Iepirkumi

Iepirkumi (156)

Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Iepirkuma veids: PIL 81panta 10 daļas kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP2012/5

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.15 februāris  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.06. februārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!

Paziņojums par līgumu

„Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”


Iepirkuma veids: Publisko iepirkuma likuma 8 prim panta desmita daļa
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159
Iepirkuma priekšmets: Mācību pakalpojumi praktisko dzīves iemaņu apguvei krīzes centrā nonākušajiem bērniem un cietušajiem projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros”
Identifikācijas Nr. NNP2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.19 janvāris  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!

Līguma projektu SKATĪT ŠEIT!

Paziņojums par līgumu

„Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā”

Iepirkuma veids: Publisko iepirkuma likuma 8 prim panta desmitā daļa
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730
Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Identifikācijas Nr. NNP2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16. janvāris  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!
 

Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 04.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.6. februāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 03.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16.janvāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8.1 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/16

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu:

SIA EURO-AUTO

Juridiskā adrese: Raudas iela 12 ,Rīga, LV1002

Paredzamā līguma summa – LVL 11673.64( vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati 64  santīmi bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 27.decembrī

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par līgumu

 

Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.02.decembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Identifikācijas Nr. NNP2011/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.02. decembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

 

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

10.11.2011. sēdē

 

                                                                                                  

ATKLĀTA KONKURSA

 

„Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

 

(Id.Nr.NNP 2011/15)

 

 

 

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.16.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2011/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena par katru iepirkuma priekšmeta daļu.

 

Iepirkuma nolikums

 

 

 

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.14.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2011/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.28.novembris plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikums

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2870945
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1123
151246
2870945

Sadarbība