Iepirkumi

Iepirkumi (156)

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : „Pacēlāja piegāde un uzstādīšana Neretas Sociālās aprūpes

centram”

Identifikācijas Nr. NNP2014/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 8.aprīļa plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 27..marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Neretas novada Neretas ciemā 2. posms”

Identifikācijas Nr. NNP2014/13

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 444009.00 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši deviņi euro 00 centi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 28.aprīļa plkst. 13:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 21..marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Datortehnikas apkalpošana

Identifikācijas Nr. NNP2014/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 11:30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

                                   piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam

Identifikācijas Nr. NNP2014/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr. NNP2014/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 10:30

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Remontmateriālu iegāde

 

Identifikācijas Nr. NNP2014/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17.marta plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 03.marts

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam,

piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

2014.gada 3.martā

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”

 

 ( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi).

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads , LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 7.martam plkst. 10 :00.

 

 

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

 

  1. atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”
  2. pasūtītāja nosaukums un adrese: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, nereta, Neretas novads, LV-5118;
  3. pretendenta nosaukums un adrese

Ieinteresētajām personām

 

2014.gada 28.februārī

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam „ Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa  Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu

( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi)

.

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 03. marta

plkst. 10 :00.

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

  • atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „ Būvuzraudzības pakalpojums projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
  • pasūtītāja nosaukums un adrese:
  • pretendenta nosaukums un adrese;

Ieinteresētajām personām

2014.gada 21.februārī

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam „ Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš“ Nr. KPFI – 15.2 / 74  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu

( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi)

.

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 24.februārim

plkst. 10 :00.

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

  • atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „ Būvuzraudzības pakalpojums projektam „Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš“ Nr. KPFI – 15.2 / 74  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
  • pasūtītāja nosaukums un adrese:
  • pretendenta nosaukums un adrese;

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 03.marta plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 17. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība