Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (126)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/27

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „ Jauna traktora ar aprīkojumu iegāde Neretas novada pašvaldībai" ar  pretendentu Latvijas-Baltkrievijas KU SIA M.T.Z.-SERVISS reģ. Nr.40003182758 par kopējo iepirkuma cenu EUR 32041,54 (trīsdesmit divi tūkstoši četrdesmit viens euro 54 centi)

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  07, janvārī

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/25

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm” ar  pretendentu SIA “Akači” reģ. Nr. 45403013879 iepirkuma 1.2.;3.;4. un 6. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.60 (septiņpadsmit euro 60 centi)  par 1m3 malkas

iepirkuma 5.;8. un 9. daļai  par kopējo iepirkuma cenu EUR 18.50 ( astoņpadsmit euro 50centi) par 1m3 malkas, iepirkuma 7. daļai   par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.00 (septiņpadsmit euro 00centi) par 1m3 malkas

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014. gada 30. decembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/26

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu  uzturēšana 2015.gada ziemas sezonā„ ar sekojošiem pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai  ar pretendentu Z.S. „Saules”  reģ. Nr. 48701007766, par kopējo iepirkuma cenu EUR 16.50 (desmit euro 50 centi) par pārg.km

iepirkuma 2. daļai ar pretendentu SIA “Danita” reģ.Nr.45403013351 par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.00 ( septiņpadsmit euro 00centi) par parg.km

iepirkuma 3. daļai  ar pretendentu Viktors Patupa  par kopējo iepirkuma cenu EUR 10.00 (desmit euro 00centi) par pārg.km

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  11.decembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/24

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi„ ar sekojošu pretendentu :

Z.S. „Saules”  reģ. Nr. 48701007766 , iepirkuma 1. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 10720.00 (desmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi) un iepirkuma 2. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 17984.00 ( septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro 00centi)

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  28.novembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/23

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas

pasākumu īstenošanai” ar sekojošu pretendentu :

SIA „Purnavu muiža” reģ. Nr. 40103160117 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 7644.00 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro 00 centi)

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  28.oktobrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/22

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu “Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm” ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1. daļai ar SIA „Dubiki” reģ. Nr. 40003712811 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 14652.76 (četrpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro 76 centi)

iepirkuma 2. daļai ar SIA „KabuletiFruit” reģ. Nr. 40003959814 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 5534.75 (pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro 75 centi

iepirkuma 3. daļai ar  A/S „Premia FFL” reģ. Nr. 40003483493 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 2153.16 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro 16 centi)

Cenas norādītas bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09 oktobrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/21

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma līgumu „Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā” ar pretendentu SIA „Watex” reģ. Nr. 40003712811 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 6273.13 (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro 13 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 04. augustā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt iepirkumu ” Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas fasāžu renovācija” 2. daļai „Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas fasādes renovācija”

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 28 jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt iepirkumu ” Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde ,uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 14 jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/19

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu” Mazzalves pagasta pārvaldes ēku fasāžu renovācija „ ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1.daļai  ar IK”RL Būvnieks” reģ. Nr. 45402011137 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 48809.08 (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņi euro 08 centi) bez PVN.

iepirkuma 2. daļai ar SIA „Būve Vīgante” reģ. Nr.48703000495 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 20795.17 (divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro 17 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 25 jūnijā

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1857514
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
550
127795
1857514

Sadarbība