Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (175)

11.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas zālē notika 5.-9.klašu skolēnu projektu darbu prezentācija par tēmu “Ir tādi cilvēki Aizkrauklē, Skrīveros, Jaunjelgavā, Neretā, Secē, Sunākstē, Daudzevā”. Skolēni veidoja stāstus par Neretas novada iedzīvotājiem, par kuru dzīvi un darba gaitām, vērtībām un attieksmi pret to, ko viņi dara, var lepoties.

Skolēnu uzdevums bija izveidot IT materiālu par izvēlēto cilvēku. Mērķis – mācīties saskatīt un novērtēt pozitīvo apkārtējā vidē un cilvēkos, rosināt domāt par savas tautas attīstību un sasniegumiem, veidot kritisko domāšanu un morālo spriestspēju, pilnveidot medijpratību, kā arī veicināt pedagogu sadarbību.

Skolēni bija izveidojuši trīs video darbus. 9.klases audzēkņi bija izveidojuši video stāstījumu par Neretas autobusu šoferiem. Par trim no tiem bija plašāks vēstījums – par savu vectēvu Rimantu Budri, kas par autobusa šoferi strādājis 34 gadus,  ar fotoattēlu starpniecību vēstīja Signe Budre, stāstot par darba specifiku padomju laikos, kādos maršrutos brauca, kādi bija autobusi, kādas bija grūtības, kad autobusi lūza, un kas iepriecināja. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore intervijā stāstīja par aizsaulē aizgājušo vīru Jāni Grebski, par viņa rūpīgo attieksmi pret darbu. No šobrīd strādājošiem autobusu šoferiem skolēni bija izvēlējušies intervēt Māri Apiņu. Video autori, izmantojot radošo izdomu, bija izveidojuši koka autobusa maketu un lūdza M. Apiņam noraksturot viņu veikumu. Lielāko darbu paveica Līga Šarkūne un Markuss Sloka, kas video samontēja.

Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Kristaps Griķis un Erīda Cepurīte  bija salikuši video stāstījumu  par skolotāju Natāliju Grīnvaldi, veidojot stāstu par viņas aktivitātēm Rites tautskolā, par darbu ar bērniem.  Skolēni raksturoja savu skolotāju un dalījās ar stāstiem par  kopējām aktivitātēm, kas viņiem visvairāk patikušas – pārgājieni, desiņu cepšana, Pilkalnes muiža.

Trešo video par savu tēti bija izveidojusi Sanija Dāldere. Raimonds Dālderis stāstīja par cūku audzēšanu, rosinot uz pārdomām par darba vērtību, privilēģiju būt neatkarīgam un darīšanu to, kas pašam patīk: ”Ja ar visu sirdi un dvēseli esi tajā, ko dari, jebkurš darbs sagādā prieku.” Video tapšanā piedalījās arī Sintija Gadišķe, Jānis Lejnieks un Dāvis Gastons Vaskovskis.

7.klase (Laura Krjahova, Santa Nikolajeva, Dana Fedotova) bija izveidojusi stāstu par i/u “Pavards” vadītāju Aldu Šustiņu, uzsverot enerģijas un rūpīgas attieksmes pret darbu nozīmi, akcentējot domu: ” Vari būt prasīgs pret citiem, ja esi prasīgs pats pret sevi”.

Cita 7.klases skolēnu komanda (Samanta Cvetkova, Trīna Pavloviča, Marta Ragele, Paula Skadiņa, Rauls Lauciškis) bija izveidojuši stāstu par Zigurdu Kalnāri, atspoguļojot muzikālo darbību. Arī to, cik liels atbalsts un nozīme ir ģimenei: dēls viņam bijis pirmais skolnieks, arī sieva Aija ir liels palīgs.

6.klases skolēni bija uzrunājuši divus Neretas novada cilvēkus, par kuriem veidot stāstu, - Evitu Vīnkalni un Lidiju Ozoliņu. Pēc E. Vīnkalnes intervēšanas skolēni ieguvuši arī praktiskas zinības – Evita viņiem mācījusi darboties ar polimērmālu. Savukārt stāstā par Lidiju Ozoliņu skolēni bija iekļāvuši visai plašu viņas darbošanās spektru – mazpulku vadīšanu, grāmatu rakstīšanu, dažādu projektu īstenošanu, darbu sociālās aprūpes centrā. Par E. Vīnkalni stāstu bija izveidojušas Alise Vaičulena un Enriko Vorslovs, savukārt par L.Ozoliņu  - Raivo Spriņģis un Rūta Leite.

 

Daiga Meldere

27. aprīlī Skābekļa dienā  Mazzalves pamatskolā piedalījās 1., 2., 7., 8., 9. klases kopā ar skolotājām V. Zeltiņu, A. Sirsniņu, S. Lisovsku un A. Freimani.

Kopā ar  AS ‘’Latvijas valsts meži’’  Vidusdaugavas reģiona  darbiniekiem Pēteri Dongu un Kasparu Freimani devāmies uz mežu. Apskatījām  cirsmu un  šķeldošanai sagatavotos zarus. Ērberģes iecirkņa mežkopis Pēteris Donga parādīja ierīces meža kaitēkļu ķeršanai.  Redzējām  arī meža dzīvnieku postījumus priežu jaunaudzē.  Kopā ar Mazzalves pagasta autobusa vadītāju novērtējām kvalitatīvi jaunuzbūvēto LVM autoceļu un salīdzinājām to ar veco dabisko brauktuvi. LVM darbinieki parādīja un izstāstīja, kā notiek aizsardzība pret postījumiem.

Kopīgiem spēkiem iestādījām 600 priežu konteinerstādus. Bijām jauki pavadījuši saulainu dienu mežā un svaigā gaisā.

Anda Freimane

21. aprīlis bija diena, kad 10. klase ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri varēja parādīt savu komandas spēku ZZ Čempionāta pusfinālā Daugavpilī.

Laikapstākļi mūs nelutināja - ārā bija liels vējš un lietus, bet tas noteikti mūs neatturēja, jo bijām labi sagatavojušies ikkatrai situācijai.

No paša rīta notika ZZ Čempionāta atklāšana, bet jau pēc tam katra klase devās uz savu noteikto zonu, lai piedalītos atrakcijās.

Pati pirmā atrakcija mums bija orientēšanās. Sākumā bijām mazliet apjukuši, bet mēs ātri spējām koncentrēties spēlei. Jau pirmajā atrakcijā mēs parādījām savas komandas - Žurku bara - saliedētību.

Tā diena turpinājās, un mums bija jāpiedalās vēl citās atrakcijās, kurās mēs pierādījām ne tikai savu komandas spēku, zināšanas vai saliedētību, bet arī kolosāli pavadījām laiku. Paspējām gan izsmieties no sirds, gan arī izbļaustīties un izstrīdēties, bet sacensībās tā notiek.

Vakarā bija sacensību noslēgums, kurā paziņoja rezultātus – 14 komandas, kas tiek uz finālu. Pēc tam visi klātesošie varēja klausīties  latviešu HipHop izpildītāja Arvja Reika kocertu. 

Par lielu brīnumu man un visai mūsu komandai, mēs 27. maijā dosimies uz Rīgu, uz ZZ Čempionāta finālu ZZ Festivālu. Čempionātā galvenais nav parādīt, cik stipra ir katra komanda, galvenais ir parādīt to, ka komanda patiešām ir komanda un ka kopā tā var paveikt visu. Mēs to parādījām - mēs darām, jo varam!

Agnija Lazdiņa,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

 

Pavasara pirmajās dienās Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu skolēni  ar ģeogrāfijas skolotāju Sandru Lozinu devās ģeogrāfiski ģeoloģiskā ekskursijā uz Lietuvas Republikas Biržu rajonu.

Pirmais pieturas punkts bija Biržu reģionālā parka apmeklētāju centrs, kur tā viesi interaktīvā  veidā var iepazīties ar karsta kriteņu nogāžu uzbūvi, kad, zemei iegrūstot, atklājas ģeoloģiskie slāņi. Pēc tam gida pavadībā devāmies pāri Širvēnas ezeram uz Astravas pili  pa garāko gājēju tiltu Lietuvā – 525 m. Tad mūsu ceļš veda pie lielākajām un ievērojamākajām karsta kritenēm. Tā, piemēram, ”Govs ala” ir lielākā karsta kritene Lietuvā, tās diametrs ir 10 – 12 m, dziļums 12,6 m. Tajā ir 5 alas, vienā  no tām ir 1,5 m dziļš ezeriņš.

Tad devāmies uz Kirkilu ciema karsta ezeriņiem. Pavisam nesen šeit tika uzcelts iespaidīgs skatu tornis pusmēness formā, 32 m augsts, lai apmeklētaji varētu vērot unikālo ainavu elementu, kur vairāk vai mazāk savienoti 30 karsta ezeriņi, kas ir tāds vienīgais Baltijā.

 Ekskursiju noslēdzām, dodoties atpakaļ uz Biržu pilsētu un apmeklējot grāfa Radvila pili – cietoksni un Biržu novada muzeju „ Sela”.

Daloties pārdomās par redzēto, secinājām, ka mūsu robežu kaimiņi ir tiešām daudz paveikuši tūrisma attīstības ziņā ,un ir vērts braukt un redzēt daudz ko patiešām interesantu un saistošu.

Sandra Lozina

        

 

Fonds Ziedot.lv 2017.gada aprīļa sākumā izsludināja brīvā laika programmas bērniem   “Štābiņš 2017” projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem.  Tas bija iespējams par Rimi un SuperNetto darbinieku un veikalu klientu ziedojumiem visā Latvijā. Projekta moto: Štābiņš – ir, kur iet, ko darīt.

Biedrība “Upmales mantinieki” kopā ar dažiem vecākiem, Neretas novada centrālo bibliotēku un domubiedriem iesniedza savu projektu “Štābiņš “Cīruļi un pūces” Neretā”, gūstot atbalstu. Projektā aicināti iesaistīties bērni un jaunieši no 6 līdz 15 gadu vecumam laikā no 1.jūnija līdz 29.augustam.

Piedzīvojums!!! Notikums!!! Brīnums, kuru tūlīt, tūlīt ieraudzīsim! Sapnis, kurš nekad nepiepildīsies? Varbūt, ja neko nedarīsim. Piedzīvojumu gaidām, radām, izdzīvojam paši. Štābiņš ir pavisam nopietna, reāla lieta ar karogu, logo, veiksmes simbolu jeb talismanu, vecāko, dežurantu, paroli, saziņas shēmu un visu, kas tam piederas. Ejam dabā, braucam ekskursijās, ciemojamies lauku sētās un talkojam pie zemniekiem, mācāmies darot. Notikumus fiksējam štābiņa žurnālā – dienasgrāmatā. Informāciju par pasākumiem ievietojam sociālajos tīklos – Facebook, Draugiem,lv, Neretas novada mājas lapā.

Štābiņa dislokācijas vieta – Neretas novada centrālās bibliotēkas lasītava, kur mums laipni dota iespēja pulcēties, ja štābiņa dalībniekiem ir savs dežurants, kurš atbild par kārtību ierādītajās telpās, koordinē, organizē projekta dalībniekiem aktuālas lietas, notikumus, pasākumus. Te štābiņš drīkst darboties visu vasaru, izmantojot savas paroles un īpašos uzvedības noteikumus. Šajās telpās projektā iesaistītie bērni un pieaugušie drīkst organizēt radošās darbnīcas, uzturēties lietus gadījumā, baudīt tējas pauzes, pusdienas, launagu. Ārpus štābiņa plānotas ekskursijas, pārgājieni un talkas, arī divas radošās darbnīcas. Paši gatavojam ēdienu, klājam un novācam galdu ēdienreizēs. Netraucējam bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju darbu.

1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā  - Neretas kultūras namā.uz pirmo kopā sanākšanu aicināti bērni un jaunieši, vecāki un vecvecāki, darba grupa, brīvprātīgie jaunieši  Aktivitāšu sākumu vēl precizēsim (darbošanos sāksim no rīta, vienojoties par laiku. Sekojiet informācijai novada mājas lapā, afišām.). Noteikti šajā dienā dibinām un atveram 2017.gada vasaras piedzīvojumu štābiņu. Aicināti visi interesenti neatkarīgi no vecuma un mācību iestādes, jo kopīgi varam daudz laba un interesanta paveikt, ja tikai ir vēlme līdzi darboties. Pienākumus un nodarbes atradīsim visiem. Vēl  pirmajā dienā kopīgi veidosim štābiņa logo (ašais ideju konkurss), zīmēsim karoga ar logo metu. Kopīgi pārrunāsim štābiņa un projekta darbības noteikumus, sastādīsim štābiņa darbības plānu, sadalīsim pienākumus vecākiem, brīvprātīgajiem jauniešiem un bērniem. Ar bibliotēkas darbinieku atļauju iekārtosim “štābiņu” atbilstoši projekta vīzijai un leģendai, paši uzturot telpās tīrību un kārtību, netraucējot darbiniekus un bibliotēkas apmeklētājus.

Turpmākie pasākumi plānoti 6., 13., 20., 27.jūnijā, 4., 11., 18., 25.jūlijā, 1., 8., 15., 22., 29.augustā: pēc vienošanās ar saimniekiem, uzņēmējiem saplānosim dienas, kad drīkstēsim apciemot lauku sētas un zemnieku saimniecības Neretas novadā, vienosimies par ekskursiju uz Ērberģes muižu un takām u.c.

Vairāk informācijas pie projekta koordinatores Lidijas Ozoliņas, t. 29353379; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

Cien. vecāki!

 

No 2017.gada 8.maija līdz 13.maijam                

               Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notiks          

  Vecāku nedēļa

 

Pasākumu plānojums

 

  1. Atklātās mācību stundas notiks
  • 8.-10.maijā visos mācību priekšmetos, katrā klasē.

 

  1. Individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju
    • 9.maijā no  plkst. 1515 līdz plkst. 1800.

 

  1. Pavasara koncerts Neretas kultūras namā
    • 13.maijā plkst.1300.

 

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā jau trešo gadu īsteno projektu "Mobilais zināšanu ekspresis". Pagājušajā gadā "Mobilajā zināšanu ekspresī" viesojās vairāk nekā 2500 skolēnu, šogad plānots apciemot vēl lielāku skolēnu skaitu, viesojoties vairāk nekā 30 skolās. Krāsainā Eiropas busiņa vizītes skolās norit no 17. marta līdz 9.maijam.

21.aprīlī Eiropas kustības Latvijā pārstāvji viesojās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā.

"Mobilais zināšanu ekspresis" ir speciāli pielāgota zināšanu platforma, kurā atraktīvas un izglītojošas programmas laikā sākumskolas skolēni izzina Eiropas Savienību un apzinās sevi kā nozīmīgu tās daļu. Košās krāsās izrotātajā eirobusiņā mazie skolēni varēja uzzināt atraktīvi pasniegtu informāciju par Eiropas Savienību un Eiropas valstīm – kādi ir katras valsts karogi, nacionālie ēdieni, populārākās frāzes. Tāpat sākumskolēniem bija iespēja piedalīties konkursā, izmantojot autobusā pieejamo un izlasāmo informāciju. Eiropas kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane stāstīja, ka ir patiešām ļoti pārsteigta par skolēnu zināšanām, jo varot redzēt, ka ir ieguldīts rūpīgs skolēnu informēšanas un skološanas darbs. Liene īpaši uzteica 4.klases skolēnus.

Ar pamatskolas un vidusskolas skolēniem tikās Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš un multimākslinieks Kaspars Blūms - Blūmanis. Sarunas mērķis bija ar savas dzīves piemēra palīdzību iedvesmot uzdrīkstēties, spert pirmo soli, lai izteiktu savu viedokli, līdzdarbotos un rīkotos. A.Gobiņš aicināja jauniešus uzdrīkstēties, aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, skolēnu pašpārvaldēs, rakstīt skolas avīzē, fotografēt skolas notikumus un piedalīties dažādās citās aktivitātēs , jo dažādas prasmes vēlāk dzīvē noderēs. Tāpat atgādināja, ka, par spīti iespējām, ko paver dalība Eiropas Savienībā (izglītības, ceļošanas, darba iespējas)  svarīgi  attīstīt kritisko domāšanu, analizēt to, ko izlasi, būt gudram, neuzķerties uz fake news, kas mūsdienās lavīnveidā gāžas interneta vidē, organizēties, meklēt domubiedrus, jo, strādājot komandā, var paveikt vairāk, droši paust savu viedokli.

Arī K.Blūms – Blūmanis jeb Kasher dalījās ar savu dzīves pieredzi, aicinot jauniešus nebaidīties teikt “jā”, iesaistīties dažādos Eiropas Savienības rīkotos projektos un pasākumos. Arī viņš pats, neiztērējot ne savus līdzekļus, ne skolēna gados - vecāku naudu, ir apceļojis pasauli un iesaistījies dažādos projektos. Piemēram, Zambijā, būdams tikai 22 gadu vecs, projekta ietvaros piedalījies skolas celtniecībā. Kaspars, iedrošināja jauniešus:” Kad sper soli uz priekšu, tie ir 50%  no panākumiem. Nav pat svarīgi, vai konkrētajā brīdī durvis atvērsies vai neatvērsies. Ja neatvērsies šoreiz, tad atvērsies citreiz, ja vien būsi aktīvs un mēģināsi. Mazs solis, arī ir solis uz priekšu.” Arī pats Kaspars no jaunieša, kas skolā allaž sēdējis pēdējā solā un pret visu bijis noliedzoši noskaņots kļuvis par cilvēku, kas piedalās dažādās aktivitātēs, – dzied, dejo, vada pasākumus, ceļo un, kā pats saka, “iedvesmoju citus uzdrīkstēties”.

 

Daiga Meldere

 

 

 

 

24.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini, uzzini, aizraujies!”, kurās piedalījās ne tikai Neretas, bet arī Mazzalves pamatskolas skolēni.  Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku tika organizētas tehniski radošās darbnīcas, kur jaunieši varēja radoši izglītoties un gudri izklaidēties.  Bērniem un jauniešiem bija iespēja pašiem aktīvi darboties un iesaistīties praktiskajos darbos četrās dažādās darbnīcās.  

Tehniski radošajā darbnīcā “Katapulta” skolēni uzzināja par elastības spēku, ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanas un palaišanas leņķiem un katapultas darbības principu. Radošā darbnīca ir aktivitāte fizikas novirzienā, un tās laikā dalībnieki no pieejamiem materiāliem (saldējuma kociņiem, gumijām un plastmasas karotes), izmantojot savu radošo izdomu, izgatavoja tādu katapultu, ko vēlāk bija iespēja testēt vairākās disciplīnās (precizitātē un spēkā).

Darbnīcā “Vēja ģeneratori” skolēni izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus. Dalībnieki šajā nodarbībā varēja uzzināt, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas ražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu.

“Domino efekts ” apspēlēja Rūba Goldberga mašīnas principu – kaut ko pavisam vienkāršu izdarīt pēc iespējas sarežģītāk, izmantojot spēku un inerci. Nodarbības sākumā skolēniem tika nodemonstrēts mūzikas video klips “OK Go” dziesmai “This Too Shall Pass”, kurā tapšanā izmantots Rūba Goldberga mašīnas princips. Darbnīcas lielākā vērtība ir mācība, ka nekad nevajag padoties pie pirmās neveiksmes. Ieguldot enerģiju, radošu izdomu, pacietību un, visai komandai darbojoties kopā, iespējams sasniegt izcilu rezultātu.

Savukārt darbnīcā “Nopelni miljonu” skolēni paši varēja atkārtot pasaulslaveno Edisona eksperimentu, kura rezultāts ir ikdienā tik pierastais produkts – elektriskā spuldzīte. Darbnīcā, saslēdzot elektrisko ķēdi, bija iespēja noskaidrot , kā un kāpēc elektrību spēj saražot ābols, kartupelis, citrons un pat cilvēks. Skolēniem pašiem bija iespēja no pieejamiem materiāliem izveidot savu spuldzīti, konstatēt, kad un kāpēc kvēldiegs gail un pārdeg, kā arī izpētīt, kāda materiāla kvēldiegs deg visilgāk un visspožāk.

 

Daiga Meldere

Lai veicinātu vēstures izpratni, Mazzalves pamatskolas skolēni martā bija Okupācijas muzejā, kur pa īstam apjauta deportāciju šausmas, bet aprīļa nogalē Mazzalves pamatskolā viesojās Okupācijas muzeja darbinieki, kuri stāstīja un rādīja vēstures liecības par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu un ceļu uz to. Par savu darbību tajā laikā stāstīja arī Arvīds Ulme, kurš Atmodas laikā piedalījies Vides aizsardzības kluba dibināšanā un 1987. gadā un kļuvis par tā prezidentu, organizējis dažādas masu demonstrācijas. Ievēlēts Latvijas Republikas Pilsoņu kongresā, bijis Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts, balsojis par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

Skolēni labprāt iesaistījās sarunā par notikumiem pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā (un, izrādās, viņi zina gana daudz, un skolēnus notikumi, kuri svarīgi tautas vēsturē, interesē). Skolēni uzzināja par to, kā 1990. gada 3. maijā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes jaunā sasaukuma pirmās sesijas sēde, kā deputāti sadalījās divās frakcijās – Latvijas Tautas frontes frakcijā un frakcijā «Līdztiesība», par to, kā Tautas frontes frakcijas deputāti iestājās par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu, bet frakcijas «Līdztiesība» deputāti, no kuriem daudzi bija komunistiskās partijas funkcionāri un padomju armijas militārie darbinieki, atbalstīja Latvijas pastāvēšanas turpināšanu PSRS sastāvā un komunistiskās partijas varas monopolu. Skolēni no vēstures liecībām Okupācijas muzeja pārstāvja emocionālajā stāstījumā gandrīz vai izjuta to, kā 4. maija vēsturiskajā sēdē Latvijas PSR Augstākā Padome ar 138 balsīm pieņēma «Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu», kā frakcijas «Līdztiesība» 57 deputāti, demonstratīvi noraidot Neatkarības deklarāciju, pirms balsošanas atstāja parlamenta zāli.

Savas tautas vēsture ir jāzina. To mazzalvieši cenšas izzināt gan vēstures stundās, gan izmantojot novadpētniecības materiālus, apzinot notikumus savā pagastā, gan braucot mācību ekskursijās,  gan pēdējā laikā īpaši sadarbojoties ar Okupācijas muzeju.

 

Žanna Miezīte

Ceturtdien, 13.aprīlī, pirms pusdienām Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas telpas piepildīja mazi un lieli pelēni. Šajā dienā notika interesanta, aizraujoša un darbīga tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi.  Pasākumā piedalījās  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Sproģu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni. Uz tikšanos  bērni bija ieradušies kā rakstnieces galvenie grāmatu varoņi - pelēni, ar pašu gatavotām  peļu austiņām.

Bērni patīkami pārsteidza mākslinieci un viesus ar sagatavotu fragmentu no grāmatas “Koko un Riko”. Jautro žurkulēnu lomās iejutās 3. klases audzēkņi Kristiāns Bartkus un Niks Andersons. Viņi aicināja visus uz karnevālu, kurā aizrautīgi  1., 2.klašu skolēni dejoja disko deju, bet 3., 4. klašu skolēni kovboju un somu deju Letkiss.

 Rakstniece Evija Gulbe  iepazīstināja ar savām izdotajām  grāmatiņām, pastāstīja kā radās nebēdnīgie stāsti par žurciņām Koko un Riko, atraktīvi izspēlēja, iesaistot skolēnus,  notikumus no grāmatām.  Autores grāmatu ilustratore ir viņas laba draudzene Linda Lošina. Bērni uzzināja, kāds ir zīmējuma un teksta ceļš līdz krāsainai, ilustrācijām bagātai grāmatai.

Rakstniece piesaistīja bērnus ne tikai ar interesantu stāstījumu, kustību rotaļām, bet arī ar aizraujošiem eksperimentiem un trikiem. Tajos aktīvi, ar lielu degsmi, līdzdarbojās bērni. Noslēgumā, kad skolēni bija guvuši atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, autore dāvināja katram veltītu grāmatzīmi ar savu autogrāfu.

Pirmslieldienu brīnišķīgā pēcpusdiena noslēdzās ar radošām darbnīcām, kurās  sākumskolas skolotāju vadībā bērni sev pagatavoja mīlīgu filca peļuku ar gardu karameļu vēderiņu.

Smaidīgās bērnu sejas un priekpilnās acis bija apliecinājums tam, ka pasākums bija izdevies. Paldies Neretas bērnu bibliotēkas vadītājai Birutai Petronei un visiem, kas organizēja un piedalījās! Milzīgs paldies!

 

                                                                 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

 Daira Osīte

        

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3359312
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1123
88659
3359312

Sadarbība