sporta zāles” teritorijas labiekārtošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā.

SIA Preiss būve

Reģ. Nr. LV 40003607754

Juridiskā adrese: Dravnieku iela 16, Lielvārde

Paredzamā līguma summa – LVL 7585.29 ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 20.jūnijs

Iepirkuma 2. daļai : Nedzīvojamās ēkas „ Vālodzīte” un „ Mazzalves pamatskolas sporta zāles” teritorijas apzaļumošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā.

SIA Arborists

Reģ. Nr. LV 45403011702

Juridiskā adrese: Linarda Laicēna iela 2, Jēkabpils

Paredzamā līguma summa – LVL 1310.70 ( bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 22.jūnijs

Neretas novada ( reģ. Nr. LV90009116384 ) pašvaldības iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu beigt iepirkumu bez rezultātiem, projekta „Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, sakarā ar finansu līdzekļu nepietiekamību.

Iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2011/06/KPFI

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 13.jūnijs

 

 

 

 

 

REZULTĀTA PAZIŅOJUMS

 

 

Iepirkuma veids – atklāts konkurss

Identifikācijas Nr. NNP 2011 / 04 ERAF

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstākminētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu :

 

Piegādātāju apvieība

 

SIA „MATTHAI” reg. Nr. 40103273216

Matthāi BAUUNTERNEHMEN GmbH & Co. KG  reg. Nr. HRA 120980

 

Paredzamā līgumsumma – LVL 324000,00 ( bez PVN 22%)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011. g. 13. maijā

 

 

REZULTĀTA PAZIŅOJUMS

 

Iepirkuma veids – PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas Nr. NNP 2011 / 05

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstākminētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

 

SIA „ Mark Invest Latvija”

Reģ. Nr. 50003631781

Jur. adrese – „ Piekalni”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022

Paredzamā līguma summa – LVL 13965,00 ( bez PVN 22%)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.g. 13. maijā.

Iepirkuma par „ Malkas piegādi neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2011.gadā

REZULTĀTA PAZIŅOJUMS

Iepirkuma veids – atklāts konkurssIdentifikācijas Nr. NNP 2011 / 02Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņemusi lēmumu slēgt līgumu augstākminētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem ;

  1. daļa – malkas piegāde PII „Ziediņš” 200 kub.m. par kopējo summu Ls 2750,00 ar SIA „Grēda”
  2. daļa – malkas piegāde Mazzalves katlumājai „Mārtiņi” 1500 kub.m. par kopējo summu Ls 21000,00 ar IK „SLAVIKS”
  3. daļa – malkas piegāde Zalves pag. „Sproģu pamatskolai” 250 kub.m. par kopējo summu Ls 3800,00 ar SIA „Grēda”
  4. daļa – malkas piegāde Neretas J. Jaunsudrabiņa VSK 277 kub.m. par kopējo summu Ls 3808,75 ar SIA „GRĒDA”
  5. daļa – malkas piegāde Neretas centrālajai katlu mājai P. Lodziņa ielā1 500 kub. m. par kopējo summu Ls 7250,00 ar SIA „AKAČI”
  6. daļa – malkas piegāde Neretas pašvaldības administratīvās ēkas apkurei 80,00 kub.m. par kopējo summu Ls 1100,00 ar SIA „GRĒDA”
  7. daļa – malkas pieg;ade Neretas publiskajai pirtij 150 kub.m. par kopējo summu Ls 2062,50 ar SIA „ AKAČI”
  8. daļa – malkas piegāde Neretas autoostai 30 kub.m. par kopējo summu Ls 412,50
  9. daļa – malkas piegāde Neretas novada SAC 300 kub.m. par kopējo summu Ls 4125,00 ar SIA „GRĒDA”

Visas summas uzrādītas bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums: 2011. gada 04. martā.


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3182634
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
391
106426
3182634

Sadarbība