Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Rezultātu paziņojums

Lietotu vieglo automašīnu iegāde Neretas novada pašvaldībai

 

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2015/26

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Lietotu vieglo automašīnu iegāde Neretas novada pašvaldībai “ar pretendentu SIA SEVIAN, reg.Nr. 41503043337par  kopējo piedāvājuma cenu iepirkuma 1. daļai EUR 5900.00 (pieci tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), iepirkuma 2. daļai EUR 5500.00 (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi), iepirkuma 3. daļai EUR 7900.00 (septiņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 16.decembrī

IEPIRKUMA REZULTĀTU LĒMUMS ŠEIT>

Jaunas ķēdes pļaujmašīnas-smalcinātāja iegāde Pilskalnes pagasta pārvaldei

 

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/25

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Jaunas ķēdes pļaujmašīnas-smalcinātāja iegāde Pilskalnes pagasta pārvaldei “ar pretendentu SIA ARMES, reg.Nr. 40003814527 kopējā piedāvājuma cena EUR 6800.00 (seši tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 02.decembrī

REZULTĀTU PAZIŅOJUMS ŠEIT>

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/23

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2016. gada ziemas sezonā”

Iepirkuma 1. daļai ar pretendentu Z/S Saules, reģ.Nr. 48701007766 kopējā piedāvājuma cena EUR  72.50 (septiņdesmit divi  euro un 50 centi), neieskaitot PVN; iepirkuma 2. daļai ar pretendentu SIA Danita, reģ. Nr.45403013351  kopējā piedāvājuma cena EUR  16.00 (sešpadsmit euro 00 centi) bez PVN un iepirkuma 3. daļai ar pretendentu Viktors Patupa , reģ. Nr. 30106611852 kopējā piedāvājuma cenu EUR 12.00 (divpadsmit euro 00 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 19.novembrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/21

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Lietota autogreidera iegāde” ar pretendentu SIA SILVA MEŽŠ, reģ. Nr. 42403037600 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 35000 (trīsdesmit pieci tūkstoši  euro 00 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 10.novembrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei ar pretendentu SIA Mini traktors, reģ. Nr. 44103040968 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7851.24 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 24 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 28.oktobrī

 

800x600

Rezultātu paziņojums

 

Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Lietota mini traktora iegāde Neretas pagasta pārvaldei ar pretendentu SIA Mini traktors, reģ. Nr. 44103040968 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7851.24 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 24 centi), neieskaitot PVN

 

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 28.oktobrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Stāvlaukuma bruģēšana Neretā, Neretas novadā” ar pretendentu SIA Jards, reģ. Nr. 48702000318  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 15647.04 (piecpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro 04 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 20.oktobrī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu “Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldei” ar pretendentu SIA Mark Invest A, reģ. Nr. 40103827960  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 23800.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), neieskaitot PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 23.septembrī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  projekta apstiprināšanas gadījumā , slēgt  līgumu par „ Sporta un rotaļu laukuma elementi”  iegādi  ar sekojošu pretendentu  Arti Kronīti, reģistrācijas nr.27129011852, piedāvājuma cena EUR 3000.00

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/16

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Mazzalves pagasta pārvaldes ēku atjaunošana” ar pretendentu SIA Dāna , reģ. Nr. 40103454630 iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 18208.32 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti astoņi euro 32 centi), neieskaitot PVN;

ar pretendentu SIA RRKP Būve , reģ. Nr. 45403010533 iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 41137.63 (četrdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi euro 63 centi) un iepirkuma 3. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 3651.42 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 42 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  03.jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/17

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam” ar pretendentu SIA Pilna servisa līzings, reģ. Nr. 40003546341 iepirkuma 1. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 8599.63 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro 63 centi), iepirkuma 2. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 3161.92 (trīs tūkstoši viens tūkstotis sešdesmit viens euro 92 centi), iepirkuma 3. daļai par kopējo piedāvājuma cenu EUR 4608.35(četri tūkstoši seši simti astoņi euro 35 centi), neieskaitot PVN.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  01.jūnijs

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība