Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (126)

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2014/13

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstība  Neretas novada Neretas ciemā

2. posms” ar sekojošu pretendentu:

SIA „Būvenergo A” reģ. Nr. 43603014154 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 329531.83 (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro 83 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 15.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto iepirkumu, jo pretendentu piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja paredzētos finanšu līdzekļus

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 13.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

SIA „AJV grupa” ,reģ. Nr. 45403010389 iepirkuma 1. daļai  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5660.18( pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro 18 centi); iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5289.98 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro 98 centi )

SIA „Valdario” reģ. Nr. 40003496356 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4009.91 (četri tūkstoši deviņi euro 91 cents) iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3182.05

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 27.maijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/14

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu :

SIA „Skrīveru celtnieks” ,reģ. Nr. 40002075438 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19881.92( deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro 92 centi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 11. aprīlī

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2014/05

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

1.daļai – A/S„ Virši-A” reģ. Nr.40003242737 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19767.00(deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi eiro 00 centi)

2. daļai- SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 27239.50 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro 50centi)

3.daļai - SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1465.50(viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci eiro 50 centi)

4.daļai - SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 550.00( pieci simti piecdesmit  eiro 00 centi)

5. daļai- SIA „Avēnija VP” reģ. Nr.454033022922 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 11750.00 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00centi)

6.daļai – A/S„ Virši-A” reģ. Nr.40003242737 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 12368..00(divpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 26. martā

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/12

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

Iepirkuma 1.daļai -  Z/S „Saules reģ. Nr.48701007766 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7800.00(septiņi tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi)

2. daļai- SIA „Danita” reģ. Nr.45403013351 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 10639.20 (desmit tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi eiro 20centi)

3.daļai -  Z/S „Saules reģ. Nr.48701007766 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 19832.00(deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 24. martā

 

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/11

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai -SIA „Elti” reģ. Nr.45403012873 ar kopējo piedāvājuma cenu 4200.00 (četri tūkstoši divi simti eiro 00 centi)

iepirkuma 2. daļai -SIA „IT-SALA” reģ. Nr.50103209961 ar kopējo piedāvājuma cenu 2400.00 (divi tūkstoši četri simti eiro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. martā

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/10

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu :

 SIA „Depo DIY” reģ. Nr.50003719281 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 25467.98 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi eiro 98 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. martā

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/08

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 1.daļai –gaļa un gaļas izstrādājumi- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ. Nr.42403012397 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2978.75 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro 75 centi)

2. daļai –piens un piena produkti- A/S Latgales piens reģ. Nr.41503028291 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3698.50 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi eiro 50 centi)

3. daļai- Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi- SIA „Latvijas maiznieks” reģ.Nr. 40003034051 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1181.20 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit viens eiro un 20 centi)

4. daļai- Vistas gaļa un izstrādājumi- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ. Nr. 42403012397 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 289.65 (divi simti astoņdesmit deviņi eiro 65 centi)

5. daļai-Kartupeļi-  SIA „Lietas MD” reģ. Nr.40003592976  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 888.00 (astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro 00 centi)

6. daļai –Augļi, dārzeņi un saistītie produkti- SIA „Kabuleti Fruit” reģ. Nr.40003959814  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 811.90(astoņi simti vienpadsmit eiro 90 centi)

7. daļai- Zivis un zivju produkti- SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 838.50(astoņi simti trīsdesmit astoņi eiro 90 centi)

8. daļa-Bakalejas produkti-SIA „Latgard” reģ. Nr.4010366840 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1989.997( viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro 99.7 centi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 07. martā

Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 1.daļai –svaiga cūkgaļa- SIA „Sanitex” reģ. Nr.40003166842 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 9108.08 (deviņi tūkstoši viens simts astoņi eiro 08 centi)

2. daļai –piena produkti- A/S Latgales piens reģ. Nr.41503028291 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 10951.36 (desmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens eiro 36 centi)

3. daļai-Svaigi augļi un dārzeņi- SIA „Sanitex” reģ.Nr. 40003166842 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5158.76 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro un 76 centi)

4. daļai- Svaigi dārzeņi- SIA „Kabuleti Fruit” reģ. Nr.40003959814 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4449.02 (četri tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi eiro 02 centi)

5. daļai-Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis-  SIA „Sanitex” reģ. Nr.40003166842  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1302.86 (viens tūkstotis trīs simti divi eiro 86 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 07. martā

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1856492
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3663
126773
1856492

Sadarbība