Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (221)

31.oktobrī Mazzalves skolā notika tradicionālie Helovīna gaidīšanas svētki 1.-4. klašu skolēniem. Līdz tam angļu valodas stundās skolēni vēlreiz pārrunāja šo svētku rašanās vēsturi un tradīcijas, veidoja savus Helovīna varoņus, atkārtoja ar tiem saistīto leksiku. Pasākuma dienā, kopā sanākot, vispirms katrs izveidoja nelielu sienas dekoru – vampīriņu. Pēc tam sekoja jautras atrakcijas un rotaļas komandām.

Vecākajām klasēm 3. novembrī norisinājās draudzības vakars “Bye, bye, Halloween”, uz kuru ieradās arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Rites pamatskolas 7.-9. klašu audzēkņi.  Vakars pagāja gan komandām veicot “ nakts trasīti” skolas parkā, gan piedaloties pašu veidotajās atrakcijās un spēlēs un, protams, arī dejojot. Pateicamies viesiem par ierašanos, domājam, ka pasākums jums nelika vilties un vēlreiz visiem kopā – paldies, ka pasākums noritēja bez nevajadzīgiem starpgadījumiem.

Sandra Lozina

 Vai zini, ko nozīmē zinātkārs? Un kurš no jums ir zinātkārs? Ar šādiem jautājumiem 18. oktobrī sākās Mazzalves pamatskolas 1. – 3. klašu aizraujošais ceļojums dabaszinātņu pasaulē zinātkāres centrā Zinoo Rīgā. Šādu iespēju mums sniedza piedalīšanās projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2./16/I/001).

 Skolēnu interesi izraisīja gan centra darbinieka rādītie eksperimenti, gan iespēja tajos piedalīties pašiem. Degoša roka, daudzie baloni, kurus saliek mazā trauciņā, aukstā ledus izraisītie dūmi un citi brīnumi saistīja mūsu uzmanību un raisīja nenogurstošu  interesi. Un kur nu vēl iespēja pašiem izmēģināt un izprast dažādas ar fiziku saistītas iekārtas un modeļus! Noslēgumā bija iespēja parādīt savu vērīgumu, meklējot telpās objektus pēc attēliem. Tas izraisīja lielu radošu troksni. Bērni tā aizrāvās ar šī uzdevuma veikšanu, ka grūti bija viņus apturēt un organizēt ekskursijas turpinājumam.

Secinājumi? Šo centru vajadzētu apmeklēt gan skolēniem ar skolotājiem, gan ģimenēm, jo interesanti tur būs dažādu vecumu apmeklētājiem. Skolotāji šeit var gūt ierosmi darbam un jauki pavadīt laiku, iepazīstot bērnus citā, viņiem nepierastā vidē. Laiks rit pārsteidzoši ātri!

Arī mums bija jāturpina ceļojums. Tā kā esam iesaistījušies Mammas dabas projektā, tad apmeklējām arī izstādi „Iepazīsti koku”. Interesantie eksponāti, interaktīvs zināšanu pasniegšanas veids, balviņas piesaistīja uzmanību. Bērniem pārsteigums – daudzveidīgais koka pielietojums.

Mājās braucām noguruši, bet priecīgi par daudzajiem jaunajiem atklājumiem un iegūtajām zināšanām.

 

Agita Sirsniņa

 

 

 

Viesītes Mūzikas un mākslas skola dibināta 2008. gadā, apvienojot Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas filiāles. Skolā tiek realizētas trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas: 1. Vokālā mūzika. Kora klase. 2. Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle. 3. Vizuāli plastiskā māksla.

No septembra pēc vecāku lūguma un deputātu izteiktā atbalsta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā ir atvērtas Viesītes Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases, kuras finansē Neretas novada dome. Neretā izglītojamajiem ir iespēja apgūt vokālo mākslu pie mūzikas pedagoģes Gintas Meņģeles, bet mazzalvieši apgūst klavierspēli pie klavierspēles pedagoģes Marikas Cielavas.

Pagājuši pirmie mēneši. Skolēni cītīgi apmeklē nodarbības, apgūst mūzikas teoriju un gūst pirmās iemaņas izvēlētajā programmā. Mazzalvē pirms mūzikas klases atvēršanas speciāli šīs klases vajadzībām tika iegādātas jaunas klavieres. Tur meitenes, kuras mācās mūzikas skolā, pa nedēļu var trenēties uzdoto vingrinājumu atskaņošanā. Protams, mācības mūzikas skolā ir papildu darbs. Smags darbs. Bet tie, kas noturēsies, pārvarēs sevi brīžos, kad liksies grūti, vienmuļi, kad liksies, ka labāk gribas skriet un spēlēties, ne muzicēt, tie pēc 8 gadiem saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi.

Mūzikas pedagoģe Ginta Meņģele stāsta, ka viņas izjūtas pēc pirmo mēnešu mūzikas nodarbībām ir interesantas un daudzveidīgas. Viņa atzīst, ka gan vecākiem, gan bērniem vēl ir jāmācās pierast, ka mūzikas mācīšanās nav interešu pulciņš, bet gan nopietna izglītība. Ginta stāsta, ka viņa vēlētos, lai skolēni ne tikai atpazītu notis, zinātu galvenos mūzikas terminus un būtu izglītoti mūzikas teorijā, jo “nopietna muzikālā izglītība bez mūzikas teorijas zināšanām nav iespējama”, bet arī iegūtu prasmes uzvesties uz skatuves. “Mūzika ir jāmācās tāpēc, ka tā atraisa radošo domāšanu, klavierspēle stimulē smadzeņu attīstību. Cilvēks, kas ir mācījies mūziku, ir atraisīts un gudrs,” rezumē Ginta.

Lai izdodas!

 

Žanna Miezīte, Daiga Meldere

 

3. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis, bijušais Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) komandieris un jūras kara flotes virsnieks Gaidis Andrejs Zeibots.

2014. gadā biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju – rīkot izglītojoša rakstura pasākumus pirms Lāčplēša dienas, kas veicinātu jauniešu patriotisko audzināšanu. Tāpēc Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās viceadmirālis G.A.Zeibots ar 8.-12.klašu skolēniem. Viņš stāstīja par karjeru, mācībām, armiju, izklāstīja skolēniem par bruņojumu, par to, kāpēc nav obligātā, bet profesionālā  armija. Tāpat viceadmirālis informēja par saviem sasniegumiem un mudināja arī skolēnus pašus izvirzīt sev mērķus un tiekties uz to sasniegšanu, stāstīja par to, kā pats reiz sācis dienestu, kādus ordeņus un apbalvojumus saņēmis. Skolēniem teju divu mācību stundu garā tikšanās paskrēja nemanot, jo stāstījumu G.A.Zeibots papildināja ar piemēriem no savas dzīves, spējot ieinteresēt jauniešus un, iespējams, kādu arī pamudinot pievērsties militārās karjeras veidošanai.

 

Daiga Meldere

2014.gadā biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju, organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms Lāčplēša dienas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18.novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.

Šogad 3.novembrī šīs akcijas ietvaros Mazzalves pamatskolā viesojās absolvents kaprālis Juris Vectirāns, kurš sarunā ar skolēniem stāstīja par Latvijas armiju, prezentēja karavīra profesiju, iepazīstināja ar karavīra ikdienu un dažādajiem karavīru mācību uzdevumiem.

Skolēni ar interesi klausījās Jura Vectirāna stāstījumā, noskatījās filmu par karavīru mācībām un uzzināja par iespējām saistīt savu karjeru ar dienestu armijā vai darbošanos zemessardzē.

 

                                                                                                                     

                                                Žanna Miezīte

Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 17. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolēni devās ekskursijā pa lidostu „ Rīga”. Tā atklāta 1974. gadā un ir lielākā lidosta Baltijā. Lidosta “Rīga” gadā pārvadā vairāk nekā 1 miljonu pasažieru.

Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar karjeras iespējām lidostā “Rīga”. Mūsu gids Aleksandrs izstāstīja par lidostā esošajām profesijām. Izrādās, ka lidostā ir pieejami teju visu profesiju pārstāvji, sākot no dārzniekiem, apkopējiem, mehāniķiem, tehniķiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, ornitologiem, dispečeriem, beidzot ar pilotiem un stjuartiem, dažādiem IT speciālistiem. Svarīgi, ka katrā no profesijām iespējama arī karjeras izaugsme.  Bija interesanti tuvāk uzzināt par stjuarta un pilota profesiju.

Lidostā vēl uzzinājām, kā un kāpēc tiek veiktas drošības pārbaudes, un arī paši gājām cauri rentgena iekārtai, tika pārbaudītas mūsu līdzi paņemtās mantas. Katram bija jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pēc tam speciāli paredzētās kastēs bija jāsaliek visas savas mantas .

Uzzinājām, kāpēc tiek svērta bagāža, un gids pāradīja, kā tas notiek. Uz svariem tiek likta un nosvērta bagāža. Lidostā uz visiem svariem viena un tā pati bagāža neatšķiras ar svaru. Tie ir noregulēti tā, lai neatšķirtos neviens skaitlis. Svarīgi precīzi nosvērt bagāžu, lai zinātu, kā to pareizi izvietot lidmašīnā, un lai zinātu, cik degvielas pildīt lidmašīnā.

Ekskursijās beigās ar lidostas autobusu braucām apkārt  lidlaukam, un gids izstāstīja par darbībām lidlaukā. Izbraukājot lidostas teritoriju un uzzinot, kas un kā ir izvietots lidlaukā, devāmies atpakaļ. Pēc brauciena nonācām pie bagāžas saņemšanas vietas, tur tika izstāstīts, kā pasažieri saņem savu bagāžu un ko dara, ja bagāža ir “noklīdusi”. Šeit uzdevām gidam Aleksandram sev interesējošos jautājumus, un pats svarīgākais bija par iespējām strādāt vasarā  lidostā „Rīga”. Uz šo jautājumu saņēmām atbildi , ka starptautiskā lidosta „Rīga” kā atbildīgs darba devējs, domājot par jauniešu darba iespējām un pieredzes gūšanu, piedāvā vasaras darbu dažādos amatos. Lidostā “Rīga” pieņem strādniekus vismaz ar vidējo izglītību, svarīgi ir tas, ka jāzina vismaz 2 svešvalodas un jābūt komunikabliem, jo darbs saistās ar cilvēkiem.

Kad ekskursija bija galā, par piemiņu mums arī iedeva nelielu suvenīru – atslēgu piekariņu. Ekskursija mums bija ļoti noderīga: ieguvām ieskatu tajā, kas un kā notiek lidostā, kas ir izvietots lidostas teritorijā. Mēs guvām priekšstatu par lidostas darba apstākļiem, specifiku, vidi, drošību. Uzzinājām, cik atbildīgs un sarežģīts ir darbs  lidostā „ Rīga”.

Ieteiktu citiem apmeklēt lidostu „Rīga”!  Šeit ir ļoti plašas un daudzveidīgas iespējas veidot savu karjeru nākotnē.  

Liāna Roze,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

13.oktobra rītā Mazzalves pamatskolas 1.un 2.klases skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   (nr.8.3.5.0/16/I/001)    ietvaros devās mācību vizītē uz Skrīveru pārtikas kombinātu – vecāko visā Ziemeļeiropā joprojām darbojošos konfekšu ,,Gotiņa” fabriku.

Vizītes gaitā skolēni iepazinās ar uzņēmuma vēstures līkločiem, uzzināja, ka konfektes ,,Gotiņa” te tiek ražotas jau 60 gadus. Apskatīja konfekšu papīrīšu kolekciju un sendienu darbarīkus.

Skolēni uzzināja, ka šai “saldajā ražotnē” strādā dažādu profesiju pārstāvji, ieskaitot dizainerus, reklāmas speciālistus un daudzus citus. Pats interesantākais  bija stāstījums par konditora profesiju un, protams, konfekšu ietinēja prasmju apgūšana. Vērojot profesionāļu darbu, likās ,ka tas ir bezgala vienkārši, taču pašu veikums, ietinot pirmās trīs konfektes, gaužām nepievilcīgs. Katra nākamā konfekte jau bija acij tīkamāka.  Gala rezultātā pašu rokām ietītās konfektes līdzņemšanai un konfekšu tīšanas prasmju apgūšanas sertifikāts nesa milzu gandarījumu katram skolēnam. Kas zina, varbūt šī saldā profesija kādam no skolēniem liks aizdomāties par savas nākotnes izvēli.

    Atvadoties skolēni fabrikas veikaliņā iegādājās tikko ražotas konfektes saviem mājiniekiem. Tas dubultoja prieku par redzēto, dzirdēto un paveikto.

    Vita Zeltiņa

 

Arī 2017./2018.m.g. abas Neretas novada skolas piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Novadā uz nelielu slodzi strādā pedagogs – karjeras konsultants Rita Trukša. Viņa sadarbībā ar Mazzalves pamatskolas skolotāju Daigu Pabērzu, skolu klašu audzinātājiem plāno un organizē pasākumus skolēnu karjeras atbalstam.

Skolēniem būs iespēja sevi izzināt, pārbaudīt savas spējas un rast priekšstatu par dažādām profesijām, lai mērķtiecīgāk varētu izvēlēties savējo. Mazzalviešiem būs nodarbība kopā ar personīgās izaugsmes speciālistu par sevis izzināšanu. Neretas vidusskolēni un 7.-9.klašu skolēni kopā ar profesionālu karjeras speciālistu vairākās nodarbībās plānos savu karjeru.

Skolēni šajā mācību gadā apmeklēs mūsu novada un apkārtējo novadu  uzņēmēju darba vietas, tiksies ar uzņēmējiem, izzinās viņu pieredzi. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 2.-5.klašu skolēniem iecerēts apmeklēt vairākus uzņēmumus, lai iepazītu ražošanas procesus un tur strādājošo profesijas Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 6.klases izglītojamie dosies individuālas ražotnes izpētē, 7.klase dosies tematiskajā nodarbībā botāniskajā dārzā, 10.klase un Mazzalves pamatskolas 5.-7.klase apmeklēs lidostu, lai iepazītos ar lidostā strādājošo profesijām. Mazzalves pamatskolas un Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sākumskolas skolēni apmeklēs saldumu ražošanas kombinātu un gūs priekšstatu par fasētāja darbu, reklāmu un pārdošanu. Mazzalves pamatskolas 4.-9.klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanu, plānota praktiska nodarbība, lai varētu iejusties skaistumkopšanas speciālista lomā.

Informāciju par tālākizglītības iespējām profesionālajā jomā Neretas novada skolēni saņem no karjeras konsultanta un klašu audzinātājiem. Karjeras izglītībā Neretas novads sadarbojas gan ar Aizkraukles profesionālo vidusskolu, gan ar augstskolām , gan darba devējiem un profesionālajām organizācijām, gan izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras Neretas filiāles speciālista sniegto informāciju par nodarbinātību vasarā un dalību projektos. Tiks izmantotas NVO “Ērberģiešu”, “Niricas”, “Neretas papardīšu” piedāvātās iespējas karjeras izglītībā (NVO iepazīstinās ar dažādām profesijām, kuras vajadzīgas novadā).

 

Žanna Miezīte

 

19.oktobrī PII “Ziediņš” Zemgales reģionālā centra Neretas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta darbiniece Inita Opmane pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem stāstīja par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. I.Opmane sniedza bagātīgu informāciju par to, kā pareizi rīkoties sasitumu, apdegumu gadījumos, ko darīt, kad iegūtas traumas. Tāpat informēja par piemērota apģērba un apavu izvēli, dodoties bērnudārzu, kas palīdz samazināt saaukstēšanos gadījumu skaitu,  kā arī, kā izvairīties no pārkaršanas, kā laikus pamanīt dažādas iespējamu traumu sekas, kā apkopt iegūtās brūces. Tāpat atgādināja par nepieciešamību allaž piedomāt, kā istaba izskatās no maza bērna skatu punkta, – kur atstājam telefonu lādētājus, baterijas, virtuves un sadzīves šķidrumus, kur atrodas plīstoši priekšmeti.

Lekcijas otrajā daļā vecākiem bija iespēja praktiskā nodarbībā sniegt pirmo palīdzību, vingrinoties uz manekena.

 

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība