Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (221)

Mēs, 8. un 9. klases skolēni, kopā ar skolotāju Silviju Lisovsku devāmies mācību ekskursijā, kuras mērķis bija papildināt zināšanas literatūrā, fizikā un  ķīmijā. Tā kā mēs mācāmies A. Pumpura eposu ,,Lāčplēsis’’, skolotāja teica, ka noteikti jāciemojas A. Pumpura muzejā Lielvārdē, kur fantastiskas gides mūs liks izprast gan A. Pumpuru kā dzejnieku, gan iejusties eposa ,, Lāčplēša’’ tēlos, tā labāk izprotot un izdzīvojot tēlu atšķirības. Un lekcija tiešām bija noderīga! Andreju Pumpuru izspēlēja  Edvards Guoģis, Lāčpēsi izspēlēja Harijs Censonis, Laimdotu – Alise Smaida Spriņģe Spīdalu – Nora Ginote, Kangaru – Dāvis Laumanis, Koknesi – Dagnis Dobrovoļskis. Tur patika, laiks paskrēja nemanot.

Tad mēs devāmies uz ‘’Zinoo’’ centru Rīgā, kur varējām apskatīt jau izveidotus eksperimentus un izmēģināt ko jaunu. Tā kā skolotāja bija sarunājusi nodarbību, tad tikāmies ar ļoti gudru puisi – Marģeru, kurš mūs tiešām pārsteidza ar daudziem interesantiem un neiedomājami pārsteidzošiem eksperimentiem. Mums pastāstīja par šķidro slāpekli un sauso ledu, kā tas viss reaģē ar citām vielām.

Ekskursija bija ļoti izdevusies un patika visiem, kas piedalījās.

Paldies šoferītim, ka visur nokļuvām laikā.

 

                                                                                                                                                                                 Harijs Jaudzems

Latvijas pamatskolu, vidusskolu un ģimnāziju skolēni tika aicināti piedalīties Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursā.  Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par latviešu literatūras klasiķi Andreju Upīti un Skrīveriem – viņa dzīves un darba vietu –, kā arī attīstīt radošā darba iemaņas. Arī no mūsu, Mazzalves pamatskolas, šajā  konkursā piedalījās 2 skolēni- es , Elva Laurinoviča un Toms Freimanis. Mēs abi rakstījām domrakstus, kuru tēma bija ,, Kāda koka stāsts’’.

Ar nepacietību gaidījām konkursa rezultātus. Līdz pienāca informācija, ka es esmu apbalvojamo sarakstā. Kāds prieks! Es ar iedvesmu  uzrakstīju par koku un viņa stāstu, es izvēlējos mūsu skolas ozolu.Jutos ļoti pagodināta, kad uzzināju, ka tieši mans stāsts starp 134 citiem tika pamanīts un novērtēts.

Konkursu organizēja  Skrīveru novada pašvaldība, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Andreja Upīša muzejs.

30.novembrī mēs, skolotāja Silvija Lisovska un Elva Laurinoviča, devāmies uz  godināšanas pasākumu, kurš notika Skrīveros  .   

Kad ieradāmies Andreja Upīša muzejā Skrīveros, mūs sagaidīja laipna muzeja darbiniece ar lielu zupas katlu. Pēc mielošanās ar gardo zupu,  uzzinājām par spokošanos muzejā, izspēlējām spēles, tā iepazīstot A. Upīša bagāto valodu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Skrīveru saldumu ražotni, kurā mēs paši varējām izgatavot savus saldumus.  Tas bija tik fantastiski!

Pēc tam, kad bijām pierādījuši savus spēkus konfekšu ,,Gotiņa’’ iesaiņošanā, mēs izbaudījām patīkamu ekskursiju pa Skrīveriem kopā ar Nacionālā teātra aktieriem – Uldi Dumpi, Māru Zemdegu un režisoru Edmundu Freibergu-,  kā arī kolosālo gidi Dainu Vancāni.

Un tad izgaršojām milzīgo un tik garšīgo dzimšanas dienas torti! Tās ir neaprakstāmas emocijas un prieks garšas kārpiņām!

Un laiks bija  doties  uz kultūras nama zāli, kura bija iekārtota tieši šim skaistajam pasākumam.

Uzrunu teica A. Upīša Skrīveru vidusskolas direktors, kurš izteica prieku par skolēniem, kuri piedalījušies konkursā un parādījuši savas zināšanas . Dalījās arī savās bērnības dienu atmiņās, kuras saistītas ar A. Upīša vārdu.

Svinību laikā tika apbalvoti Andreja Upīša jubilejas literārā konkursa uzvarētāji, patīkami bija redzēt arī  Nacionālā teātra aktierus, vērot iestudējuma “Zaļā zeme” ieraksta fragmentus .  

Biju pārsteigta, ka saņēmu atzinību. Balvas  ieguvējiem apmaksāja Skrīveru dome un Nacionālā teātra aktieri. Man bija liels prieks saņemt biļeti uz Nacionālā teātra izrādi ,, Dīvainais atgadījums ar suni naktī’’.  Kopumā esmu ļoti priecīga, ka piedalījos šajā konkursā un noteikti piedalīšos arī turpmāk. Kā arī vēlos pateikt paldies latviešu valodas skolotājai Silvijai Lisovskai par palīdzību darba tapšanā! Labs darbs bija arī Tomam Freimanim, viņš bija to dažu starpā, kuri saņēma Pateicību. Un tas arī ir novērtējami.

                                                     Elva Laurinoviča

Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotēkas vadītāja Rita Trukša un literatūras skolotājas Egija Apiņa un Dace Kronīte septembrī atsaucās LNB Bērnu literatūras centrs piedāvājumam – piedalīties Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā. Šīs sacensības mērķis - pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Kā motivēt bērnus lasīšanai, kā iemācīt, ka grāmata, kas paņemama rokās un lasāma, sniedz vairāk sajūtu nekā ... telefons?  Kā starp dažādām izklaidēm nepazaudēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu? Par šiem un vēl citiem jautājumiem arvien vairāk nākas domāt skolotājam.

Skaļās lasīšanas sacensība Latvijā ir vēl nebijusi kampaņa.  Tajā piedalās 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni. No septembra vidus līdz 1. decembrim notika lasīšanas sacensība skolā. Atsevišķi sacentās 5. un 6. klases skolēni. Pirms izvēlētā grāmatas fragmenta lasīšanas dalībnieks stāstot  iepazīstināja ar izvēlēto grāmatu: grāmatas nosaukums, autors un, ja grāmatā būtiska loma ir ilustrācijām, tad - arī ilustrators. Pamatoja, kāpēc izvēlējies tieši šo grāmatu. Lai fragments, ko lasīs, klausītājiem būtu saprotams, ļoti īsi pastāstīja, kas ir noticis līdz vietai, no kuras sāks lasīt izvēlēto fragmentu. Laiks - 3-5 minūtes.

Lasīšanas laikā skolēnu vērtēja 3 tiesneši, izmantojot dotos kritērijus. Saskaitot visu tiesnešu novērtētos punktus, noskaidrojām, ka visvairāk bija ieguvušas trīs 6. klases meitenes: Elza Ivanova, Luīze Liepiņa un Zita Tihonova. Tad meitenes sacentās vēlreiz skaļajā lasīšanā. Tika noskaidrota mūsu skolas dalībniece, kas piedalīsies reģionālajā finālā Jēkabpilī 24. janvārī.  Tā ir Luīze Liepiņa ar izvēlēto Enidas Blaitonas grāmatu “2. klase Sentklēras skolā”. Lai Luīzei veicas!

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

3. decembrī Ērgļos bija R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums.

Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, kas priecājās par iespēju iepazīties vaigā ar tiem, kas rakstījis brīnumdarbus. Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte teica, ka šis konkurss “dzīvo” citu konkursu vidū, to pierāda 13. gads.

Konkursam bija iesūtīti 144 darbi no 64 mācību iestādēm. No mūsu skolas tika iesūtīti 7 literārie darbi.

Uz pasākumu ielūgumus saņēma Samanta Cvetkova (8.klase) un Agnija Lazdiņa. Viņas ieguvušas atzinību: Samanta par spilgtu fantāziju, Agnija – par radošiem meklējumiem.  Agnija ieguva arī specbalvu, ekspertei sakot: “Radošajai jaunajai rakstniecei.”

Pateicības atvedām Samantai Mikalkevičai, Samantai Šidlai, Ievai Madarai Glaveckai, Edītei Grigalovičinai un Ingūnai Dubovskai.

  Pasākumā tika atvērta grāmata “Blaumaņa tēlu pasaulē”, kurā publicēti konkursantu darbi no 5. līdz 12. konkursam, arī literatūrzinātniskas atziņas par R. Blaumaņa tēliem un stila “ziedi” no skolēnu darbiem.

Paldies vecākiem, kas virza savu bērnu uz izglītības un gaismas ceļu!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” PROJEKTS

“Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”

Līguma Nr. 2-25/44

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Lai jauniešiem sniegtu iespēju sēsties pie viena galda ar politikas veidošanas pārstāvjiem savā pašvaldībā, jau 7.decembrī Neretas novada pašvaldības ēkā Rīgas ielā 1 plkst.15.00 notiks Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju pasākums “Kafija ar politiķiem”.

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Tiekoties abas puses iesaistās jauniešiem un vietējai kopienai svarīgu problēmu apspriešanā, un tiek izstrādāti dažāda veida risinājumi.

Novembra beigās biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāka Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atbalstīta projekta “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” realizēšanu. Projekts paredz trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumus Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmju organizēšanu, lai pilnveidotu un virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. – 2024.gadam.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi šādas jauniešu un politiķu tikšanās. Līdzīgi pasākumi līdz janvāra beigām notiks visā Latvijā ar mērķi izstrādāt nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Projektu finansē Latvijas valsts, administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

 

Agita Pleiko

Jēkabpils NVO resursu centrs

Projekta vadītāja

Valsts Izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar iekšlietu  un aizsardzības speciālistiem 15. novembrī  Bauskā  rīkoja 4 stundu semināru ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās.” To apmeklēja piecpadsmit Mazzalves un Neretas skolas 7.-10. klases skolēni Daigas Pabērzas vadībā.

Semināra mērķis bija izsmeļoši iepazīstināt jauniešus par karjeras iespējām mūsdienās  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Latvijas armijā, Valsts robežsardzē un Valsts policijā.

Katras jomas pārstāvji savu jomu prezentēja apmēram  50 minūtes, interesanti, bagātīgi un mērķtiecīgi stāstot un rādot gan video, gan slaidus, gan iesaistot nelielos jautājumu konkursos, par pareizām atbildēm dāvinot suvenīrus. Runātāji  dalījās arī ar savu  personīgo profesionālo  pieredzi un aicināja jauniešus šīs profesijas apgūt, jo

  • speciālisti šajās jomās ir un būs pieprasīti,
  • darbs šajās jomās ir prestižs un, viņuprāt, pietiekami labi atmaksāts,
  • ir lielas iespējas sevis izzināšanai un izaugsmei,
  • darbs saistās ar vīrišķību un patriotismu,
  • ir atmaksāta izglītošanās un ļoti augstas sociālās garantijas.

Runātāji uzsvēra, ka visās šajās jomās konkursu veidā izvēlas gudrus un spēcīgus jauniešus ar vidusskolas   izglītību, un tas, protams, motivēja arī mums pieņemt lēmumu, ka bez labas izglītības nevienu labi atmaksātu darbu nevarēs atrast, un tāpēc jāgrib un jāprot mācīties.

Īpaši aizraujoša bija policistu prezentācija, jo 4 jaunieši no Policijas akadēmijas īsi pastāstīja par savu izvēli, mērķi studēt  un  strādāt specvienībās. Viņi  demonstrēja dažādus kaujas un aizsardzības spēka paņēmienus.

Noslēgumā ieradās 2 kinologi ar saviem kolēģiem –suņiem un demonstrēja savu saskarsmi, gudrību un īpašās spējas. Tas mums visiem ļoti, ļoti patika. 8. klases Emīlam palaimējās būt ,,izmēģinājuma ekspertam” suņa priekšā. Guvām patīkamas emocijas gan no slavenajiem Latvijas suņiem, gan no viņu saimniekiem - kinologiem.

Daudz uzzinājām par Latvijas karavīru, ugunsdzēsēju, policistu un robežsargu darbu un misiju Latvijā un arī Eiropā. Ļoti priecājos par iespēju apmeklēt šo semināru.

Daiga Pabērza

Šogad Tēvzemes nedēļa Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sākās 10. novembrī ar klases stundām, kurās tika runāts par Latvijas vēsturi laiku lokos, arī par to, kāpēc 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena.

11. novembrī bija lāpu gājiens uz Ķesteru kapsētu, kurā norisinājās piemiņas brīdis diviem Lāčplēša ordeņa kavalieriem Augustam Aperjotam un Jānim Kraniņam. Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolotāji un skolēni, īpašs gods tika uzticēts jaunsargam Raineram Auziņam, kas nesa Latvijas karogu. Viņam asistēja jaunsargi Artūrs Zastupņevičs un Kristaps Griķis.

13. novembrī norisinājās Ierindas skate. Šogad bija iespējams skolēniem būt arī skatītājiem, kad soļoja cita klašu grupa. Žurijā galvenais tiesnesis bija Neretas novada jaunsargu vienības instruktors kaprālis Maigurs Kalniņš.

Sākumskolā ceļojošo kausu par labāko rezultātu saņēma 3. klase (komandiere Elīna Regute, klases audzinātāja Rita Kokina), 5. – 8. klašu grupā uzvaru izcīnīja 8. klase (komandiere Trīna Pavloviča, klases audzinātāja Ludmila Kolpakova), 9. – 12. klašu grupā 1. vieta 11. klasei (komandieris Artūrs Zastupņevičs, klases audzinātāja Sarmīte Sniķere).

17. novembrī skolā bija valsts svētkiem veltīts koncerts.

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

17. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts “Atrast otru Latviju pasaulē nav iespējams”. Skolēnu domes prezidents Pēteris Pavlovičs savā runā uzsvēra, ka līdz Latvijas simtgadei atlikušais “viens gads ir kā pēdējais solis pirms labi padarīta darba” un Latvijas 100 gadi būs “tikai sākums ievilkt elpu, noskaņoties un iet tālāk”. Pēteris neviltoti lepojas par Latviju un uzskata, ka pats galvenais – neatstāt savu valsti.

Direktore uzrunā aicināja būt patiesiem un uzdrīkstēties. Ar kopīgo darbu par 2016./ 2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultātiem “Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšanas ceremonijā Cēsīs 15. novembrī mūsu skola lauku vidusskolu grupā ierindota 7. vietā (reitinga punkti - 6,344). Tika pasniegts Diploms “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vadībai par izcilu mācību darba organizāciju”. Nominācijā “Dabas zinības – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 2. vietu. Dabas zinību skolotāji apbalvoti ar Diplomu “par teicamiem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā”. Nominācijā “Angļu valoda – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 4. vietu. Par šiem augstajiem novērtējumiem īpašs paldies bijušajai 12. klases audzinātājai Egijai Apiņai, skolotājām Viktorijai Trukšai, Sandrai Silavai, Mirdzai Ukānei un Rutai Aukšpolei.

Koncerts bija sirsnīgs un pacilājošs. Uzstājās visu četru tautu deju kolektīvi, ģitāristi, dziedāja ne vien sākumskolas un vidusskolas ansamblis, bet arī solistes, skaisti dzeju runāja gan mazie, gan vidējie, gan lielie skolēni. Par to paldies mākslinieciskās pašdarbības skolotājiem!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos bibliotēku Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kāda grāmata. Šogad izvēlētais vadmotīvs ir Salas Ziemeļvalstīs. Tā kā šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin savu simtgadi, tieši somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos.  Arī Mazzalves pagasta bibliotēka piedalījās šajā projektā – „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017”. 

15.novembrī Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmskolas (5-6 g.) bērniem.

Pirms lasījuma stundas bērni uzzināja, kur atrodas Somija un Latvija, kā arī deva vārdu kuģim – „Latvija”.

Kuģa „Latvija” kapteine Agnija aicināja mazos uz klāja, lai dotos uz noslēpumainu salu. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Stāsts ir par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz slepenu salu, kad ir atradis karti kāda veca jūrnieka mantās. Klausoties stāstu, mazie zīmēja katrs savu fantāzijas salu.

Pēc stāsta, laimīgi tikuši vaļā no pirātiem, katrs saņēma no kuģa kapteines pa zelta monētai.

 

Mazzalves pagasta

bibliotekāre Agnija Strautiņa

         

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība