Iepirkumi

Iepirkumi (152)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : „Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/21

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš : 2014.g. 28.07. plkst 13.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 14. jūlijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

iepirkuma paredzamā līgumcena EUR 6950.00 (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) bez PVN

 

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

 

Iepirkuma priekšmets : „Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Neretas novada pašvaldībā”

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/20

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 14.jūlija plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 25. jūnijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

iepirkuma paredzamā līgumcena EUR 6700.00 (seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) bez PVN

Tirgus-Cenu izpēte tiek  organizēta iepirkumam  „Pilskalnes pagasta Strobuki kapličas remontdarbi”.

 

Savu piedāvājumu  par iespēju veikt  remontdarbu līguma izpildi iesniegt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1,Nereta, Neretas novads , LV- 5118, vai elektroniski pa e-pastu: aina.vadzite@ inbox.lv  līdz 2014.gada 4.jūlija plkst.15.00

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Mazzalves pagasta pārvaldes ēku fasāžu renovācija

Identifikācijas Nr. NNP2014/19

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.jūnija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 30.maijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Tiek organizēta objektu apskate 12.06.2014.g.

Paziņojuma ievietošanas datums 04.06.2014.g.

 

Plānotais iepirkuma priekšmets: „Apsardzes/ Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkalpošanas nodrošināšana Neretas novada pašvaldībā un tās iestādēm’’.

 

Savu piedāvājumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 09.jūnija plkst. 13 :00.

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam

Identifikācijas Nr. NNP2014/18

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 02.jūnija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.maijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr. NNP2014/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 30.maija plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 13.maijs

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Bruģēšanas darbi Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr. NNP2014/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 15.maija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.aprīlis

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkuma
„Bruģēšanas darbi Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā” finanšu piedāvājuma lokālā tāme Nr.2 iepirkuma 2. daļai
 
7. pozīcijā jābūt - betona bruģa (PRIZMA 200X100X60 vai ekvivalenta) seguma būvniecība. Krāsa pelēka
 
 

 

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

 

Iepirkuma priekšmets : „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības

attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ietvaros

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 13.maija plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.aprīlis

 

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Paredzamā līgumcena līdz EUR 7548.00

Tehniskā dokumentācija par projektu atrodama pie izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ident. Nr. NNP/2014/13

 

Informācija pretendentiem iepirkumā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības  attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” ar identifikācijas numuru NNP 2014/13

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija  informē visus pretendentus, kuri gatavo piedāvājumus atklātam konkursam  ar identifikācijas nr. NNP 2014/13  iepirkumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības  attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms”, jo pasūtītājs atklājis tehnisku kļūdu.

 

Tehniskas kļūdas dēļ ( pārrakstīšanās) tiek precizēts līguma projekta 6.12. punkts.

 

 Esošā redakcija

6.12. Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda vienu  lielformāta stendu un plāksni būvniecības vietā, kuros ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas pasūtītāja norādītajā vietā. Lielformāta stenda izmaksas netiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

 

Jaunā redakcija

6.12. Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda vienu  lielformāta stendu un plāksni būvniecības vietā, kuros ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas pasūtītāja norādītajā vietā. Lielformāta stenda izmaksas tiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                   A. Vadzīte

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2054961
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3357
182096
2054961

Sadarbība