Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (226)

Lai mudinātu bērnus vairāk lasīt grāmatas un biežāk apmeklēt vietējo bibliotēku, 20. jūlijā Mazzalves pagasta bibliotēkā notika pasākums bērniem „Lasīt grāmatas ir stilīgi!”

Veicot dažādus uzdevumus, bērni pierādīja, ka lasīšana nav tiem sveša lieta. Kopīga grāmatas lasīšana izvērtās dabiska un jautra.

21. jūlijā Ērberģē svinēja Ērberģes muižas svētkus, tāpēc bērni tika aicināti uzzīmēt apsveikumu baronam Hānam.

Noslēgumā bērni saņēma diplomus, kas apliecina, ka viņi ir Mazzalves pagasta bibliotēkas stilīgākie lasītāji.

Grāmatas Jūs gaida! Lasīt ir stilīgi!

 

 

 

Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja,

Agnija Strautiņa

Neretas PII "Ziediņš" būs atvērts no 13.augusta. Darbosies divas jaukta vecuma grupas.

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tika īstenots projekts Latvijas skolu jaunatnei - foto konkurss ”Mana zeme skaistā”. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Konkursa mērķa auditorija bija skolēni no 1. - 12.klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir foto konkurss, kura ietvaros skolēni  uzņēma Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājas lapas apmeklētāji varēja nobalsot par labākajiem attēliem.

No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem visvairāk apmeklētāju balsojumus – 44 – saņēma 7.klases skolniece Saiva Staģīte, kura fotomirklī notvērusi Neretas parka laternu un dīķi vēlā vakara stundā. 2. vietu ieguvis pirmklasnieks Rihards Bokiševs, kurš nofotografējis dārza mēbeles, savukārt trešās vietas ieguvēja Mija Mūrniece iemūžinājusi jūru ziemā.  Ceturto vietu ieguvusi 6. klases skolniece Patrīcija Dardece, kas nofografējusi debess un mākoņu ainavu, 5. vietu – 11.klases audzēkne Agnija Lazdiņa, kuras fotogrāfijā redzamas pamestu māju drupas un 6. vietu – 9.klases skolniece Sanija Dāldere ar naksnīgu dabas ainavu.

Savukārt Mazzalves pamatskolas skolēnu vidū visveiksmīgākais bijis 8.klases skolnieks Reinis Zariņš, kurš, līdzīgi kā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  1.vietas ieguvēja Saiva, foto iemūžināšanai izvēlējies naksnīgu dabas ainavu pie ūdens. Reinis ieguvis 79 apmeklētāju balsis. 2.vietā ir 5.klases skolniece Zanda Zariņa, kura nofotografējusi norasojušu zāles stiebru, savukārt 3.vietas ieguvējs 5.klases skolēns Ingus Rusiņš iemūžinājis pavasara ziedus. 4. vietā 9.klases skolēns Harijs Jaudzems ar nakts ainavu, bet ar 5.vietas ieguvējas  9.klases skolnieces Noras Ginotes foto aci notverta dabas mazā radība – skudra.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu ar skolēnu radošo darbu palīdzību mācību iestādēs.

Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem un projekta īstenošanas procesā, darba grupa turpinās līdzekļu piesaisti, palielinot izgatavojamo foto gleznu skaitu katrai skolai.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Daiga Meldere

“Vai gribi dzīvē kaut ko sasniegt? Gribi būt slavens un bagāts? Gribi būt nereāli labs fotogrāfs, rakstnieks, youtuberis vai prezidents? Kā to izdarīt? Vienkārši - saņemies un dari vairāk nekā no tevis prasa. Vairāk nekā OK vai “norm”. Tikai OK nav OK. Pamēģini - uzreiz redzēsi, ka paveras visas iespējas un visa pasaule ir tavējā.Tāpēc tieši tagad - pacel acis no telefona ekrāna, piecelies no dīvāna un sāc darīt!”[1] tā jau 12. reizi tika uzrunāti Latvijas skolēni.  

“ZZ Čempionāts” tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem, ar kuru 2018. gads apmeklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. Kāpēc? Fināls notika 3 klašu grupās, katrā no Fināliem piedalījās vismaz 1500 skolēnu!

Skolēni šogad tika pārsteigti ar Pusfināla posma koncepciju, tas bija digitāls. Digitālais Pusfināls norisinājās 1 mēnesi, paredzot uzdevumu saņemšanu interneta vidē. Visi uzdevumi nebija jāpilda digitāli. Pusfinālistiem bija jādarbojas arī fiziski, taču digitāli tika iesūtīti izpildītie uzdevumi. Tas nebija viegls darbs, jo prasīja ne vien daudz laika, bet arī vēlmi visiem kopā to paveikt.

Katram skolēnam individuāli bija jāizpilda 3 uzdevumi: Digitālais mēmais šovs un “Durex” tests. Klasei kopā bija 4 uzdevumi: elektrodrošības memes, radoši parādi lauvu, Fizmix eksperiments, jāparāda, ka TELE 2 ir plašākais tīkls Latvijā. 4. uzdevums - Klases ceļš uz finālu – bija visradošākais un tajā bija jāiegulda visvairāk laika. Jāuzņem selfijs, kurā parādīts klases vienotais apģērbs. Jāparāda, ar ko mēs lepojamies savā skolā. Jāizveido savas klases karogs. Jāuzņem foto ar klases faniem.  Jāparāda, kā pārsteigs klases audzinātāju.

Negāja viegli, taču no 4 Neretas Jaunsudrabiņa vidusskolas klasēm (7., 8., 10., 11. klase), kas bija saņēmušas apstiprinājumu pildīt Fināla uzdevumus, uz Finālu tika uzaicinātas 3 klases. 8. klases skolēni ar audzinātāju Ludmilu Kolpakovu uz “ZZ Čempionāta 2018” Finālu brauca 25. maijā. 10. klases skolēni ar audzinātāju Daci Kronīti un 11. klase (audzinātāja Sarmīte Sniķere) ar sporta skoltāju Mairi Dzeni uz Ropažiem devās 26. maijā.

Šī diena būs tā, kas noteikti skolēniem paliks atmiņā kā viena no spilgtākajām skolas laiku atmiņām, jo tādu kopības sajūtu saņemam tikai tad, ja skolēni savu varēšanu apvieno ar vēlmi darīt visu klases labā. Skolēni atzīst, ka “ZZ Čempionāts 2018” bija visspilgtākais notikums mācību gada laikā.

Paldies skolai par finansiālo atbalstu, lai nokļūtu Ropažos un mājup! Paldies visiem tuvajiem cilvēkiem, kas palīdzēja Fināla uzdevumu izpildē un gaidīja mājās!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases audzinātāja

 

[1] https://www.zzcempionats.lv/par-zz-cempionatu/kas-ir-zz-cempionats

Vidusskolēnu eksāmenu laiks ir garām, arī laiks, kas pavadīts skolā, ir beidzies, taču atlicis laiks atvadām no skolas.

9. jūnijā divpadsmit 12. klases absolventi atskatījās uz saviem skolas gadiem, sakot paldies tuviniekiem, skolotājiem un, protams, klases audzinātājai Sandrai Silavai, kas ar viņiem kopā ir jau no 5. klases.

Absolventi savu algu – sertifikātus – saņems 29. jūnijā, taču Atvadās no skolas viņiem tiek teikts paldies par labajiem darbiem.  Pēteris Pavlovičs saņēma Ministru prezidenta piešķirto Atzinības rakstu, skolas Zelta pildspalvu um skolas Atzinības rakstu. Pēteris pa 3 vidusskolas gadiem ir ieguvis 11 olimpiādēs 1. – 3. vietu, 3 Atzinības, ir piedalījies valsts posma olimpiādē matemātikā, kā arī konkursā “Pazīsti savu organismu” ieguvis gan 2., gan 1. vietu,  valsts posmā 12. klasē – 1. vietu. Pēteris ir ieguvis godalgotas vietas skatuves runas konkursā, literārajā konkursā. Ir ieguvis 3. vietu Zemgales reģiona konferencē, 1. pakāpes diplomu valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.  Ir ievērojami sasniegumi sportā.

Krista Kristiāna Matisāne saņēma skolas Sudraba pildspalvu par iegūto 3. vietu sadarbības novadu bioloģijas olimpiādē un konkursā “Pazīsti savu organismu”, kā arī Atzinību sadarbības novadu pētniecisko darbu konkursā. Skolas Atzinības rakstu saņēma par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sasniegumiem sportā.

Klāvs Zigurds Kanāre saņēma skolas Sudraba pildspalvu un Atzinības rakstu, jo Klāvam ir sasniegumi mūzikā, kā arī ieguvis Atzinību Zemgales reģiona konferencē un valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.  Klāvs 12 gadus dejoja tautiskās dejas un vidusskolas gados bija atbildīgais par mūziku visos pasākumos.

Par sasniegumiem sportā un piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Inga Berezovska saņēma skolas Atzinības rakstu. Par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Kristīne Poriņa saņēma skolas Atzinības rakstu. Kristers Spriņģis saņēma skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti, bet Henriks Pupels – par aktīvu darbību Jaunsargu vienībā un 116.  Neretas mazpulkā.

No skolas kolektīva katrs absolvents dāvanā saņēma grāmatas, arī Laurita Podžuka, Aiva Meržinska, Sintija Prodniece, Viktorija Boldaševiča un Mikus Andersons.

12. klases absolventi svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem, lai nestu tālāk Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vārdu Latvijā un pasaulē.

Uz tauriņa spārniem tiek aiznesti skolas gadi. Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Ir arī valodas vingrotāji, tādi Latvijā 3 mēnešus jau darbojās otro gadu. Zinību resurss “Letonika.lv” piedāvāja digitālo spēli 5. – 12. klašu skolēniem “Valodas vingrotava”. Tā kā jaunatne “daudz laika pavada telefonos”, tad šī spēle ir jēgpilni pavadīts laiks, uzzinot ko jaunu ne vien par latviešu valodas jaunajām tendencēm, bet arī nostiprinot skolā mācītos likumus, iepazīstot brāļu Kaudzīšu, Andreja Upīša un Annas Sakses dzīvesstāstu un daiļradi. Grūtākie jautājumi bijuši 3: senās drukas izburtošana, kā pareizi saīsināt vārdu “marts”, atrast kļūdu citātā no A. Upīša stāsta “Sūnu Ciema zēni”: “Virpuliene rādīja pazemīgu seju, kā jau piederas pret Ciema vecāko, bet mēle nebija viss tik viegli novaldāma pazemībā.”

Latvijā aktīvākais spēlētājs izspēlēja 150 spēles (pa visām 3 kārtām). Skolēni atzīst, ka katru dienu pa 3 reizēm 22 dienu garumā nav nemaz tik viegli sevi piespiest un “izvingroties” “Valodas vingrotavā”. Mūsu neatlaidīgākie “vingrotāji” kādā no 3 kārtām bija Signe Budre (59 reizes), Edīte Grigalovičina (58 reizes), Tīna Zaščerinska (53 reizes) un Laura Krjahova (52 reizes).

Mūsējie skolēni ir bijuši samērā aktīvi spēlātāji, jo no 232 skolām, kas piedalījās spēlē, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 5 skola, kopā iegūstot 2154 punktus.

Taču mūsu skolā mācās spēles individuālā uzvarētāja Edīte Grigalovičina (11. klase), kas ieguvusi Cīņas lielmeistares titulu un kas pa visām 3 kārtām saņēmusi 35,34 punktus. Edītei balvā “Tildes Biroja” gada abonements un izklaide kopā ar 3 draugiem batutu parkā “JumpSpace”. Lai jauka vasara!

Arī es piedalījos “Valodas vingrotavā”: 1. kārtā izspēlēju 50 reizes, 2. – 48, bet 3. – 30. Mans vislabākais rezultāts – 11,49!

Paldies skolai, kas 2017./2018. mācību gadā bija abonējusi “Letonika.lv”, tāpēc skolotāji un skolēni to varēja izmantot pa velti!

Noslēgumā “valodas nokauta” piemēri no vecās drukas izburtošanas (iekavās pareizais teksts): “Tīrais gaisa teftelis” (Tīrais gaisa grābslis), “Tildeskoks”, “Bieteskoks” (Vīģeskoks), “Skraida kā ledenes saēdies” (Skraida kā driģenes saēdies).

                                                                                                                                                                    Dace Kronīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

7.jūnijā Mazzalves pamatskolas 9.klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Neretas novada domi. Tā vienlaikus ir iespēja jauniešiem, kas ir vēl iespēju un nākotnes izvēļu priekšā, gūt priekšstatu par dažādām profesijām.

Jaunieši Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša vadībā izstaigāja domes ēku, iepazīstoties ar domes darbiniekiem un noskaidrojot katra domē strādājošā darba specifiku, pienākumus un nepieciešamo izglītību konkrētajai profesijai.

Pēc neliela ieskata domes darbinieku ikdienā skolēni kopā ar domes priekšsēdētāju piedalījās nelielā diskusijā par jauniešus interesējošiem jautājumiem, piemēram,  novada nākotni, jaunu cilvēku darba iespējām,  teritoriālo reformu.

Mazzalves skolēni devās arī uz Pilskalnes pagasta pārvaldi  un sociālo aprūpes centru “Mēmele”.

 

Daiga Meldere

4.jūnijā uz svinīgo pieņemšanu pie Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša tika aicināti Zelta liecību saņēmēji – Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves skolēni, kuru liecībā vidējais vērtējums nav zemāks par 9 ballēm. Šogad Neretas novadā ir desmit šādu izcilnieku.

Visaugstāko vērtējumu saņēmis Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9.klases skolēns Kārlis Plusniņš, kura liecības vidējais vērtējums ir 9, 88.  Tuvu viņam ir arī 8.klases skolniece Trīna Pavloviča ar vērtējumu 9,81.  Ļoti augstus mācību sasniegumus guvuši vēl trīs Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 8.klases skolēni - Samanta Cvetkova, Līva Marta Klibiķe un Marta Ragele.  9.klasē ne mazāku vidējo vērtējumu liecībā par deviņi sasniegusi Monta Apeināne, Kristaps Blūms un Erīda Cepurīte, kā arī jau minētais K.Plusniņš. No vidusskolēniem visaugstākie mācību sasniegumi ir Pēterim Pavlovičam. Savukārt jaunākā Zelta liecības saņēmēja ir Mazzalves pamatskolas 5.klases skolniece Zanda Zariņa.

Saskaņā ar  nolikuma “Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā” 8.punktu Zelta liecību ieguvēji katrs saņēma 25 eiro vērtu naudas balvu.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis bija gandarīts par kuplo izcilnieku skaitu un pauda cerību, ka arī turpmāk to skolēnu skaits, kas gūst izcilus panākumus mācībās nemazināsies. Izglītības un kultūras darba organizatore Žanna Miezīte, priecājoties par skolēnu sasniegumiem, piebilda, ka būtu labi, ja pēc tālākas izglītošanās citās mācību iestādēs, kāds atgrieztos arī dzimtajā pusē, jo lauku reģionos ir liels kvalificētu speciālistu trūkums.

 

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība