Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (129)

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/18

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Tehniskās apskates un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam „ ar sekojošu pretendentu:

iepirkuma 1.;2. un 3. daļai  ar SIA „Pilna servisa līzings” reģ. Nr. 40003546341 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 12543.23 (divpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro 23 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09. jūnijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/15

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Bruģēšanas darbi Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā „ ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1. daļai  ar SIA „2A Būve” reģ. Nr. 45403031520 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4287.38 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro 38 centi)

iepirkuma 2. daļai ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi” reģ. Nr. 45403006010 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5423.66 (pieci tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro 66 centi)

iepirkuma 3. daļai ar SIA” ROADWAY” reģ. Nr. 45403032672 ar kopējo piedāvājuma summu EUR 8027.88 (astoņi tūkstoši divdesmit septiņi euro 88 centi), jo iepirkums tika sadalīts daļās.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 28.maijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/16

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2.posms” ar sekojošu pretendentu:

SIA „Projekts 3” reģ. Nr. 40003578510 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 6125.00 (seši tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 19.maijā

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2014/13

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstība  Neretas novada Neretas ciemā

2. posms” ar sekojošu pretendentu:

SIA „Būvenergo A” reģ. Nr. 43603014154 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 329531.83 (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro 83 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 15.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto iepirkumu, jo pretendentu piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja paredzētos finanšu līdzekļus

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 13.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

SIA „AJV grupa” ,reģ. Nr. 45403010389 iepirkuma 1. daļai  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5660.18( pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro 18 centi); iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5289.98 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro 98 centi )

SIA „Valdario” reģ. Nr. 40003496356 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4009.91 (četri tūkstoši deviņi euro 91 cents) iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3182.05

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 27.maijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/14

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu :

SIA „Skrīveru celtnieks” ,reģ. Nr. 40002075438 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19881.92( deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro 92 centi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 11. aprīlī

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2014/05

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

1.daļai – A/S„ Virši-A” reģ. Nr.40003242737 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19767.00(deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi eiro 00 centi)

2. daļai- SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 27239.50 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro 50centi)

3.daļai - SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1465.50(viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci eiro 50 centi)

4.daļai - SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 550.00( pieci simti piecdesmit  eiro 00 centi)

5. daļai- SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 11750.00 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00centi)

6.daļai – A/S„ Virši-A” reģ. Nr.40003242737 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 12368..00(divpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 26. martā

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/12

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

Iepirkuma 1.daļai -  Z/S „Saules reģ. Nr.48701007766 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7800.00(septiņi tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi)

2. daļai- SIA „Danita” reģ. Nr.45403013351 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 10639.20 (desmit tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi eiro 20centi)

3.daļai -  Z/S „Saules reģ. Nr.48701007766 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19832.00(deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 24. martā

 

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/11

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai -SIA „Elti” reģ. Nr.45403012873 ar kopējo piedāvājuma cenu 4200.00 (četri tūkstoši divi simti eiro 00 centi)

iepirkuma 2. daļai -SIA „IT-SALA” reģ. Nr.50103209961 ar kopējo piedāvājuma cenu 2400.00 (divi tūkstoši četri simti eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. martā

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2230452
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2706
148146
2230452

Sadarbība