Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (89)

“ZZ Čempionāts” ir “trakas” sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās pārbauda skolēnu drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases vienotību. Šīs sacensības šogad norisināsies 10. gadu pēc kārtas un to sauklis ir “Viens no miljona.”

 Lai mudinātu skolas iesaistīties “ZZ Čempionātā”, Zelta Zivtiņas komanda marta sākumā uzsāka lielo tūri pa Latvijas skolām. 21. martā reklāmas varoņi Zī un Zē viesojās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Kopā ar populārajiem Zelta Zivtiņas personāžiem, 4. – 11. klase varēja izkustēties, skaļi izkliegties un izpaust savu unikalitāti, jo katrā no mums ir kaut kas īpašs. “ZZ Čempionāta” pārstāvji uzrunāja skolēnus un klašu audzinātājas, aicinot iesaistīties un piedalīties. Turklāt šogad mājas darbs klasēm, kuras vēlās piedalīties, it nemaz nav tik sarežģīts kā citus gadus.  Katram dalībniekam no klases jāuzraksta kāpēc esi unikāls, jānofotografē unikāla klases bilde, jāizdomā sauklis un jānosauc klases atbalstītāji.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni izrādīja lielu interesi un vēlēšanos piedalīties. Jāpiebilst, ka Neretas skola savus spēkus un iemaņas ir pierādījuši arī iepriekšējos gados, piedaloties “ZZ Čempionātā.”

 

Agnese Rutka

Kad pavasara saulīte silda zemi un gājputni atgriežas mājās, vij ligzdas, draudzējas, arī mēs devāmies apciemot kaimiņus. 16. marta rītā Mazzalves pamatskolas pirmsskolas piecgadīgās un sešgadīgās meitenes Elīna Koklevska un Agnija Misūne devāmies uz Misas bērnudārzu, kur satikāmies ar Vecumnieku novada bērniņiem un viņu skolotājām. Tikāmies, lai rādītu savas prasmes zīmēšanā. Vecumnieku novads to nodēvējis par Krāsu dienu, tā notiek vienreiz gadā – skolēnu pavasara brīvdienās. Ļoti laicīgi tiek atsūtīts nolikums, tēma, atliek tikai pieteikt dalībniekus.

Misā mūs sagaidīja raibs Taurenītis. Mājinieki bija sagatavojuši ļoti skaistu koncertiņu, kurā deklamēja dzejoļus par pavasari, dejoja dejas. Pēc koncerta Taurenis aicināja bērnus uzzīmēt pavasari ar dziedošiem putniņiem un dūcošiem kukaiņiem. Kamēr bērni cītīgi strādāja, skolotājas dalījās pieredzē ar uzskates materiāliem, ieguva jaunāko informāciju par kursiem. Kad bērniņi bija beiguši zīmēt, tad gāja rotaļās, bet skolotājām bija ļoti jāstrādā, lai atrastu katram savu titulu. Pavisam Krāsu dienu Misā apmeklēja 33 bērni. Mūsu Elīna ieguva titulu – PASAKAINĀKAIS ZĪMĒJUMS, savukārt Agnija – AKURĀTĀKAIS ZĪMĒJUMS. Paldies Vecumnieku novada metodiķei Sarmītei Samai par uzaicinājumu piedalīties, Elīnas un Agnijas vecākiem – par atbalstu.

 

Mazzalves  pamatskolas pirmsskolas

skolotāja Aija Dārziņa

Kad Saule ir tik augstu pakāpusies debesu kalnā un dienas garums ir tik liels, ka sāk pārspēt nakti, tad šim notikumam par godu visi svin Lielo dienu.

Arī pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš” Lieldienu zaķis un vista ar savām domstarpībām un pārpratumiem  ieskandināja Lieldienas. Bērni palīdzēja zaķim skaitīt olas un izlīgt mieru ar vistu. Un tad, lai šis pārpratums drīzāk aizmirstos, sekoja Lieldienu jaukās izpriecas – bērni kopā ar vistu un zaķi dziedāja dziesmas, skaitīja dzejolīšus, gāja rotaļās, minēja mīklas. Pateicībā, atvadoties no bērniem, zaķis un vista pacienāja mazos ar dažādiem našķiem.

Lai gan Lieldienu tēli bija devušies prom, bērni turpināja svētku svinēšanu katrs savā grupiņā – citiem zaķis bija sagādājis šokolādes olas, citiem, savukārt, saslēpis olas grupas telpā un bērniem tās bija jāatrod, neizpalika arī olu ripināšana un šūpošanās.

 

PII “Ziediņš” skolotāja

Inga Zvilna

31. martā Aizkraukles kultūras namā notika koncerts – sadancis Aizkraukles – Skrīveru – Jaunjelgavas un Neretas novadu pamatskolas skolēnu deju kolektīviem, kurā mūsu novadu pārstāvēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs un 5. – 8. klašu deju kolektīvs, kurus vada Inita Kalniņa un Mazzalves pamatskolas 1. – 3. klašu deju  kolektīvs, kuru vada skolotāja Silvija Ivanova.

Bērniem bija iespēja redzēt citus deju kolektīvus (sadancī piedalījās trīspadsmit 1. – 4. klašu deju kolektīvi no Aizkraukles pilsētas sākumskolas, Aizkraukles pagasta sākumskolas, Daudzeses pamatskolas, Seces pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas un pieci 3. – 6. klašu un 5. – 8. klašu deju kolektīvi no Skrīveriem, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Neretas), vērtēt, salīdzināt… Skatītājiem bija iespēja priecāties par košajiem tērpiem, raito dejas soli un interesantajām deju horeogrāfijām. Dejotājus vērtēja žūrijas komisija.

Pēc koncerta kolektīvu vadītāji sanāksmē analizēja deju kolektīvu sniegumu. Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Initai Kalniņai un Silvijai Ivanovai!

Neretas novada deju kolektīvi piedalīsies arī starpnovadu dziesmu un deju svētkos Vīgantē 21. maijā. Lai viņiem veicas!

Lai arī nedaudz noguruši pēc garās dienas, bērni jutās gandarīti.

 

Žanna Miezīte

2014.gada 27.februārī Neretas novada domes sēdē tika apstiprināta „Neretas novada izglītojamo motivēšanas kārtība”, kurā noteica, ka tie 5.-12.klašu Neretas novada skolēni, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 9 un augstāks, saņems naudas balvu 25 eiro.

 

2.jūnijā Neretas novada domes zālē uz svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja tika aicināti tie 13 Neretas novada skolu audzēkņi, kuri šo balvu bija nopelnījuši – 5.klases skolēni Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Erīda Cepurīte, Kristaps Griķis, Kārlis Plusniņš, 6.klases skolniece Baiba Zvilna, 7.klases skolnieks Artūrs Zastupņevičs, 8.klases skolnieks Pēteris Pavlovičs, 9.klases skolnieks Mikus Saldovers, 10.klases skolnieces Paula Baltace, Dace Osīte, Aelita Zilgalve un 11.klases skolnieks Dāvis Gorbačovs.

 

Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis savā uzrunā uzteica skolēnus un rosināja arī turpmāk būt tikpat uzcītīgiem.  Šiem skolēniem ir ne tikai teicami un izcili mācību sasniegumi, bet arī labi panākumi  mācību priekšmetu olimpiādēs, augsti sasniegumi sporta sacensībās. Kā stāstīja paši skolēni, arī brīvo laiku viņi izmanto lietderīgi, iesaistoties dažādās ārpusklases aktivitātēs, pulciņos.

 

Ar domes kasē saņemtu naudas balvu, kopīgu foto un cienastu noslēdzās pieņemšana pie domes priekšsēdētāja.

 

Žanna Miezīte

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1566309
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1723
124968
1566309

Sadarbība