Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (129)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei ar pretendentu SIA Mini traktors, reģ. Nr. 44103040968 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7851.24 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 24 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 28.oktobrī

 

800x600

Rezultātu paziņojums

 

Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei ar pretendentu SIA Mini traktors, reģ. Nr. 44103040968 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7851.24 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 24 centi), neieskaitot PVN

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 28.oktobrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Stāvlaukuma bruģēšana Neretā, Neretas novadā” ar pretendentu SIA Jards, reģ. Nr. 48702000318  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 15647.04 (piecpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro 04 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 20.oktobrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldei” ar pretendentu SIA Mark Invest A, reģ. Nr. 40103827960  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 23800.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 23.septembrī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  projekta apstiprināšanas gadījumā , slēgt  līgumu par „ Sporta un rotaļu laukuma elementi”  iegādi  ar sekojošu pretendentu  Arti Kronīti, reģistrācijas nr.27129011852, piedāvājuma cena EUR 3000.00

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/16

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Mazzalves pagasta pārvaldes ēku atjaunošana” ar pretendentu SIA Dāna , reģ. Nr. 40103454630 iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 18208.32 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti astoņi euro 32 centi), neieskaitot PVN;

ar pretendentu SIA RRKP Būve , reģ. Nr. 45403010533 iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 41137.63 (četrdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro 63 centi) un iepirkuma 3. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 3651.42 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 42 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  03.jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/17

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam” ar pretendentu SIA Pilna servisa līzings, reģ. Nr. 40003546341 iepirkuma 1. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 8599.63 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro 63 centi), iepirkuma 2. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 3161.92 (trīs tūkstoši viens tūkstotis sešdesmit viens euro 92 centi), iepirkuma 3. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 4608.35(četri tūkstoši seši simti astoņi euro 35 centi), neieskaitot PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  01.jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/14

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Remontdarbu veikšana Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldē”

 

ar pretendentu SIA  “Balti Construction” reģ. Nr.41503012572 ar kopējo piedāvājuma cenu iepirkuma 1. daļai  EUR 16589.25 (sešpadsmit  tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro 25 centi), iepirkuma 2. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 7040.49 (septiņi tūkstoši četrdesmit euro 49 centi), iepirkuma 3. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 4835.17(četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro 17 centi), iepirkuma 4. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 1217.79 (viens  tūkstotis divi simti septiņpadsmit euro 79 centi), neieskaitot PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  25.maijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/15

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Remontdarbi Pilskalnes pagasta pārvaldē”

ar pretendentu SIA “Borg” reģ. Nr. 4150301257 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7369.41 (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro 41 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  21.maijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/11

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā”

ar pretendentu SIA “NIKOM” reģ. Nr.41502007023

iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 8257.46 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro 46 centi) bez PVN;

iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2764.63 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro 63 centi) bez PVN;

iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 809.17( astoņi simti deviņi euro 17 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 05.maijs

 

800x600

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/11

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā”

ar pretendentu SIA “NIKOM” reģ. Nr.41502007023

iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 8257.46 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro 46 centi) bez PVN;

iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2764.63 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro 63 centi) bez PVN;

iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 809.17( astoņi simti deviņi euro 17 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 05.maijs

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/10

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Pārtikas produktu piegāde Neretas Sociālās aprūpes centram ar sekojošiem pretendentiem:

  1. AS “Latgales Piens” reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2493.60 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 60 centi) bez PVN; iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 329.00 (trīs simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN;
  2. SIA “Forevers” reģ.Nr.40003307535 iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3070.01( trīs tūkstoši septiņdesmit  euro 01 centi) bez PVN;
  3. SIA “Kabuleti Fruit” reģ.Nr.40003959814 iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 437.40( četri simti trīsdesmit septiņi euro 40 centi) bez PVN; iepirkuma 5.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 320.00 ( trīs simti divdesmit  euro 00 centi)bez PVN; iepirkuma 6.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 492.05 (četri simti deviņdesmit divi euro 05 centi) bez PVN; iepirkuma 8.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 345.07 ( trīs simti četrdesmit pieci euro 07 centi) bez PVN; iepirkuma 10.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 54.40( piecdesmit četri euro 40 centi) bez PVN;

iepirkuma 11.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 149.80 ( viens simts četrdesmit deviņi euro 80 centi) bez PVN; iepirkuma 12.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 207.20 ( divi simti septiņi euro 20 centi) bez PVN;

  1. SIA “LaFruta” reģ.Nr.40103313379 iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 652.00 ( seši simti piecdesmit divi euro 00 centi) bez PVN; iepirkuma 9.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 378.75 ( trīs simti septiņdesmit astoņi  euro 75 centi)bez PVN;
  2. SIA “Antaris” reģ.Nr.41503000412 iepirkuma 13. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 76.70 ( septiņdesmit seši euro 70 centi) bez PVN; iepirkuma 15.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 358.74 ( trīs simti piecdesmit astoņi euro 74 centi) bez PVN; iepirkuma 19.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 80.00 (astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN;
  3. AS “Latvijas Maiznieks” reģ.Nr.40003034051 iepirkuma 16. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1038.96( viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro 96 centi) bez PVN;
  4. SIA “FuturusFood” reģ.Nr.40003348586 iepirkuma 14. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 66.60 ( sešdesmit seši euro 60 centi) bez PVN; iepirkuma 18.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1386.16 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit  euro 16 centi)bez PVN;
  5. SIA “Dona” reģ.Nr.45403003207 iepirkuma 17. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 240,00 ( divi simti četrdesmit  euro 00 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  16.aprīlis

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2230452
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2706
148146
2230452

Sadarbība