Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (131)

10.jūnija pēcpusdienā Mazzalves skolā smaržoja meijas, valdīja neliels satraukums, saviļņojums, jo 9.klase svinēja izlaidumu. Svinīgajā pasākumā direktors Aivars Miezītis uzsvēra, ka pamatskolā ir ielikts pamats tālākajai izglītības karjerai, pamats sapņiem, pamats tālākai izaugsmei, tagad katra paša atbildība, kāds veidosies tālākais dzīves ceļš.

 Mazzalves pamatskolu šogad absolvēja 9 skolēni. Katrs īpašs.

Norberts Bergmanis kopā ar Apliecību par pamatizglītību saņēma skolas Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mājturības olimpiādē.

Emīls Bondars saņēma pateicību par aktivitāti ekoskolu programmā.

Dagnei Loginai, Gerdai Megijai Gercēnai un Laurai Annai Piterniecei direktors pasniedza Atzinības rakstu par aktivitāti sabiedriskajā darbā un labiem panākumiem radošajos konkursos.

Evelīnu Ūzani uzteica par panākumiem sportā.

Īpašu atzinību izpelnījās Baiba Zvilna – viņa saņēma skolas Atzinības rakstu par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko darbu. Baiba saņēma arī Lielo pūci kā Neretas novada izcilība 2017, jo starpnovadu olimpiādēs matemātikā un mājturībā izcīnīja 1.vietu. Baibas kontā šajā mācību gadā ir arī 2.vieta vēstures un vizuālās mākslas olimpiādēs un atzinība latviešu valodas olimpiādē.

Skolasbiedrus ar muzikāliem sveicieniem iepriecināja Aksels Vitkovskis – Kaktiņš un Beāte Vitkovska – Kaktiņa, sirdsvārdus draugiem teica Elva Lavrinoviča, Nora Ginote un Lāsma Egija Vaičulena.

Izskoloties un atgriezties dzimtajā pagastā visus aicināja pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa.

Absolventi saņēma krāšņus ziedus un laba vēlējumus no tuviniekiem, draugiem.

Absolventi bija sagatavojuši īpašu dāvanu pagastam – izveidojuši prezentāciju  - pagasta apskatu ar vietām, kur devītie bijuši, ko redzējuši, fotogrāfijās, kuras izkārtotas kā alfabēts. To skolas darbiniekiem vakarā bija iespēja noskatīties.

 

Žanna Miezīte

Ar šādu moto 10. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Svinības sākās ar himnas dziedāšanu, godinot Latvijas karogu.

Direktore svinīgajā uzrunā  sveica 12 absolventus, norādot uz ērkšķaino ceļu, kas noiets pamatskolas laikā. Tika uzteiktas 2 skolnieces: Signe Budre par labajiem rezultātiem mācību darbā un sasniegumiem sportā un Līga Šarkūne par sasniegumiem mācībās, sportā, arī ieinteresētu iesaistīšanos skolēnu domes darbībā.

Reizē ar apliecību par pamatizglītības iegūšanu absolventi saņēma skolas Atzinības rakstus par dažādiem labajiem darbiem: par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un sportā, par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, tautu dejas), par apzinīgu sabiedriskā pienākuma veikšanu klasē, par aktīvu darbību jaunsargu 513. vienībā.

Signe Budre saņēma Neretas novada apbalvojumu “Lielā pūce” un naudas balvu par 1. vietu latviešu valodas olimpiādē sadarbības novadu posmā un veiksmīgu piedalīšanos valsts posmā.

Visemocionālākais bija brīdis, kad devītie pasniedza savu gatavoto dāvanu saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Skolotājas Ditas Pavlovičas vadītajās vizuālās mākslas stundās katram tapa glezna, kurā attēlots kas tāds, ar ko asociējas viņa mājas. Šim darbam tika dots segvārds “apelsīns”, lai vecāki, regulāri apmeklējot “e-klasi”, neatklātu pārsteigumu. Par to, kas tika uzgleznots, katrs rakstīja savā vēstulē; tajā bez atmiņām bija mīlestības un pateicības vārdi. Aploksne ar vēstulīti tika pielīmēta rāmja aizmugurē, lai nepazustu. Pirms tika atklāta glezna, katrs nosauca dāvanas atslēgas vārdu: mazais brīnums, atbalsts, laumiņas, četri vienā, no visas sirds, gatavošanās svētkiem kopā, mūsu lauku mājas, kopā sanākšanas simbols, māju sajūta, bišu kopšana, izaudzināšana par labu cilvēku, uzticēšanās.

“Paldies sakām skolotājiem, kas mūs šajos 9 gados ir ne vien mācījuši, bet arī devuši padomus mūsu izaugsmei. Kā arī paldies skolas vadībai par to, ka skola un tās apkārtne vienmēr ir sakopta. Skolas vislielākā bagātība ir viszinošie skolotāji,” katram skolotājam devītie pateicās ar puķīti, kas augs un ziedēs. Dāvanā arī saņēma marcipāna zemeni ar novēlējumu (to kā pārsteigumu bija sagatavojuši vecāki). Īpašais paldies tika teikts “apelsīna” skolotājai Ditai Pavlovičai, jo skaistnātrīte bija ievietota apelsīna krāsas podiņā.

Sākumskolas skolotāja Valentīna Plusniņa  aizveda uz tām laimīgajām dienām, kad meitenes pinušas pieneņu vainagus un zēni skraidījuši pa pļavu (1. klases noslēgums), kad pelnījuši naudu ekskursijai. Dāvanā devītie saņēma sākumskolā paša veidoto zīmējumu, kas iestiprināts no dabas materiāliem veidotā rāmī un liekams pie sienas.

 Pamatskolas audzinātāja Dace Kronīte katram skolēnam teica īpašo paldies (ko spēj saskatīt vienīgi audzinātāja) un vēlējumu, kā arī dāvināja zibatmiņu, kurā ievietotas fotogrāfijas no skolas gadu pasākumiem. Savā runā  audzinātāja atklāja,  ka atmiņā paliek ne tikai katra klase, bet arī ikviens skolēns, tāpēc “kad domāšu par jums, tad atcerēšos Cēsu “Kaķīškalnu”, konkursa „Mans mazais pārgājiens” sasniegumu – Atzinību valsts mērogā, konkursa „Ir tādi cilvēki Neretā” iegūto 1. vietu starpnovadā. Prātā nāks ne vien klases vakari, bet arī gatavošanās karnevāliem, kuros es parasti jutos kā viesis un viena no jums. Lai arī jums paliek labas atmiņas par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā pavadīto ceļa sprīdi – 9 gadiem! Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!”

 Arī vecāki pateicās skolotājiem un skolas vadībai, dāvinot 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un dāvanu karti “Jāņa Rozes grāmatnīcā”, kā arī garšīgu Līgas mammas Aigas Šarkūnes cepto torti ar uzrakstu “Paldies!”

 Vecāki arī bija sarūpējuši dāvanas saviem bērniem - 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un marcipāna zemeni ar novēlējumu.

 Direktore Laima Grebska par nesavtīgu palīdzību skolai pateicās Sigitai un Jurim Budriem.

Jāteic, ka šīs 9. klases vecāki ir bijuši pretimnākoši, saprotoši un vienoti, jo Skolas pēdējā zvana dienā arī bija sagādājuši pārsteigumu – ekskursiju pa Ilzenbergas muižu un pikniku, neiztrūkstoši ar Līgas mammas cepto “Melno princi” ar uzrakstu “9. klase”. Paldies vecākiem par palīdzību, radošo izdomu un ideju realizēšanu!

 Sirsnīgi izskanēja devīto un audzinātājas dziedātā Arņa Medņa dziesma “Es gribu kā bērns vēl just.”

 Mīļš paldies tiem, kas radīja izlaidumā patīkamu atmosfēru: 8. klases skolēniem un audzinātājai Intai Vasariņai, kā arī Evitai Vīnakalnei par skolas telpu noformējumu, skolotājām Aijai Kalnārei, Modrai Reizniecei un pasākuma vadītājiem Erīdai un Kristapam, solistēm – mazajai Melānijai un skolotājai Sintijai Leimanei -, fotogrāfam skolotājam Mairim Dzenim, skaņu operatoriem  Klāvam un Edijam. Paldies skolas direktorei un vietniecei!

Viens no brīnumiem: jau 12. jūnijā ir nokomplektēta 10. klase, tajā paliek 8 neretieši, kā savas izglītības tālākās ieguves skolu izvēlējušies ar Liāna no Sproģiem un Elvis no Rites. Gaidām savā 10. klases pulciņā arī citus, īpaši tos, kas šaubās, - vidusskolā ir interesanti!

 

Nu jau 10. klases audzinātāja

Dace Kronīte

Zemkopības ministrija (ZM) jau vienpadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2017” uzdevums ir veikt izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada konkursa moto ir “Meža zemē Latvijā!”.

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā un jāsagatavo radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 6. oktobra pulksten 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2017”” (pasta zīmogs 06.10.2017.), bet pieteikuma anketa jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT.

Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases grupā, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā un interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Katrā konkursa grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas izzinošas ekskursijas ceļa izdevumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums plānots 2017. gada rudenī.

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.

 

10.jūnija pēcpusdienā skolotāji, radi, draugi un paziņas pulcējās Sproģu pamatskolas zālē, lai sveiktu 9.klases absolventus. Lai arī priecīgs, svinīgs un pacilājošs notikums, tomēr šogad ar smeldzīgu noskaņu – Sproģu pamatskolai šogad tas ir pēdējais.

Sproģu pamatskolas 9.klasi šogad absolvēja četri skolēni – 3 meitenes un 1 puisis. Atestātu par pamatskolas beigšanu saņēma Kintija Patupa, Diāna Ozoliņa, Liāna Roze un Aldis Misūns.

Veiksmi turpmākajā ceļā vēlēja skolēnu pirmās audzinātājas Līga Rutka un Sandra Kalniņa, kas rūpīgi gadu gaitā bija sakrājušas dažādus skolēnu veiktos darbiņus un pierakstītos domugraudus un atziņas, ko svinīgajā pasākumā nolasīja, un kas lika pasmaidīt gan pašiem skolas beidzējiem, gan apsveicējiem.

 Devītklasnieku pirmā skolotāja L. Rutka savā runā uzsvēra, ka dzīve, tāpat kā sunītis, kuru viņa  skolēnus aicināja izlocīt no balona, ko dāvināja katram absolventam, un kas nebūt tik viegli ar pirmo mēģinājumu neizdevās, arī nebūs tikai un vienīgi līdzens un taisns ceļš. Būs ne tikai kāpumi, bet arī kritumi,  līdzās cerību piepildījums un vilšanās mirkļi, kad labi domātais juks un bruks, būs prieka mirkļi un būs arī apkārtceļi, kas jāmeklē, lai kāroto sasniegtu. Skolotāja aicināja mācīties, ja ir iespēja,  pēcāk atgriezties dzimtajā pusē, palikt Latvijā, veidot šeit ģimenes, lai nav tikai skumīga saziņa no tālienes sociālajos tīklos ar saviem tuviniekiem. Ja būs ģimenes, ja būs bērni un vēlme palikt dzimtenē, būs arī skolas, kas nebūs jāslēdz, rezumēja L. Rutka.

Sirsnīgus apsveikuma vārdus gan skolēniem, gan pedagogiem veltīja arī Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika, atgādinot, ka šis ir īpašs notikums ne tikai absolventiem, bet arī pašai skolai, kas slēgšanas gadā piedzīvo  60.gadskārtu, kopš Sproģu pamatskolā noticis pirmais izlaidums. Tāpat 9.klases absolventus sveica skolas direktore un klases audzinātāja Ludmila Roze. Muzikālu priekšnesumu sniedza skolasbiedrenes.

 

 

Daiga Meldere

Sproģu pamatskolā 9.klases izlaidums 10.jūnijā pl.15.00

Mazzalves pamatskolā 9.klases izlaidums 10.jūnijā pl. 16.00

Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā 9.klases izlaidums 10.jūnijā pl.17.00

Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā 12.klases izlaidums 17.jūnijā pl.18.00

1.jūnijā Neretas novada domes sēžu zālē pulcējās Neretas novada izglītības iestāžu izcilnieki mācībās. Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un kultūras un izglītības darba organizatore Žanna Miezīte ar 25 eiro naudas prēmiju sveica tos skolēnus, kuru vidējais vērtējums 2016./2017. mācību gadā ir ne mazāks par 9 ballēm.

A.Kviesis, uzrunājot novada izcilniekus, pateicās skolēniem par centību un labām sekmēm mācībās un pauda gandarījumu par izglītības kvalitāti, ko sniedz novada izglītības iestādes. To, ka izglītības kvalitātes latiņa pacelta augstu, liecina arī labie centralizēto eksāmenu rezultāti, īpaši latviešu un angļu valodā.

25 eiro naudas balvu saņēma šādi 5.-12.klašu skolēni: Samanta Cvetkova (vidējais vērtējums – 9, 27 balles), Līva Marta Klibiķe (9,00), Trīna Pavloviča (9,60), Marta Ragele (9,07), Reinis Zariņš (9, 00), Monta Apeināne (9,13), Kristaps Blūms (9, 00), Erīda Cepurīte (9, 50), Kārlis Plusniņš (9,75), Baiba Zvilna (9,06), Paula Amrei Hainz (9,75), Pēteris Pavlovičs (9,69), Mikus Saldovers (9,67), Olafs Osītis (9,00).

Papildu prēmiju 50 un 100 eiro apmērā par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem valsts mēroga olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā pamatskolu un vidusskolu absolvējot, saņēma trīs skolēni -  Baiba Zvilna, Mikus Saldovers un Olafs Osītis, kā arī 50 eiro naudas balvu piešķīra arī Signei Budrei par 1.vietu latviešu valodas valsts posmā.

Domes pārstāvji īpaši pateicās skolotājai Rutai Aukšpolei, kas AFS (American Field Service) programmas ietvaros uzņēma divas viesskolnieces – vācieti Paulu Amrei Hainz un taizemieti Chanikarn Chantara Namtan. Turklāt Paula šī mācību gada laikā ne tikai iepazinusi Latvijas skolu vidi, bet arī  uzrādījusi izcilus rezultātus mācībās, kļūstot par vienu no novada mācību izcilniekiem, kā arī iegūstot 2.vietu matemātikas olimpiādē valsts posmā. Viņa arī kārtojusi valsts valodas eksāmenu Rīgā un ļoti cer, ka būs ieguvusi augstāko novērtējumu – C līmeni.

Trim mācību izcilniekiem šis šogad būs pēdējais gads skolā. Vaicāti par nākotnes plāniem, 12.klases absolventi Mikus un Olafs teica, ka plānojot Rīgas Stradiņa universitātē studēt medicīnu. Miku interesē ķirurģija, savukārt Olafs vēlētos strādāt par dermatologu. Pamatskolas beidzēja Baiba pagaidām vēl domā, kuru vidusskolu izvēlēties par savu mācību vietu.

Kā pasākuma noslēgumā rezumēja skolniece Erīda – lai gūtu izcilus rezultātus mācībās, svarīga veselīga konkurence. Jo vairāk klasē būs skolēnu, kas labi mācās, jo lielāks stimuls pašam censties un arvien uzlabot savu sniegumu mācībās.

 

Daiga Meldere

30.maija diena skolā bija ļoti piesātināta un spraiga - rīts bija paredzēts sportiskām aktivitātēm, kurās aicināti piedalīties bija arī Sproģu pamatskolas skolēni.

Arī diena bija ļoti silta un saulaina.

Skolotāja Agra Saknes vadībā skolas sporta laukumā un apkārtnē bija sagatavoti dažādu stafešu posmi. Četras stafetes bija jāizdomā un jānoorganizē pašiem skolēniem.

4./5.klases skolēni bija sagatavojuši uzdevumu ar bumbu pie apļa, 6.klases meitenes noorganizēja dažādu prasmju stafeti - pupu lasīšanu, sērkociņu izlikšanu rindā, lēkšanu ar maisu un  bumbu un makaronu pārvietošanu ar knaģiem. 7.klases stafete bija saistīta ar futbola elementiem, 8.klases - darbošanās  ar bumbām un vingrošanas rīkiem. Skolēni balsojumā ar kastaņiem Simpātiju balvu piešķīra 7.klases stafetei.

Skolēniem patika Emīla Bondara vadībā veikt izbraucienus ar laivu pa Susējas upi. Individuāli varēja šaut ar šautriņām un gaisa šauteni. 

Pagalmā skanēja jautra mūzika, pavāres Aiga un Gunta cienāja visus ar gardu zupu, desiņām un augļiem, un noslēgumā skolēni par piedalīšanos tika cienāti ar konfektēm.

Pasākums visiem - gan skolēniem, gan skolotājiem - bija jautrs  un  radošs!

Daiga Pabērza

30.maijā, mācību gadu noslēdzot, Mazzalves pagasta pārvaldē jau tradicionāli tika organizēta svinīgā pieņemšana pie pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas. Uz pieņemšanu bija aicināti skolēni, kuriem ir labi un teicami mācību sasniegumi, un viņu vecāki. Šie skolēni tika ierakstīti arī pagasta Goda grāmatā.  Skolēni saņēma īpašas liecības.

 Zelta liecību saņēma tie skolēni, kuriem gada vidējais vērtējums bija 9 un vairāk, - 9.kl. Baiba Zvilna, 7.kl. Reinis Zariņš, 2.kl. Ernestīne Baltace. Baiba un Reinis saņēma arī ielūgumu uz pieņemšanu pie Neretas novada domes priekšsēdētāja, kur saņems arī naudas balvu 25 EUR.

Sudraba liecību saņēma tie, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 un vairāk, - 2.kl. Krista Kubliņa, 3.kl. Inguna Sakne un Rauls Sakne, 4.kl. Zanda Zariņa, 5.kl. Niks Linmeijers, Mareks Dobrovoļskis, 6.kl. Karīna Griķe, Paula Spriņģe, 7.kl. Lāsma Egija Vaičulena.

Bronzas liecības saņēma tie skolēni, kuru mācību sasniegumi vidēji ir 7 un vairāk, - 3.kl. Niks Ašmanavičs, 4.kl. Viktorija Baltace, 6.kl. Sendija Spriņģe, 7.kl. Toms Freimanis, Dāvids Kuģinis, 8.kl. Beāte Vitkovska – Kaktiņa, Dāvids Laumanis, Alise Smaida Spriņģe, Elva Laurinoviča, 9.kl. Gerda Megija Gercena, Laura Anna Piterniece.

Par īpašu centību un mācību sasniegumu būtiskiem uzlabojumiem Cerību liecību saņēma 3.kl. Amanda Lokesa, 4.kl. Diana Veiskate, 5.kl. Kristiāna Krista Vaičulena, 7.kl. Viktors Kalniņš.

Uzaicinātie noskatījās arī nelielu pirmsskolēnu sagatavoto koncertu un  pacienājās ar pārvaldes sarūpētiem našķiem.

 

Žanna Miezīte

 

 

16. maijs – satraukumu pilna diena Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas drāmas kopas dalībniekiem - visiem tiem, kas rādīja skolotājas Aijas Kalnāres iestudēto teātra izrādi „Cūku būšana” Neretas kultūras namā.

Skolotāja Aija pirms lugas sākuma uzrunā uzsvēra to, ka cilvēkiem vajag kļūt labākiem un daudzreiz nevajag būt tik skarbiem, jo ir tāds teiciens „dots devējam atdodas’’. Izrāde mācīja mums to, ka dzīvnieki ir daudz iejūtīgāki un taisnīgāki.

 Bija interesanti tēli: piecas cūkas, kas bija ļoti izsalkušas, jaunais krutais mednieks un viņa draudzene jaunā saimniece Santa. Viņa grasījās šo pamest, jo viņš bija mednieks un medīja labsirdīgās mežacūkas. Viņa tik ļoti pārdzīvoja šķiršanos, ka bija gatava mirt nost. Dažs labs skatītājs satrūkās tad, kad no improvizētā zārka sēdus uzslējās jaunā saimniece. Santas mamma, vecā saimniece, bija visiem pazudusi, jo „atpūtās” kopā ar pudeli grādīgā. Ļauni izturējās abas cūku kopējas, kas cūkas tā arī nepabaroja. Viena no kopējām - Terēze, tā gan bija ļoti nejauka, viņa nemaz negribēja cūkām dot ēst, viņa bija nežēlīga un skarba. Cūkas, to visu dzirdot, nolēma atriebties Terēzei. Cūkas izbēga no aizgalda, sagaidīja Terēzi ar otru kopēju Diānu, bruņojušās ar mednieka pamesto šauteni. Nu tad cūku parlaments abas kopējas nolēma sodīt. Par to, ka Diāna iepriekš  pret viņām bija labi izturējusies , viņu uzreiz atbrīvoja. Terēzi  gan vēl brīdi pabaidīja, solot bargi jo bargi sodīt. Protams, cūkas bija sirsnīgas un palaida ļauno Terēzi vaļā.

Skatītāju vērtējums - luga esot gan interesanta, gan smieklīga. Manuprāt, luga bija arī ļoti pamācoša.

Paldies atsaucīgajiem skatītājiem par skaļajiem aplausiem, skaistajiem ziediem un, protams, par gardumiem, kas tika dāvāti aktieriem. Liels paldies skolotājai Aijai Kalnārei par lielo pacietību, ar mums strādājot!

 

                                                               Jaunā saimniece Santa jeb Amanda

no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klases

 

13.maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās Neretas kultūras namā, lai kopīgi atcerētos un īpaši godinātu 2016./2017. mācību gada olimpiāžu uzvarētājus, dalībniekus, labākos sportistus un dažādu konkursu dalībniekus.

Skolas direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem pateicās vecākiem par ieguldīto darbu savu atvašu audzināšanā, skolotājiem, kas par spīti strauji sarūkošajam novada iedzīvotāju skaitam un līdz ar to arī  izglītojamo daudzumam spēj noturēt augstu izglītības kvalitātes latiņu, un Neretas novada domei, kas, piesaistot gan ES līdzekļus, gan pašvaldības finansējumu, ir uzlabojusi skolas darba vidi. Savā uzrunā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pateicās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai par lielo ieguldījumu novada izglītības attīstībā. Viņš piebilda: “ Ir patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par mūsu vidusskolu, redzēt tik labus rezultātus centralizētajos eksāmenos. Tas nozīmē, ka mūsu mācību iestāde skolu reitingā ir augstā līmenī. Viennozīmīgi, ka tas ir skolas vadības, visu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ieguldītais darbs.“

Tā kā nākamajā dienā, 14.maijā,  bija Mātes diena, skolēni parādīja ne tikai savu veikumu pašdarbības kolektīvos, labākās veiksmes no piedalīšanās dažādos konkursos un skatēs, bet arī veltīja to saviem vecākiem, īpaši māmiņām.  Skolēni gan dziedāja, gan dejoja tautiskās  dejas, gan spēlēja ģitāru, izpildot pasaules popmūzikas klasikas hitus, gan arī priecēja ar vijoles spēli.

 

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678885
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4774
138627
2678885

Sadarbība