Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/10

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu :

 SIA „Depo DIY” reģ. Nr.50003719281 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 25467.98 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi eiro 98 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. martā

 

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/08

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 1.daļai –gaļa un gaļas izstrādājumi- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ. Nr.42403012397 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2978.75 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro 75 centi)

2. daļai –piens un piena produkti- A/S Latgales piens reģ. Nr.41503028291 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3698.50 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi eiro 50 centi)

3. daļai- Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi- SIA „Latvijas maiznieks” reģ.Nr. 40003034051 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1181.20 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit viens eiro un 20 centi)

4. daļai- Vistas gaļa un izstrādājumi- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ. Nr. 42403012397 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 289.65 (divi simti astoņdesmit deviņi eiro 65 centi)

5. daļai-Kartupeļi-  SIA „Lietas MD” reģ. Nr.40003592976  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 888.00 (astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro 00 centi)

6. daļai –Augļi, dārzeņi un saistītie produkti- SIA „Kabuleti Fruit” reģ. Nr.40003959814  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 811.90(astoņi simti vienpadsmit eiro 90 centi)

7. daļai- Zivis un zivju produkti- SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 838.50(astoņi simti trīsdesmit astoņi eiro 90 centi)

8. daļa-Bakalejas produkti-SIA „Latgard” reģ. Nr.4010366840 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1989.997( viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro 99.7 centi)

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 07. martā

Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

 1.daļai –svaiga cūkgaļa- SIA „Sanitex” reģ. Nr.40003166842 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 9108.08 (deviņi tūkstoši viens simts astoņi eiro 08 centi)

2. daļai –piena produkti- A/S Latgales piens reģ. Nr.41503028291 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 10951.36 (desmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens eiro 36 centi)

3. daļai-Svaigi augļi un dārzeņi- SIA „Sanitex” reģ.Nr. 40003166842 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 5158.76 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro un 76 centi)

4. daļai- Svaigi dārzeņi- SIA „Kabuleti Fruit” reģ. Nr.40003959814 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4449.02 (četri tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi eiro 02 centi)

5. daļai-Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis-  SIA „Sanitex” reģ. Nr.40003166842  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1302.86 (viens tūkstotis trīs simti divi eiro 86 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 07. martā

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/04/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Ošukalns celtniecība” reģ. Nr.45403012642, par kopējo līguma summu EUR 149745.35 ( viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci eiro 35 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 25. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/03/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Ošukalns celtniecība” reģ. Nr.45403012642, par kopējo līguma summu EUR 118789.78 ( viens simts astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro 78 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/06

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo organizētā iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā nepieciešamas  izmaiņas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 17. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/01

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu  augstāk minētajā iepirkumā ar pretendentu SIA „Saldus ceļinieks” reģ. Nr.48503000026  ar kopējo piedāvāto cenu EUR 32312.81 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divpadsmit eiro 81 cents)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 05. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/02/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo organizētā iepirkumā nepieciešamas izmaiņas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 04. februārī

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Zemzarīši AB” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 21.27 (divdesmit viens eiro 27 centi) par 1 m3 malkas

IK Slaviks iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 19.92 ( deviņpadsmit eiro 92 centi) par 1 m3 malkas

 SIA „Krauzers” iepirkuma  3. un 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu EUR 20.62 ( divdesmit eiro 62 centi) par 1 m3 malkas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09. janvārī

 

LĒMUMS>

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/11

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3775.70 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci lati 70 santīmi)

SIA „Forevers iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1174.30 ( viens tūkstotis simtu septiņdesmit četri lati 30 santīmi) un 3. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 430.23 (četri simti trīsdesmit lati 23 santīmi”

 SIA La Fruta iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu Ls 5009.69 ( pieci tūkstoši deviņi lati 69 santīmi); iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1217.07 ( viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit lati 07 santīmi); iepirkuma

6. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 2060.90 ( divi tūkstoši sešdesmit lati 90 santīmi); iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1206.96 (viens tūkstotis divi simti seši lati 96 santīmi)

 SIA Kabuleti Fruit iepirkuma 8. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1860.60 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit lati 60 santīmi.)

SIA firma Antaris iepirkuma 9. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3336.86 ( trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši lati 86 santīmi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 20. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS1>

LĪGUMS2>

LĪGUMS3>

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība