Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (221)

25.janvārī Jaunjelgavas vidusskolā 3.-9.klašu dejotāji sadancoja koncertprogrammā “Daugavas krastā”. Koncertā piedalījās Jaunjelgavas vidusskolas 7.-9.klašu dejotāji, Madlienas vidusskolas 3.-4.klašu dejotāji, Seces pamatskolas 3.-5.klašu dejotāji, Aizkraukles vidusskolas 3.klases dejotāji, Valles vidusskolas 4.-6.kl.dejotāji, Jaunjelgavas vidusskolas 3.-5.kl.dejotāji, Aizkraukles vidusskolas 4.kl.dejotāji, Madlienas vidusskolas 5.-6.klašu dejotāji un Mazzalves pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs skolotājas Silvijas Ivanovas vadībā. Mazzalvieši dejoja “Madaliņu” un “Vēderiņš burkšķ”, un (kā paši atzina)  pārvarēt uztraukumu viņiem ļoti palīdzējis tas, ka skatītāji ļoti atbalstīja katru uzstāšanos – sita plaukstas, dejoja līdzi. Markuss bija noskatījis, ka ļoti interesanta bija deja ar stabulītēm, ko dejoja Seces pamatskolas 3.-5.klašu un Jaunjelgavas vidusskolas 3.-5.klašu deju kolektīvi, Amandai patika “Dundari, dandari” Jaunjelgavas vidusskolas 7.-9.klašu deju kolektīva izpildījumā. Mazzalvieši saka sirsnīgu paldies savai skolotājai par dejotmācīšanu un ir vienojušies, ka ļoti centīsies, lai varētu uzstāties arī Neretas estrādē Aizkraukles reģiona skolēnu dziesmu un deju svētkos 18.maijā.

 

            Žanna Miezīte

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursa projektu var īstenot  jaunieši no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) Mazzalves, Zalves, Pilskalnes un Neretas pagastos. Konkursa projekta piemēri: bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu  ēkas  apzaļumošana  vai  apkārtnes  labiekārtošana, koplietošanas telpu remonts, ceļu, taciņu uzlabošana, sporta laukumu izveide, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, dažādu pasākumu, nometņu organizēšanu, peldvietu labiekārtošana u.c.

Konkursa realizācijai pieejamais finansējums projekta ietvaros ir EUR 1000, ko piešķir no Neretas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Vienam konkursa projektam piešķir ne vairāk kā EUR 250,00. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu projektam daļējā apjomā. Konkursa dalībnieki  var  piedalīties  ar  savu līdzfinansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu  pieteikumu  izvērtēšanu veic ar Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija  piecu locekļu sastāvā.

Komisija, izskatot projekta pieteikumus, vērtēs:

  • projekta idejas oriģinalitāti;
  • realizētā projekta pieejamību sabiedrībai;
  • projekta ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā;
  • projekta  dalībnieku  līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta realizācijā.

Komisija par pieņemto lēmumu līdz 2018.gada 15.maijam rakstiski informē konkursa dalībniekus un konkursa rezultātus publicē Neretas novada domes izdevumā  „Neretas Novada Vēstis”  un  mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Projekta  īstenošanas  laiks no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam, savukārt konkursa  pieteikumu jāsūta uz Neretas novada pašvaldību: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, ar norādi „Projektu konkurss ”Jaunieši veido savu vidi 2018”  līdz 2018.gada 2.maijam (saņemšanas datums, pasta zīmogs) vai iesniedzot personīgi līdz 2018.gada 2.maija plkst.17.00.

 

Konkursa nolikumu un projekta pieteikuma anketu skatīt pielikumā

 

Daiga Meldere

 

Līdz 23. februārim turpinās ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurā jaunieši var pieteikties iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā bez maksas. Mācības kādā no 25 profesijām piedāvā 17 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā, un šī ir pēdējā uzņemšana programmā Jauniešu garantija, kas tuvojas noslēgumam.

 

Jauniešu garantija Latvijā norit kopš 2014. gada, un programmu absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina mūsu veiktās absolventu aptaujas iepriekšējos gados, iegūtā izglītība palīdz mazināt jauniešu bezdarbu. Pusgadu pēc izlaiduma ap 70% jauniešu strādā un puse no viņiem - iegūtajā profesijā,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Mācībām var pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jauniešu garantijas mācībās uzņem arī strādājošus un pašnodarbinātus jauniešus, kā arī jaunos vecākus, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu vai bērna aprūpi ar mācībām, ņemot vērā, ka programmā mācības notiek klātienē.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpojumus. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu garantijas profesijām, jaunietim nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmā augstskolā.

Piedāvāto profesiju klāstā ir tādas profesijas kā pavārs, konditors, apdares darbu strādnieks, inženierkomunikāciju montētājs, krāšņu podnieks, drēbnieks, šuvējs, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators, galdnieks, kokapstrādes iekārtu operators, kokvedēja automobiļa vadītājs un motorzāģa operators. Pēdējā uzņemšanā ir arī šādas profesijas - lietvedis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, dārzkopis, kokkopis (arborists), frizieris, vizāžists, elektromontieris, autoatslēdznieks, atslēdznieks, frēzētājs, virpotājs, rokas lokmetinātājs un lokmetinātājs ar mehanizēto iekārtu.

Mācības gadu ilgajās programmās sāksies 26. februārī, un pieteikšanās profesionālās izglītības iestādēs norit līdz 23. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

Jau tradicionāli Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā otrā semestra otrajā piektdienā notiek karnevāls, par šo pasākumu ir atbildīga 10. klase.

Iespējams, daudzi jaunās paaudzes skatītāji nav redzējuši Rīgas kinostudijā 20. gadsimta otrajā pusē uzņemtās spēlfilmas. Tāpēc gatavošanās sākās jau 21. decembrī, kad klasēs tika noskatīta izlozētā latviešu filma, izvēlēts fargments (1 – 2 minūšu garumā), kas tiks demonstrēts  pirms klases priekšnesuma. Katra klase iestudēja kādu epizodi no filmas,   ļaujot vaļu radošumam: mūsdienu apģērbs, tehnoloģijas, teicieni. Taču lielākoties tika atstāts oriģinālais teksts.

19. janvārī mūsu skolā viesojās izglītojoši izklaidējošais kultūras raidījums “Eksperti dīvānā”. Pasākumu vadīja 10. klases skolnieces Līga šarkūne (Made) un Liāna Roze (Spīdola) , kā arī skolas absolvente Madara Zeltiņa (filmu eksperte Māra Bērziņa, kurai drīz iznāks grāmata “Atskats uz filmām… 21. gadsimtā”) .

 Meitenes pasākuma scenāriju veidoja tā, lai priekšnesumi būtu saprotami, tas ir, iepazīstināja ar 7 Latvijā populārām  animācijas filmām un spēlfilmām, pastāstot par uzņemšanas gadu, režisoru, galvenajām lomām, sižetu un filmas inikalitāti.

5. un 6. klase uz animācijas filmām ”Zaķīšu pirtiņa” un “Desas piedzīvojumi” paskatījās mūsdienīgi. Filmu eksperte akcentēja, ka Roze Stiebra par ieguldījumu latviešu animācijas izveidē 2017. gadā saņēma “Lielā Kristapa” balvu par mūža ieguldījumu. Iepriekšnosauktās ir Rozes Stiebras animētās filmas.

7. klase attēloja epizodi no spēlfilmas "Kapteiņa Enriko pulkstenis", kad uz klasi, kurā mācās Tomiņš, atnāk pateikties pulksteņa īpašnieks. Priekšnesumā piedalījās arī klases audzinātāji Ruta Aukšpole un Mairis Dzenis.

Ar detektīvkomēdijas “Dāvana vientuļai sievietei” fragmentu, kur somu pirtī tiek notverti svešas mantas tīkotāji,  iepazīstināja 8. klase ar audzinātāju Ludmilu Kolpakovu, kas tēloja bufetnieci.

Aktīvā un romantiskā kundzīte Paulīne un viņas māsa Līzbete no filmas “Tās dullās Paulīnes dēļ” nokļūst milicijas redzeslokā, jo ir nodarījušas miesasbojājumus fotogrāfam. Taču tas bija tā vērts, jo pēc dažiem mēnešiem Paulīne apprecas ar to pašu fotogrāfu ... Ar šo stāstu iepazīstināja 11. klase.

Viena no amizantākajām epizodēm spēlfilmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” ir pusdienošana un “kāju saspēles” epizode starp Lāsmu, Ēriku, un Olitu, kad Olita saka: “Ērik, tu esi nodzinis ūsas!” Arī Lāsmas un Uģa dialogs par Mirttanti.  To rādīja desmitie.

Ar muzikālo komēdiju „Īsa pamācība mīlēšanā" iepazīstināja devītie, it kā kurlajam Viļņu Jānim apmeklējot potenciālās līgavas un atrodot īsto zālīti – mīļoto.

Skolas padomes vecāki un skolotāji attēloja "Emīla nedarbu" epizodi, kad Emīls uzmauc galvā terīni, apmeklē tirgu un kad pie Emīla uz dzimšanas dienu ierodas nabagmājas iemītnieki. Tas bija viens jestrs dancis, kurā tika “ierauti” arī skatītāji.

Tika dots vārds apsveikumiem vai priekšnesumiem Aknīstes un Viesītes vidusskolu, kā arī Rites un Mazzalves pamatskolu viesiem.

Pirms kultūras raidījums “Eksperti dīvānā” atvadījās, tika “izspēlēts” konkurss, kuram balvas sarūpēja Zanda Ragele, Jolanta Albrehta, “ Kronīšu Kokapstrāde” un “Saules Sporta klubs”. Konkursā palīdzēja Sniegavīri (Aleksandrs Andris Baumanis un Valters Ošiņš).

Tika dots vārds viesmīlīgās mājas saimniecei Laimai Grebskai un skolēnu domes vadītājam Pēterim Pavlovičam, kas ne vien raidījuma vadītājas un Sniegavīrus, bet arī  visus priekšnesumus un viesus apbalvoja ar garšīgām veltēm.

Vakara gaitā bija iespējams apmeklēt 3 pārsteigumu istabas: foto istaba, karaoke – dziesmas no filmām, arī istabu, kurā bija dažādi jautājumi par filmām un teicieniem no tām. Par to atbildēja 12. klase ar audzinātāju Sandru Silavu.

Pulksten 22.30 baudījām skaistu salūtu, kuru tradicionāli bija sarūpējis Juris Budris.

Bija Jaungada balle ar grupu “Marika un Druvis”.

Lai veiksmīgs 2018.!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases audzinātāja

 

12.janvārī Mazzalves pamatskolas kamīnzālē pulcējās ne tikai Mazzalves pamatskolas skolēni, bet arī bērni no kaimiņu pagastiem kopā ar saviem vecākiem, jo Mazzalvē viesojās Lietuvas koncertkompānija “Soliaris” ar cirka izrādi “Pasakainā planēta”. Programmā piedalījās ne tikai jautri klauni, bet arī savu cirka mākslu demonstrēja sunīši, trusis, kaķīši, papagailis un čūska. Mazajiem tas bija aizraujošs, jautrs un interesants piedzīvojums. Īpaši satraucoša bija tikšanās ar lielo lāci (tas bija pārģērbies viens no cirka dalībniekiem) un īstu lielu čūsku. Dažs labs paslēpās aiz skolas direktora, jo čūska likās biedējoša, bet cits pēc izrādes drosmīgi fotografējās kopā ar cirka māksliniekiem un arī ar čūsku.

Acis zibēja, smiekli skanēja, un ik pa brīdim “uzsprāga” arī skaļi izsaucieni, atbalstot cirka māksliniekus. Mazie skatītāji tiešām bija atsaucīgi.

 

Žanna Miezīte

 

Jau tradicionāli ap Zvaigznes dienu Mazzalves pamatskolā uz svinīgo pieņemšanu pie skolas direktora tiek aicināti tie skolēni, kuru mācību sasniegumi ir labi un izcili, un tie, kuriem ir augsti sasniegumi sportā, un viņu vecāki. 9.janvārī skolā pulcējās 30 skolēnu ģimenes. Atzinību par izcilām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem sportā saņēma Zanda Zariņa (Zanda 1.semestri pabeidza ar Zelta liecību, tas nozīmē, ka vidējais vērtējums bija virs 9). Atzinības rakstu par izcilām un teicamām sekmēm saņēma arī Karīna Griķe (Viņai Sudraba liecība, tātad vidējais vērtējums virs 8). Par teicamiem mācību sasniegumiem un augstiem rezultātiem sportā tika apbalvoti Inguna Sakne, Rauls Sakne, Niks Linmeijers. Par teicamām sekmēm Atzinības rakstu saņēma Ernestīne Baltace, Viktorija Baltace, Reinis Zariņš, Beāte Vitkovska- Kaktiņa. Sudraba liecība arī Elvai Laurinovičai. Par labām sekmēm mācībās tika apbalvoti Kristena Kučinska, Agnija Misūne, Elīna Vasiļjeva, Niks Ašmanavičs, Kristiāns Bardi, Krista Kubliņa, Kristers Langa, Ernests Bubins, Elija Gabuža, Amanda Lokesa, Mareks Dobrovoļskis, Artis Pauniņš, Lāsma Egija Vaičulena, Dāvids Kuģinis, Toms Freimanis, Toms Linmeijers, Patrīcija Lisovska un Paula Bubina. Bronzas liecību un Atzinības rakstu par uzcītību saņēma arī Dāvids Laumanis. Par augstiem sasniegumiem sportā tika uzteikts arī Aksels Vitkovskis – Kaktiņš. Skolas direktors pateicās vecākiem par labu bērnu audzināšanu, par sadarbību ar skolu, aicināja skolēnus izvirzīt sev pietiekami augstus mērķus un uz tiem tiekties, un kā vissvarīgāko atzina tādu rakstura īpašību veidošanu sevī kā mērķtiecība, uzņēmība, pacietība, kā būtiskas direktors uzsvēra sadarbības prasmes.

Pēc apbalvošanas pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties nelielu Jaunjelgavas vidusskolas pašdarbības kolektīvu koncertu.  Jaunjelgavieši parādīja savus dejotājus un dziedātājus, uzstājās ar vokālajiem un trompetes solo priekšnesumiem. Direktore Lauma Mīlīgā nedaudz prezentēja savu skolu.

Noslēgumā visi pacienājās un neformālā gaisotnē pārrunāja lietas, kas nozīmīgas vecākiem un skolai.

Žanna Miezīte

18.decembra vakarā Mazzalves pamatskolas klavierklasē pulcējās ne tikai Viesītes mūzikas skolas Mazzalves klavierklases skolnieces, bet arī šo meiteņu vecāki, brāļi, māsas un Mazzalves pamatskolas skolotāji, lai noklausītos meiteņu pirmo sniegumu. Koncertā astoņas klavierklases skolnieces kopā ar savu mūzikas skolotāju Mariku Cielavu atskaņoja pirmos iemācītos skaņdarbus. Telpu piepildīja sirsnīgs mīļums, neliels svētku satraukums un skaļi aplausi pēc katras uzstāšanās. Vēl jau izvēlētie skaņdarbi nebija īpaši sarežģīti, šad tad pirksts ilgāk meklēja vajadzīgo taustiņu, bet koncerts bija skanīgs. Noslēgumā meitenes nodziedāja īpaši šim koncertam sagatavoto dziesmu.

Astoņas Mazzalves pamatskolas meitenes saņēma savu pirmo mūzikas skolas liecību. “Lai nepietrūkst uzņēmības, mērķtiecības un pacietības visu astoņu gadu garumā, un lai visām izdodas arī izlaiduma koncerts”, to vēlēja Viesītes Mūzikas un mākslas skolas  direktore Inga Bartkeviča. Mazzalves pamatskolas direktors pateicās bērniem par sirsnīgo koncertu un bērnu pedagoģei Marikai Cielavai par pacietību, sagatavojot jaunās pianistes pirmajam koncertam. Arī vecāki, kuri kuplā skaitā apmeklēja koncertu, pauda gandarījumu par sasniegto un pateicās pedagogiem.

Savukārt 20.decembrī Neretas kultūras namā, vecāku un radu klātbūtnes spēcināti un iedrošināti, uzstājās Neretas klavierklases un kora klases audzēkņi, izpildot gan solo dziedājumus, gan duetus, gan vienojoties kopkorī, kā arī demonstrējot klavierspēles prasmi. Sirsnīgs paldies skolēnu sagatavošanā skolotājām Gintai Meņģelei un Sandrai Andersonei!

 

Žanna Miezīte, Daiga Meldere

22.decembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Savāds gaišums sirdi rod ”, kas tradicionāli ir arī kā atskats gan skolotājiem, gan skolēniem uz paveikto un iespēja parādīt  vecākiem, vecvecākiem, draugiem un citiem interesentiem apgūto mākslinieciskās pašdarbības jomā un palepoties ar savām sekmēm un panākumiem mācībās.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska aicināja klātesošos šajā laikā vairāk domāt un pievērsties garīgajām vērtībām. Viņa pateicās Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim, Neretas pagasta pārvaldes  vadītājam Jurim Zālītim un Neretas novada izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, ar kuriem šogad bijusi laba sadarbība un kuri allaž uztvēruši signālus, kad skolai bijusi nepieciešama palīdzība, un šogad atbalsts un palīdzīgs plecs izglītības iestādei bijis ļoti nepieciešams.

Jau tradicionāli Ziemassvētku ieskaņas koncerta sākumā tika sumināti mācību semestra labākie skolēni, un svētku egli iededza 12,klases skolēns Pēteris Pavlovičs.

Pateicību par labām un teicamām sekmēm saņēma 5.klases skolēni Ronalds Krjahovs un Raivo Sprostiņš, 6.klases skolnieces Elza Ivanova un Endija Kapele, 7.klases skolnieces Kristīne Boldaševica, Rūta Leite, Alise Vaičulena un Enriko Vorslavs, 8.klases skolnieces Samanta Cvetkova, Līva Marta Klibiķe, Laura Krjahova, Santa Nikolajeva, Trīna Pavloviča, Marta Ragele, Paula Skadiņa, 9.klases skolnieki Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Erīda Cepurīte, Kristaps Griķis un Kārlis Plusniņš. No vidusskolēniem pateicību saņēma 10.klases skolnieces Signe Budre, Liāna Roze un Līga Šarkūne, 11.klases skolnieki Kristiāns Dimitrijevs,  Armands Aivis Gorbačovs, Edīte Grigalovičina, Agnija Lazdiņa, Samanta Mikalkeviča, Linda Šmalce, Artūrs Zastupņevičs, 12.klases skolnieki Klāvs Zigurds Kalnāre, Krista Kristiāna Matisāne, Pēteris Pavlovičs, Kristers Spriņģis.

Par svētku noskaņu rūpējās ģitāristi Zigurda Kalnāres vadībā, skolas deju kolektīvi un koris.

 

Daiga Meldere

12. decembra rīts Mazzalves pamatskolas pirmsskolas (5 - 6 g.) bērnu grupiņā iesākās ar skaļākām čalām un gardu piparkūku smaržu. Šajā dienā bērni kopā ar vecākiem ieskandināja Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Pirmsskolēni ar skolotājas Aijas un Kristīnes atbalstu bija īpaši gatavojušies un pārsteidza vecākus ar Margaritas Stārastes Ziemassvētku pasaku „Kraukšķis”. Priekšnesumā darbojās Kraukšķis, lācis, lapsa, suns, zaķēni, Sarkangalvīte un sniegpārsliņas. Mazie aktieri dziedāja, dejoja, spēlēja un arī runāja dzejas rindas. Noslēgumā vecākiem tika pasniegtas bērnu pašgatavotas dāvanas.

Bez Ziemassvētku pasakas tika parādīts arī priekšnesums ar bērnu un vecāku gatavotiem mūzikas instrumentiem.

Pēc labi padarīta darba arī mazos māksliniekus sagaidīja pārsteigums- sarkans dāvanu maiss no kura katrs apmaiņā pret noskaitītu dzejolīti saņēma savu paciņu.

Skolotāja Aija vēlas pateikt paldies vecākiem par gatavotām maskām, kas padarīja pasaku krāšņāku un radīja sajūtu, ka atrodies mežā un kopā izdzīvo Kraukšķa un pārējo piedzīvojumus.

 

Guna Baltace

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība