Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (140)

1.jūnijā Neretas novada domes sēžu zālē pulcējās Neretas novada izglītības iestāžu izcilnieki mācībās. Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un kultūras un izglītības darba organizatore Žanna Miezīte ar 25 eiro naudas prēmiju sveica tos skolēnus, kuru vidējais vērtējums 2016./2017. mācību gadā ir ne mazāks par 9 ballēm.

A.Kviesis, uzrunājot novada izcilniekus, pateicās skolēniem par centību un labām sekmēm mācībās un pauda gandarījumu par izglītības kvalitāti, ko sniedz novada izglītības iestādes. To, ka izglītības kvalitātes latiņa pacelta augstu, liecina arī labie centralizēto eksāmenu rezultāti, īpaši latviešu un angļu valodā.

25 eiro naudas balvu saņēma šādi 5.-12.klašu skolēni: Samanta Cvetkova (vidējais vērtējums – 9, 27 balles), Līva Marta Klibiķe (9,00), Trīna Pavloviča (9,60), Marta Ragele (9,07), Reinis Zariņš (9, 00), Monta Apeināne (9,13), Kristaps Blūms (9, 00), Erīda Cepurīte (9, 50), Kārlis Plusniņš (9,75), Baiba Zvilna (9,06), Paula Amrei Hainz (9,75), Pēteris Pavlovičs (9,69), Mikus Saldovers (9,67), Olafs Osītis (9,00).

Papildu prēmiju 50 un 100 eiro apmērā par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem valsts mēroga olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā pamatskolu un vidusskolu absolvējot, saņēma trīs skolēni -  Baiba Zvilna, Mikus Saldovers un Olafs Osītis, kā arī 50 eiro naudas balvu piešķīra arī Signei Budrei par 1.vietu latviešu valodas valsts posmā.

Domes pārstāvji īpaši pateicās skolotājai Rutai Aukšpolei, kas AFS (American Field Service) programmas ietvaros uzņēma divas viesskolnieces – vācieti Paulu Amrei Hainz un taizemieti Chanikarn Chantara Namtan. Turklāt Paula šī mācību gada laikā ne tikai iepazinusi Latvijas skolu vidi, bet arī  uzrādījusi izcilus rezultātus mācībās, kļūstot par vienu no novada mācību izcilniekiem, kā arī iegūstot 2.vietu matemātikas olimpiādē valsts posmā. Viņa arī kārtojusi valsts valodas eksāmenu Rīgā un ļoti cer, ka būs ieguvusi augstāko novērtējumu – C līmeni.

Trim mācību izcilniekiem šis šogad būs pēdējais gads skolā. Vaicāti par nākotnes plāniem, 12.klases absolventi Mikus un Olafs teica, ka plānojot Rīgas Stradiņa universitātē studēt medicīnu. Miku interesē ķirurģija, savukārt Olafs vēlētos strādāt par dermatologu. Pamatskolas beidzēja Baiba pagaidām vēl domā, kuru vidusskolu izvēlēties par savu mācību vietu.

Kā pasākuma noslēgumā rezumēja skolniece Erīda – lai gūtu izcilus rezultātus mācībās, svarīga veselīga konkurence. Jo vairāk klasē būs skolēnu, kas labi mācās, jo lielāks stimuls pašam censties un arvien uzlabot savu sniegumu mācībās.

 

Daiga Meldere

30.maija diena skolā bija ļoti piesātināta un spraiga - rīts bija paredzēts sportiskām aktivitātēm, kurās aicināti piedalīties bija arī Sproģu pamatskolas skolēni.

Arī diena bija ļoti silta un saulaina.

Skolotāja Agra Saknes vadībā skolas sporta laukumā un apkārtnē bija sagatavoti dažādu stafešu posmi. Četras stafetes bija jāizdomā un jānoorganizē pašiem skolēniem.

4./5.klases skolēni bija sagatavojuši uzdevumu ar bumbu pie apļa, 6.klases meitenes noorganizēja dažādu prasmju stafeti - pupu lasīšanu, sērkociņu izlikšanu rindā, lēkšanu ar maisu un  bumbu un makaronu pārvietošanu ar knaģiem. 7.klases stafete bija saistīta ar futbola elementiem, 8.klases - darbošanās  ar bumbām un vingrošanas rīkiem. Skolēni balsojumā ar kastaņiem Simpātiju balvu piešķīra 7.klases stafetei.

Skolēniem patika Emīla Bondara vadībā veikt izbraucienus ar laivu pa Susējas upi. Individuāli varēja šaut ar šautriņām un gaisa šauteni. 

Pagalmā skanēja jautra mūzika, pavāres Aiga un Gunta cienāja visus ar gardu zupu, desiņām un augļiem, un noslēgumā skolēni par piedalīšanos tika cienāti ar konfektēm.

Pasākums visiem - gan skolēniem, gan skolotājiem - bija jautrs  un  radošs!

Daiga Pabērza

30.maijā, mācību gadu noslēdzot, Mazzalves pagasta pārvaldē jau tradicionāli tika organizēta svinīgā pieņemšana pie pārvaldes vadītājas Zeltītes Odiņas. Uz pieņemšanu bija aicināti skolēni, kuriem ir labi un teicami mācību sasniegumi, un viņu vecāki. Šie skolēni tika ierakstīti arī pagasta Goda grāmatā.  Skolēni saņēma īpašas liecības.

 Zelta liecību saņēma tie skolēni, kuriem gada vidējais vērtējums bija 9 un vairāk, - 9.kl. Baiba Zvilna, 7.kl. Reinis Zariņš, 2.kl. Ernestīne Baltace. Baiba un Reinis saņēma arī ielūgumu uz pieņemšanu pie Neretas novada domes priekšsēdētāja, kur saņems arī naudas balvu 25 EUR.

Sudraba liecību saņēma tie, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8 un vairāk, - 2.kl. Krista Kubliņa, 3.kl. Inguna Sakne un Rauls Sakne, 4.kl. Zanda Zariņa, 5.kl. Niks Linmeijers, Mareks Dobrovoļskis, 6.kl. Karīna Griķe, Paula Spriņģe, 7.kl. Lāsma Egija Vaičulena.

Bronzas liecības saņēma tie skolēni, kuru mācību sasniegumi vidēji ir 7 un vairāk, - 3.kl. Niks Ašmanavičs, 4.kl. Viktorija Baltace, 6.kl. Sendija Spriņģe, 7.kl. Toms Freimanis, Dāvids Kuģinis, 8.kl. Beāte Vitkovska – Kaktiņa, Dāvids Laumanis, Alise Smaida Spriņģe, Elva Laurinoviča, 9.kl. Gerda Megija Gercena, Laura Anna Piterniece.

Par īpašu centību un mācību sasniegumu būtiskiem uzlabojumiem Cerību liecību saņēma 3.kl. Amanda Lokesa, 4.kl. Diana Veiskate, 5.kl. Kristiāna Krista Vaičulena, 7.kl. Viktors Kalniņš.

Uzaicinātie noskatījās arī nelielu pirmsskolēnu sagatavoto koncertu un  pacienājās ar pārvaldes sarūpētiem našķiem.

 

Žanna Miezīte

 

 

16. maijs – satraukumu pilna diena Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas drāmas kopas dalībniekiem - visiem tiem, kas rādīja skolotājas Aijas Kalnāres iestudēto teātra izrādi „Cūku būšana” Neretas kultūras namā.

Skolotāja Aija pirms lugas sākuma uzrunā uzsvēra to, ka cilvēkiem vajag kļūt labākiem un daudzreiz nevajag būt tik skarbiem, jo ir tāds teiciens „dots devējam atdodas’’. Izrāde mācīja mums to, ka dzīvnieki ir daudz iejūtīgāki un taisnīgāki.

 Bija interesanti tēli: piecas cūkas, kas bija ļoti izsalkušas, jaunais krutais mednieks un viņa draudzene jaunā saimniece Santa. Viņa grasījās šo pamest, jo viņš bija mednieks un medīja labsirdīgās mežacūkas. Viņa tik ļoti pārdzīvoja šķiršanos, ka bija gatava mirt nost. Dažs labs skatītājs satrūkās tad, kad no improvizētā zārka sēdus uzslējās jaunā saimniece. Santas mamma, vecā saimniece, bija visiem pazudusi, jo „atpūtās” kopā ar pudeli grādīgā. Ļauni izturējās abas cūku kopējas, kas cūkas tā arī nepabaroja. Viena no kopējām - Terēze, tā gan bija ļoti nejauka, viņa nemaz negribēja cūkām dot ēst, viņa bija nežēlīga un skarba. Cūkas, to visu dzirdot, nolēma atriebties Terēzei. Cūkas izbēga no aizgalda, sagaidīja Terēzi ar otru kopēju Diānu, bruņojušās ar mednieka pamesto šauteni. Nu tad cūku parlaments abas kopējas nolēma sodīt. Par to, ka Diāna iepriekš  pret viņām bija labi izturējusies , viņu uzreiz atbrīvoja. Terēzi  gan vēl brīdi pabaidīja, solot bargi jo bargi sodīt. Protams, cūkas bija sirsnīgas un palaida ļauno Terēzi vaļā.

Skatītāju vērtējums - luga esot gan interesanta, gan smieklīga. Manuprāt, luga bija arī ļoti pamācoša.

Paldies atsaucīgajiem skatītājiem par skaļajiem aplausiem, skaistajiem ziediem un, protams, par gardumiem, kas tika dāvāti aktieriem. Liels paldies skolotājai Aijai Kalnārei par lielo pacietību, ar mums strādājot!

 

                                                               Jaunā saimniece Santa jeb Amanda

no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. klases

 

13.maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās Neretas kultūras namā, lai kopīgi atcerētos un īpaši godinātu 2016./2017. mācību gada olimpiāžu uzvarētājus, dalībniekus, labākos sportistus un dažādu konkursu dalībniekus.

Skolas direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem pateicās vecākiem par ieguldīto darbu savu atvašu audzināšanā, skolotājiem, kas par spīti strauji sarūkošajam novada iedzīvotāju skaitam un līdz ar to arī  izglītojamo daudzumam spēj noturēt augstu izglītības kvalitātes latiņu, un Neretas novada domei, kas, piesaistot gan ES līdzekļus, gan pašvaldības finansējumu, ir uzlabojusi skolas darba vidi. Savā uzrunā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pateicās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai par lielo ieguldījumu novada izglītības attīstībā. Viņš piebilda: “ Ir patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par mūsu vidusskolu, redzēt tik labus rezultātus centralizētajos eksāmenos. Tas nozīmē, ka mūsu mācību iestāde skolu reitingā ir augstā līmenī. Viennozīmīgi, ka tas ir skolas vadības, visu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ieguldītais darbs.“

Tā kā nākamajā dienā, 14.maijā,  bija Mātes diena, skolēni parādīja ne tikai savu veikumu pašdarbības kolektīvos, labākās veiksmes no piedalīšanās dažādos konkursos un skatēs, bet arī veltīja to saviem vecākiem, īpaši māmiņām.  Skolēni gan dziedāja, gan dejoja tautiskās  dejas, gan spēlēja ģitāru, izpildot pasaules popmūzikas klasikas hitus, gan arī priecēja ar vijoles spēli.

 

Daiga Meldere

5.maijā Biržos notika atklātās sacensības vieglatlētikā. Vairākās disciplīnās (augstlēkšana, tāllēkšana, sprints) bija spēcīga konkurence, turklāt latviešu sportisti bija pārstāvēti ļoti kuplā skaitā. Piedalījās sportisti no Pasvales, Panevēžas, Biržiem, Vecumniekiem, Bauskas, Jēkabpils un Neretas.

Neretieši šajās sacensībās guva atzīstamus panākumus.  Matīss Kupcis ieguva 2.vietu 1000m  un lodes grūšanā 3. vietu (A grupa).  Kristaps Blūms ierindojās 2. vietā  400m (B grupa). Savukārt B grupā 400 m visu pjedestālu aizņēma neretietes - Marta Ragele ieguva 1. vietu, Ance Linda Ansviesule 2. vietu un Līva Marta Klibiķe – 3.vietu.  Monta Apeināne 100 m ieguva 4.vietu (B grupa).

Amandai Pisukovai augstlēkšanā 3. vieta (1, 50 m, B grupa),

Agnija Lazdiņa 400 m ieguva 3. vietu (A grupa), savukārt Rainers Auziņš  400 m – 2. vietu (A grupa).  Signe Budre augstlēkšanā ierindojās 3. vietā (1, 55m, A grupa), bet Raivis Davidenis lodes grūšanā ieguva 4.vietu (A grupa). Armands Aivis Gorbačovs tāllēkšanā ieguva 2. vietu (6. 35 m, A grupa).

 

Daiga Meldere

Zigurds Karols

21.aprīlī 17 Mazzalves pamatskolas 4.-6.klases skolēni skolotājas S.Ivanovas un D.Pabērzas vadībā mācību ekskursijas laikā apmeklēja Izziņas un eksperimentu  centru ,,Lielvārdis” un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  SIA ražotni ,,Skrīveru Saldumi.”

Ekskursijas mērķis bija gūt priekšstatu par  profesijām , kas saistītas gan ar dabaszinību priekšmetiem, gan  uzņēmējdarbību , pārtikas tehnologa, konditora profesiju.

Izziņas un eksperimentu centrā ,,Lielvārdis” skolēniem bija lietderīga nodarbība par tematu ,,Elektrība”. Guvām priekšstatu par elektrības rašanos, tās nepieciešamību sadzīvē, drošības noteikumiem un elektrospeciālistu profesijām. Skolēni paši veica eksperimentus, darbojās ar interesantiem interaktīviem eksponātiem, izbaudīja elektrības patēriņa jaudu, minoties  ar velotrenažieri, uzzināja par iespējām ražot elektrību.

Ražotnē ,,Skrīveru Saldumi”  mūsu mērķis bija uzzināt par uzņēmējdarbības iespējām partikas ražošanā, par nodarbinātību un iespējām šajā jomā. Skolēnus interesēja pārtikas tehnologa profesijas izpēte un saldumu ražotāja-konditora darbs.  Uzzinājām  par saldumu ražošanās vēsturi, par ,,Skrīveru Saldumu” sadarbības partneriem un iespējām, par nodarbinātību šai nozarē  un šīs produkcijas aktualitātēm.  Skolēni paši vadītājas uzraudzībā, ievērojot visus sanitāros noteikumus, gatavoja marcipāna figūriņas, apguva pirmās prasmes un iemaņas veidošanā un fasēšanā .

Nodarbības bija ļoti noderīgas un interesantas.

Diena bija saulaina un skaista, tāpēc atceļā izstaigājām vēl Aizkraukles pilsdrupas un priecājāmies par Daugavas stāvajiem krastiem un pavasari.

 

Daiga Pabērza

11.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas zālē notika 5.-9.klašu skolēnu projektu darbu prezentācija par tēmu “Ir tādi cilvēki Aizkrauklē, Skrīveros, Jaunjelgavā, Neretā, Secē, Sunākstē, Daudzevā”. Skolēni veidoja stāstus par Neretas novada iedzīvotājiem, par kuru dzīvi un darba gaitām, vērtībām un attieksmi pret to, ko viņi dara, var lepoties.

Skolēnu uzdevums bija izveidot IT materiālu par izvēlēto cilvēku. Mērķis – mācīties saskatīt un novērtēt pozitīvo apkārtējā vidē un cilvēkos, rosināt domāt par savas tautas attīstību un sasniegumiem, veidot kritisko domāšanu un morālo spriestspēju, pilnveidot medijpratību, kā arī veicināt pedagogu sadarbību.

Skolēni bija izveidojuši trīs video darbus. 9.klases audzēkņi bija izveidojuši video stāstījumu par Neretas autobusu šoferiem. Par trim no tiem bija plašāks vēstījums – par savu vectēvu Rimantu Budri, kas par autobusa šoferi strādājis 34 gadus,  ar fotoattēlu starpniecību vēstīja Signe Budre, stāstot par darba specifiku padomju laikos, kādos maršrutos brauca, kādi bija autobusi, kādas bija grūtības, kad autobusi lūza, un kas iepriecināja. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore intervijā stāstīja par aizsaulē aizgājušo vīru Jāni Grebski, par viņa rūpīgo attieksmi pret darbu. No šobrīd strādājošiem autobusu šoferiem skolēni bija izvēlējušies intervēt Māri Apiņu. Video autori, izmantojot radošo izdomu, bija izveidojuši koka autobusa maketu un lūdza M. Apiņam noraksturot viņu veikumu. Lielāko darbu paveica Līga Šarkūne un Markuss Sloka, kas video samontēja.

Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Kristaps Griķis un Erīda Cepurīte  bija salikuši video stāstījumu  par skolotāju Natāliju Grīnvaldi, veidojot stāstu par viņas aktivitātēm Rites tautskolā, par darbu ar bērniem.  Skolēni raksturoja savu skolotāju un dalījās ar stāstiem par  kopējām aktivitātēm, kas viņiem visvairāk patikušas – pārgājieni, desiņu cepšana, Pilkalnes muiža.

Trešo video par savu tēti bija izveidojusi Sanija Dāldere. Raimonds Dālderis stāstīja par cūku audzēšanu, rosinot uz pārdomām par darba vērtību, privilēģiju būt neatkarīgam un darīšanu to, kas pašam patīk: ”Ja ar visu sirdi un dvēseli esi tajā, ko dari, jebkurš darbs sagādā prieku.” Video tapšanā piedalījās arī Sintija Gadišķe, Jānis Lejnieks un Dāvis Gastons Vaskovskis.

7.klase (Laura Krjahova, Santa Nikolajeva, Dana Fedotova) bija izveidojusi stāstu par i/u “Pavards” vadītāju Aldu Šustiņu, uzsverot enerģijas un rūpīgas attieksmes pret darbu nozīmi, akcentējot domu: ” Vari būt prasīgs pret citiem, ja esi prasīgs pats pret sevi”.

Cita 7.klases skolēnu komanda (Samanta Cvetkova, Trīna Pavloviča, Marta Ragele, Paula Skadiņa, Rauls Lauciškis) bija izveidojuši stāstu par Zigurdu Kalnāri, atspoguļojot muzikālo darbību. Arī to, cik liels atbalsts un nozīme ir ģimenei: dēls viņam bijis pirmais skolnieks, arī sieva Aija ir liels palīgs.

6.klases skolēni bija uzrunājuši divus Neretas novada cilvēkus, par kuriem veidot stāstu, - Evitu Vīnkalni un Lidiju Ozoliņu. Pēc E. Vīnkalnes intervēšanas skolēni ieguvuši arī praktiskas zinības – Evita viņiem mācījusi darboties ar polimērmālu. Savukārt stāstā par Lidiju Ozoliņu skolēni bija iekļāvuši visai plašu viņas darbošanās spektru – mazpulku vadīšanu, grāmatu rakstīšanu, dažādu projektu īstenošanu, darbu sociālās aprūpes centrā. Par E. Vīnkalni stāstu bija izveidojušas Alise Vaičulena un Enriko Vorslovs, savukārt par L.Ozoliņu  - Raivo Spriņģis un Rūta Leite.

 

Daiga Meldere

27. aprīlī Skābekļa dienā  Mazzalves pamatskolā piedalījās 1., 2., 7., 8., 9. klases kopā ar skolotājām V. Zeltiņu, A. Sirsniņu, S. Lisovsku un A. Freimani.

Kopā ar  AS ‘’Latvijas valsts meži’’  Vidusdaugavas reģiona  darbiniekiem Pēteri Dongu un Kasparu Freimani devāmies uz mežu. Apskatījām  cirsmu un  šķeldošanai sagatavotos zarus. Ērberģes iecirkņa mežkopis Pēteris Donga parādīja ierīces meža kaitēkļu ķeršanai.  Redzējām  arī meža dzīvnieku postījumus priežu jaunaudzē.  Kopā ar Mazzalves pagasta autobusa vadītāju novērtējām kvalitatīvi jaunuzbūvēto LVM autoceļu un salīdzinājām to ar veco dabisko brauktuvi. LVM darbinieki parādīja un izstāstīja, kā notiek aizsardzība pret postījumiem.

Kopīgiem spēkiem iestādījām 600 priežu konteinerstādus. Bijām jauki pavadījuši saulainu dienu mežā un svaigā gaisā.

Anda Freimane

21. aprīlis bija diena, kad 10. klase ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri varēja parādīt savu komandas spēku ZZ Čempionāta pusfinālā Daugavpilī.

Laikapstākļi mūs nelutināja - ārā bija liels vējš un lietus, bet tas noteikti mūs neatturēja, jo bijām labi sagatavojušies ikkatrai situācijai.

No paša rīta notika ZZ Čempionāta atklāšana, bet jau pēc tam katra klase devās uz savu noteikto zonu, lai piedalītos atrakcijās.

Pati pirmā atrakcija mums bija orientēšanās. Sākumā bijām mazliet apjukuši, bet mēs ātri spējām koncentrēties spēlei. Jau pirmajā atrakcijā mēs parādījām savas komandas - Žurku bara - saliedētību.

Tā diena turpinājās, un mums bija jāpiedalās vēl citās atrakcijās, kurās mēs pierādījām ne tikai savu komandas spēku, zināšanas vai saliedētību, bet arī kolosāli pavadījām laiku. Paspējām gan izsmieties no sirds, gan arī izbļaustīties un izstrīdēties, bet sacensībās tā notiek.

Vakarā bija sacensību noslēgums, kurā paziņoja rezultātus – 14 komandas, kas tiek uz finālu. Pēc tam visi klātesošie varēja klausīties  latviešu HipHop izpildītāja Arvja Reika kocertu. 

Par lielu brīnumu man un visai mūsu komandai, mēs 27. maijā dosimies uz Rīgu, uz ZZ Čempionāta finālu ZZ Festivālu. Čempionātā galvenais nav parādīt, cik stipra ir katra komanda, galvenais ir parādīt to, ka komanda patiešām ir komanda un ka kopā tā var paveikt visu. Mēs to parādījām - mēs darām, jo varam!

Agnija Lazdiņa,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2847614
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4104
127915
2847614

Sadarbība