Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (88)

23.septembrī visā Latvijā izglītības iestādēs tika organizēta tradicionālā olimpiskā diena. Šogad tā norisinājās volejbola zīmē, tāpēc katra skola no LOK saņēma dāvanu – volejbola bumbu.

Neretas novada skolās tika pacelts olimpiskais karogs un reizē ar visas Latvijas skolēniem plkst.10.00 neretieši vingroja rīta rosmi. (Paldies novada sporta skolotājiem par sagatavoto pasākumu!)

Šogad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā viesojās Londonas un Rio olimpisko spēļu dalībniece, 20 km soļotāja Agnese Pastare, jo viņa ir Mazzalves pamatskolas absolvente un treneris Zigurds Karols bija pirmais, kurš pamanīja Agneses dotības un spītu garo distanču soļošanā. Saruna ar Agnesi (kā vienmēr) bija interesanta, aizraujoša un iedvesmojoša.

Katrs olimpiskās dienas dalībnieks saņēma arī LOK sertifikātu par dalību šajā pasākumā.

Žanna Miezīte

22.septembra pēcpusdienā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 10. klases iesvētības jeb „Izlaušanās no pamatskolas”, kur 16 skolēni ar viņu audzinātāju Sarmīti Sniķeri tika iecelti vidusskolā.

Viss sākās plkst. 8:50, kad „cietuma” apsargi devās pie 10. klases un stiprināja viņu organismus ar spēcīgi pagatavotu ievārījumu. Bija interesanti vērot, kādas bija viņu emocijas, kad tas tika nogaršots. Visi devās uzreiz pēc ūdens krūzes. Ja kāds vēlas ievārījuma recepti, tad būs jādodas pie 12. klases skolnieces Kitijas.

Plkst. 16:00 visi tikāmies pie galvenās ēkas – skolas, kur desmitie tika nostādināti vienā rindā. Nabadziņi gāja uz pirmo šķērsli, bet nedomājiet vis, ka viņi vienkārši aizgāja! Viņiem bija jādodas zosu gājienā, kas padarīja visu daudz interesantāku. Tie, kuri neklausīja, saņēma ūdens strūklu sev virsū. Par ūdeni bija parūpējies 12. klases skolnieks Edgars.

Nonākuši pie „spēka putras”, visi ar gardu muti baudīja putru, par kuru bija parūpējusies Viktorija no 12. klases. Daži pat no sajūsmas par putras jaudu sāka trīcēt. Kad putra bija veiksmīgi apēsta, devās pārvietot ūdens spaini, kurš atradās 10. klases skolniekiem virs galvas. Visu sarežģītāku padarīja tas, ka vajadzēja pārvietoties pāri riepām. Šis uzdevums ļāva saliedēties klasesbiedriem, ar kuriem devās vienā pārī, jo vienam no pāra dalībniekiem bija aizsietas acis, bet otrs, kuram acis bija vaļā, vadīja partneri.

Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem bija caurteka, kurai nācās izlīst cauri. Bet uzdevumu pagrūtināja tas, ka 12. klases skolēni šo caurteku ripināja. Par to rūpējās 12. klases zēni Didzis, Mariss, Edgars un Ivo.

Kad veiksmīgi visi bija izlīdušu cauri, nāca pavisam viegls uzdevums. Vajadzēja pārkāpt pāri barjerām. Tur visi tika sveikā cauri bez jebkādas aizķeršanās.

Sekoja uzdevums, kurā vajadzēja mērcēt rokas ļoti aukstā ūdenī, kurā bija sajaukta zāle, pīlādži, zeme, āboli. Viņiem vajadzēja no bļodas izvilkt Mikus sagādātos karavīriņus, lai dotos uz nākamo pārbaudījumu.

Kā teicis Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, tad 10. klasei vajadzēja „vispirms ieraut”, lai tiktu uz pēdējo posmu. Tas gan viņiem nācās diezgan grūti. Šī bija pasakainā dzira, gluži kā no Harija Potera piedzīvojumiem. To bija atgādājusi 12. klases skolniece Līga.

Pēdējais pārbaudījums - 10. klases skolēniem vajadzēja iešļūkt bedrē, tas viņiem deva cerības laimīgiem iekļūt vidusskolā. Aplausi izskanēja 10. klases viesskolniecei Paulai, kas drosmīgi devās no kalna lejā. Bedrē atradās viss, ko vien var iedomāties – āboli, ievārījumi, gurķi no burciņām, ūdens, un bija arī parastais krāna ūdens.

Pēc tā visi, kuri bija netīri vai tīri, devās uz asfaltēto laukumu pie mazās skolas, kur visi 10. klases skolēni un skolotāja Sarmīte svinīgi zvērēja savu padevību 12. klasei.

Paldies visiem, kas bija ieradušies un atbalstīja 10. klasi viņu iesvētībās! Ar smaidu sejā 12. klases skolēni ir iecēluši 10. klasi vidusskolas zonā!

 

Līga Garbunova un Aivis Mūrnieks,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

12. klases skolēni

 

23. septembrī Mazzalves pamatskolā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbinieku kolektīvs. Pedagogi kopā ar skolas direktoru Aivaru Miezīti izstaigāja skolu, apskatīja mācību kabinetus, pārrunāja izglītības problēmas.

Par savu vizīti kuldīdznieki atsauksmē raksta: “Bijām bezgala pārsteigti par Jūsu izveidoto/radīto  ļoti  skaisto, gaumīgo, moderni senatnīgo un vienlaikus mīļi motivējošo mājīgo mācību vidi skolā un ap to! Vienkārši lieliski! Un izzinājām internetā arī Jūsu skolas mācību rezultātus, kas arī ir ļoti labi, un tie lieliski korelē ar brīnumjauko izglītības vidi! Jums ir lielisks Direktors! Lai Jums veicas, esat stipri savā garā, lai Jums ir skolnieki, lai skola dzīvo un lai Jums darbinieku kolektīvs ir tikpat labs!”

Mazzalvieši ir gandarīti par ieguldītā darba novērtējumu.

Žanna Miezīte

20. septembrī  Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” sagatavošanas grupas bērni kopā ar audzinātājām un auklīti devās pārgājienā uz Dzirnavu saliņu, kurā viņus sagaidīja mammas un vecmāmiņas, kas bija iejutušās dzīvnieku lomās. Lai bērni iekļūtu Saliņā, kā ieejas biļete viņiem bija jāatnes pašu salasītas rudens veltes – lapas, pīlādži, eži (kastaņi), akmeņi. Bērni veica daudzus sarežģītus uzdevumus – iepazina Dzirnavu saliņas vēsturi, pārbaudīja precizitāti, veiklību, prāta asumu un izturību. Pats grūtākais uzdevums bērniem šķita dārgumu lādes  meklēšana, kurā atradās saldumi. Bērniem gandarījumu sagādāja mielošanās ar pašsagādātiem cienastiem un siltu zāļu tēju. Neviltots bērnu prieks viņu acīs bija tik patiess un neviltots, ka prātā nāk jaunas idejas, lai, ja ne katru dienu, tad vismaz nedēļā vienu no tām, veidotu kā svētkus bērniem gan sev pašiem. Paldies  par vecāku  saliedētību, teicamu sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādi un pašu veidotiem svētkiem saviem bērniem! Kopā mēs varam daudz!

 

Mijas mamma Jolanta Albrehta

Šī rudens asteru un dāliju bagātība skolotāju un skolas darbinieku rokās liecināja par to, ka mums uzticētie bērni un viņu vecāki ir lepni, ka viņu bērni mācās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Skolā, kam 30. oktobrī būs 80 gadu.

Pirmajā klases audzinātāja stundā lielākoties dalījāmies aizvadītās vasaras skaistākajos iespaidos. Svinīgajā pasākumā direktore Laima Grebska aktualizēja pagājušā mācību gada svarīgākos notikumus: skolas salidojums un akreditācija. Tika sveikti tie 18 skolēni, kas par augstiem rezultātiem olimpiādēs saņēma “Lielās pūces”. Savukārt par skolēnu sagatavošanu 10 skolotāji saņēma “Zelta pildspalvu” ar uzrakstu uz futrāļa “Neretas novads. Izcilība 2016”.

Mūsu skolas kolektīvs atkal ir pieņēmis izaicinājumu – skolā uz visu mācību gadu mācīsies  divas viesskolnieces: Paula Amrei Hainz no Vācijas mācīsies 10. klasē, bet Chanikarn Chantara no Taizemes- 11.klasē. Meitenes ir no AFS ( American Field Service) programmas, tās aktivitātes ir balstītas uz AFS pamatvērtībām: godīgumu, cieņu pret atšķirīgo, harmoniju, jūtīgumu un toleranci. Viesskolnieču galvenais uzdevums un mērķis ir iemācīties adaptēties svešā vidē, iemācīties pieņemt citus cilvēkus, saprast viņu rīcības motivāciju un cēloņus. Klasesbiedriem ir dota iespēja ikdienā sazināties angļu valodā, jo lielākais mīnuss svešvalodu apguvē ir kautrēšanās runāt. Par šo pieredzi paldies projektu koordinatorei skolotājai Rutai Aukšpolei, kas meitenēm ir arī mamma Latvijā (Paula un Chanikarn dzīvo pie skolotājas).

Divpadsmitie astoņpadsmit 1. klases skolēniem atgādināja, kas draugi dzīvnieki jāatstāj mājās, jo nu ir iesācies skolas laiks un būs jāsāk mācīties gudrības.

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis sveica visus Zinību dienā.

Visemocionālaikais bija labo vārdu vēlējums skolai: no katras klases 2 skolēni, kā arī skolotāji un tie, kam ar skolu ir bijusi ciešāka saskare, piemēram, darbošanās vecāku padomē, teica direktorei, kas mazos kamoliņus un labos vārdus ietina lielajā,  par skolu labu raksturotājvārdu.

Mācītājs Aldis Pavlovičs svētīja skolas saimi un vēlēja labu mācību gadu.

Divpadsmitie devās ar pirmajiem uz rotaļu stundu.

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads visiem Neretas novada skolu skolēniem un skolotājiem!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Foto: M.Dzenis

Vasara aizsteigusies. Mazzalves skolā tā bijusi darbīga – nometnes, tūristi, dažādi lielāki un mazāki pasākumi…Nu skola ver durvis jaunajam mācību gadam. Mazzalves pamatskolā 94 bērni 2016./2017.mācību gadā katru dienu nāks uz skolu gūt zināšanas. 

1. septembrī uz svinīgo pasākumu skolas kamīnzālē pulcējās skolēni, skolas darbinieki, vecāki. 9. klases skolēni ieveda 8 pirmklasniekus. Apsveikumi, ziedi, laba vēlējumi…Skanīgus sveicienus jaunajā mācību gadā nodeva Beāte Vitkovska – Kaktiņa, nospēlējot un nodziedot skolasbiedriem un vecākiem pašsacerētu dziesmu, un Rihards Gabužs atskaņoja skaņdarbu, pūšot eifoniju, Paula Spriņģe bija sagatavojusi īpašu novēlējumu skatuves runas priekšnesumā.

Skolas kolektīvs (skolēni, skolotāji un vecāki) ar ziediem sveica tos skolotājus, kuri saņēma “zelta pildspalvas” par izcili starpnovadu olimpiādēm sagatavotiem skolēniem, un skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā olimpiādēs ieguvuši 1. vietu. “Zelta pildspalvas” saņēma Silvija Ivanova, Vita Zeltiņa, Anda Freimane, Daiga Pabērza un Kaspars Baltacis, “Lielo pūci” saņēma 9. klases skolniece Baiba Zvilna par sekmīgu startu matemātikas un mājturības olimpiādēs, 6. klases skolniece Karīna Griķe par panākumiem matemātikas olimpiādē, 5. klases skolnieks Niks Linmeijers un 3. klases skolnieks Rauls Sakne par panākumiem kombinētajā olimpiādē un 9. klases skolnieks Norberts Bergmanis par labu startu mājturības olimpiādē.

Skolas kolektīvs sirsnīgi sveica skolas direktoru Aivaru Miezīti, kurš Mazzalves pamatskolā kā direktors nostrādājis jau 30 gadus un teica paldies par ieguldījumu skolas izaugsmē.

Skanot pirmklasnieku ieskandinātajam skolas zvanam, visi devās uz tradicionālo fotografēšanos skolas pagalmā un uz klases stundu, lai pārrunātu visu vasarā izjusto, lai sagatavotos jaunajam darba cēlienam 2016./2017.mācību gadā.

Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

 

Žanna Miezīte

Pavisam nedaudz rudenim iekrāsojot koku lapas, iestājās septembris un atsākās ierastās skolas gaitas. Sproģu pamatskolā Zinību dienā pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki, lai apņēmības pilni uzsāktu jauno mācību gadu.

9. klases skolēni, pārliecināti šķindinot skolas zvaniņu, ieveda pirmklasniekus. Vēlējumus un veiksmi vēlēja Sproģu pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja Ludmila Roze. Skolēniem, skolotājiem un vecākiem izturību un visu to labāko vēlēja Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika un Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis.

Izskanot vēlējumiem un veikmes vārdiem no katra skolotāja, bērni kopā ar vecākiem un pedagogiemv veidoja zīmīgus vārdus šim gadam “Lai veicas” no tradicionālajiem rudens ziediem.

Noslēgumā visi vienojās kopīgā foto, lai dotos uz pirmo audzināšanas stundu un pārrunātu vasarā piedzīvoto.

 

Agnese Rutka           

           

“Dzeja pavedina” – šī gada īpašais Dzejas dienu sauklis, kuru ne vienu vien reizi 12. septembrī atkārtojām, dodoties apciemot dažādas iestādes, veikalus, pieskandinājām arī Neretas ielas.                             

No rīta iespēju klausīties dzeju un dziedāt mums līdzi devām mūsu skolas lielajiem un arī pašiem mazākajiem skolniekiem.                                                                           

Vēlāk viesojāmies Neretas novada domē, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja, un arī mums bija prieks. Protams, apciemojām arī Neretas Sociālās aprūpes centru. Visi tā iemītnieki bija laimīgi, mūs redzot un dzirdot. Iepriecinājām arī pašus mazākos – bērnudārzniekus, kuri paklausīgi kopā ar audzinātājām bija gatavi mūs uzklausīt. Pārsteidzām pārdevējas un apmeklētājus Neretas veikalos un pastā, parādot mūsu sagatavoto priekšnesumu. Neretas pagasta bibliotēkā mūs sagaidīja vadītāja, klausījās dzeju un labprāt dziedāja līdzi.                        

Pēcpusdienā muzejā “Riekstiņi” ļoti laipni mūs sagaidīja tā vadītāja Ilze Līduma. Apsēžoties cits citam pretī, radījām ļoti patīkamu atmosfēru, tāpēc dzejoļi un dziesmas skanēja daudz labāk. Iepazināmies ar novadnieci Lediju Narogu, kura visu dzīvi rakstījusi dzeju, kā arī dzirdējām dažus sirsnīgus dzejoļus, kurus dzejniece runāja no galvas. Pupas ar tēju – tā jau ir tradīcija katrā pasākumā “Riekstiņos”.

Šī Dzejas diena bija nedaudz citādāka, jo tajā kopā ar mums piedalījās divas viesskolnieces, kuras šogad mācās mūsu skolā. Paula no Vācijas skaitīja dzejoli vācu valodā, bet Namtan, kas ir no Taizemes, noskaitīja pantiņu savā valodā.                                                  

Liels paldies skolotājām Aijai Kalnārei un Ritai Trukšai par sagatavoto dzejoļu repertuāru un organizēšanu. Paldies arī skolotājai Sintijai Leimanei un skolēnam Klāvam Zigurdam Kalnārem par mūziku.

 

Samanta Cvetkova un Marta Ragele,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

7. klases skolnieces

Sēlija ir tas kultūrvēsturiskais novads, kuru bieži nepiemin, ja runā par Latvijas administratīvo  sadalījumu. Kad skolēni piedalās konkursos, visbiežāk Neretas novads tiek ieskaitīts Zemgalē, bet ir gadījumi, kad esam startējuši Latgalē. Pateicoties Silvijas Romaņenko – Ilūkstes 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas – iniciatīvai, no 25. līdz 28. jūlijam notika Sēlijas novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju radošā nometne “Sēlijas vasara – 2016”.  Lai nometnē piedalītos visas Sēlijas novada latviešu valodas un literatūras skolotājas, Ilūkstes novada pašvaldības vadītājs Stefans Rāzna personīgi uzrunāja katru novada pašvaldības vadītāju. Vislielāko interesi izrādījis mūsu novada pašvaldības vadītājs Arvīds Kviesis. Paldies pašvaldībai par nometnes  finansēšanu!

Mēs – Egija Apiņa, Dace Kronīte, Silvija Lisovska un Daiga Pabērza – Neretas novada latviešu valodas un literatūras skolotājas – esam ļoti gandarītas par nometnē aizvadīto laiku. Pirmkārt, bija iespējams iepazīties ar 30 radošām skolotājām. Otrkārt, dzīve Eglaines pagasta viesu namā “Saliņas” un pelde Sviļa ezerā lekciju starplaikos bija tik veldzējoša svelmainajās dienās. Treškārt, Annas dienas svinības “Annas dienā gāju panākstos”– saimnieks ieveda Gulbju mājās jauno saimnieci (īstenībā pāris pirms 2 nedēļām bija kļuvuši vīrs ar sievu), klausījāmies folkloras kopu “Ritam”, ēdām jaunos kartupeļus ar laukos gatavotu sviestu un biezpienu, vispirms sitot ar karoti pa pieri. Galvenokārt, ļoti kvalitatīvas lekcijas. Daugavpils Universitātes docents Valentīns Lukaševičs stāstīja par Jāņa Jaunsudrabiņa sēliski rakstītajiem tekstiem, par daiļliteratūru un tehnoloģijām un par komercliteratūru. DU docente Rudīte Rinkeviča iepazīstināja ar tendencēm jaunākajā bērnu un pusaudžu literatūrā. Visaizraujošākā bija pedagoģijas doktores Anitas Skalbergas  lekcija “Kā un ko runāt skolotājam, lai veidotos mācīšanās motivācija”; beidzot derīgi padomi, kas, cerams, palīdzēs veidot kontaktu ar mūsdienu skolēniem. Daži no tiem – jāiemācās kontrolēt savas domas; ja gribi teikt darbības vārdu ar nē –, tad nesaki neko! S. Pallo lekcijā “Laiks un ceļš mūsu dzīvē” atgādināja, ka cilvēki Latvijā ir pārstrādājušies, ar vecumu vārāk zina, bet mazāk var. Izgājām 3 praktiskās nodarbības, kurās pārliecinājāmies – tikai pati varu kontrolēt savu laiku un ceļu, atrodot laiku sev, kurā pabūt vienatnē un atjaunoties.

Paldies mūsu skolu direktoriem un muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai par transportu un prezentācijas dāvanām!

2018. gadā “Sēlijas vasara” būs Neretas novadā.

 

Nometnes dalībnieču vārdā – Dace Kronīte

2015./2016.mācību gads Neretas novada izglītības iestādēs aizvadīts darbīgs un panākumiem bagāts. Skolēni aktīvi piedalījušies dažādos konkursos, sacensībās un olimpiādēs. Novadā ir izstrādāta kārtība, kā tiek apbalvoti tie izglītojamie, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos iegūst 1.vietu – viņiem tiek pasniegtas “Lielās pūces”. Zelta pildspalvu, savukārt, saņem tie novada skolotāji, kuru audzēkņi šajās olimpiādēs ir uzvarējuši.

 Aizvadītajā mācību gadā “Lielās pūces” nopelnījuši 25 Neretas novada skolēni – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12.klases absolventes Dace Osīte un Amanda Čiževska, 11.klases skolnieki Mikus Saldovers, Edgars Kampe, Līga Garbunova, Aivis Mūrnieks, Zane Kleva, Terēze Jakundoviča, un Olafs Osītis, 9.klases skolēni Armands Aivis Gorbačovs un Artūrs Zastupņevičs, Mazzalves pamatskolas 8.klases skolēni Baiba Zvilna un Norberts Bergmanis, neretieši 7.klases skolēni Erīda Cepurīte, Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, 6.klases skolnieces Marta Ragele, Trīna Pavloviča,, 5.klases skolnieces neretiete Alise Vaičulena un mazzalviete Karīna Griķe, 4.klases skolēni mazzalvietis Niks Linmeijers un neretiete Zita Tihonova, neretiete 3.klases skolniece Lilita Davidene, Mazzalves pamatskolas 2.klases skolēns Rauls Sakne un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.klases skolniece Elīna Regute.

Šos skolēnus sekmīgai dalībai olimpiādēs sagatavoja un ar Zelta pildspalvu ir apbalvoti sekojoši Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāji - Sandra Silava, Inta Vasariņa, Sarmīte Sniķere, Viktorija Trukša, Modra Reizniece, Dace Kronīte, Dita Pavloviča, Guntars Grieķeris, Rita Kokina un Sarmīte Stumbiņa,- un 5 Mazzalves pamatskolas skolotāji – Silvija Ivanova, Vita Zeltiņa, Anda Freimane, Kaspars Baltacis un Daiga Pabērza.

Paldies skolēniem un skolotājiem par uzcītību un ieguldījumu sava novada vārda spodrināšanā! Lai arī jaunajā mācību gadā daudz panākumu!

Žanna Miezīte

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1551505
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1551
109743
1551505

Sadarbība