Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (123)

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotās Eiropas Komisijas programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai” vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti skolēnu vidū. Programma “Skolas piens” tiek īstenota kopš 2004./2005. mācību gada, bet programma “Augļi skolai” – kopš 2010./2011. mācību gada.

Programmā “Skolas piens” bērnudārzu audzēkņi un vispārējo izglītības iestāžu 1.-9. klašu skolēni katru mācību dienu var saņemt glāzi piena bez maksas, bet 10.-12. klašu skolēni pienu var saņemt par pazeminātu cenu. Turklāt bērnudārzu audzēkņi un vispārējo izglītības iestāžu skolēni par pazeminātu cenu programmā var saņemt arī vairākus citus piena produktus, piemēram, kefīru, jogurtu. Savukārt programmā “Augļi skolai” vispārējo izglītības iestāžu 1.-9. klašu skolēni noteiktos ziemas mēnešos 3 reizes nedēļā bez maksas var saņemt 100 gramus svaigu augļu (ābolu, bumbieru, dzērveņu) vai dārzeņu (burkānu, kāļu, kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to asorti porciju.

Ja “Skolas piena” pirmajā (2004./2005.) mācību gadā programmā saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem (LAD), iesaistījās 13 izglītības iestādes, tad 2016./2017. mācību gadā bija iesaistījušās jau 1083 izglītības iestādes vai 235 447 audzēkņi (83% no kopējās mērķauditorijas). No 2004. līdz 2017. gadam programmā “Skolas piens” ietvaros būs izlietotas vairāk nekā 29 tūkst. tonnas piena produktu 17,9 miljonu eiro vērtībā (valsts un ES finansējums).

Ja programmā “Augļi skolai” pirmajā (2010./2011.) mācību gadā pēc LAD datiem, iesaistījās 537 izglītības iestādes, tad 2016./2017. mācību gadā bija iesaistījusies jau 780 izglītības iestādes vai 173 028 skolēnu (99% no kopējās mērķauditorijas). No 2010. līdz 2017. gadam programmas “Augļi skolai” ietvaros ir izlietotas 4528 tonnas augļu un dārzeņu 6,9 miljonu eiro vērtībā (valsts un ES finansējums).

ZM vērš uzmanību, ka 2017./2018. mācību gadā atbalstam par augļu, dārzeņu un piena piegādi izglītības iestādēm būs jauni nosacījumi saskaņā ar ZM izstrādāto MK noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”, ko valdība izskatīs šā gada 16. augusta sēdē.

Lai jaunajā mācību gadā varētu piegādāt produktus atbalsta programmā, atbalsta pretendentam līdz 10. septembrim būs jāiesniedz LAD iesniegums pretendenta apstiprināšanai un iesniegums dalībai programmā.

ZM aicina produktu ražotājus, izglītības iestādes un potenciālos atbalsta pretendentus jau patlaban savā starpā sazināties, meklēt sadarbības iespējas un vienoties par produktu piegādi un programmas īstenošanu.

20. jūlijā 6 cilvēku sastāvā (Madara Zeltiņa, Nora Ginote, Zane Kleva, Edīte Grigalovičina un Līga Garbunova) devāmies uz Tadenavu, kur notika Sēlijas jauniešu apmācības “Izroc ideju pats”. 20. jūlijā Tadenavā pulcējās visu 8 Sēlijas novadu pārstāvji – Jēkabpils, Krustpils, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas. Šo apmācību mērķis bija veicināt Sēlijas novada jaunieši veiktspēju, attīstīt IT, mediju un projektu rakstīšanas prasmes. Apmācības noritēja 2 dienas (20.07.17. – 21.07.17.).

Tad jau mēs visi varējām iejusties radošuma burvībā, jo pēc iepazīšanās notika lekcijas. Par radošumu un kā vieglāk, lai rastos ideja mums stāstīja Māris Resnis. Par to, kā un ko likt internetā un nedaudz par reklāmām mums pastāstīja Normunds Vilce. Bet vairāk par projektiem mums zināšanas Jolanta Šūmakere, Jēkabpils Biznesa inkubatora vadītāja.

Bet ar to pilnīgi nekas nebeidzās. Mūs visus bija ieintriģējusi ziņa, ka mūs apciemos kāds īpašais viesis, minējumi bija dažādi, bet neviens neuzminēja. Mūsu īpašais viesis bija mūziķis Kārlis Kazāks, kurš mums veltīja skaistas dziesmas pie ugunskura.

Nākamā diena visiem bija svarīga, jo tad pašiem bija jāķeras pie darba un jāuzraksta projekts. Neretas novada jaunieši rakstīja projektu par sporta nometni, kas popularizētu vesera un diska mešanu Latvijā. Meitenes šo projektu rakstīja un radīja ar lielu entuziasmu. Projektu rakstīšanai bija dotas 2 stundas, un pēc tam tas bija “jāceļ gaisā” visiem – jāprezentē gan citiem jauniešiem, gan žūrijai. Mūsos iekšēji ir vēl tā uguntiņa, kura liek ķerties pie darba un to īstenot.

Liels paldies Sēlijas novada apvienībai “SēJa” un Jēkabpils novada pašvaldībai par šo iespēju iepazīt citus cilvēkus, radīt fantastiskas idejas un censties īstenot tās.

               

Līga Garbunova

 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola  priecājas un lepojas ar 2017. gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem!

Valstī centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents - 49.1%, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā- 63.44%!

Apsveicam 12.klases absolventus  ar sasniegto, vēlam aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

2016./2017. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Kopā mūsu skolēni šogad nokārtoja  52 centralizētos eksāmenus.

 

Cienījamie vecāki, informējam, ka Neretas PII "Ziediņš" ir slēgts no 26.jūnija līdz 6.augustam. No 7.augusta būs atvērta viena apvienotā grupa.

                                           

                                               Aizkraukles novads, Aizkraukle, Jaunceltnes 21, LV-5101

                                               e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                www.apvs.lv

                                                tālr.: 65121035, 28381727

                                                                                                        Dokumentus pieņem katru darba dienu no 8.30-16.00

2017./2018.mācību gadā uzņem jauniešus:

Izglītības programma, iegūstamā kvalifikācija

Iepriekšējā izglītība (vismaz)

Mācību ilgums

Koka izstrādājumu izgatavošana –
BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS

9.klases

4 gadi

Autotransports - AUTOMEHĀNIĶIS

9.klases

4 gadi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi –
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

9.klases

4 gadi

Mašīnzinības –
CELTNIECĪBAS UN CEĻU BŪVES MAŠĪNU MEHĀNIĶIS

9.klases

4 gadi

Ēdināšanas pakalpojumi –
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
(pavārs, konditors, viesmīlis, bārmenis)

9.klases

4 gadi

 

 

JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMAS – jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem

ar mācību ilgumu 1 gads

Metālapstrāde- METINĀTĀJS (MIG/MAG)

 

Ēdināšanas pakalpojumi – KONDITORS

Ēdināšanas pakalpojumi – PAVĀRS

 

 

Skola piedāvā:

  • Stipendiju atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai un apmēram (līdz 150 EUR mēnesī).
  • Labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu.
  • Kvalitatīvu ēdnīcu.
  • Interešu izglītības nodarbības  – galdniecības, cīņas, radošo darbu, sporta, tehnisko pulciņus un vokāli instrumentālo ansambli.
  • Mācoties izglītības programmā „Automehāniķis” ir iespēja iegūt B kategorijas vadītāja tiesības, bet izglītības programmā „Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis” iegūt dažāda veida ceļu būves tehnikas vadīšanas tiesības.
  • Visās izglītības programmās ir iespēja mācīties darba vidē, noslēdzot trīspusēju līgumu un mācoties pēc individuāla plāna.

 

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā pirmo reizi Latvijas un RTU vēsturē 30. jūnijā plkst. 14 «Arēnā Rīga» notiks vienots visu deviņu RTU fakultāšu izlaidums, vienkopus pulcējot aptuveni 6000 apmeklētāju. Pēc izlaiduma plkst. 19 visi RTU/Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventi mīļi gaidīti RTU Absolventu salidojumā, kas arī notiks «Arēnā Rīga».

RTU Lielais izlaidums – pirmais šāda mēroga un formāta pasākums Latvijā – šogad 30. jūnijā «Arēnā Rīga» tiek rīkots, lai jaunajiem absolventiem izlaidumu padarītu vēl īpašāku, svinīgāku un atmiņā paliekošu. Pasākuma ģenerālsponsors – AS «Latvenergo».

«Rīgas Tehniskā universitāte ir kļuvusi par vadošo un studentu skaita ziņā lielāko augstākās izglītības iestādi Latvijā, visā pasaulē iegūstot jaunus partnerus, kuri ir gatavi sadarboties projektu realizācijā, studentu apmaiņā un kopīgu studiju programmu veidošanā. Pasākums tiek organizēts tā, lai tas paliktu atmiņā ne tikai pašiem absolventiem un viņu tuviniekiem, bet ikvienam, kurš jūt savu piederību RTU,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

RTU Lielajam izlaidumam būs trīs daļas – svinīgā daļa, diplomu pasniegšanas ceremonija, kad uz deviņām mazām skatuvēm RTU fakultāšu absolventi vienlaicīgi saņems diplomus, un nobeigumā – RTU Absolventu salidojums.

Izlaidumam nepieciešams reģistrēties portālā www.ekase.lv.

RTU Absolventu salidojums sāksies plkst. 20 (ieeja – no plkst. 19), un tajā mīļi gaidīti gan jaunie absolventi un viņu viesi, gan tie, kuri RTU/RPI absolvējuši agrāk. Lai piedalītos salidojumā, nepieciešams iegādāties ieejas biļetes www.ekase.lv vai t/c «Spice» informācijas centrā. Šā gada absolventiem ieejas biļetes cena salidojumā ir 5 EUR, RTU Absolventu asociācijas biedriem, darbiniekiem, studentiem un pensionāriem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) – 10 EUR, pārējiem – 15 EUR.

Pasākuma temats – lidojums. Katrai fakultātei būs sava satikšanās zona. Par svētku noskaņu un muzikāli izklaidējošiem priekšnesumiem rūpēsies grupa  «DaGamba», būs tematiskas atrakcijas, dejas grupas «Zelta vilks» muzikālajā pavadījumā, bet vakara noslēgumā ar labu mūziku salidojuma dalībniekus izklaidēs DJ Toms Grēviņš. Pasākuma norises vietā darbosies kafejnīcas un būs iespēja rezervēt vietu saviesīgām sarunām galdiņu zonās. Ienest līdzņemtu ēdienu un dzērienus «Arēnā Rīga» nevarēs.

Vairāk informācijas par RTU Lielo izlaidumu un salidojumu – rtu.lv.

RTU ir moderna un dinamiska universitāte. Šajā studiju gadā RTU mācās viskuplākais studentu skaits Latvijā – 15 000. RTU pirmsākumi rodami Rīgas Politehnikumā, kas darbu sāka 1862. gada 14. oktobrī. 

10.jūnija pēcpusdienā Mazzalves skolā smaržoja meijas, valdīja neliels satraukums, saviļņojums, jo 9.klase svinēja izlaidumu. Svinīgajā pasākumā direktors Aivars Miezītis uzsvēra, ka pamatskolā ir ielikts pamats tālākajai izglītības karjerai, pamats sapņiem, pamats tālākai izaugsmei, tagad katra paša atbildība, kāds veidosies tālākais dzīves ceļš.

 Mazzalves pamatskolu šogad absolvēja 9 skolēni. Katrs īpašs.

Norberts Bergmanis kopā ar Apliecību par pamatizglītību saņēma skolas Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mājturības olimpiādē.

Emīls Bondars saņēma pateicību par aktivitāti ekoskolu programmā.

Dagnei Loginai, Gerdai Megijai Gercēnai un Laurai Annai Piterniecei direktors pasniedza Atzinības rakstu par aktivitāti sabiedriskajā darbā un labiem panākumiem radošajos konkursos.

Evelīnu Ūzani uzteica par panākumiem sportā.

Īpašu atzinību izpelnījās Baiba Zvilna – viņa saņēma skolas Atzinības rakstu par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko darbu. Baiba saņēma arī Lielo pūci kā Neretas novada izcilība 2017, jo starpnovadu olimpiādēs matemātikā un mājturībā izcīnīja 1.vietu. Baibas kontā šajā mācību gadā ir arī 2.vieta vēstures un vizuālās mākslas olimpiādēs un atzinība latviešu valodas olimpiādē.

Skolasbiedrus ar muzikāliem sveicieniem iepriecināja Aksels Vitkovskis – Kaktiņš un Beāte Vitkovska – Kaktiņa, sirdsvārdus draugiem teica Elva Lavrinoviča, Nora Ginote un Lāsma Egija Vaičulena.

Izskoloties un atgriezties dzimtajā pagastā visus aicināja pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa.

Absolventi saņēma krāšņus ziedus un laba vēlējumus no tuviniekiem, draugiem.

Absolventi bija sagatavojuši īpašu dāvanu pagastam – izveidojuši prezentāciju  - pagasta apskatu ar vietām, kur devītie bijuši, ko redzējuši, fotogrāfijās, kuras izkārtotas kā alfabēts. To skolas darbiniekiem vakarā bija iespēja noskatīties.

 

Žanna Miezīte

Ar šādu moto 10. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Svinības sākās ar himnas dziedāšanu, godinot Latvijas karogu.

Direktore svinīgajā uzrunā  sveica 12 absolventus, norādot uz ērkšķaino ceļu, kas noiets pamatskolas laikā. Tika uzteiktas 2 skolnieces: Signe Budre par labajiem rezultātiem mācību darbā un sasniegumiem sportā un Līga Šarkūne par sasniegumiem mācībās, sportā, arī ieinteresētu iesaistīšanos skolēnu domes darbībā.

Reizē ar apliecību par pamatizglītības iegūšanu absolventi saņēma skolas Atzinības rakstus par dažādiem labajiem darbiem: par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un sportā, par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, tautu dejas), par apzinīgu sabiedriskā pienākuma veikšanu klasē, par aktīvu darbību jaunsargu 513. vienībā.

Signe Budre saņēma Neretas novada apbalvojumu “Lielā pūce” un naudas balvu par 1. vietu latviešu valodas olimpiādē sadarbības novadu posmā un veiksmīgu piedalīšanos valsts posmā.

Visemocionālākais bija brīdis, kad devītie pasniedza savu gatavoto dāvanu saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Skolotājas Ditas Pavlovičas vadītajās vizuālās mākslas stundās katram tapa glezna, kurā attēlots kas tāds, ar ko asociējas viņa mājas. Šim darbam tika dots segvārds “apelsīns”, lai vecāki, regulāri apmeklējot “e-klasi”, neatklātu pārsteigumu. Par to, kas tika uzgleznots, katrs rakstīja savā vēstulē; tajā bez atmiņām bija mīlestības un pateicības vārdi. Aploksne ar vēstulīti tika pielīmēta rāmja aizmugurē, lai nepazustu. Pirms tika atklāta glezna, katrs nosauca dāvanas atslēgas vārdu: mazais brīnums, atbalsts, laumiņas, četri vienā, no visas sirds, gatavošanās svētkiem kopā, mūsu lauku mājas, kopā sanākšanas simbols, māju sajūta, bišu kopšana, izaudzināšana par labu cilvēku, uzticēšanās.

“Paldies sakām skolotājiem, kas mūs šajos 9 gados ir ne vien mācījuši, bet arī devuši padomus mūsu izaugsmei. Kā arī paldies skolas vadībai par to, ka skola un tās apkārtne vienmēr ir sakopta. Skolas vislielākā bagātība ir viszinošie skolotāji,” katram skolotājam devītie pateicās ar puķīti, kas augs un ziedēs. Dāvanā arī saņēma marcipāna zemeni ar novēlējumu (to kā pārsteigumu bija sagatavojuši vecāki). Īpašais paldies tika teikts “apelsīna” skolotājai Ditai Pavlovičai, jo skaistnātrīte bija ievietota apelsīna krāsas podiņā.

Sākumskolas skolotāja Valentīna Plusniņa  aizveda uz tām laimīgajām dienām, kad meitenes pinušas pieneņu vainagus un zēni skraidījuši pa pļavu (1. klases noslēgums), kad pelnījuši naudu ekskursijai. Dāvanā devītie saņēma sākumskolā paša veidoto zīmējumu, kas iestiprināts no dabas materiāliem veidotā rāmī un liekams pie sienas.

 Pamatskolas audzinātāja Dace Kronīte katram skolēnam teica īpašo paldies (ko spēj saskatīt vienīgi audzinātāja) un vēlējumu, kā arī dāvināja zibatmiņu, kurā ievietotas fotogrāfijas no skolas gadu pasākumiem. Savā runā  audzinātāja atklāja,  ka atmiņā paliek ne tikai katra klase, bet arī ikviens skolēns, tāpēc “kad domāšu par jums, tad atcerēšos Cēsu “Kaķīškalnu”, konkursa „Mans mazais pārgājiens” sasniegumu – Atzinību valsts mērogā, konkursa „Ir tādi cilvēki Neretā” iegūto 1. vietu starpnovadā. Prātā nāks ne vien klases vakari, bet arī gatavošanās karnevāliem, kuros es parasti jutos kā viesis un viena no jums. Lai arī jums paliek labas atmiņas par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā pavadīto ceļa sprīdi – 9 gadiem! Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!”

 Arī vecāki pateicās skolotājiem un skolas vadībai, dāvinot 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un dāvanu karti “Jāņa Rozes grāmatnīcā”, kā arī garšīgu Līgas mammas Aigas Šarkūnes cepto torti ar uzrakstu “Paldies!”

 Vecāki arī bija sarūpējuši dāvanas saviem bērniem - 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un marcipāna zemeni ar novēlējumu.

 Direktore Laima Grebska par nesavtīgu palīdzību skolai pateicās Sigitai un Jurim Budriem.

Jāteic, ka šīs 9. klases vecāki ir bijuši pretimnākoši, saprotoši un vienoti, jo Skolas pēdējā zvana dienā arī bija sagādājuši pārsteigumu – ekskursiju pa Ilzenbergas muižu un pikniku, neiztrūkstoši ar Līgas mammas cepto “Melno princi” ar uzrakstu “9. klase”. Paldies vecākiem par palīdzību, radošo izdomu un ideju realizēšanu!

 Sirsnīgi izskanēja devīto un audzinātājas dziedātā Arņa Medņa dziesma “Es gribu kā bērns vēl just.”

 Mīļš paldies tiem, kas radīja izlaidumā patīkamu atmosfēru: 8. klases skolēniem un audzinātājai Intai Vasariņai, kā arī Evitai Vīnakalnei par skolas telpu noformējumu, skolotājām Aijai Kalnārei, Modrai Reizniecei un pasākuma vadītājiem Erīdai un Kristapam, solistēm – mazajai Melānijai un skolotājai Sintijai Leimanei -, fotogrāfam skolotājam Mairim Dzenim, skaņu operatoriem  Klāvam un Edijam. Paldies skolas direktorei un vietniecei!

Viens no brīnumiem: jau 12. jūnijā ir nokomplektēta 10. klase, tajā paliek 8 neretieši, kā savas izglītības tālākās ieguves skolu izvēlējušies ar Liāna no Sproģiem un Elvis no Rites. Gaidām savā 10. klases pulciņā arī citus, īpaši tos, kas šaubās, - vidusskolā ir interesanti!

 

Nu jau 10. klases audzinātāja

Dace Kronīte

Zemkopības ministrija (ZM) jau vienpadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2017” uzdevums ir veikt izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada konkursa moto ir “Meža zemē Latvijā!”.

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā un jāsagatavo radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 6. oktobra pulksten 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2017”” (pasta zīmogs 06.10.2017.), bet pieteikuma anketa jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT.

Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases grupā, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā un interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Katrā konkursa grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas izzinošas ekskursijas ceļa izdevumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums plānots 2017. gada rudenī.

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.

 

10.jūnija pēcpusdienā skolotāji, radi, draugi un paziņas pulcējās Sproģu pamatskolas zālē, lai sveiktu 9.klases absolventus. Lai arī priecīgs, svinīgs un pacilājošs notikums, tomēr šogad ar smeldzīgu noskaņu – Sproģu pamatskolai šogad tas ir pēdējais.

Sproģu pamatskolas 9.klasi šogad absolvēja četri skolēni – 3 meitenes un 1 puisis. Atestātu par pamatskolas beigšanu saņēma Kintija Patupa, Diāna Ozoliņa, Liāna Roze un Aldis Misūns.

Veiksmi turpmākajā ceļā vēlēja skolēnu pirmās audzinātājas Līga Rutka un Sandra Kalniņa, kas rūpīgi gadu gaitā bija sakrājušas dažādus skolēnu veiktos darbiņus un pierakstītos domugraudus un atziņas, ko svinīgajā pasākumā nolasīja, un kas lika pasmaidīt gan pašiem skolas beidzējiem, gan apsveicējiem.

 Devītklasnieku pirmā skolotāja L. Rutka savā runā uzsvēra, ka dzīve, tāpat kā sunītis, kuru viņa  skolēnus aicināja izlocīt no balona, ko dāvināja katram absolventam, un kas nebūt tik viegli ar pirmo mēģinājumu neizdevās, arī nebūs tikai un vienīgi līdzens un taisns ceļš. Būs ne tikai kāpumi, bet arī kritumi,  līdzās cerību piepildījums un vilšanās mirkļi, kad labi domātais juks un bruks, būs prieka mirkļi un būs arī apkārtceļi, kas jāmeklē, lai kāroto sasniegtu. Skolotāja aicināja mācīties, ja ir iespēja,  pēcāk atgriezties dzimtajā pusē, palikt Latvijā, veidot šeit ģimenes, lai nav tikai skumīga saziņa no tālienes sociālajos tīklos ar saviem tuviniekiem. Ja būs ģimenes, ja būs bērni un vēlme palikt dzimtenē, būs arī skolas, kas nebūs jāslēdz, rezumēja L. Rutka.

Sirsnīgus apsveikuma vārdus gan skolēniem, gan pedagogiem veltīja arī Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika, atgādinot, ka šis ir īpašs notikums ne tikai absolventiem, bet arī pašai skolai, kas slēgšanas gadā piedzīvo  60.gadskārtu, kopš Sproģu pamatskolā noticis pirmais izlaidums. Tāpat 9.klases absolventus sveica skolas direktore un klases audzinātāja Ludmila Roze. Muzikālu priekšnesumu sniedza skolasbiedrenes.

 

 

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2442405
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4673
186389
2442405

Sadarbība