Iepirkumi

Iepirkumi (168)

Paziņojums par līgumu

„Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā”

Iepirkuma veids: Publisko iepirkuma likuma 8 prim panta desmitā daļa
Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118
Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730
Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas  pakalpojuma nodrošināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Identifikācijas Nr. NNP2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16. janvāris  plkst. 10.00
Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

Iepirkuma nolikumu SKATĪT ŠEIT!
 

Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 04.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.6. februāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 03.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16.janvāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8.1 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/16

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu:

SIA EURO-AUTO

Juridiskā adrese: Raudas iela 12 ,Rīga, LV1002

Paredzamā līguma summa – LVL 11673.64( vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati 64  santīmi bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 27.decembrī

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par līgumu

 

Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.02.decembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Identifikācijas Nr. NNP2011/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.02. decembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

 

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

10.11.2011. sēdē

 

                                                                                                  

ATKLĀTA KONKURSA

 

„Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

 

(Id.Nr.NNP 2011/15)

 

 

 

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.16.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2011/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena par katru iepirkuma priekšmeta daļu.

 

Iepirkuma nolikums

 

 

 

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.14.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2011/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.28.novembris plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikums

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2011.gada 10.novembra sēdē

 

Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta kārtībā

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

2011./2012. gada ziemas sezonā

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/14

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

NNP2011/14

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Neretas novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Reăistrācijas numurs:

LV90009116384

Banka: A/s Swedbank

Konta numurs: LV64 HABA 0551 0259 3909 0

Kods:HABALV22

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas vadītāja –Aina Vadzīte, tālr. 28322730,

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faksa numurs: 65176488

Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 9.00 -12.00 un13.00 – 16.00

 

 

Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.30.g.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Identifikācijas Nr. NNP2011/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Līgumu  skatīt šeit

Tāmes  skatīt šeit

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3889288
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3743
95570
3889288

Sadarbība