Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (131)

20. septembrī Neretas PII “Ziediņš” Drošības nedēļas ietvaros viesojās nepilngadīgo lietu inspektore Sanita Zīmele un  policijas pārstāvji Runča Rūda un Bebra Bruno tēlos, lai mazajiem pirmskolas neretiešiem skaidrotu satiksmes noteikumus, pareizu uzvedību uz ceļa, aicināja būt vērīgiem un uzmanīgiem, nedodoties līdzi svešiniekiem un nepieņemot no viņiem ne dāvanas, ne saldumus, informēja, kādas var būt sekas vecākiem, ja veic pārgalvīgas darbības, ko darīt, ja uzbrūk “ļauni cilvēki”, kuras ir tās reizes, kad mazie ķipari drīkst kliegt un saukt pēc palīdzības,  kā arī uzzināt, kā pasargāt sevi dažādās citās dzīves situācijās, ievērojot drošību, piesardzību, lietojot ķiveri, kad brauc ar  velosipēdu u.c.

Pēc tam, kad policijas pārstāvji bija snieguši nelielu ieskatu drošības jautājumus, visi bērni kopā ar Runci Rūdi un Bruno Bebru devās kopīgā rotaļā. Katram bija iespēja arī aptaustīt un sasveicināties ar šiem  policijas tēliem.

1998.gadā tēlu bērniem – Runci Rūdi - izveidoja Ceļu policijas pārvalde. Runča attēls bija redzams uz atstarotājiem, kuri tika dāvināti bērniem, kā arī tika izmantots dažādos preventīvajos materiālos par ceļu satiksmes drošību.

2001.gadā Latvijas Valsts policija, ņemot vērā citu valstu pieredzi, nolēma izveidot savu vienotu policijas tēlu bērniem – dzīvnieciņa prototipu policijas popularizēšanai bērnu vidē. Tika izvērtēta citu valstu pieredze šāda tēla veidošanā, tomēr Valsts policija nolēma, nevis pasūtīt šo darbu speciālistiem, kā tas notiek vairumā valstu, bet gan zīmējumu konkursā ļaut bērniem pašiem radīt savu policijas tēlu. Konkurss norisinājās akcijas – “Policijas dienas skolās” ietvaros, un tajā piedalījās dažāda vecuma bērni no visas Latvijas, kopumā 203 skolas. Katram bērnam bija iespēja parādīt, kādu tad īsti viņš redz policistu. Konkurss noslēdzās 2002.gada  janvārī, un, 547 zīmējumu konkurencē, par labāko policista tēla prototipu tika atzīts inspektors – bebrs.

 

Daiga Meldere

Katru gadu septembrī koki ietērpjas krāsainā lapu rotā, un atkal klāt ir Dzejas dienas.
13.septembrī, atzīmējot Dzejas svētkus, Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pirmskolas bērniem.
Bērni jautrā noskaņojumā izspēlēja dzejolīšu rītu - izkustināja rociņas un kājiņas, atdarināja zāģīša dziesmiņu un brauca ar preču vilcieniņu.

 

Agnija Strautiņa

Dūmakainā 1.septembra rītā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sākās jauns darba cēliens. Skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās skolas zālē, lai svinīgā noskaņā kopīgi izbaudītu atkalredzēšanās prieku, pasniegtu ziedus sev tuvai skolotājai, priecātos un atcerētos par skolasbiedru un klasesbiedru panākumiem iepriekšējā mācību gadā, saņemot balvas par izcilu sniegumu, un noskaņotos un iedvesmotos jaunam mācību cēlienam, kā arī iepazītos ar jaunajiem klasesbiedriem.

Šogad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu pulku papildināja 10 skolēnu, kas zinības turpinās Neretā pēc Sproģu pamatskolas slēgšanas. Savukārt 1.klasē skolas gaitas šogad uzsāk 16 izglītojamie. Vidusskolas izglītību šogad Neretā izvēlējušies iegūt  piecpadsmit 10.klases skolēni, 7 no tiem ir no citiem pagastiem – trīs skolēni ir no Rites, divi – no Sproģiem, divi – no Valles.

Tā kā šis ir Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejas gads, tad par caurviju motīvu svinīgajam pasākumam tika izvēlēta ievērojamā rakstnieka daiļrade, un katrai klasei bija sava ceļa norāde ar māju nosaukumu, ar ko dzīves laikā bijusi saistība slavenajam novadniekam J.Jaunsudrabiņam. Sirsnīgus apsveikuma vārdus skolēniem teica arī muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma.

Skolas direktore Laima Grebska, sveicot skolēnus jaunā mācību gada sākumā, vēlēja izdošanos. Īpašu pagodinājumu, pasniedzot “Lielās pūces”, par sasniegumiem olimpiādēs šogad saņēma 17 skolēnu: Zita Tihonova, Alise Vaičulena, Marta Ragele, Trīna Pavloviča, Kārlis Plusniņš, Erīda Cepurīte, Kristaps Blūms,Pēteris Pavlovičs, Sintija Prodniece, Krista Kristiāna Matisāne, Mikus Andersons, Klāvs Zigurds Kalnāre. Signe Budre “Lielo pūci” saņēma jau 9.klases izlaidumā, tāpat 12.klases izlaidumā tās tika pasniegtas Olafam Osītim un Mikum Saldoveram, kā arī mācību gada noslēgumā – viesskolniecei Paulai Amrei Hainz no Vācijas.

Veiksmīgs skolēnu sniegums mācībās nav iedomājams bez pašaizliedzīga, nesavtīga skolotāja darba. “Zelta pildspalvas” šogad saņēma Inta Vasariņa, Sandra Silava, Lija Saldovere. Dace Kronīte, Sarmīte Sniķere, Viktorija Trukša, Ruta Aukšpole, Dita Pavloviča un Daira Osīte.

Apsveikuma vārdus un veiksmīgu mācību gadu jaunajā mācību gadā vēlēja arī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis, vēlot ne tikai labas sekmes mācībās, bet arī  cieņpilnu, rūpīgu un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Veiksmi vēlēja arī Neretas luterāņu draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs.

Pēc pasākuma svinīgās daļas 1.klases skolēniem bija rotaļu stunda, ko vadīja 12.klases skolēni, tādējādi ievadot  jaunākos bērnus skolas zinībās.

Veiksmi un neizsīkstošu zinātkāri visiem skolēniem jaunajā mācību gadā!

Daiga Meldere

 

1.septembrī Mazzalves pamatskolā pēc vasaras brīvdienām pulcējās skolēni, skolas darbinieki, skolēnu vecāki un vecvecāki, lai kopā nosvinētu Zinību dienu. Tā šogad īpašiem notikumiem bagāta, jo skolā mācības uzsāk daudz jaunu skolēnu – iepazīšanās ar klasesbiedriem, klases audzinātāju, sarunas par jaunumiem 2017./2018.mācību gadā.

Tradicionālajā svinīgajā pasākumā, ko apmeklēja ļoti daudz vecāku (par ko īpašs prieks), skolas saime tika iepazīstināta ar bērniem, kuri uzsāks mācības piecgadīgo bērnu grupā, un ar pirmklasniekiem. Katram skolas direktors paspieda roku un dāvāja grāmatiņu.

Šogad 3 skolas darbiniekiem īpaša darba jubileja – skolas direktoru Aivaru Miezīti skolas kolektīvs, skolēni un pašvaldības pārstāvji sveica 35 darba gadu jubilejā, skolotāju Sandru Lozinu – 30 pedagoģiskā darba gadu jubilejā, skolas pavārīti Guntu Zvilnu – 10 darba gadu jubilejā Mazzalves pamatskolā.

Svinīgajā pasākumā tika godināti arī skolotāji, kuru audzēkņi starpnovadu olimpiādēs izcīnījuši 1.vietas – Silvija Ivanova (5 viņas skolēni matemātikas olimpiādēs bijuši labākie savā klašu grupā, Baiba Zvilna tika uzaicināta un startēja valsts olimpiādē), Daiga Pabērza (2 meitenes mājturībā uzvarēja starpnovadu olimpiādē savā klašu grupā) un Kaspars Baltacis (viņa audzēknis izcīnīja 1.vietu mājturības olimpiādē).

“Lielās pūces” par uzvarām starpnovadu olimpiādēs 1.septembrī saņēma 6 skolēni (Baiba Zvilna par uzvarām matemātikas un mājturības olimpiādē “Lielo pūci” saņēma jau izlaidumā) - Zanda Zariņa (matemātika), Niks Linmeijers (matemātika), Karīna Griķe (matemātika), Artis Pauniņš (angļu valoda), Elīna Liepa (mājturība), Dāvids Laumanis (mājturība).

Katru gadu Mazzalves pamatskolas pedagoģiskais kolektīvs izvirza Gada skolotāju – skolotāju, kurš mācību gada laikā īpaši daudz laika veltījis skolas vārda spodrināšanai, sekmīgam darbam ar skolēniem. 2016./2017.mācību gadu aizvadot, kolēģi šo titulu piešķīra  skolotājai Silvijai Lisovskai.  Arī viņa tika godināta 1.septembra svinīgajā pasākumā.

Sirsnīgus apsveikuma vārdus Zinību dienā mazzalviešiem teica Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis un Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa.

Skolēnu vārdā visus ar skanīgu dziesmu sveica Beāte Vitkovska-Kaktiņa. Un tad …ziedu krāšņums gūla skolotāju rokās kā prieks par atkalredzēšanos, kā pateicība par dāvātajām zināšanām un kā uzticēšanās.

Pēc svinīgā pasākuma tradicionāli visi pulcējās skolas pagalmā uz foto sesiju.

Kamēr skolēni audzinātāja stundā izrunāja visas ar jaunā mācību gada uzsākšanu saistītās lietas, skolas kamīnzālē vecākiem bija tikšanās ar skolas administrāciju un saruna ar psiholoģi Ingu Dreimani par izaicinājumiem, kādi sagaida vecākus, audzinot 21. gadsimta bērnus. Sarunas vecākiem turpinājās arī pie svētku kliņģera un kafijas tases.

Lai veiksmīgs jaunais 2017./2018.mācību gads!

Žanna Miezīte

29.augustā visi Neretas novada skolu skolotāji pulcējās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā kursos “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!”, lai papildinātu savu pedagoģisko zināšanu pūru, lai veiksmīgāk sagatavotos jaunajam mācību gadam. Savā pieredzē dalījās Cēsu 2.pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, grāmatu autore, radošu projektu, pasākumu organizatore un vadītāja Laila Meluškāne. Novada skolotāji guva ne tikai teorētiskas zināšanas, bet guva arī dažādus praktiskus ieteikumus un paši praktiski darbojās dažādās pedagoģiskās situācijās, veica praktiskus uzdevumus. Katrs ieguva arī daudz metodisko materiālu darbam ar skolēniem gan stundās, gan ārpusklases darbā.

Tā bija iedvesmojoša un ļoti rosinoša diena.

Lai darbīgs un interesants mums jaunais mācību gads, lai mācām un mācāmies ar prieku!

Žanna Miezīte

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”.  2017.gada 24.augustā Valsts izglītības satura centrs un Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Neretas novadā.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2017./2018.mācību gada laikā Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 16 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām. “Ir gandarījums par pašvaldības milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti,” uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

Projekta realizācijas laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas skolēniem būs iespēja Latvijas universitātes dabaszinātņu centra laboratorijā veikt laboratorijas darbus, apskatīt dabaszinātņu centru, būs iespēja padziļināti iepazīt dažādas dzīvnieku sugas zooloģiskajā  dārzā kopā ar zooloģiskā dārza darbiniekiem, Salaspils botāniskajā dārzā izzināt dažādas augu sugas un tās dziļāk izpētīt, varēs pabūt Cēsu Zinoo centrā un apskatīt Ventspils lokatoru, paplašināt zināšanu loku astronomijā. Mazzalves pamatskolā īpaša uzmanība tiks veltīta vides pētniecībai, bet Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola saņems finansējumu vizuālās mākslas nodarbību, sporta nodarbību un deju kolektīvu finansēšanai. Skolotājiem projekta ietvaros būs iespēja izglītoties skolēnu individuālo kompetenču veidošanā.

Žanna Miezīte