Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (190)

Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotēkas vadītāja Rita Trukša un literatūras skolotājas Egija Apiņa un Dace Kronīte septembrī atsaucās LNB Bērnu literatūras centrs piedāvājumam – piedalīties Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā. Šīs sacensības mērķis - pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Kā motivēt bērnus lasīšanai, kā iemācīt, ka grāmata, kas paņemama rokās un lasāma, sniedz vairāk sajūtu nekā ... telefons?  Kā starp dažādām izklaidēm nepazaudēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu? Par šiem un vēl citiem jautājumiem arvien vairāk nākas domāt skolotājam.

Skaļās lasīšanas sacensība Latvijā ir vēl nebijusi kampaņa.  Tajā piedalās 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni. No septembra vidus līdz 1. decembrim notika lasīšanas sacensība skolā. Atsevišķi sacentās 5. un 6. klases skolēni. Pirms izvēlētā grāmatas fragmenta lasīšanas dalībnieks stāstot  iepazīstināja ar izvēlēto grāmatu: grāmatas nosaukums, autors un, ja grāmatā būtiska loma ir ilustrācijām, tad - arī ilustrators. Pamatoja, kāpēc izvēlējies tieši šo grāmatu. Lai fragments, ko lasīs, klausītājiem būtu saprotams, ļoti īsi pastāstīja, kas ir noticis līdz vietai, no kuras sāks lasīt izvēlēto fragmentu. Laiks - 3-5 minūtes.

Lasīšanas laikā skolēnu vērtēja 3 tiesneši, izmantojot dotos kritērijus. Saskaitot visu tiesnešu novērtētos punktus, noskaidrojām, ka visvairāk bija ieguvušas trīs 6. klases meitenes: Elza Ivanova, Luīze Liepiņa un Zita Tihonova. Tad meitenes sacentās vēlreiz skaļajā lasīšanā. Tika noskaidrota mūsu skolas dalībniece, kas piedalīsies reģionālajā finālā Jēkabpilī 24. janvārī.  Tā ir Luīze Liepiņa ar izvēlēto Enidas Blaitonas grāmatu “2. klase Sentklēras skolā”. Lai Luīzei veicas!

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

3. decembrī Ērgļos bija R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums.

Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, kas priecājās par iespēju iepazīties vaigā ar tiem, kas rakstījis brīnumdarbus. Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte teica, ka šis konkurss “dzīvo” citu konkursu vidū, to pierāda 13. gads.

Konkursam bija iesūtīti 144 darbi no 64 mācību iestādēm. No mūsu skolas tika iesūtīti 7 literārie darbi.

Uz pasākumu ielūgumus saņēma Samanta Cvetkova (8.klase) un Agnija Lazdiņa. Viņas ieguvušas atzinību: Samanta par spilgtu fantāziju, Agnija – par radošiem meklējumiem.  Agnija ieguva arī specbalvu, ekspertei sakot: “Radošajai jaunajai rakstniecei.”

Pateicības atvedām Samantai Mikalkevičai, Samantai Šidlai, Ievai Madarai Glaveckai, Edītei Grigalovičinai un Ingūnai Dubovskai.

  Pasākumā tika atvērta grāmata “Blaumaņa tēlu pasaulē”, kurā publicēti konkursantu darbi no 5. līdz 12. konkursam, arī literatūrzinātniskas atziņas par R. Blaumaņa tēliem un stila “ziedi” no skolēnu darbiem.

Paldies vecākiem, kas virza savu bērnu uz izglītības un gaismas ceļu!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” PROJEKTS

“Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”

Līguma Nr. 2-25/44

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Lai jauniešiem sniegtu iespēju sēsties pie viena galda ar politikas veidošanas pārstāvjiem savā pašvaldībā, jau 7.decembrī Neretas novada pašvaldības ēkā Rīgas ielā 1 plkst.15.00 notiks Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju pasākums “Kafija ar politiķiem”.

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Tiekoties abas puses iesaistās jauniešiem un vietējai kopienai svarīgu problēmu apspriešanā, un tiek izstrādāti dažāda veida risinājumi.

Novembra beigās biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāka Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atbalstīta projekta “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” realizēšanu. Projekts paredz trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumus Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmju organizēšanu, lai pilnveidotu un virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. – 2024.gadam.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi šādas jauniešu un politiķu tikšanās. Līdzīgi pasākumi līdz janvāra beigām notiks visā Latvijā ar mērķi izstrādāt nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Projektu finansē Latvijas valsts, administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

 

Agita Pleiko

Jēkabpils NVO resursu centrs

Projekta vadītāja

Valsts Izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar iekšlietu  un aizsardzības speciālistiem 15. novembrī  Bauskā  rīkoja 4 stundu semināru ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās.” To apmeklēja piecpadsmit Mazzalves un Neretas skolas 7.-10. klases skolēni Daigas Pabērzas vadībā.

Semināra mērķis bija izsmeļoši iepazīstināt jauniešus par karjeras iespējām mūsdienās  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Latvijas armijā, Valsts robežsardzē un Valsts policijā.

Katras jomas pārstāvji savu jomu prezentēja apmēram  50 minūtes, interesanti, bagātīgi un mērķtiecīgi stāstot un rādot gan video, gan slaidus, gan iesaistot nelielos jautājumu konkursos, par pareizām atbildēm dāvinot suvenīrus. Runātāji  dalījās arī ar savu  personīgo profesionālo  pieredzi un aicināja jauniešus šīs profesijas apgūt, jo

  • speciālisti šajās jomās ir un būs pieprasīti,
  • darbs šajās jomās ir prestižs un, viņuprāt, pietiekami labi atmaksāts,
  • ir lielas iespējas sevis izzināšanai un izaugsmei,
  • darbs saistās ar vīrišķību un patriotismu,
  • ir atmaksāta izglītošanās un ļoti augstas sociālās garantijas.

Runātāji uzsvēra, ka visās šajās jomās konkursu veidā izvēlas gudrus un spēcīgus jauniešus ar vidusskolas   izglītību, un tas, protams, motivēja arī mums pieņemt lēmumu, ka bez labas izglītības nevienu labi atmaksātu darbu nevarēs atrast, un tāpēc jāgrib un jāprot mācīties.

Īpaši aizraujoša bija policistu prezentācija, jo 4 jaunieši no Policijas akadēmijas īsi pastāstīja par savu izvēli, mērķi studēt  un  strādāt specvienībās. Viņi  demonstrēja dažādus kaujas un aizsardzības spēka paņēmienus.

Noslēgumā ieradās 2 kinologi ar saviem kolēģiem –suņiem un demonstrēja savu saskarsmi, gudrību un īpašās spējas. Tas mums visiem ļoti, ļoti patika. 8. klases Emīlam palaimējās būt ,,izmēģinājuma ekspertam” suņa priekšā. Guvām patīkamas emocijas gan no slavenajiem Latvijas suņiem, gan no viņu saimniekiem - kinologiem.

Daudz uzzinājām par Latvijas karavīru, ugunsdzēsēju, policistu un robežsargu darbu un misiju Latvijā un arī Eiropā. Ļoti priecājos par iespēju apmeklēt šo semināru.

Daiga Pabērza

Šogad Tēvzemes nedēļa Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sākās 10. novembrī ar klases stundām, kurās tika runāts par Latvijas vēsturi laiku lokos, arī par to, kāpēc 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena.

11. novembrī bija lāpu gājiens uz Ķesteru kapsētu, kurā norisinājās piemiņas brīdis diviem Lāčplēša ordeņa kavalieriem Augustam Aperjotam un Jānim Kraniņam. Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolotāji un skolēni, īpašs gods tika uzticēts jaunsargam Raineram Auziņam, kas nesa Latvijas karogu. Viņam asistēja jaunsargi Artūrs Zastupņevičs un Kristaps Griķis.

13. novembrī norisinājās Ierindas skate. Šogad bija iespējams skolēniem būt arī skatītājiem, kad soļoja cita klašu grupa. Žurijā galvenais tiesnesis bija Neretas novada jaunsargu vienības instruktors kaprālis Maigurs Kalniņš.

Sākumskolā ceļojošo kausu par labāko rezultātu saņēma 3. klase (komandiere Elīna Regute, klases audzinātāja Rita Kokina), 5. – 8. klašu grupā uzvaru izcīnīja 8. klase (komandiere Trīna Pavloviča, klases audzinātāja Ludmila Kolpakova), 9. – 12. klašu grupā 1. vieta 11. klasei (komandieris Artūrs Zastupņevičs, klases audzinātāja Sarmīte Sniķere).

17. novembrī skolā bija valsts svētkiem veltīts koncerts.

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

17. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts “Atrast otru Latviju pasaulē nav iespējams”. Skolēnu domes prezidents Pēteris Pavlovičs savā runā uzsvēra, ka līdz Latvijas simtgadei atlikušais “viens gads ir kā pēdējais solis pirms labi padarīta darba” un Latvijas 100 gadi būs “tikai sākums ievilkt elpu, noskaņoties un iet tālāk”. Pēteris neviltoti lepojas par Latviju un uzskata, ka pats galvenais – neatstāt savu valsti.

Direktore uzrunā aicināja būt patiesiem un uzdrīkstēties. Ar kopīgo darbu par 2016./ 2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultātiem “Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšanas ceremonijā Cēsīs 15. novembrī mūsu skola lauku vidusskolu grupā ierindota 7. vietā (reitinga punkti - 6,344). Tika pasniegts Diploms “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vadībai par izcilu mācību darba organizāciju”. Nominācijā “Dabas zinības – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 2. vietu. Dabas zinību skolotāji apbalvoti ar Diplomu “par teicamiem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā”. Nominācijā “Angļu valoda – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 4. vietu. Par šiem augstajiem novērtējumiem īpašs paldies bijušajai 12. klases audzinātājai Egijai Apiņai, skolotājām Viktorijai Trukšai, Sandrai Silavai, Mirdzai Ukānei un Rutai Aukšpolei.

Koncerts bija sirsnīgs un pacilājošs. Uzstājās visu četru tautu deju kolektīvi, ģitāristi, dziedāja ne vien sākumskolas un vidusskolas ansamblis, bet arī solistes, skaisti dzeju runāja gan mazie, gan vidējie, gan lielie skolēni. Par to paldies mākslinieciskās pašdarbības skolotājiem!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kāda grāmata. Šogad izvēlētais vadmotīvs ir Salas Ziemeļvalstīs. Tā kā šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin savu simtgadi, tieši somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos.  Arī Mazzalves pagasta bibliotēka piedalījās šajā projektā – „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017”. 

15.novembrī Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmskolas (5-6 g.) bērniem.

Pirms lasījuma stundas bērni uzzināja, kur atrodas Somija un Latvija, kā arī deva vārdu kuģim – „Latvija”.

Kuģa „Latvija” kapteine Agnija aicināja mazos uz klāja, lai dotos uz noslēpumainu salu. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Stāsts ir par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz slepenu salu, kad ir atradis karti kāda veca jūrnieka mantās. Klausoties stāstu, mazie zīmēja katrs savu fantāzijas salu.

Pēc stāsta, laimīgi tikuši vaļā no pirātiem, katrs saņēma no kuģa kapteines pa zelta monētai.

 

Mazzalves pagasta

bibliotekāre Agnija Strautiņa

         

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Mēs varam atvērt vēstures grāmatas un iepazīt Latvijas oficiālo vēsturi, taču ārpus grāmatās aprakstītā ir tik daudz neatklātu un noklusētu stāstu, ko cilvēki glabā savās atmiņās. Ne vienmēr izdodas šo informāciju nodot no paaudzes paaudzei. Domāju, ka daudzi no mums nevarētu atbildēt uz jautājumu, kā pirms gadiem 100 vai 50 izskatījās pašu dzimtā vieta, kādi cilvēki tur dzīvojuši un kādi bija viņu ikdienas paradumi. Šis konkurss, visiem kopā sagaidot Latvijas simtgadi, ir iespēja sameklēt atbildi uz minētajiem jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka konkurss motivēs jauniešus aprunāties ar cilvēkiem sev apkārt, lai uzzinātu varbūt vēl nedzirdētus stāstus par savu ģimenes vai apkārtnes vēsturi. Savukārt mums, pārējiem, kuri lasīs šos stāstus, tie sniegs iespēju uzzināt daudz jauna par Latvijas novados dzīvojošo cilvēku ikdienu.”

Piedalīšanās konkursā var kalpot par skolu projektu nedēļu galveno aktivitāti, turklāt labi izstrādāti darbi bagātinās vietējo skolu, pilsētu muzeju un novadpētniecības centru materiālu un eksponātu sarakstu.

Konkurss risināsies no 2017.gada 18.novembra līdz 2018. gada 18. martam, un šajā datumā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Savukārt līdz 2018. gada 26. martam žūrija noteiks vismaz 10 labākos darbus un to autorus aicinās uz fināla pasākumu Rīgā. Finālistu saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses Vaideres mājaslapā http://www.inese-vaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes.

Pielikumā: nolikums

Papildus informācija

Gita Sauka

projekta koordinatore

Mob. tel.:+371 28326828

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šajā mācību gadā Mazzalves pamatskolā turpinām piedalīties starptautiskājā dabas pētniecības projektā Globe. Pētām mākoņus, gaisa un augsnes temperatūru, veicam fenoloģiskos novērojumus par koku lapu dzeltēšanu un, piedaloties Eiropas fenoloģijas kampaņā,  aplikācijā Growapp veidojām foto animācijas par kokiem. Nupat esam sākuši apgūt ūdens pētījumus, sākām ar ph un fosfātu noteikšanu, bet plānojam mācību gada laikā apgūt arī vēl citas ūdens pētīšanas iespējas.

Oktobra sākumā Lāsma V., Karīna G., Reinis Z. un Toms F. vadīja Globe pētījumu darbnīcas sākumskolēniem, stāstot par projektu un mācot veikt pētījumus. Viņiem tas izdevās ļoti labi, jo pašiem ir  pieredze gan pētījumu veikšanā, gan darbnīcu vadīšanā.

26. oktobrī 6 Mazzalves pamatskolas Globe projekta dalībnieki kopā ar skolotāju Andu Freimani  piedalījās Latvijas Globe dalībskolu salidojumā.  Pirms piedalīšanās bija jāsagatavo  divi mājasdarbi. Zīmējām plakātu par Globe aktivitātēm, kurā atspoguļojām, kādos pētījumos un aktivitātēs esam piedalījušies. Sagatavojām radošo darbnīcu par atmosfēras pētījumiem, kurā citu dalībskolu jaunajiem pētniekiem mācījām,  kā noteikt debespuses, kā un kādus laikaapstākļus var prognozēt pēc mākoņu veidiem un kā strādāt ar Globe data aplikāciju.

Salidojumā skolēni ne tikai mācīja citus skolēnus un pieaugušos, bet arī mācījās paši, kā veikt dažādus pētījumus un izvirzīt pētījuma mērķi un uzdevumus. Bija iespēja izveidot dabas alfabētu, pētīt dažādus ūdens paraugus, noteikt ķērpju sugas, mērīt koku augstumu... Salidojums visiem ļoti patika. Lūk, ko  par  salidojumu domā Lāsma un Karīna: “Bija interesanti citiem vadīt radošās darbnīcas, satikt draugus, klausīties stāstījumu par to, cik svarīgi ir Globe pētījumi. Uzdevumi ko vajadzēja darīt visiem, bija interesanti, darbnīcas bija dažādas un no tām varēja daudz ko jaunu iemācīties.”  

3. novembrī  Lāsma V., Reinis Z., Toms F., Dāvids K., Karīna G. un Elva L. 30  skolas 7.- 9. klašu audzēkņus iepazīstināja ar Globe projektu  un tā aktivitātēm mūsu skolā. Pie mums ciemojās un prezentācijā piedalījās arī 8 skolēni no Rites pamatskolas kopā ar matemātikas skolotāju un 18 Neretas vidusskolas 7.-9. klašu audzēkņi kopā ar skolotāju Intu Vasariņu. 

 Elva L. par Globe projektu un tā ietvaros notikušajiem pasākumiem domā, ka jauniešiem noteikti vajadzētu piedalīties šādos pasākumos, jo tā gūst pieredzi, atpūšas un iegūst daudz jaunu draugu. “Visi šie pasākumi ir savā veidā unikāli un jautri. Noteikti centīšos tādos pasākumos piedalīties arī nākotnē!”

Anda Freimane

 

10.novembris ir Mārtiņdiena, ko jau tradicionāli svinam Mazzalves pamatskolā. Arī šogad šai dienā pirmajos 3 stundu starpbrīžos skolas zālē pulcējās skolēni, lai godinātu Mārtiņdienu - seno ziemas sākumu.

 Pasākumu vadīja skolotāja Daiga Pabērza gaiļa apģērbā. Kopā ar “Gaili” gājām rotaļās, minējām mīklas un sacentāmies stafetēs ar olām- tās bija gan jānes karotēs, gan jāripina ar zaru slotiņām.

Šogad, Mārtiņdienu gaidot, skolēni bija aicināti izdomāt un iesūtīt īpašajā Mārtiņdienas pastā pašu sacerētās mīklas. Lielākie mīklu iesūtītāji bija 1.-6. klašu skolēni, taču kopumā atsaucība bija salīdzinoši maza. Viskošāko mīklu lapu ar vairākām  mīklām bija noformējusi  2. klases skolniece Esmeralda Radionova. Visinteresantākā mīkla bija Patrīcijai Lisovskai. 3. klase saņēma pateicības rakstu par masku gatavošanu, šeit visvairāk darba bija ieguldījis Niks Ašmanavičs.

,,Gailis” visus cienāja ar ,,krāsainu oliņu” ledenītēm, ,,lielīja” sevi un priecājās par Mārtiņdienas atnākšanu.

Daiga Pabērza

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3717129
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2522
90501
3717129

Sadarbība