Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (128)

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu

ar pretendentu SIA DLLA, reģ.Nr.45403005956, 1.daļai ar piedāvāto cenu EUR 1701.00 bez PVN; 2.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 6.daļai ar piedāvāto cenu EUR 567.00 bez PVN; 7.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 8.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2438.10. bez PVN;

ar pretendentu SIA Zemzarīši AB, reģ. Nr. 55403018263.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 5.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 10.daļai ar piedāvāto cenu EUR 22560.00 bez PVN;

ar pretendentu SIA Akači reģ. Nr. 045403013879 4.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2812.50 bez PVN

 ar pretendentu Atis Duks, 9.daļai ar piedāvāto cenu EUR 4320.00 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 28.decembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/23

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam  “Jaunas piekabināmās asenizācijas mucas iegāde un piegāde ident Nr. NNP2016/23 ar pretendentu  SIA Balttehnika reģ. Nr. 40003481187  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7016.53 (Septiņi tūkstoši sešpadsmit euro 53 centi), bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 05.decembrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/21

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana

2017. gada ziemas sezonā” identifikācijas Nr. NNP2016/21 iepirkuma 1.daļai ar pretendentu Z.S. Saules, reģ. Nr.48701007766, juridiskā adrese Saules iela 2, Nereta, Neretas novads, ar piedāvāto cenu EUR 72.50 bez PVN; iepirkuma 2.daļai ar pretendentu SIA  Danita , reģ. Nr.45403013351, juridiskā adrese Rīgas iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, ar piedāvāto cenu EUR 16.00 bez PVN; iepirkuma 3.daļai ar pretendentu Viktors Patupa , reģ. Nr.30106611852, juridiskā adrese Kalna iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, ar piedāvāto cenu EUR 14.00 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 22.novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Neretas novada pašvaldībai” identifikācijas Nr. NNP2016/20 iepirkuma 1.daļai ar pretendentu SIA  LIKRA, reģ. Nr.45403004768, juridiskā adrese Rīgas iela 230, Jēkabpils, ar piedāvāto cenu EUR 1384.89 bez PVN;

 iepirkuma 2.daļai ar pretendentu SIA  Omega Ekspress , reģ. Nr.40003402577, juridiskā adrese Lāčplēša iela 125, Rīga, ar piedāvāto cenu EUR 2738.20 bez PVN; iepirkuma 3.daļai ar  pretendentu SIA  FL Birojs, reģ. Nr.40003875292, juridiskā adrese Lubānas iela 14-72, Rīga  ar piedāvāto cenu EUR 562.95 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 08. novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Estrādes atjaunošana “Neretas ūdensdzirnavas”, Neretas pagasts, Neretas novads” ar pretendentu SIA LC būve  Nr. 40003038782 ar  piedāvājuma cenu EUR 36630.15 (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 15 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 08. novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/18

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Zobārstniecības iekārtas piegāde Neretas pagasts, Neretas

novads” ar pretendentu SIA NMS  Nr. 400030663760 ar  piedāvājuma cenu EUR 9900.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti  euro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 01.novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/17

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Tirgus laukuma un nobrauktuves uz skolu izbūve Neretā” ar pretendentu SIA Ošukalns reģ. Nr. 45403003353  ar  piedāvājuma cenu EUR 27346.58 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši  euro 58 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 17.oktobris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/16

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Galvenās ielas atjaunošanas darbi Sproģi, Neretas novads” ar pretendentu SIA Ošukalns reģ. Nr. 45403003353  ar  piedāvājuma cenu EUR 21395.55 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro 55 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 19 septembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/15

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Ielu atjaunošanas darbi Neretas pagastā, Neretas novadā ” ar pretendentu SIA Ošukalns reģ. Nr. 45403003353  ar  piedāvājuma cenu EUR 132447.31 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro 31 cents)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016 .gada 03. augusts

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/14

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm” ar pretendentu SIA Bajards reģ. Nr. 40103308414  iepirkuma 1. daļai ar  piedāvājuma cenu EUR 26471.45 (divdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro 45 centi) bez PVN un iepirkuma 2. daļai ar piedāvājuma cenu  EUR 4236.40(četri tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 40 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 28 jūlijs

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2045029
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
363
172164
2045029

Sadarbība