Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (123)

15.aprīlī Mazzalves pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas čempionāta Stirnubuks taku skrējiena seriāla pirmajā posmā, kurš norisinājās kalnainajos un ļoti ainaviskajos Ogres Zilajos kalnos. Mazzalves pamatskolu pārstāvēja divi dalībnieki -Zanda Zariņa un Rauls Sakne.

Šogad pirmo gadu skolu jauniešiem ir iespēja sacensties dažādās vecuma grupās, un gada beigās tiks kronēti Latvijas čempioni taku skriešanā. Rauls un Zanda startēja U 12 vecuma grupā un uzrādīja ļoti labus rezultātus. Zandai 60 dalībnieku konkurencē pirmā vieta un Raulam 72 sportistu konkurencē trešā vieta 5.3 km distancē. Lai iegūtu Latvijas čempionāta medaļas, ir jāpiedalās vismaz trijos posmos no septiņiem. Nākamais posms notiks Smeceres silā Madonas pusē 27. maijā.

Par skolēnu panākumiem priecājās sporta skolotājs, treneris Agris Sakne

 

Mūsu dižajam novadniekam Jānim Jaunsudrabiņam šogad 140. Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās mākslas pulciņā to nevarējām atstāt bez ievērības. Latvijā jau vairākus gadus norisinās Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi". Pirmo reizi nolēmām piedalīties tērpu skatē ar pašu veidotiem tērpiem, kas veltīti Jaunsudrabiņam. Izdomājām, ka vēlamies citiem jauniem cilvēkiem parādīt “Balto grāmatu” tās skaistajā vienkāršībā un ķērāmies pie darba. Skolotājas cēla no augstiem plauktiem tur noglabātos seno laiku baltos kokvilnas un linu palagus. Bērni paši darināja vienkāršus, taisna piegriezuma linu kreklus. Tad sākās “Baltās grāmatas” studēšana, jo katram bija jāatrod savs mīļākais Janča stāsts, attēls un citāts. Uz skiču papīra atdzīvojās Vaktiņš, Mapša, bērzi, vītoli, purvs, maizes krāsns, vasaras un ziemas prieki. Vēlāk katrs jaunais mākslinieks savu ideju rūpīgi pārnesa uz baltā krekla, vingrinot roku gan precīzā pārzīmēšanā, gan taisnu burtu rakstīšanā. Kad krekli bija gatavi, vajadzēja katram no tiem piešķirt raksturu. Tā nu tapa tautiskais, romantiskais, pludmales un ikdienas stils- Jaunsudrabiņš, izrādās, der ikvienai dzīves situācijai. Atkal nāca talkā skolotājas, kas iemācīja skaisti un atbilstoši “nest” savu tērpu. Bērni bija gatavi pat pavasara brīvlaikā nākt uz mēģinājumu! Martā braucām uz Aizkraukli, uz tērpu skates pirmo kārtu. Lai arī sirds visiem mums krietni sitās, jo darījām ko tādu pirmo reizi, viss izdevās! Mūsu Jaunsudrabiņš patika arī žūrijai, braucām mājās ar 1. pakāpes diplomu, lielu saldumu turzu un ielūgumu uz otro konkursa kārtu Jelgavā. Tērpu skate Jelgavā nudien nebija joka lieta. Skatē piedalījās 16 tērpu kolekcijas, kuras darinājuši rokdarbu pulciņa un lietišķās mākslas studiju audzēkņi. Gan mežģīnes, gan apgleznots zīds, batikas, filcējumi un tamborējumi- izcili lietišķās mākslas darbi un augsta līmeņa dizains. Arī mēs šajā krāšņumā savu Baltās grāmatas vienkāršību iznesām godam, un mums pat bija savi fani. Žūrija mums piešķīra 3. pakāpes diplomu, kas nemaz nav slikti tādiem iesācējiem modes pasaulē.

 Ļoti ceru, ka arī neretiešiem būs iespēja redzēt mūsu tērpu kolekciju ”Baltā grāmata”.

Dita Pavloviča,

 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja, mākslas pulciņa vadītāja

13.aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, Mazzalves bibliotēku apmeklēja Mazzalves pirmsskolas 5-6 gadu vecie bērni un zaķu mamma Liziņa, lai kopīgi radoši padarbotos  pirms Lieldienām.

Sākumā, kā jau tas pieņemts bibliotēkā, klausījāmies stāstu par trusēnu Lakstiņu audzinātājas Aijas izpildījumā.

Ir pavasaris, viss plaukst, atlido gājputni un, kā izrādās, arī sapņu taurenīši var atlidot.  Tik padomā, katram savs īpašais sapņu taurenītis! Tika veidoti taurentiņi – raibi sapņaini

Kad taurenīši bija tapuši, ikviens pa vienam devās līdzi bibliotekārei Agnijai, lai kopīgi radītu uzplaukušu pavasara ziediņu.

Noslēgumā tapa zaķu ausis, jo tuvojas Lieldienas un bez zaķiem nekā. Katram tika piešķirts pat zaķu vārds – Ausītis, Dambo, Dūmiņš, Leija, Lulu, Ļipiņa, Maffins, Mimi, Poga un Pūka.

Radoši pastrādājuši, devāmies līdzi zaķu mammai Liziņai, lai samīļotu salēkušos zaķus bērnu spēļu laukumā.

Priecīgas Lieldienas!                         

 

 

Mazzalves pagasta

bibliotēkas vadītāja

Agnija Strautiņa

Ik gadu pedagogiem jāpapildina savas teorētiskās un praktiskās zināšanas vismaz 12 stundu apjomā kādā pedagogam svarīgā jomā. To nosaka normatīvie dokumenti. Tāpēc, kamēr citi atpūšas, skolotāji no Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš”, Mazzalves pamatskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 8. un 9.aprīlī Ērberģes muižā kopā ar Latviešu valodas aģentūras lektorēm mācījās, kā veiksmīgāk attīstīt bērniem klausītiesprasmes un runātprasmes, iegūstot gan teorētiskās zināšanas, gan izspēlējot ļoti daudz praktisku uzdevumu. Skolotāji saņēma arī bagātīgu piedāvājumu ar izstrādātiem materiāliem digitālajā vidē. 22 Neretas novada pedagogi papildināja savu pedagoģisko pieredzi un guva jaunas idejas bērnu klausītiesprasmes un runātprasmes attīstīšanā.

 

Žanna Miezīte

7. aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Aizkraukles izglītības pārvaldes Vēstures metodiskās apvienības organizētais erudīcijas konkurss “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei” sadarbības novadu 6.-7. un 10.-11.klašu skolēniem. Šogad konkursā piedalījās 40 skolēni, pārstāvot Aizkraukles reģiona 6 izglītības iestādes: Aizkraukles novada vidusskola, Skrīveru Andreja Upīša vidusskola, Jaunjelgavas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, kā arī Daudzeses un Bebru pamatskola. Konkursa tēmas pamatskolas klasēm – Latvijas Valsts simboli un senlatviešu dievības, bet 10. – 11. klašu skolēniem - Latvijas Republikas prezidenti un Satversme. Darba ilgums - pusotra stunda.

6. – 7. klašu komandas risināja gan krustvārdu mīklu, gan mēģināja saskatīt senlatviešu zīmes un skaidroja būtiskākos tautas svētkus. Vidusskolas komandas parādīja savas zināšanas Satversmes satura un  prezidentu biogrāfiju pārzināšanā. Pēc uzdevumu veikšanas skolēni apmeklēja  Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”.

Rezultāti pamatskolas posmā: 1. vieta – “B-Sulas” no Aizkraukles novada vidusskolas, 2. vieta – “Zīļuki” no Daudzeses pamatskolas, 3. vieta – “Semikols” no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas.

Rezultāti vidusskolas posmā: 1. vieta – “Paļaujamies uz Pēteri” no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, 2. vieta – “Žubītes” no Aizkraukles novada vidusskolas, 3. vieta komandai “Fridrihštate” no Jaunjelgavas vidusskolas.

Norisinājās arī Kapteiņu konkurss. Sacensībā starp pamatskolas kapteiņiem vislabāko rezultātu ieguva Trīna Pavloviča no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas.

Lija Saldovere,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

vēstures skolotāja

 

23. martā 7 . – 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Sudraba namu, Okupācijas muzeju un uz Batutu parku. Skolotājas Silvija Lisovska un Anda Freimane bija izplānojušas ekskursiju, lai skolēni iegūtu zināšanas dažādās jomās – vizuālajā mākslā, vēsturē, latviešu valodā, sportā un karjeras izzināšanā.

Sudraba namā skolēni vēroja sudraba izstrādājumu piedāvājumu, domājot un iepazīstot rotkaļa un dizainera profesijas.

Okupācijas muzejā notika pieteiktā nodarbība par deportācijām, kurā bija iekļauts arī darbs grupās. Skolēni papildināja zināšanas par latviešu izsūtīšanu, aplūkoja dažādus priekšmetus, kuri tika atvesti no izsūtījuma. Lekcijas beigās skolēni prata izpildīt darba lapas, kuras viņi paši papildināja ar saviem stāstījumiem.

Batutu parku apmeklējām, jo tas ir jaunākais piedāvājums (parks tika atvērts decembrī). Skolēniem instruktors izskaidroja drošības noteikumus parkā, norādot, ja tie tiks pārkāpti, tad no parka teritorijas viņi tiks izraidīti. Tā bija laba sporta stunda, jo no parka skolēni iznāca slapji, tāpēc līdzi bija paņemtas maiņas drēbes un dvieļi. Tie noderēja!

Ko raksta paši skolēni par ekskursiju:

  • Man ļoti patika šī ekskursija, es labprāt brauktu otrreiz šādā ekskursijā.
  • Manuprāt, Okupācijas muzejā ekskursija bija nedaudz par garu, bet man tur patika.
  • Man patika, jo bija liela dažādība.
  • Es gan ieguvu kaut ko no jauna, gan kārtīgi izvingrojos.
  • Nekad nebiju iedomājusies, ka  ir tik liela sudraba  izstrādājumu dažādība.

 

Paldies šoferītim par vizināšanu un Mazzalves pagasta pārvaldei par transportu!

Silvija Lisovska un Anda Freimane

28.martā Neretas kultūras namā notika tradicionālais radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”, kurā piedalījās 3-6 gadu veci Neretas novada bērni, kas pirms tam bija izturējuši priekšatlasi savos pagastos. Konkurss šogad notika ceturto reizi. Tā mērķis ir atklāt jaunus talantus un ļaut tiem radoši izpausties, stiprināt saites starp pirmsskolas izglītības iestādēm un bagātināt bērna emocionālo pasaules uztveri, popularizējot skatuves runas, dziesmas, mūzikas instrumentu spēles, dejas un kustības nozīmi.

 Mazie ķipari lielākoties bija izvēlējušies dziedāt, divas meitenes -  Anete Adrija Capa un Dārta Laumane - skaitīja dzejoli.  Anete Adrija drosmīgi un pārliecinoši deklamēja Jāzepa Osmaņa “Jaunos zābaciņus”, savukārt Dārta deklamēja Anitas Emses “Burtošanu”.  Konkursa jaunākā dalībniece, trīsgadniece Enija Lapiņa, dziedāja “Saulīti”, arī otra jaunākā dalībniece Vanesa Bidzāne bija izvēlējusies priecīgu dziesmiņu pavasarīgi gaišās noskaņās – “Dziesmiņu par pavasari”.

 Četru gadu veco bērnu grupu pārstāvēja Egita Narkeviča, kas bija pārvērtusies pelītē, un Annija Tihonova, kas nodziedāja ”Viena pati magonīte”.  Koša bija Annija Eļļuka, kas, tērpusies krāsainos zābaciņos un  lietussargu pār plecu, nodziedāja “Par krāsaino lietu”.

Piecu gadu veco dziedošo bērnu pulciņš bija plašāks – skanīgāko titulu nopelnīja Melānija Andersone, kas izpildīja dziesmu “Vējš”. Samanta Strumska skatītājus priecēja ar ‘’Savādo zīmuli”’, savu priekšnesumu ilustrējot ar lielu zīmēšanas rīku – dzeltenu zīmuli. Zane Dubinska un viņas mamma bija saskaņojušas pavasarīgi gaišus tērpus, un, mammas uz skatuves iedrošināta, nodziedāja dziesmiņu “Pavasara laikā”. Katrīna Tīna Dābola, kas konkursā saņēma "Draudzīgākās knīpas"  titulu, dziedāja "Drauga dziesmu". Savukārt Marks Lokess šogad bija vienīgais puisis, kas piedalījās konkursā. Viņš sanākušos priecēja ar “Kas kaitēja nedzīvot”.

Dziedošo sešgadnieku grupu pārstāvēja Elīna Koklevska ar dziesmiņu “Vai tā mana vaina bija” un meitene no kaimiņu pagasta Rites – Adrija Romulāne - , kas dziedāja “Par mākonīšiem”.

Madara Leite, Kitija Zvilna, Enija Mūrniece un Mija Mūrniece uzstājās kā draisku, kustīgu un dejojošu pelīšu grupa.

Elīna Beļinska no Viesītes mūzikas skolas konkursa dalībniekus priecēja, spēlējot gan klavieres, gan flautu. Meitene atskaņoja pasaulslaveno Mocarta “Rondo alla Turca” un Goseka “Tamburīnu”.  Tāpat uzstājās arī meiteņu hiphopa deju grupa no Lones Tautas nama, demonstrējot veiklību, lokanību un ritmiskumu.

Konkursa vērtētāji šogad bija SAC vadītāja Ina Riekstiņa,  kultūras un izglītības speciāliste Žanna Miezīte un bijusī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mūzikas skolotāja Anita Šolmane. Lai gan pirmsskolas vecuma bērnu konkursu vērtēja žūrija un katram piešķīra savu titulu, balstoties uz priekšnesuma raksturu un bērna personību, tomēr uzvarētāji konkursā bija visi – par uzdrīkstēšanos, drosmi un ieguldīto darbu.

Īpašs paldies skolotājiem, kas mazos dziedāt, dejot gribētājus sagatavoja, - Kristīnei Ozoliņai, Aijai Dārziņai, Ingai Davidānei, Aijai Kalnārei un Sarmītei Veigulei.

Uz tikšanos nākamajā – jubilejas -  “Talantiņā”, kas notiks nu jau piekto reizi!

 

 

Daiga Meldere

9. martā Skrīveru vidusskolā notika ekoskolu forums ‘’Ēd atbildīgi”. Tajā piedalījās Jumpravas, Lielvārdes un  Skrīveru vidusskolu, Aizkraukles ģimnāzijas un Mazzalves pamatskolas komandas. Forumu organizēja Skrīveru vidusskolas skolēni un skolotājas.

Pasākuma ievadā Vides fonda pārstāves Lāsmas Ozolas vizuāli atraktīvajā lekcijā uzzinājām, kā patērēt pārtiku atbildīgi. Savukārt, bioloģiskās saimniecības ‘’Ragāres’’ enerģiskais saimnieks Jānis Vaivars stāstīja, kā savā saimniecībā ražo bioloģisko pārtiku, izmantojot ne tikai paša audzētos augus, bet arī savas saimniecības teritorijā esošos savvaļas augu resursus.

Skolēni šajā pasākumā ne tikai sacentās erudīcijas konkursā, kuru bija sagatavojuši Skrīveru vidusskolas skolēni, bet arī apmeklēja interesantas radošās darbnīcas. Mazzalves skolēni piedalījās darbnīcā, kurā no dažādiem veselīgiem produktiem veidoja augsnes virskārtas modeli, pēc tam to prezentēja un tad ar gardu muti notiesāja un  izspēlēja arī Skrīveru vidusskolas skolnieču pašu izdomātu un izgatavotu interesantu vides spēli.

Pasākuma noslēgumā katrs tā dalībnieks varēja nogaršot Skrīveru lepnumu         -  konfektes ‘’Gotiņa” un vienā no darbnīcām pagatavoto zupu, kuru vārīja pēc Jāņa Vaivara receptes un no viņa saimniecībā saražotajiem produktiem - svaigiem un kaltētiem dārzeņiem, garšaugiem un ārstniecības augiem.

Mājupceļā nonācām pie atziņas, ka bija  vērts piedalīties, jo  pavadījām interesantu pēcpusdienu un  uzzinājām  jaunu informāciju.

Anda Freimane

15.martā Mazzalves pamatskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību telpās tika gaidīti ciemiņi no Vecumnieku un Iecavas novadiem, lai kopā visi piedalītos tradicionālajā pirmsskolas bērnu pasākumā Krāsu dienā. Šī gada tēma - "Ciemos pie upes".  Bērni varēja zīmēt, līmēt aplikācijas, locīt papīru, izmantot plastilīnu. Krāsu dienā piedalījās 34 bērni no Stelpes pamatskolas, Misas vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, PII "Cielaviņa", PII "Cielaviņa" Kurmenes filiāles, PII "Cālītis" un PII "Dārtija" no Iecavas novada, kā arī  no Mazzalves pamatskolas pirmsskolēni. Mazos mākslasmīļus pavadīja 17 pirmsskolas skolotājas.

Rītu sākām ar sasveicināšanos un īsu stāstījumu par Mazzalves pamatskolu un bērnudārza ēku. Tad bērni devās uz grupas telpām, lai radītu mākslas darbus. Darbam tika atvēlētas 60 minūtes. Savukārt skolotājas devās uz tikšanos ar pašu baronu Hānu, Zilo dāmu un muižas Raganu. Skolotājas pēc ciemošanās Ērberģes muižā ilgi nevarēja rimties jūsmot par runātīgo baronu Hānu (Elmārs Vectirāns), asprātīgo Raganu (Anita Vectirāne) un noslēpumaino Zilo dāmu (Zeltīte Odiņa).

Kad bērniņi bija beiguši savus darbiņus, tie ģērbās, lai dotos uz lielo skolu un baudītu Leģendu taku kopā ar muižas īpašajiem tēliem, ietu rotaļās.

Tad sākās pats grūtākais - katram bērna mākslas darbam tika piešķirta nominācija. Tās bija dažādas, piemēram, RADOŠĀKAIS,  AINAVISKĀKAIS, APJOMĪGĀKAIS u.tml. Katrs bērns saņēma zivtiņu, kurā bija nominācijas nosaukums, zīmuļkrāsas, grāmatzīme, saldumi. Bērnus pavadošajām skolotājām dāvinājām pildspalvu un blociņu ar Mazzalves pamatskolas logo, lai būtu atmiņa no viesošanās Mazzalvē Krāsu dienā. Pēc balvu saņemšanas kopīgs foto , tad  - cienāšanās. Pavāres bija pacentušās, un bērniem bija bumbieru "ezīši", mandarīnu "zivtiņas", ābolu dekori.

Pasākums bija tiešām krāsains. Patīkami, ka bērni nāca klāt un teica paldies vārdus. Ciemiņiem tika piedāvātas iespējas fotografēties pie makšķernieka, ko pie bērnudārza ēkas izveidoja Zilgma Raupa, un foto stendā, kurā bija attēlota zivs. Mans paldies Ramonai par pavasari vāzē, par saulīti rožu podiņā no Vecumniekiem, par dāvaniņām no Iecavas novada PII "Dārtijai", Sarmītei Samai par sadarbību. Sirsnīgs paldies atbalsta grupai -  Dzidrai Ivanovai, Zilgmai Raupai, Muižas tēliem, visiem, kuri palīdzēja!
                                                             

                                                               Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja

 Aija Dārziņa

Latvijas Orientēšanās federācija aicina skolas piedalīties grandiozākajās skolēnu orientēšanās sacensībās Latvijā –“ Latvijas Skolu orientēšanās kauss” –, kur četru posmu ietvaros tiks noskaidrots Vislatvijas labākās skolas tituls orientēšanās sportā.

Sacensības notiks četros posmos, no kuriem trīs būs reģionālie, bet viens – Vislatvijas posms. Pirmais 29. martā notiks Rīgā, Lucavsalā, turpinoties ar Kurzemes-Zemgales posmu Tērvetē 5. aprīlī un Vidzemes-Latgales posmu Lubānas novada Ezerniekos 12. aprīlī. Pusfināla un fināla posms, kur vienkopus tiksies arī labākie no reģioniem, notiks Jelgavā 19. aprīlī. 

Lai sacensībās piedalītos, skolu jāpārstāv vienai komandai, kuras sastāvā būtu vismaz trīs dalībnieki, tostarp vismaz viena meitene. Skolēni sacentīsies četrās dažādās vecuma grupās, veicot sprinta distances, kas viņus vedīs gan cauri pilsētu ielu līkločiem un ēku labirintiem, gan mežu. Skolu kopvērtējumā tiks vērtēti trīs labākie vienas skolas skolēnu (tajā skaitā vismaz vienas meitenes) rezultāti kvalifikācijas skrējienā. 

Šis “Latvijas Skolu orientēšanās kausam” būs otrais norises gads, un pagājušajā gadā tajā piedalījās vairāk nekā 700 skolēnu no 91 Latvijas skolas. Sacensību diena kļūs par īstu aktīvās atpūtas festivālu, jo bez orientēšanās būs arī citas izzinošas un aizraujošas nodarbes.

Galvenā balva labākajai skolai – SportIdent elektroniskās atzīmēšanās skolu komplekts. Savas balvas sagādājuši arī sacensību sponsori. Jāatgādina, ka 2016. gadā labākās skolas titulu orientēšanās sportā ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzija. Vai kādai skolai izdosies viņus pārspēt šogad?

Dalība sacensībās ir bezmaksas. Komandu piesaka skola (novadu un pilsētu vispārizglītojošās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas), reģistrējoties  vienu nedēļu līdz attiecīgajam sacensību posmam tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā.

Vairāk informācijas par sacensībām: http://skolukauss.lof.lv/.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2458295
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
8618
202279
2458295

Sadarbība