Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (156)

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kāda grāmata. Šogad izvēlētais vadmotīvs ir Salas Ziemeļvalstīs. Tā kā šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin savu simtgadi, tieši somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos.  Arī Mazzalves pagasta bibliotēka piedalījās šajā projektā – „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017”. 

15.novembrī Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmskolas (5-6 g.) bērniem.

Pirms lasījuma stundas bērni uzzināja, kur atrodas Somija un Latvija, kā arī deva vārdu kuģim – „Latvija”.

Kuģa „Latvija” kapteine Agnija aicināja mazos uz klāja, lai dotos uz noslēpumainu salu. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Stāsts ir par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz slepenu salu, kad ir atradis karti kāda veca jūrnieka mantās. Klausoties stāstu, mazie zīmēja katrs savu fantāzijas salu.

Pēc stāsta, laimīgi tikuši vaļā no pirātiem, katrs saņēma no kuģa kapteines pa zelta monētai.

 

Mazzalves pagasta

bibliotekāre Agnija Strautiņa

         

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Mēs varam atvērt vēstures grāmatas un iepazīt Latvijas oficiālo vēsturi, taču ārpus grāmatās aprakstītā ir tik daudz neatklātu un noklusētu stāstu, ko cilvēki glabā savās atmiņās. Ne vienmēr izdodas šo informāciju nodot no paaudzes paaudzei. Domāju, ka daudzi no mums nevarētu atbildēt uz jautājumu, kā pirms gadiem 100 vai 50 izskatījās pašu dzimtā vieta, kādi cilvēki tur dzīvojuši un kādi bija viņu ikdienas paradumi. Šis konkurss, visiem kopā sagaidot Latvijas simtgadi, ir iespēja sameklēt atbildi uz minētajiem jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka konkurss motivēs jauniešus aprunāties ar cilvēkiem sev apkārt, lai uzzinātu varbūt vēl nedzirdētus stāstus par savu ģimenes vai apkārtnes vēsturi. Savukārt mums, pārējiem, kuri lasīs šos stāstus, tie sniegs iespēju uzzināt daudz jauna par Latvijas novados dzīvojošo cilvēku ikdienu.”

Piedalīšanās konkursā var kalpot par skolu projektu nedēļu galveno aktivitāti, turklāt labi izstrādāti darbi bagātinās vietējo skolu, pilsētu muzeju un novadpētniecības centru materiālu un eksponātu sarakstu.

Konkurss risināsies no 2017.gada 18.novembra līdz 2018. gada 18. martam, un šajā datumā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Savukārt līdz 2018. gada 26. martam žūrija noteiks vismaz 10 labākos darbus un to autorus aicinās uz fināla pasākumu Rīgā. Finālistu saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses Vaideres mājaslapā http://www.inese-vaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes.

Pielikumā: nolikums

Papildus informācija

Gita Sauka

projekta koordinatore

Mob. tel.:+371 28326828

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šajā mācību gadā Mazzalves pamatskolā turpinām piedalīties starptautiskājā dabas pētniecības projektā Globe. Pētām mākoņus, gaisa un augsnes temperatūru, veicam fenoloģiskos novērojumus par koku lapu dzeltēšanu un, piedaloties Eiropas fenoloģijas kampaņā,  aplikācijā Growapp veidojām foto animācijas par kokiem. Nupat esam sākuši apgūt ūdens pētījumus, sākām ar ph un fosfātu noteikšanu, bet plānojam mācību gada laikā apgūt arī vēl citas ūdens pētīšanas iespējas.

Oktobra sākumā Lāsma V., Karīna G., Reinis Z. un Toms F. vadīja Globe pētījumu darbnīcas sākumskolēniem, stāstot par projektu un mācot veikt pētījumus. Viņiem tas izdevās ļoti labi, jo pašiem ir  pieredze gan pētījumu veikšanā, gan darbnīcu vadīšanā.

26. oktobrī 6 Mazzalves pamatskolas Globe projekta dalībnieki kopā ar skolotāju Andu Freimani  piedalījās Latvijas Globe dalībskolu salidojumā.  Pirms piedalīšanās bija jāsagatavo  divi mājasdarbi. Zīmējām plakātu par Globe aktivitātēm, kurā atspoguļojām, kādos pētījumos un aktivitātēs esam piedalījušies. Sagatavojām radošo darbnīcu par atmosfēras pētījumiem, kurā citu dalībskolu jaunajiem pētniekiem mācījām,  kā noteikt debespuses, kā un kādus laikaapstākļus var prognozēt pēc mākoņu veidiem un kā strādāt ar Globe data aplikāciju.

Salidojumā skolēni ne tikai mācīja citus skolēnus un pieaugušos, bet arī mācījās paši, kā veikt dažādus pētījumus un izvirzīt pētījuma mērķi un uzdevumus. Bija iespēja izveidot dabas alfabētu, pētīt dažādus ūdens paraugus, noteikt ķērpju sugas, mērīt koku augstumu... Salidojums visiem ļoti patika. Lūk, ko  par  salidojumu domā Lāsma un Karīna: “Bija interesanti citiem vadīt radošās darbnīcas, satikt draugus, klausīties stāstījumu par to, cik svarīgi ir Globe pētījumi. Uzdevumi ko vajadzēja darīt visiem, bija interesanti, darbnīcas bija dažādas un no tām varēja daudz ko jaunu iemācīties.”  

3. novembrī  Lāsma V., Reinis Z., Toms F., Dāvids K., Karīna G. un Elva L. 30  skolas 7.- 9. klašu audzēkņus iepazīstināja ar Globe projektu  un tā aktivitātēm mūsu skolā. Pie mums ciemojās un prezentācijā piedalījās arī 8 skolēni no Rites pamatskolas kopā ar matemātikas skolotāju un 18 Neretas vidusskolas 7.-9. klašu audzēkņi kopā ar skolotāju Intu Vasariņu. 

 Elva L. par Globe projektu un tā ietvaros notikušajiem pasākumiem domā, ka jauniešiem noteikti vajadzētu piedalīties šādos pasākumos, jo tā gūst pieredzi, atpūšas un iegūst daudz jaunu draugu. “Visi šie pasākumi ir savā veidā unikāli un jautri. Noteikti centīšos tādos pasākumos piedalīties arī nākotnē!”

Anda Freimane

 

10.novembris ir Mārtiņdiena, ko jau tradicionāli svinam Mazzalves pamatskolā. Arī šogad šai dienā pirmajos 3 stundu starpbrīžos skolas zālē pulcējās skolēni, lai godinātu Mārtiņdienu - seno ziemas sākumu.

 Pasākumu vadīja skolotāja Daiga Pabērza gaiļa apģērbā. Kopā ar “Gaili” gājām rotaļās, minējām mīklas un sacentāmies stafetēs ar olām- tās bija gan jānes karotēs, gan jāripina ar zaru slotiņām.

Šogad, Mārtiņdienu gaidot, skolēni bija aicināti izdomāt un iesūtīt īpašajā Mārtiņdienas pastā pašu sacerētās mīklas. Lielākie mīklu iesūtītāji bija 1.-6. klašu skolēni, taču kopumā atsaucība bija salīdzinoši maza. Viskošāko mīklu lapu ar vairākām  mīklām bija noformējusi  2. klases skolniece Esmeralda Radionova. Visinteresantākā mīkla bija Patrīcijai Lisovskai. 3. klase saņēma pateicības rakstu par masku gatavošanu, šeit visvairāk darba bija ieguldījis Niks Ašmanavičs.

,,Gailis” visus cienāja ar ,,krāsainu oliņu” ledenītēm, ,,lielīja” sevi un priecājās par Mārtiņdienas atnākšanu.

Daiga Pabērza

7.novembrī Mazzalves pagasta pašvaldības bērnu dienas centrā “Vālodzīte” notika draudzības pasākums, kurā piedalījās bērni no Mazzalves, Neretas PII “Ziediņš” un Valles PII “Cielaviņa”. Pasākuma vadmotīvs – “Mārtiņbērni dancīti veda”. Katras pašvaldības bērni kopā ar savām audzinātājām bija sagatavojuši kādu priekšnesumu. Mājinieki – mazzalvieši – audzinātājas Aijas Dārziņas vadībā pārējos iepazīstināja ar dažādiem Mārtiņdienas ticējumiem, dziedāja un gāja rotaļās. Savukārt mazie neretieši, piedaloties audzinātājām Guntai Grauzei un Lūcijai Skrebelei,  nospēlēja ainu no Margaritas Stārastes “Zīļuka”, bet Valles bērni pārējiem parādīja epizodes no “Eža kažociņa” (audzinātājas Sarmīte Sama un Solvita Baļčūne). Par muzikālo pavadījumu rūpējās Kristīne Ozoliņa.

Pēc tam, kad katras pašvaldības bērni bija parādījuši savu priekšnesumu, visi devās kopīgās rotaļās, kur bija iespēja gan izkustēties, gan izsmieties, gan vairāk iepazīties citam ar citu, izspēlējot “Es ar savu cisu maisu”, parādīt aktiermeistarību un izdomu, attēlojot dažādas aktivitātes.

Pasākums noslēdzās ar kopīgu cienāšanos ar kliņģeri un cepumiem.

 

Daiga Meldere

 

31.oktobrī Mazzalves skolā notika tradicionālie Helovīna gaidīšanas svētki 1.-4. klašu skolēniem. Līdz tam angļu valodas stundās skolēni vēlreiz pārrunāja šo svētku rašanās vēsturi un tradīcijas, veidoja savus Helovīna varoņus, atkārtoja ar tiem saistīto leksiku. Pasākuma dienā, kopā sanākot, vispirms katrs izveidoja nelielu sienas dekoru – vampīriņu. Pēc tam sekoja jautras atrakcijas un rotaļas komandām.

Vecākajām klasēm 3. novembrī norisinājās draudzības vakars “Bye, bye, Halloween”, uz kuru ieradās arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Rites pamatskolas 7.-9. klašu audzēkņi.  Vakars pagāja gan komandām veicot “ nakts trasīti” skolas parkā, gan piedaloties pašu veidotajās atrakcijās un spēlēs un, protams, arī dejojot. Pateicamies viesiem par ierašanos, domājam, ka pasākums jums nelika vilties un vēlreiz visiem kopā – paldies, ka pasākums noritēja bez nevajadzīgiem starpgadījumiem.

Sandra Lozina

 Vai zini, ko nozīmē zinātkārs? Un kurš no jums ir zinātkārs? Ar šādiem jautājumiem 18. oktobrī sākās Mazzalves pamatskolas 1. – 3. klašu aizraujošais ceļojums dabaszinātņu pasaulē zinātkāres centrā Zinoo Rīgā. Šādu iespēju mums sniedza piedalīšanās projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2./16/I/001).

 Skolēnu interesi izraisīja gan centra darbinieka rādītie eksperimenti, gan iespēja tajos piedalīties pašiem. Degoša roka, daudzie baloni, kurus saliek mazā trauciņā, aukstā ledus izraisītie dūmi un citi brīnumi saistīja mūsu uzmanību un raisīja nenogurstošu  interesi. Un kur nu vēl iespēja pašiem izmēģināt un izprast dažādas ar fiziku saistītas iekārtas un modeļus! Noslēgumā bija iespēja parādīt savu vērīgumu, meklējot telpās objektus pēc attēliem. Tas izraisīja lielu radošu troksni. Bērni tā aizrāvās ar šī uzdevuma veikšanu, ka grūti bija viņus apturēt un organizēt ekskursijas turpinājumam.

Secinājumi? Šo centru vajadzētu apmeklēt gan skolēniem ar skolotājiem, gan ģimenēm, jo interesanti tur būs dažādu vecumu apmeklētājiem. Skolotāji šeit var gūt ierosmi darbam un jauki pavadīt laiku, iepazīstot bērnus citā, viņiem nepierastā vidē. Laiks rit pārsteidzoši ātri!

Arī mums bija jāturpina ceļojums. Tā kā esam iesaistījušies Mammas dabas projektā, tad apmeklējām arī izstādi „Iepazīsti koku”. Interesantie eksponāti, interaktīvs zināšanu pasniegšanas veids, balviņas piesaistīja uzmanību. Bērniem pārsteigums – daudzveidīgais koka pielietojums.

Mājās braucām noguruši, bet priecīgi par daudzajiem jaunajiem atklājumiem un iegūtajām zināšanām.

 

Agita Sirsniņa

 

 

 

Viesītes Mūzikas un mākslas skola dibināta 2008. gadā, apvienojot Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas filiāles. Skolā tiek realizētas trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas: 1. Vokālā mūzika. Kora klase. 2. Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle. 3. Vizuāli plastiskā māksla.

No septembra pēc vecāku lūguma un deputātu izteiktā atbalsta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā ir atvērtas Viesītes Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases, kuras finansē Neretas novada dome. Neretā izglītojamajiem ir iespēja apgūt vokālo mākslu pie mūzikas pedagoģes Gintas Meņģeles, bet mazzalvieši apgūst klavierspēli pie klavierspēles pedagoģes Marikas Cielavas.

Pagājuši pirmie mēneši. Skolēni cītīgi apmeklē nodarbības, apgūst mūzikas teoriju un gūst pirmās iemaņas izvēlētajā programmā. Mazzalvē pirms mūzikas klases atvēršanas speciāli šīs klases vajadzībām tika iegādātas jaunas klavieres. Tur meitenes, kuras mācās mūzikas skolā, pa nedēļu var trenēties uzdoto vingrinājumu atskaņošanā. Protams, mācības mūzikas skolā ir papildu darbs. Smags darbs. Bet tie, kas noturēsies, pārvarēs sevi brīžos, kad liksies grūti, vienmuļi, kad liksies, ka labāk gribas skriet un spēlēties, ne muzicēt, tie pēc 8 gadiem saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi.

Mūzikas pedagoģe Ginta Meņģele stāsta, ka viņas izjūtas pēc pirmo mēnešu mūzikas nodarbībām ir interesantas un daudzveidīgas. Viņa atzīst, ka gan vecākiem, gan bērniem vēl ir jāmācās pierast, ka mūzikas mācīšanās nav interešu pulciņš, bet gan nopietna izglītība. Ginta stāsta, ka viņa vēlētos, lai skolēni ne tikai atpazītu notis, zinātu galvenos mūzikas terminus un būtu izglītoti mūzikas teorijā, jo “nopietna muzikālā izglītība bez mūzikas teorijas zināšanām nav iespējama”, bet arī iegūtu prasmes uzvesties uz skatuves. “Mūzika ir jāmācās tāpēc, ka tā atraisa radošo domāšanu, klavierspēle stimulē smadzeņu attīstību. Cilvēks, kas ir mācījies mūziku, ir atraisīts un gudrs,” rezumē Ginta.

Lai izdodas!

 

Žanna Miezīte, Daiga Meldere

 

3. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis, bijušais Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) komandieris un jūras kara flotes virsnieks Gaidis Andrejs Zeibots.

2014. gadā biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju – rīkot izglītojoša rakstura pasākumus pirms Lāčplēša dienas, kas veicinātu jauniešu patriotisko audzināšanu. Tāpēc Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis G.A.Zeibots ar 8.-12.klašu skolēniem. Viņš stāstīja par karjeru, mācībām, armiju, izklāstīja skolēniem par bruņojumu, par to, kāpēc nav obligātā, bet profesionālā  armija. Tāpat viceadmirālis informēja par saviem sasniegumiem un mudināja arī skolēnus pašus izvirzīt sev mērķus un tiekties uz to sasniegšanu, stāstīja par to, kā pats reiz sācis dienestu, kādus ordeņus un apbalvojumus saņēmis. Skolēniem teju divu mācību stundu garā tikšanās paskrēja nemanot, jo stāstījumu G.A.Zeibots papildināja ar piemēriem no savas dzīves, spējot ieinteresēt jauniešus un, iespējams, kādu arī pamudinot pievērsties militārās karjeras veidošanai.

 

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība