Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/19

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt iepirkumu ” Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas fasāžu renovācija” 2. daļai „Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas fasādes renovācija”

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 28 jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/20

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt iepirkumu ” Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde ,uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 14 jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/19

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu” Mazzalves pagasta pārvaldes ēku fasāžu renovācija „ ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1.daļai  ar IK”RL Būvnieks” reģ. Nr. 45402011137 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 48809.08 (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņi euro 08 centi) bez PVN.

iepirkuma 2. daļai ar SIA „Būve Vīgante” reģ. Nr.48703000495 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 20795.17 (divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro 17 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 25 jūnijā

 

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/17

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā „ ar sekojošiem pretendentiem:

 

iepirkuma 1.daļai  ar SIA „Nikom” reģ. Nr. 41502007023 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 6136.64 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro 64 centi) bez PVN.

 

iepirkuma 2. daļai ar SIA „Viaplasts” reģ. Nr.40103552128 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2236.11 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 11 centi) bez PVN.

 

iepirkuma 3. daļai ar SIA „Viaplasts” reģ. Nr.40103552128 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 725.02 (septiņi simti divdesmit pieci euro 02 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 17 jūnijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/18

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Tehniskās apskates un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam „ ar sekojošu pretendentu:

iepirkuma 1.;2. un 3. daļai  ar SIA „Pilna servisa līzings” reģ. Nr. 40003546341 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 12543.23 (divpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro 23 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09. jūnijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/15

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Bruģēšanas darbi Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā „ ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1. daļai  ar SIA „2A Būve” reģ. Nr. 45403031520 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4287.38 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro 38 centi)

iepirkuma 2. daļai ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi” reģ. Nr. 45403006010 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5423.66 (pieci tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro 66 centi)

iepirkuma 3. daļai ar SIA” ROADWAY” reģ. Nr. 45403032672 ar kopējo piedāvājuma summu EUR 8027.88 (astoņi tūkstoši divdesmit septiņi euro 88 centi), jo iepirkums tika sadalīts daļās.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 28.maijā

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/16

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2.posms” ar sekojošu pretendentu:

SIA „Projekts 3” reģ. Nr. 40003578510 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 6125.00 (seši tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 19.maijā

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2014/13

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstība  Neretas novada Neretas ciemā

2. posms” ar sekojošu pretendentu:

SIA „Būvenergo A” reģ. Nr. 43603014154 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 329531.83 (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro 83 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 15.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto iepirkumu, jo pretendentu piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja paredzētos finanšu līdzekļus

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 13.maijā

Iepirkuma veids : PIL 81 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem  pretendentiem :

SIA „AJV grupa” ,reģ. Nr. 45403010389 iepirkuma 1. daļai  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5660.18( pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro 18 centi); iepirkuma 2.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5289.98 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro 98 centi )

SIA „Valdario” reģ. Nr. 40003496356 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4009.91 (četri tūkstoši deviņi euro 91 cents) iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3182.05

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 27.maijā

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība