Iepirkumi

Iepirkumi (152)

Paziņojums par līgumu

 

 

„Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: „Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Identifikācijas Nr. NNP2012/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 21 novembra  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g 5. novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Informācija pretendentiem: Piedāvājuma cena bez PVN nedrīkst pārsniegt

 Ls 14000.00 (četrpadsmit tūkstoši Lati)

 

Nolikumu skatīt  šeit:

 

„Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Dzintra Noreika tālr. 26432597
Iepirkuma priekšmets: „Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”
Identifikācijas Nr. NNP2012/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 15 oktobra  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.27. septembris
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Nolikumu skatīt šeit
 

„Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr.28322730; Juris Zālītis tālr. 65176166

Iepirkuma priekšmets: „Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. NNP2012/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g. 8 oktobra  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.20. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Instrukcija pretendentiem

Kultūras nama labiekārtošanas projekts

Piedāvājuma kopsavilkuma paraugs

Tāmes

Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekts

„Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas Nr. NNP2012/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.25 . septembris  plkst. 10.30
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit
 

„Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Dzintra Noreika tālr.26432597

Iepirkuma priekšmets: „Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Identifikācijas Nr. NNP2012/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.25 . septembris  plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu lasīt šeit

Paziņojums par līgumu

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2012/10/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.8 maijs  plkst. 11.30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.24. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

 

Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Identifikācijas Nr. NNP2012/9/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.8 maijs  plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.18. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Neretas novada pašvaldībai piederošo auto ceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldībai piederošo auto ceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2012/8

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.2 maijs  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.12. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.65176480

Iepirkuma priekšmets: Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

Identifikācijas Nr. NNP2012/7/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. g.24 aprīlis  plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.12. aprīlī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cena

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

 Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/064 ietvaros”

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības vajadzību izpētes pakalpojumi ESF projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/064 ietvaros”

Identifikācijas Nr. NNP2012/6

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. g.03 aprīlis  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.15. martā

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2054961
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3357
182096
2054961

Sadarbība