Izglītība

Izglītība (1)

Apakškategorijas

PII Ziediņš

PII Ziediņš (10)

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ziediņš”

 

altAdrese: Pasta iela 20, Neretas pagasts, Neretas novads, LV – 5118

 

Tālrunis: 6517654165176541 6517656565176565 ; mob. 2024433820244338

 

Fakss: 65176536

E-pasts: piiziedins@inbox.lv

Darba laiks: 7.30 – 18.00

 

Pa baltu, baltu taciņu,

Lūk bērnu dienas iet.

Tās kalnā kāpjot nenogurst

Un tīk tām līksmi smiet...

Šī baltā, baltā taciņa,

Ko bērnu dienas min,

Ir dzīves dienas saulainās,

Ikviens tās gaišas zin.

/N. Gintare/

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Neretas pagastā durvis vēra 1950. gadā nacionalizētā privātmājā Centra ielā 1. Jaunuzceltajā ēkā, kas paredzēta vairāk kā 100 bērniem, tā pastāv 35 gadus. Iestādē darbojas 5 dažāda vecuma grupas, kurās pašreiz ir 80 bērni.

Iestādes darbības mērķis - veidot visiem audzēkņiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 

Iestādes galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt tādu apkārtējo vidi, lai izglītojamais varētu fiziski un garīgi attīstīties, kā arī veiksmīgi mācīties;
 • attīstīt katra izglītojamā intelektuālo, fizisko un ētiski estētisko attīstību;
 • rosināt izglītojamos radošai darbībai.

 

Par bērniem rūpējas PII „Ziediņš” kolektīvs – vadītāja, 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas un angļu valodas skolotāja, logopēds, 5 skolotāju palīgi, medmāsa, 2 pavāres, noliktavas pārzine, kurinātājs.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111. Iestādes mācībvaloda - latviešu.

 

Pirmsskolas izglītības programma tiek izpildīta pedagoģiskās darbības veicinošā vidē, ciešā sadarbībā ar ģimenēm. Vecāki un vecvecāki iesaistās dažādās aktivitātēs: attīstošo rotaļu materiāli tehniskās bāzes papildināšanas grupās; muzikālajos un sporta pasākumos; izstāžu eksponātu vākšanā un izgatavošanā; tematisko pasākumu organizēšanā.

 

Bērniem ikdienā piedāvājam:

 • zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi rotaļnodarbībās;
 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;
 • angļu valodas rotaļnodarbības.

 

PII „Ziediņš”  tradīcijas:

 • gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;
 • vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas;
 • tematisku izstāžu rīkošana;
 • Ģimenes dienas pasākumi;
 • Sporta svētki;
 • valsts svētku pasākums;
 • radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”;
 • konkurss “Cālis”;
 • atvērto durvju dienas;
 • izlaidums.

 

Pašreiz maksa par bērnu trīsreizēju ēdināšanu ir 1.42EUR dienā.

Apskatīt objektus...

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas adrese:

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5133

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja:

Žanna Miezīte

tālrunis 65175239, mob.29339832

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fakss: 65175117

Darba laiks (apmeklētājus pieņem):

Diena

Vieta

Laiks

Piezīmes

Pirmdienās

Mazzalves pamatskolā

12.00-18.00

Otrdienās

Sproģu pamatskolā

9.00-9.45

Neretas novada domes zālē

10.00-17.00

Izbraukumi/pasākumi pēc pieteikuma vai vajadzības. (Katra mēneša 2. otrdiena - novada nevalstisko organizāciju un aktīvo cilvēku tikšanās)

Trešdienās

Mazzalves pamatskolā

12.00-18.00

Neretas novada izglītības speciālista funkcijas:

1. Formālās izglītības darba koordinēšana:

1.1. pirmsskolas izglītības koordinēšana,

1.2. vispārējās izglītības koordinēšana,

1.3. pieaugušo izglītības koordinēšana (pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana).

2. Neformālās izglītības darba koordinēšana:

2.2. interešu izglītības darba koordinēšana,

2.3. kultūrizglītības pasākumu organizēšana un koordinēšana,

2.4 mūžizglītības pasākumu organizēšana un darba koordinēšana.

2.5 sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām izglītības un kultūrizglītības jautājumu risināšanā.

3. Papildus finansējuma piesaistīšana izglītībai un kultūrai (ESF u.c. projektu izglītības un kultūras jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana novadā).


Neretas novada izglītības speciālista pienākumi:

1. Saiknes ar IZM nodrošināšana.

2. Izglītības iestāžu darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām (metodiska palīdzība)

3. Interešu izglītības programmu licencēšanas nodrošināšana.

4. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības jomā.

5. Valsts atzītu izglītības dokumentu piegādes nodrošināšana.

6. ESF u.c. projektu izglītības jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana papildus finansējuma piesaistīšanai izglītībai un kultūrizglītībai.

7.Metodiskā darba koordinēšana (pirmsskola, vispārējā izglītība, mūžizglītība).

8. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana.

9. Valsts pārbaudes darbu organizēšana atbilstoši MK noteikumiem.

10. Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana (sadarbībā ar IZM).

11. Pieredzes apmaiņas organizēšana.

12. Statistikas atskaišu apkopošana un iesniegšana (pirmsskola, vispārējā izglītība).

13. Dažādu IZM pieprasīto atskaišu un pārskatu sastādīšana, iesniegšana.

14. Saiknes nodrošināšana ar IZM mērķdotāciju sadalē.


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3355934
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2225
85281
3355934

Sadarbība