Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (226)

18.maijā Neretas Dzirnavu saliņā  notika Aizkraukles reģiona Skolēnu dziesmu un deju svētku koncerts “Pa saules ceļu dejas izdziedam”.  Koncertā piedalījās Aizkraukles novada vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Aizkraukles pagasta sākumskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Daudzeses pamatskolas, Seces pagasta pamatskolas dziedātāji un dejotāji, kā arī Jaunjelgavas kultūras nama, Skrīveru kultūras centra, Kokneses Mūzikas skolas un Rīgas Imantas vidusskolas kolektīvi. Koru virsdiriģents bija Eduards Grāvītis, kura rokas vadījušas gan vīru un sievu, gan zēnu un jauktos korus. Viņš arī Aizkraukles novada ģimnāzijas jauktā kora “De Cantare” diriģents.  Deju kolektīvu virsvadītāja — Neretas kultūras nama, kā arī novada bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” vadītāja Inita Kalniņa.  Savukārt svētkus režisēja Aija Kalnāre.

Par spīti spēcīgajai lietusgāzei un pērkona ducināšanai, kas nedaudz iekustināja nervu stīgas svētku dalībniekiem un organizatoriem  brīdi pirms dziesmu un deju svētku sākuma, koncerts izdevās lielisks. Dejā vienojās un simboliskā saules ceļā savu dejas soli ievija  kā lielie, tā mazie skolēni.  

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis savā uzrunā dziesmu un deju svētku dalībniekiem uzsvēra, ka pēc 5 gadu pārtraukuma Aizkraukles reģiona skolēnu dziesmu un deju svētki atkal notiek Neretā, atjaunotajā Dzirnavu saliņas estrādē.  Šis pasākums kļuvis par noturīgu tradīciju, pateicoties Aizkraukles Izglītības pārvaldes sadarbībai ar Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas novadu skolām un Neretas novada Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu. Arvīds Kviesis pateicās skolēniem, koru un deju kolektīvu vadītājiem par krāšņo koncertu, vecākiem par atbalstu, bet Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīvam un Aizkraukles Izglītības pārvaldei par lieliski noorganizēto pasākumu.

 

 

Daiga Meldere

12.maijā Neretas kultūras namā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi kopā ar vecākiem pulcējās, lai līdz ar tuvojošos Mātes dienu un pavasarīgi silto dienu iestāšanos kopīgi atcerētos teju, teju pavadīto mācību gadu un kopīgi priecātos par gūtajām sekmēm mācībās, panākumiem sportā, dažādos konkursos, olimpiādēs un pētnieciskajā darbā un saņemtu simbolisku pateicību par paveikto darbu.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska uzrunā skolēniem un viņu vecākiem pateicās par ieguldīto darbu, un, tā kā tuvojās Mātes diena, kam par godu bija arī veltīts bērnu sarūpētais koncerts, teica: “Svarīgi ne tikai pateikt paldies mammām par paveikto, bet arī palūgt piedošanu. ”

Pēc pasākuma svinīgās daļas jau par tradīciju kļuvusi visu kopīga fotografēšanās. Skolēnu un viņu vecāku bija tik daudz, ka fotogrāfam nācās krietni papūlēties, lai visi ietilptu kopīgā kadrā.

Skolēni kā dāvanu mammām un arī pārējiem saviem mīļajiem bija sarūpējuši koncertu, kurā audzēkņi dejoja, spēlēja ģitāru, dziedāja un deklamēja dzeju.

 

Daiga Meldere

 

22.maijā Mazzalves pamatskolas kamīnzālē tika aizvadīts jau sestais bērnu radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”, kurā piedalījās 3-6 gadu veci bērni. Šogad šis konkurss notika jau sesto reizi. Tā mērķis ir ļaut bērniem radoši darboties, stiprināt saites starp pirmsskolas izglītības iestādēm un bagātināt bērna emocionālo uztveri, popularizējot skatuves runas, dziesmas, mūzikas instrumentu spēles, dejas un kustības nozīmi.

Šogad konkursā piedalījās 16 bērnu. Keita Siliņa un Elza Smirnova dziedāja priecīgas dziesmas par saulīti (attiecīgi “”Par prieku saulītei” un “Pavasara saulīte”), Elīna Kapele veltīja sirsnīgu dziesmiņu “Māmiņai”, Kristaps Jakovčiks izpildīja “Divi lāči”, Kristaps Krastiņš bija izvēlējies dziedāt vīrišķīgu dziesmiņu “Puikas darbi”. Mārtiņš Brālītis dziedāja jau par klasiku kļuvušo “Kur tu teci….”, Zane Dubinska - “Sen jau Piču neredzēju”, Sabīne Grīnberga - “Viena svītriņa”, Lūkass Vitkovskis – Kaktiņš “Runcis Ūšuks”. Annika Eļļuka dziedāja daudzu meiteņu iemīļoto dziesmiņu par lellēm “Ciku, caku”, Enija Lapiņa – “Lietus laikā”. Savukārt viena no konkursa jaunākajām dalībniecēm Aija Vegnere izpildīja “Maza, maza meitenīte”. Melānija Andersone, kas saņēma konkursa profesionālākās dziedātājas titulu, izpildīja dziesmu “Vasara”.

Katrīna Tīna Dābola spēlēja klavieres, savukārt Anete Adrija Capa un Arnis Jakovčiks dejoja menuetu, kā arī duetā nodziedāja “Princese un bruņinieks”.

Pēc konkursa oficiālās daļas mazajiem ķipariem bija iespēja  piedalīties rotaļās un jestri izdejoties, kā arī kopīgi par atmiņu nofotografēties Mazzalves pamatskolas  (Ērberģes muižas) sakoptajā teritorijā.

Katrs dalībnieks par piedalīšanos konkursā saņēma rotaļlietu un diplomu. Lai gan pirmsskolas vecuma bērnu konkursu vērtēja žūrija un katram piešķīra savu titulu, balstoties uz priekšnesuma raksturu un bērna personību, konkursā uzvarētāji bija visi. Ieguldīts darbs, dažam tā bija viena no pirmajām pieredzēm uz skatuves, kas nākotnē noderēs, un veicinās bērnus vairāk uzdrīkstēties, kļūt drosmīgākiem un nebaidīties no uzstāšanās publikas priekšā.

Īpašs paldies skolotājām Ingai Davidānei un Kristīnei Ozoliņai par bērnu sagatavošanu konkursam!

 

Daiga Meldere

5.maijā Mazzalves pamatskolas pirmsskolas (5-6 g.) bērnu grupiņa uzstājās Māmiņdienas koncertā „Mammīte Bitīte”.

Koncerts tika atklāts ar dziesmu par lietutiņu, kas veiksmīgi aizbiedēja visus lietus mākonīšus un padarīja šo dienu saulainu un siltu. Bērni skaisti dziedāja, dejoja un skaitīja dzejolīšus. Tika deklamēts arī svētku  tituldzejolis „Mammīte Bitīte”.

Koncerta laikā bērni vecākiem un vecvecākiem dāvināja pašgatavotas papīra puķīti, apsveikuma kartītes un, protams, mīļas bučas un apskāvienus.

Vecāki saka lielu paldies skolotājai Aijai un Kristīnei, jo koncerts sagādāja tik daudz sirsnīgu emociju gan pasākuma laikā, gan vēl ilgi pēc tā.

Šī diena arī bērniem bija patīkamu pārsteigumu pilna, jo pēc koncerta tika paziņots, ka visi grupiņas bērni varēs apmeklēt Zooloģisko dārzu.

Noslēgumā mazajiem  māksliniekiem tika pasniegti krāsaini baloni un kopā ar vecākiem devāmies aplūkot jaunumus rotaļu laukumā. Projekta ietvaros „Māmiņdienas – Ģimeņu godināšanas svētki” (Projekta Nr.2/GIMEN/18/006) arī Mazzalves pirmsskolas bērni ir tikuši pie jauka spēļu namiņa un šūpolēm. Liels paldies Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA) par izsludināto konkursu “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, kura rezultātā izstrādātais projekts guva atbalstu un tika realizēts ar VRAA finansiālu atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Paldies biedrībām „Upmales mantinieki”, „Ērberģietes”, „Nirica” un brīvprātīgajiem par iniciatīvu un līdzdarbību projekta realizācijā, kā arī Neretas novada pašvaldībai par atbalstu. Izsakām pateicību arī Mazzalves pagasta pārvaldei un Mazzalves pamatskolas direktoram Aivaram Miezītim par atbalstu un līdzdarbošanos projekta izpildē.

Aicinām būt saudzīgiem pret jauniegūtajām   lietām, lai tās  ilgi kalpotu un pildītu savu funkciju ilgtermiņā. Novēlam pagastam izaugsmi, stipras ģimenes ar priecīgiem un sirdsgudriem bērniem.

 

Guna Baltace

 


10.maija rītā mēs ar pirmsskolnieci Zani Dubinsku devāmies uz Iecavu. PII"Dartija" organizēja olimpiādi, kuras mērķis bija veicināt izglītojamo apzinātas lasītprasmes pilnveidi, attīstot loģisko domāšanu atmiņu, uztveri un iemaņas nestandarta uzdevumu veikšanā. Šī gada tēma "Enerģija". Burtu režģis(sportiskā enerģija),anagrammas (augļu un dārzeņu enerģija), noliedz vai apstiprini apgalvojumu (pavasara enerģija), lasi, zīmē, krāso!(jauna sākuma enerģija).Zane turējās godam! Kā balvu  par  piedalīšanos saņēma Pateicību  par veiksmīgu piedalīšanos starpnovadu pirmsskolas spēlē "Mazais gudrinieks 2018". Zane savu grāmatu plauktu varēja papildināt ar skaistām ilustrācijām bagātu "Trīs sivēntiņi" krājumu, arī savā lietošanā ieguva daudzas burtnīcas.Paldies Iecavas PII"Dartija" kolektīvam, paldies kaimiņiem no Valles PII"Cielaviņa", lai Zanei labas sekmes skoliņā!


                                                                                                                                                           Pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

Mazzalves pamatskolā atklāts jauns un moderns mājturības kabinets.  Ar modernu virtuves aprīkojumu izveidotajai mājturības klasei ir divas telpas – virtuve un šūšanas darbnīca. Mēbeļu, virtuves ierīču, aprīkojuma u.c.  aptuvenās izmaksas ir astoņi tūkstoši eiro.

Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis, atklājot jaunās telpas pauda gandarījumu par paveikto, atzinīgus vārdus veltot mājturības skolotājai Daigai Pabērzai, kuras audzēkņi regulāri plūc laurus olimpiādēs un kura bijusi viena no iniciatorēm šāda kabineta izveidē. Tāpat prieks, ka remontdarbus veica pašu pagasta cilvēki.

Direktors uzskata, ka paveiktais būs ieguldījums izglītības attīstībā. Kā atklāšanas dienā viņš teica: “Estētiska vide audzina.” Tāpat tā būs iespēja jaunajiem audzēkņiem apgūt jauno virtuves aprīkojumu, kāda daļai  lauku skolēnu nav pieejama. Mājturības telpu atklāšanas dienā, A.Miezītis smaidot teica, ka skolēni ar nepacietību vaicājot, kad varēs darboties šajās telpās un vēlētos, lai pēc iespējas vairāk stundu notiktu šajās estētiski pievilcīgajās un labi aprīkotajās telpās.

Par dāvanām jaunajam kabinetam, nākot uz sālsmaizi,  bija parūpējušies arī pagastu pārvalžu vadītāji un vecāku padomes pārstāvji.

 

Daiga Meldere

 

 

 

9.maijā Jelgavā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs pulcēja pedagogus no visas Zemgales, jo Valsts izglītības centrs ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) ietvaros organizēja pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas semināru, kurā pieredzē par veikumu dalījās vairākas izglītības iestādes, tostarp arī Mazzalves pamatskola tika aicināta piedalīties prezentācijā ar savu stendu, un matemātikas skolotāja  Silvija Ivanova vadīja meistarklasi.

Mazzalvieši prezentēja savu mācību gada laikā veikto darbu – padarīto lasītprasmes attīstīšanā jeb to, kā veidot skolēniem prasmi informāciju analizēt un interpretēt. Skola, piedaloties starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā 4.klasēm “IEA PIRLS” 2016.gadā, uzrādīja visai atzīstamus rezultātus (tie ir labāki kā Latvijas vidējie rezultāti, un, salīdzinot ar rezultātiem, ko uzrādīja citu valstu skolēni, mazzalvieši bija 3.vietā 34 valstu starpā aiz Krievijas un Singapūras skolēniem). Tomēr Mazzalves pamatskolas pedagogi, analizējot skolēnu sniegumu valsts un skolas pārbaudes darbos, secinājuši, ka nepietiekama lasītprasme ir būtiskākā problēma, kas neļauj sasniegt labākus mācību rezultātus. Tāpēc 2017./2018.mācību gadā pastiprināti tika attīstīta dažādas informācijas lasītprasme. To, kas paveikts, mazzalvieši arī prezentēja savā pieredzes stendā.

Matemātikas skolotāja Silvija Ivanova vadīja meistarklasi, dodot piemērus praktisku sadzīves uzdevumu risināšanā jauno zināšanu konstruēšanai pamatskolas vecuma posmā. Tika izspēlētas praktiskas situācijas. Dalībnieki guva metodiskus piemērus, idejas stundu organizēšanai.

Iesaistoties turpmākajā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darbībā, līdz 15.jūnijam Mazzalves pamatskola kā viena no 100 Latvijas pilotskolām, aprobēs jaunos mācību materiālus, kuri projekta laikā ir daļēji jau izstrādāti.

Žanna Miezīte

“Superpuika” ir aizraujošs piedzīvojums 11 – 12 gadus veciem puišiem no visas Latvijas. Konkursa pirmsākumi meklējami jau tālajā 1992. gadā, un 2016. gadā Superpuika svinēja savu 25. dzimšanas dienu.

Konkursa uzdevumi ir ļoti vispusīgi, dodot iespēju dalībniekiem pierādīt savas spējas un prasmes gan fiziskajos un erudīcijas uzdevumos, gan arī amatniecības radošajos un tehniska rakstura uzdevumos. Tieši tāpēc šīs ir Latvijas mērogā unikāls konkurss.

Sīvā cīņā finālā iekļūst desmit erudīti, spēcīgi, kā tehniski, tā arī mākslinieciski domājoši zēni, kuri ieguvuši pietiekami lielu punktu skaitu vairākās konkursa kārtās gan fiziskajos, gan radošajos, gan erudīcijas uzdevumos.

Šogad pirmo reizi Konkursā Superpuika piedalījās arī 2 Mazzalves pamatskolas 6.klases skolnieki – Niks Linmeijers un Mareks Dobrovoļskis.

No 1.kārtas vairāk kā 130 dalībniekiem 2.kārtā iekļuva 33. Tostarp – mazzalvieši Mareks un Niks.

23. novembrī Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” norisinājās konkursa “Superpuika 2018” 2. kārta, kurā 33 dalībnieku konkurencē tika noskaidroti 10 veiklākie, prasmīgākie un radošākie puiši, kas sacentās par titulu “Superpuika 2018” konkursa finālā pavasarī.https://i0.wp.com/www.tjn.lv/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Konkursa 2. kārtā dalībniekiem bija jāpārvar četras dažādas disciplīnas. Šogad radošā uzdevuma ietveros puiši, izmantojot tikai melnu pildspalvu, veidoja animētu klipu šķirstāmajā grāmatiņā par kādu tēmu pēc izvēles, tādējādi parādot gan savu fantāzijas lidojumu, gan spēju ievērot animācijas radīšanai būtiskos priekšnosacījumus. Praktiskais uzdevums pārbaudīja dalībnieku precizitāti un pacietību, ar šķērēm un līmi no papīra veidojot precīzu automašīnas modeli. Tradicionālais galdniecības uzdevums palīdzēja izvērtēt puišu iemaņas darbā ar koku, kur, vadoties pēc uzdevuma apraksta un rasējuma un izmantojot dažādus instrumentus un koka sagataves, dalībniekiem 50 minūšu laikā bija jāizgatavo koka kaste ar vāciņu, kuru iespējams iebīdīt kastes virspusē tikai tad, ja viss pārējais sagatavots pareizi. Šis uzdevums pārbaudīja gan puišu precizitāti, gan izpratni par atsevišķu instrumentu pielietošanu, gan prasmi lietot tos kompleksi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Fiziskās trases uzdevumā dalībniekiem bija jāpārvar dažādi šķēršļi trasē ārpus telpām, lai pierādītu savu veiklību, ātrumu un izturību – pēdējo it īpaši, jo laikapstākļi konkursa dienā puišus nelutināja. Tāpat ļoti būtiska bija dalībnieku spēja koncentrēties lielā augstumā, jo 2. kārtas fiziskās trases augstuma disciplīna šogad sasniedza 8 metru augstumu. Dažiem puišiem tas bija īsts izaicinājums, tomēr visi ar to veiksmīgi tika galā. Tā kā arī finālā dalībniekus sagaidīja fiziskā trase, kur dažādi šķēršļi jāpārvar lielā augstumā, tad jau šajā kārtā bija jāapgūst alpīnisma karabīnes lietošanas prasmes.

Vietu konkursa finālā izcīnīja 10 dalībnieki ar labākajiem rezultātiem visu 2. kārtas uzdevumu kopvērtējumā. Finālistu vidū ir puiši no Rīgas, Valmieras, Ludzas, Ogres, Preiļiem un Jelgavas novadiem. Arī abi Mazzalves pamatskolas puiši.

26.aprīlī notika Superpuikas fināls. Niks un Mareks, draugu, vecāku, audzinātājas un klasesbiedru atbalstīti, sacentās ļoti sīvā sacensībā. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” pagalmā, lai iegūtu Superpuikas titulu, sacentās 10 sportiskākie, erudītākie, radošākie un praktiskākie puiši.

Zēni devās sešu uzdevumu veiklības trasē, kur pārbaudīja savas spējas un varēšanu tik galā ar izaicinājumiem, kas prasa dzīvei nepieciešamo prasmju kopumu.

Konkursu rīkoja TJN “Annas 2”, atbalstīja  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Prestol SUP skola, Master Foto,SIA  "Daiļrade EKSPO", Lego, žurnāls "Ilustrētā Junioriejm", Velo triāla klubs “Karters”, Andžeja Garuda bungu skola.

Mareks iekļuva superfinālā, kur izšķīrās 1.-2.vieta. Rezultātā Mazzalves pamatskolas puiši aizņēma 2/3 goda pjedestāla – Marekam Dobrovoļskim 2.vieta, Nikam Linmeijeram 3.vieta Latvijas zēnu konkursā “Superpuika”. Apsveicam zēnus! Patiešām lepojamies ar saviem puišiem un vēlam arī turpmāk mērķtiecību un uzņēmību!

Žanna Miezīte

 

12. maijā Rīgā, Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, notiks Latvijā pirmais fizikai veltītais festivāls “FIZMIX Eksperiments”, kurā bērni, jaunieši un arī vecāki varēs iepazīt eksaktās zinības daudzveidīgās un aizraujošās aktivitātēs. Dienas garumā festivālā bez maksas būs pieejama plaša izglītojoši izklaidējoša programma, kas ļaus uzzināt, kā uzbūvēt robotu, tikt pie savas zemūdenes, kādi fizikas likumi darbojas raķešu palaišanā, sportā, kulinārijā un ne tikai. Dienas noslēgumā koncertēs Markus Riva un Edavārdi.

No pulksten 11.00 visā festivāla teritorijā darbosies interaktīvās atrakcijas un radošās darbnīcas. Tajās būs iespēja tikties ar mācību portālu “FIZMIX”, zinātnisko teātri “Laboratorium”, zinātkāres centru “Zinoo”, “Rīgas cirka skolu”, Latvijas Universitātes “Jauno Fiziķu skolu”, Cietvielu fizikas institūta “Saules Kausu”, kurā top ar saules enerģiju darbināmi auto, kuģu un lidaparātu modeļi, “Baltijas 3D printēšanas tehnoloģiju centru”, izglītības uzņēmumu “Lielvārds” un vēl daudziem citiem tehniski radošiem prātiem.

Uz festivāla lielās skatuves ar iedvesmas stāstiem par fiziku savā pieredzē dalīsies pasaulē ātrāko ultravieglo lidaparātu inženieri Latvijā, robottehnikas skola “AlfaRobot”, šefpavārs Māris Astičs un lidotājs Ingus Augstkalns, kurš veicis pasaulē pirmo lēcienu ar izpletni no drona. Pulksten 16.00 apmeklētājiem būs iespēja sekot līdzi 8. un 9. klašu fizikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālam, savukārt festivāla noslēgumā koncertu sniegs mūziķi Markus Riva un Edavārdi.

 

No konkursa izcilniekiem līdz fizikas festivālam

Erudīcijas konkursu “FIZMIX Eksperiments” Latvenergo koncerns rīko jau vairāk nekā 20 gadu garumā ar mērķi jauniešiem saistošā veidā radīt interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās zināšanas iespējams izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos un mudināt apgūt inženiertehniskās profesijas. Konkursa dalībnieku skaits pēdējos gados ir audzis, un šogad tajā piedalās vairāk nekā 1000 jauniešu jeb katra ceturtā Latvijas skola, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni.

“Redzam, ka fizika kļūst populārāka arī starp dalībnieku skolasbiedriem, brāļiem un māsām, tāpēc šogad esam pieņēmuši izaicinājumu kopā ar konkursa finālu rīkot arī pirmo fizikas festivālu Latvijā. Vēlamies tajā atraktīvā veidā parādīt fizikas aizraujošo pusi ne tikai konkursa dalībniekiem – fizikas izcilniekiem –, bet visiem zinātkārajiem bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem,” saka AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.

 

Par festivālu

12. maijā fizikas festivāla “FIZMIX Eksperiments” teritorija Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 11.00 līdz 17.00. Aktuālākajai festivāla informācijai aicinām sekot līdzi www.fizmix.lv/festivals. Vairāk informācijas par skolēnu erudīcijas konkursu un tā dalībniekiem www.fizmix.lv/eksperiments.

Festivālu rīko AS “Latvenergo”, sadarbībā ar – “Lielvārds”, “Rimi Latvia”, “Dobeles dzirnavnieks”, “Quest Lab”, “Cosmos" ilūziju muzejs, “Graci”, “Sadales tīkls”, “Ilustrētā Zinātne” un “Ilustrētā Vēsture”.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība