Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2017/02

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu

piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Degvielas iegāde Neretas novada  pašvaldībai” identifikācijas Nr. NNP2017/02 1. un 6. daļai pretendentam AS VIRŠI –A , reģ.Nr.40003242737 ,juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, LV-5101 ar kopējo piedāvāto cenu EUR 24508.00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro 00 centi)bez PVN.

Pārtraukt un organizēt jaunu iepirkumu atklāta konkursa 2.;3.;4. un 5. daļai, jo pretendents SIA Avēnija VP tiek noraidīts pamatojoties uz PIL 39.1panta izslēgšanas nosacījumiem.

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/04

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkumam “Ēkas Vālodzīte fasādes atjaunošana”, identifikācijas Nr. NNP2017/04 ar pretendentu SIA Balti Construction, reģ.Nr.40103810894, ar piedāvāto cenu EUR 34800.37 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro 37 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23 .marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/05

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkumam “Ēkas Ainas otrā stāva telpu atjaunošana”, identifikācijas Nr. NNP2017/05 ar pretendentu SIA Balti Construction, reģ.Nr.40103810894, ar piedāvāto cenu EUR 40800.26 (četrdesmit tūkstotis astoņi simti euro 26 centi)bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23 .marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/03

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkuma “Remontmateriālu iegāde”, identifikācijas Nr. NNP2017/03

ar pretendentu SIA DEPO DIY, reģ.Nr.50003719281,ar piedāvāto cenu EUR 31873.43 bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 01.marts

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/01

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu iepirkuma “Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. NNP2017/01

ar pretendentu SIA Rēzeknes gaļas kombināts, reģ.Nr.42403012397, 1.daļai ar piedāvāto cenu EUR 18004.22 bez PVN iegūtie vērtēšanas punkti 84.12; 2.daļai ar piedāvāto cenu EUR 5434.35 bez PVN ar iegūtiem vērtēšanas 66.10 punktiem;

ar pretendentu SIA Žabo, reģ. Nr. 415030171943.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 3191.04 bez PVN ar iegūtiem vērtēšanas 55 punktiem.

 

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 01.februāris

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt

līgumu

ar pretendentu SIA DLLA, reģ.Nr.45403005956, 1.daļai ar piedāvāto cenu EUR 1701.00 bez PVN; 2.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 6.daļai ar piedāvāto cenu EUR 567.00 bez PVN; 7.daļai ar piedāvāto cenu EUR 945.00 bez PVN; 8.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2438.10. bez PVN;

ar pretendentu SIA Zemzarīši AB, reģ. Nr. 55403018263.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 5.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 9200.00 bez PVN; 10.daļai ar piedāvāto cenu EUR 22560.00 bez PVN;

ar pretendentu SIA Akači reģ. Nr. 045403013879 4.daļai ar piedāvāto cenu EUR 2812.50 bez PVN

 ar pretendentu Atis Duks, 9.daļai ar piedāvāto cenu EUR 4320.00 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 28.decembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/23

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam  “Jaunas piekabināmās asenizācijas mucas iegāde un piegāde ident Nr. NNP2016/23 ar pretendentu  SIA Balttehnika reģ. Nr. 40003481187  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7016.53 (Septiņi tūkstoši sešpadsmit euro 53 centi), bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 05.decembrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/21

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana

2017. gada ziemas sezonā” identifikācijas Nr. NNP2016/21 iepirkuma 1.daļai ar pretendentu Z.S. Saules, reģ. Nr.48701007766, juridiskā adrese Saules iela 2, Nereta, Neretas novads, ar piedāvāto cenu EUR 72.50 bez PVN; iepirkuma 2.daļai ar pretendentu SIA  Danita , reģ. Nr.45403013351, juridiskā adrese Rīgas iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, ar piedāvāto cenu EUR 16.00 bez PVN; iepirkuma 3.daļai ar pretendentu Viktors Patupa , reģ. Nr.30106611852, juridiskā adrese Kalna iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, ar piedāvāto cenu EUR 14.00 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 22.novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Neretas novada pašvaldībai” identifikācijas Nr. NNP2016/20 iepirkuma 1.daļai ar pretendentu SIA  LIKRA, reģ. Nr.45403004768, juridiskā adrese Rīgas iela 230, Jēkabpils, ar piedāvāto cenu EUR 1384.89 bez PVN;

 iepirkuma 2.daļai ar pretendentu SIA  Omega Ekspress , reģ. Nr.40003402577, juridiskā adrese Lāčplēša iela 125, Rīga, ar piedāvāto cenu EUR 2738.20 bez PVN; iepirkuma 3.daļai ar  pretendentu SIA  FL Birojs, reģ. Nr.40003875292, juridiskā adrese Lubānas iela 14-72, Rīga  ar piedāvāto cenu EUR 562.95 bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 08. novembris

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Estrādes atjaunošana “Neretas ūdensdzirnavas”, Neretas pagasts, Neretas novads” ar pretendentu SIA LC būve  Nr. 40003038782 ar  piedāvājuma cenu EUR 36630.15 (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 15 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 08. novembris

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība