Mazzalves pamatskola nominēta dalībai jaunā mācību satura aprobācijā

 

Mazzalves pamatskola nominēta dalībai jaunā mācību satura aprobācijā

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija  ir atlasījusi 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās ar projekta atbalstu skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra realizētā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalīsies projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā. Seminārs pulcināja teju 200 dalībniekus, un šī bija pirmā reize, kad pilotskolu vadītāji sanāca vienkopus. Vienlaikus šis seminārs bija pirmais praktiskais solis tikko uzsāktajā divus gadus garajā posmā, kad skolās tiks rosināts meklēt jaunu pieeju un dažādot metodes, lai skolēniem palīdzētu  efektīvāk apgūt attiecīgās prasmes.

Līdzās informācijai par aprobācijas norisi un mācīšanas pieejas izmaiņām, dalībniekiem bija iespēja, piedaloties darbnīcās, praksē redzēt un piedzīvot t.s. caurviju pielietošanu darbībā jeb to integrāciju mācību procesā. Kā atzīmēja projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “pilotskolām projektā ir ļoti nozīmīga loma, vienām no pirmajām sistemātiski skolas līmenī plānojot un īstenojot mācīšanas pieejas maiņu. Aprobācijas mērķis - sadarbībā ar pilotskolu vadību un pedagogiem radīt labās prakses piemērus, kā skolās attīstīt un veidot skolotāju sadarbību, organizēt mācības, lai būtu vairāk iespēju veikt integrētus uzdevumus, darboties praktiski un mācoties saņemt tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz pilnveidot savas prasmes ilgtermiņā.” Ievadseminārs ir sākums aktīvam aprobācijas procesam, kurā līdz pat 2019.gada 30.maijam notiks intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām. Šajā laikā pilotskolu komandas piedalīsies mācībās gan klātienē, gan attālināti, regulāri tiksies savstarpēji skolā, lai kopīgi plānotu un īstenotu mācību darbu attiecīgās klašu grupas skolēniem, izmēģinot jaunas sadarbības, mācību darba organizācijas, skolēnu snieguma vērtēšanas formas, saņems individualizētu atbalstu no projekta komandas, sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura dokumentiem, metodiskajiem un mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides programmu kvalitāti, kā arī dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses piemēriem.

Mazzalves pamatskolā ir izveidotas 3 skolotāju komandas – pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas -, kuras veidos pozitīvo pieredzi valsts mērogā jaunai pieejai mācību procesam.

 

Žanna Miezīte


Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 09 Marts 2017 11:01

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728550
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1604
101922
3728550

Sadarbība