Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (190)

Viesītes Mūzikas un mākslas skola dibināta 2008. gadā, apvienojot Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas filiāles. Skolā tiek realizētas trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas: 1. Vokālā mūzika. Kora klase. 2. Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle. 3. Vizuāli plastiskā māksla.

No septembra pēc vecāku lūguma un deputātu izteiktā atbalsta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā ir atvērtas Viesītes Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases, kuras finansē Neretas novada dome. Neretā izglītojamajiem ir iespēja apgūt vokālo mākslu pie mūzikas pedagoģes Gintas Meņģeles, bet mazzalvieši apgūst klavierspēli pie klavierspēles pedagoģes Marikas Cielavas.

Pagājuši pirmie mēneši. Skolēni cītīgi apmeklē nodarbības, apgūst mūzikas teoriju un gūst pirmās iemaņas izvēlētajā programmā. Mazzalvē pirms mūzikas klases atvēršanas speciāli šīs klases vajadzībām tika iegādātas jaunas klavieres. Tur meitenes, kuras mācās mūzikas skolā, pa nedēļu var trenēties uzdoto vingrinājumu atskaņošanā. Protams, mācības mūzikas skolā ir papildu darbs. Smags darbs. Bet tie, kas noturēsies, pārvarēs sevi brīžos, kad liksies grūti, vienmuļi, kad liksies, ka labāk gribas skriet un spēlēties, ne muzicēt, tie pēc 8 gadiem saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi.

Mūzikas pedagoģe Ginta Meņģele stāsta, ka viņas izjūtas pēc pirmo mēnešu mūzikas nodarbībām ir interesantas un daudzveidīgas. Viņa atzīst, ka gan vecākiem, gan bērniem vēl ir jāmācās pierast, ka mūzikas mācīšanās nav interešu pulciņš, bet gan nopietna izglītība. Ginta stāsta, ka viņa vēlētos, lai skolēni ne tikai atpazītu notis, zinātu galvenos mūzikas terminus un būtu izglītoti mūzikas teorijā, jo “nopietna muzikālā izglītība bez mūzikas teorijas zināšanām nav iespējama”, bet arī iegūtu prasmes uzvesties uz skatuves. “Mūzika ir jāmācās tāpēc, ka tā atraisa radošo domāšanu, klavierspēle stimulē smadzeņu attīstību. Cilvēks, kas ir mācījies mūziku, ir atraisīts un gudrs,” rezumē Ginta.

Lai izdodas!

 

Žanna Miezīte, Daiga Meldere

 

3. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis, bijušais Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) komandieris un jūras kara flotes virsnieks Gaidis Andrejs Zeibots.

2014. gadā biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju – rīkot izglītojoša rakstura pasākumus pirms Lāčplēša dienas, kas veicinātu jauniešu patriotisko audzināšanu. Tāpēc Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis G.A.Zeibots ar 8.-12.klašu skolēniem. Viņš stāstīja par karjeru, mācībām, armiju, izklāstīja skolēniem par bruņojumu, par to, kāpēc nav obligātā, bet profesionālā  armija. Tāpat viceadmirālis informēja par saviem sasniegumiem un mudināja arī skolēnus pašus izvirzīt sev mērķus un tiekties uz to sasniegšanu, stāstīja par to, kā pats reiz sācis dienestu, kādus ordeņus un apbalvojumus saņēmis. Skolēniem teju divu mācību stundu garā tikšanās paskrēja nemanot, jo stāstījumu G.A.Zeibots papildināja ar piemēriem no savas dzīves, spējot ieinteresēt jauniešus un, iespējams, kādu arī pamudinot pievērsties militārās karjeras veidošanai.

 

Daiga Meldere

2014.gadā biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju, organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms Lāčplēša dienas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18.novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.

Šogad 3.novembrī šīs akcijas ietvaros Mazzalves pamatskolā viesojās absolvents kaprālis Juris Vectirāns, kurš sarunā ar skolēniem stāstīja par Latvijas armiju, prezentēja karavīra profesiju, iepazīstināja ar karavīra ikdienu un dažādajiem karavīru mācību uzdevumiem.

Skolēni ar interesi klausījās Jura Vectirāna stāstījumā, noskatījās filmu par karavīru mācībām un uzzināja par iespējām saistīt savu karjeru ar dienestu armijā vai darbošanos zemessardzē.

 

                                                                                                                     

                                                Žanna Miezīte

Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 17. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolēni devās ekskursijā pa lidostu „ Rīga”. Tā atklāta 1974. gadā un ir lielākā lidosta Baltijā. Lidosta “Rīga” gadā pārvadā vairāk nekā 1 miljonu pasažieru.

Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar karjeras iespējām lidostā “Rīga”. Mūsu gids Aleksandrs izstāstīja par lidostā esošajām profesijām. Izrādās, ka lidostā ir pieejami teju visu profesiju pārstāvji, sākot no dārzniekiem, apkopējiem, mehāniķiem, tehniķiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, ornitologiem, dispečeriem, beidzot ar pilotiem un stjuartiem, dažādiem IT speciālistiem. Svarīgi, ka katrā no profesijām iespējama arī karjeras izaugsme.  Bija interesanti tuvāk uzzināt par stjuarta un pilota profesiju.

Lidostā vēl uzzinājām, kā un kāpēc tiek veiktas drošības pārbaudes, un arī paši gājām cauri rentgena iekārtai, tika pārbaudītas mūsu līdzi paņemtās mantas. Katram bija jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pēc tam speciāli paredzētās kastēs bija jāsaliek visas savas mantas .

Uzzinājām, kāpēc tiek svērta bagāža, un gids pāradīja, kā tas notiek. Uz svariem tiek likta un nosvērta bagāža. Lidostā uz visiem svariem viena un tā pati bagāža neatšķiras ar svaru. Tie ir noregulēti tā, lai neatšķirtos neviens skaitlis. Svarīgi precīzi nosvērt bagāžu, lai zinātu, kā to pareizi izvietot lidmašīnā, un lai zinātu, cik degvielas pildīt lidmašīnā.

Ekskursijās beigās ar lidostas autobusu braucām apkārt  lidlaukam, un gids izstāstīja par darbībām lidlaukā. Izbraukājot lidostas teritoriju un uzzinot, kas un kā ir izvietots lidlaukā, devāmies atpakaļ. Pēc brauciena nonācām pie bagāžas saņemšanas vietas, tur tika izstāstīts, kā pasažieri saņem savu bagāžu un ko dara, ja bagāža ir “noklīdusi”. Šeit uzdevām gidam Aleksandram sev interesējošos jautājumus, un pats svarīgākais bija par iespējām strādāt vasarā  lidostā „Rīga”. Uz šo jautājumu saņēmām atbildi , ka starptautiskā lidosta „Rīga” kā atbildīgs darba devējs, domājot par jauniešu darba iespējām un pieredzes gūšanu, piedāvā vasaras darbu dažādos amatos. Lidostā “Rīga” pieņem strādniekus vismaz ar vidējo izglītību, svarīgi ir tas, ka jāzina vismaz 2 svešvalodas un jābūt komunikabliem, jo darbs saistās ar cilvēkiem.

Kad ekskursija bija galā, par piemiņu mums arī iedeva nelielu suvenīru – atslēgu piekariņu. Ekskursija mums bija ļoti noderīga: ieguvām ieskatu tajā, kas un kā notiek lidostā, kas ir izvietots lidostas teritorijā. Mēs guvām priekšstatu par lidostas darba apstākļiem, specifiku, vidi, drošību. Uzzinājām, cik atbildīgs un sarežģīts ir darbs  lidostā „ Rīga”.

Ieteiktu citiem apmeklēt lidostu „Rīga”!  Šeit ir ļoti plašas un daudzveidīgas iespējas veidot savu karjeru nākotnē.  

Liāna Roze,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

13.oktobra rītā Mazzalves pamatskolas 1.un 2.klases skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   (nr.8.3.5.0/16/I/001)    ietvaros devās mācību vizītē uz Skrīveru pārtikas kombinātu – vecāko visā Ziemeļeiropā joprojām darbojošos konfekšu ,,Gotiņa” fabriku.

Vizītes gaitā skolēni iepazinās ar uzņēmuma vēstures līkločiem, uzzināja, ka konfektes ,,Gotiņa” te tiek ražotas jau 60 gadus. Apskatīja konfekšu papīrīšu kolekciju un sendienu darbarīkus.

Skolēni uzzināja, ka šai “saldajā ražotnē” strādā dažādu profesiju pārstāvji, ieskaitot dizainerus, reklāmas speciālistus un daudzus citus. Pats interesantākais  bija stāstījums par konditora profesiju un, protams, konfekšu ietinēja prasmju apgūšana. Vērojot profesionāļu darbu, likās ,ka tas ir bezgala vienkārši, taču pašu veikums, ietinot pirmās trīs konfektes, gaužām nepievilcīgs. Katra nākamā konfekte jau bija acij tīkamāka.  Gala rezultātā pašu rokām ietītās konfektes līdzņemšanai un konfekšu tīšanas prasmju apgūšanas sertifikāts nesa milzu gandarījumu katram skolēnam. Kas zina, varbūt šī saldā profesija kādam no skolēniem liks aizdomāties par savas nākotnes izvēli.

    Atvadoties skolēni fabrikas veikaliņā iegādājās tikko ražotas konfektes saviem mājiniekiem. Tas dubultoja prieku par redzēto, dzirdēto un paveikto.

    Vita Zeltiņa

 

Arī 2017./2018.m.g. abas Neretas novada skolas piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Novadā uz nelielu slodzi strādā pedagogs – karjeras konsultants Rita Trukša. Viņa sadarbībā ar Mazzalves pamatskolas skolotāju Daigu Pabērzu, skolu klašu audzinātājiem plāno un organizē pasākumus skolēnu karjeras atbalstam.

Skolēniem būs iespēja sevi izzināt, pārbaudīt savas spējas un rast priekšstatu par dažādām profesijām, lai mērķtiecīgāk varētu izvēlēties savējo. Mazzalviešiem būs nodarbība kopā ar personīgās izaugsmes speciālistu par sevis izzināšanu. Neretas vidusskolēni un 7.-9.klašu skolēni kopā ar profesionālu karjeras speciālistu vairākās nodarbībās plānos savu karjeru.

Skolēni šajā mācību gadā apmeklēs mūsu novada un apkārtējo novadu  uzņēmēju darba vietas, tiksies ar uzņēmējiem, izzinās viņu pieredzi. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 2.-5.klašu skolēniem iecerēts apmeklēt vairākus uzņēmumus, lai iepazītu ražošanas procesus un tur strādājošo profesijas Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 6.klases izglītojamie dosies individuālas ražotnes izpētē, 7.klase dosies tematiskajā nodarbībā botāniskajā dārzā, 10.klase un Mazzalves pamatskolas 5.-7.klase apmeklēs lidostu, lai iepazītos ar lidostā strādājošo profesijām. Mazzalves pamatskolas un Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sākumskolas skolēni apmeklēs saldumu ražošanas kombinātu un gūs priekšstatu par fasētāja darbu, reklāmu un pārdošanu. Mazzalves pamatskolas 4.-9.klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanu, plānota praktiska nodarbība, lai varētu iejusties skaistumkopšanas speciālista lomā.

Informāciju par tālākizglītības iespējām profesionālajā jomā Neretas novada skolēni saņem no karjeras konsultanta un klašu audzinātājiem. Karjeras izglītībā Neretas novads sadarbojas gan ar Aizkraukles profesionālo vidusskolu, gan ar augstskolām , gan darba devējiem un profesionālajām organizācijām, gan izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras Neretas filiāles speciālista sniegto informāciju par nodarbinātību vasarā un dalību projektos. Tiks izmantotas NVO “Ērberģiešu”, “Niricas”, “Neretas papardīšu” piedāvātās iespējas karjeras izglītībā (NVO iepazīstinās ar dažādām profesijām, kuras vajadzīgas novadā).

 

Žanna Miezīte

 

19.oktobrī PII “Ziediņš” Zemgales reģionālā centra Neretas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta darbiniece Inita Opmane pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem stāstīja par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. I.Opmane sniedza bagātīgu informāciju par to, kā pareizi rīkoties sasitumu, apdegumu gadījumos, ko darīt, kad iegūtas traumas. Tāpat informēja par piemērota apģērba un apavu izvēli, dodoties bērnudārzu, kas palīdz samazināt saaukstēšanos gadījumu skaitu,  kā arī, kā izvairīties no pārkaršanas, kā laikus pamanīt dažādas iespējamu traumu sekas, kā apkopt iegūtās brūces. Tāpat atgādināja par nepieciešamību allaž piedomāt, kā istaba izskatās no maza bērna skatu punkta, – kur atstājam telefonu lādētājus, baterijas, virtuves un sadzīves šķidrumus, kur atrodas plīstoši priekšmeti.

Lekcijas otrajā daļā vecākiem bija iespēja praktiskā nodarbībā sniegt pirmo palīdzību, vingrinoties uz manekena.

 

Daiga Meldere

„Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, jau  piekto gadu tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros soli pa solim 1. - 4. klašu skolēniem (un bērnudārzu audzēkņiem) un 5. - 8. klašu skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi. Putras programma Latvijas skolās notiek Starptautiskās Putras dienas un Putras mēneša ietvaros.” Šī gada tēma – "Auzās ir spēks!"

Arī Mazzalves pamatskolā, tāpat kā iepriekšējos gados,  1. - 3. klašu  skolēni un pirmsskolas bērni iepazīstinās ar auzām, to nozīmi, putras labo ietekmi uz bērnu veselību.

10. oktobrī, Putras dienā, mūsu pusdienu galdā tika celta saimniecīšu vārītā auzu pārslu putra ar pašas klases sarūpētu ievārījumu. Skolotāja Kristīne mācīja dziedāt latviešu tautas dziesmu „Sijā auzas, tautu meita”. Vēl tikai jāiemācās rotaļa.  11. oktobrī turpinājām aktivitātes.

 Skolēni aktīvi darbojās, vārdu režģī  meklējot vārdus, kuri saistīti ar šo tēmu, mēģināja atšķirt dažādas pārslas, vingrināja prātu un pirkstiņus, veicot dažādus uzdevumus. Un kur nu bez kustībām!  Noslēgumā lielākie skolēni veidoja no burtiem teikumu “Auzu putrā ir spēks!” mūsu kopīgajai fotogrāfijai.

Agita Sirsniņa

 

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) līdz 31. oktobrim aicina Neretas novada skolotājus, e-prasmju pasniedzējus un citus pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā Latvijā, pieteikties IKT gada balvas «Platīna Pele 2017» kategorijai «Labākais E-skolotājs». Kategorijas «Labākais E-skolotājs» partneris – sabiedrība Tilde – Labākajam E-skolotājam piešķirs naudas prēmiju 1 000 eiro apmērā (ietverot nodokļus). Balvas tiks pasniegtas 7. decembrī LIKTA gadskārtējā konferencē.

Prēmijas mērķis ir iedvesmot un motivēt pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus, radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanai dažādos mācību priekšmetos. Skola, kuru pārstāv skolotājs – prēmijas saņēmējs, balvā saņems arī letonika.lv gada abonementu un Tildes Birojs gada abonementu, tādējādi gan mudinot pieteikt savus pretendentus “Platīna pele” balvai, gan veicinot moderno tehnoloģiju ienākšanu skolās.

Tāpat balvas tiks pasniegtas arī citās kategorijās: “Labākā kiberdrošības iniciatīva”, “E-pārvaldes risinājumi”, “E-pakalpojumi sabiedrībai” un “Risinājumi biznesam” un “Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums.

 “Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, vēl būtiskāks paliek arī kiberdrošības jautājums. Tāpēc šogad sadarbībā ar Aizsardzības ministriju esam izveidojuši jaunu kategoriju, ar kuras palīdzību vēlamies veicināt visas sabiedrības izpratni par kiberdrošības nozīmi gan uzņēmējdarbībā, gan publiskajā pārvaldē. Šādi mēs varam stiprināt izpratni par augstas kvalitātes digitālās drošības risinājumiem un to nozīmi mūsu ikdienas procesos,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Kategorijā “Labākā kiberdrošības iniciatīva” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa un tā piedāvāto elektronisko pakalpojumu kiberdrošību, aizsardzību pret kiberuzbrukumiem vai paaugstinātu izpratni un attiecīgi rīcību, lai novērstu kiberuzbrukumus vai mazinātu to sekas IKT sistēmās. Kategorijas partneris – Aizsardzības ministrija.

Kategorijās “E-pārvaldes risinājumi”, “E-pakalpojumi sabiedrībai” un “Risinājumi biznesam” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa pakalpojumu sniegšanu elektroniski vai atsevišķu pakalpojuma saņemšanas soļu izpildi, izmantojot IKT līdzekļus. Šajās nominācijās var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki – valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. Kategorijas  “Risinājumi biznesam” speciālbalvas partneris Latvijas Mobilais Telefons.

Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties skolotāji, e-prasmju pasniedzēji vai citi pretendenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā, e-vides lietotāju izglītošanā un izcilā IKT integrēšanā mācību procesā. Balva tiek piešķirta par e-prasmju jomas attīstīšanu, e-vides lietotāju izglītošanu, ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībā vietējā un nacionālā mērogā un ievērojamu izglītības vides bagātināšanu ar IKT iespējām. Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība “Tilde” uzvarētājam piešķirs naudas prēmiju, prēmijas fonds ir 1000 EUR (ietverot nodokļus).

Speciālbalva “Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums” tiks pasniegta pretendentam, kurš vislabāk integrējis E-parakstu iestādes vai organizācijas sistēmā, e-pakalpojumā vai risinājumā. Balvas pretendenti piedalās citās konkursa kategorijās, uz balvu var pretendēt arī iepriekš IKT balvai “Platīna pele” iesniegti projekti (izņemot E-paraksta kategorijas balvas pretendentus), iesniedzot pieteikuma formu kādā no esošajām kategorijām. Speciālbalvas partneris – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Balvas pretendentus vērtēs neatkarīga žūrija. Lai pieteiktos, jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2017. gada 31. oktobrim uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ar balvas nolikumu var iepazīties LIKTA mājaslapā.

LIKTA konferences galvenais partneris ir SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, partneri – SIA “Lursoft”, SIA “Microsoft Latvia” un AS “RIX Technologies”. Balvas “Platīna Pele 2017” partneri ir Aizsardzības ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un SIA “Tilde”. Informatīvais atbalstītājs ziņu aģentūra “LETA”.

10. oktobrī Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē notika tikšanās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem. Bija ieradušies divi ASV bruņoto spēku karavīri un viens Latvijas zemessargs, taču tikšanos vadīja tikai divi. Šie vīri īsumā pastāstīja, no kurienes viņi ir un kā nonākuši attiecīgajos dienestos.

Pablo Palacio (ASV bruņotie spēki), dzimis Kolumbijā 1990. gadā, stāstīja, kā nonācis līdz šādai profesijai, kādēļ tādu izvēlējies. Savā stāstā pieminēja gadījumu Ņujorkā ar lidmašīnu uzbrukumiem, kas norisinājās 11. septembrī. Viņš vēstīja, kā uzzinājis par teroraktu un kā redzējis pie upes to brīdi, kad vienā no “dvīņu torņiem” ietriekusies otrā lidmašīna. Pablo Palacio atklāja, ka 2010. gadā karojis Afganistānā. Vīrietis pārvalda vairākas valodas, un divas no tām - portugāļu un spāņu.

Nils Students ir zemessargs Latvijā. Taču, par izbrīnu, ir dzimis Ņūdžersijā 1986 .gadā. Viņa vecāki ir latvieši, kuri 1944. gadā pameta Latviju. Nils Students darba dienās bija mācījies parastā amerikāņu skolā, taču sestdienās viņu vecāki veda stundas attālumā uz esošo latviešu skolu, kur viņš apguva latviešu valodu, vēsturi, kā arī daudz ko citu. 2015. gadā viņš iestājās Zemessardzē, gribēdams palīdzēt karot Ukrainā. Šobrīd Nilam ir divas mazas firmas Rīgā.

Karavīri paskaidroja skolēniem par NATO un ES nozīmi un to darbības jēgu, Oskara  Kalpaka atstāto ietekmi uz Latviju un tās brīvību. Arī atklāja, ko nozīmē teiciens "the ultimate sacrifice"*.

Skolēniem tika uzdoti jautājumi, un par pareizajām atbildēm tika dotas pildspalvas, īpašos gadījumos tika izsniegti mazi pierakstu blociņi. Lai arī lekcija norisinājās angļu valodā, klausītāji šķita ieinteresēti un spēja jautāt angliski, un atbildēt  uz uzdotajiem jautājumiem.

Līga Šarkūne,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

  • latviski “lielākais upuris” (runājot par dzīvību)

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3717129
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2522
90501
3717129

Sadarbība