Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (109)

“Dzeja pavedina” – šī gada īpašais Dzejas dienu sauklis, kuru ne vienu vien reizi 12. septembrī atkārtojām, dodoties apciemot dažādas iestādes, veikalus, pieskandinājām arī Neretas ielas.                             

No rīta iespēju klausīties dzeju un dziedāt mums līdzi devām mūsu skolas lielajiem un arī pašiem mazākajiem skolniekiem.                                                                           

Vēlāk viesojāmies Neretas novada domē, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja, un arī mums bija prieks. Protams, apciemojām arī Neretas Sociālās aprūpes centru. Visi tā iemītnieki bija laimīgi, mūs redzot un dzirdot. Iepriecinājām arī pašus mazākos – bērnudārzniekus, kuri paklausīgi kopā ar audzinātājām bija gatavi mūs uzklausīt. Pārsteidzām pārdevējas un apmeklētājus Neretas veikalos un pastā, parādot mūsu sagatavoto priekšnesumu. Neretas pagasta bibliotēkā mūs sagaidīja vadītāja, klausījās dzeju un labprāt dziedāja līdzi.                        

Pēcpusdienā muzejā “Riekstiņi” ļoti laipni mūs sagaidīja tā vadītāja Ilze Līduma. Apsēžoties cits citam pretī, radījām ļoti patīkamu atmosfēru, tāpēc dzejoļi un dziesmas skanēja daudz labāk. Iepazināmies ar novadnieci Lediju Narogu, kura visu dzīvi rakstījusi dzeju, kā arī dzirdējām dažus sirsnīgus dzejoļus, kurus dzejniece runāja no galvas. Pupas ar tēju – tā jau ir tradīcija katrā pasākumā “Riekstiņos”.

Šī Dzejas diena bija nedaudz citādāka, jo tajā kopā ar mums piedalījās divas viesskolnieces, kuras šogad mācās mūsu skolā. Paula no Vācijas skaitīja dzejoli vācu valodā, bet Namtan, kas ir no Taizemes, noskaitīja pantiņu savā valodā.                                                  

Liels paldies skolotājām Aijai Kalnārei un Ritai Trukšai par sagatavoto dzejoļu repertuāru un organizēšanu. Paldies arī skolotājai Sintijai Leimanei un skolēnam Klāvam Zigurdam Kalnārem par mūziku.

 

Samanta Cvetkova un Marta Ragele,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

7. klases skolnieces

Sēlija ir tas kultūrvēsturiskais novads, kuru bieži nepiemin, ja runā par Latvijas administratīvo  sadalījumu. Kad skolēni piedalās konkursos, visbiežāk Neretas novads tiek ieskaitīts Zemgalē, bet ir gadījumi, kad esam startējuši Latgalē. Pateicoties Silvijas Romaņenko – Ilūkstes 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas – iniciatīvai, no 25. līdz 28. jūlijam notika Sēlijas novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju radošā nometne “Sēlijas vasara – 2016”.  Lai nometnē piedalītos visas Sēlijas novada latviešu valodas un literatūras skolotājas, Ilūkstes novada pašvaldības vadītājs Stefans Rāzna personīgi uzrunāja katru novada pašvaldības vadītāju. Vislielāko interesi izrādījis mūsu novada pašvaldības vadītājs Arvīds Kviesis. Paldies pašvaldībai par nometnes  finansēšanu!

Mēs – Egija Apiņa, Dace Kronīte, Silvija Lisovska un Daiga Pabērza – Neretas novada latviešu valodas un literatūras skolotājas – esam ļoti gandarītas par nometnē aizvadīto laiku. Pirmkārt, bija iespējams iepazīties ar 30 radošām skolotājām. Otrkārt, dzīve Eglaines pagasta viesu namā “Saliņas” un pelde Sviļa ezerā lekciju starplaikos bija tik veldzējoša svelmainajās dienās. Treškārt, Annas dienas svinības “Annas dienā gāju panākstos”– saimnieks ieveda Gulbju mājās jauno saimnieci (īstenībā pāris pirms 2 nedēļām bija kļuvuši vīrs ar sievu), klausījāmies folkloras kopu “Ritam”, ēdām jaunos kartupeļus ar laukos gatavotu sviestu un biezpienu, vispirms sitot ar karoti pa pieri. Galvenokārt, ļoti kvalitatīvas lekcijas. Daugavpils Universitātes docents Valentīns Lukaševičs stāstīja par Jāņa Jaunsudrabiņa sēliski rakstītajiem tekstiem, par daiļliteratūru un tehnoloģijām un par komercliteratūru. DU docente Rudīte Rinkeviča iepazīstināja ar tendencēm jaunākajā bērnu un pusaudžu literatūrā. Visaizraujošākā bija pedagoģijas doktores Anitas Skalbergas  lekcija “Kā un ko runāt skolotājam, lai veidotos mācīšanās motivācija”; beidzot derīgi padomi, kas, cerams, palīdzēs veidot kontaktu ar mūsdienu skolēniem. Daži no tiem – jāiemācās kontrolēt savas domas; ja gribi teikt darbības vārdu ar nē –, tad nesaki neko! S. Pallo lekcijā “Laiks un ceļš mūsu dzīvē” atgādināja, ka cilvēki Latvijā ir pārstrādājušies, ar vecumu vārāk zina, bet mazāk var. Izgājām 3 praktiskās nodarbības, kurās pārliecinājāmies – tikai pati varu kontrolēt savu laiku un ceļu, atrodot laiku sev, kurā pabūt vienatnē un atjaunoties.

Paldies mūsu skolu direktoriem un muzeja “Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai par transportu un prezentācijas dāvanām!

2018. gadā “Sēlijas vasara” būs Neretas novadā.

 

Nometnes dalībnieču vārdā – Dace Kronīte

2015./2016.mācību gads Neretas novada izglītības iestādēs aizvadīts darbīgs un panākumiem bagāts. Skolēni aktīvi piedalījušies dažādos konkursos, sacensībās un olimpiādēs. Novadā ir izstrādāta kārtība, kā tiek apbalvoti tie izglītojamie, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos iegūst 1.vietu – viņiem tiek pasniegtas “Lielās pūces”. Zelta pildspalvu, savukārt, saņem tie novada skolotāji, kuru audzēkņi šajās olimpiādēs ir uzvarējuši.

 Aizvadītajā mācību gadā “Lielās pūces” nopelnījuši 25 Neretas novada skolēni – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12.klases absolventes Dace Osīte un Amanda Čiževska, 11.klases skolnieki Mikus Saldovers, Edgars Kampe, Līga Garbunova, Aivis Mūrnieks, Zane Kleva, Terēze Jakundoviča, un Olafs Osītis, 9.klases skolēni Armands Aivis Gorbačovs un Artūrs Zastupņevičs, Mazzalves pamatskolas 8.klases skolēni Baiba Zvilna un Norberts Bergmanis, neretieši 7.klases skolēni Erīda Cepurīte, Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, 6.klases skolnieces Marta Ragele, Trīna Pavloviča,, 5.klases skolnieces neretiete Alise Vaičulena un mazzalviete Karīna Griķe, 4.klases skolēni mazzalvietis Niks Linmeijers un neretiete Zita Tihonova, neretiete 3.klases skolniece Lilita Davidene, Mazzalves pamatskolas 2.klases skolēns Rauls Sakne un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.klases skolniece Elīna Regute.

Šos skolēnus sekmīgai dalībai olimpiādēs sagatavoja un ar Zelta pildspalvu ir apbalvoti sekojoši Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāji - Sandra Silava, Inta Vasariņa, Sarmīte Sniķere, Viktorija Trukša, Modra Reizniece, Dace Kronīte, Dita Pavloviča, Guntars Grieķeris, Rita Kokina un Sarmīte Stumbiņa,- un 5 Mazzalves pamatskolas skolotāji – Silvija Ivanova, Vita Zeltiņa, Anda Freimane, Kaspars Baltacis un Daiga Pabērza.

Paldies skolēniem un skolotājiem par uzcītību un ieguldījumu sava novada vārda spodrināšanā! Lai arī jaunajā mācību gadā daudz panākumu!

Žanna Miezīte

Fotogrāfijas ir liecinieki svarīgiem un ikdienišķiem dzīves mirkļiem. Tās parāda, cik viss, kas mums apkārt, ir neatkārtojams. Tāpat arī ar katru skolēnu – tas ir vienreizējs, jo skolotājiem, īpaši audzinātājiem, paliek atmiņā ar savu personības starojumu.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 2016. gada absolventus, kam 1. jūlijā bija izlaidums, atcerēsimies kā klasi, kas bija vienota, radoša, kurā mācījās gudri, zinātkāri un mērķtiecīgi jaunieši.

Beidzot 12. klasi, skolēni kārto centralizētos eksāmenus (darbus pēc eksāmena uzrakstīšanas aizsūta uz Rīgu, kur tos centralizēti labo skolotāji no visas Latvijas): obligātos – latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu (pēc skolēna izvēles kārto martā), izvēles ekāmenus (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, vēsturi u.c.), ja kāda cita zinātņu nozare nepieciešama tālākajām mācībām. Eksāmenu rezultāti rāda, kā skolēns mācījies. Tie ir atkarīgi ne vien no izglītojamo motivācijas, bet arī no vēlmes un prasmēm mācīties. “Ja pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem būtu jāizveido labāko skolu tops Aizkraukles reģionā, tas izskatītos šādi: Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, tad pārējās skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa un Jaunjelgavas vidusskolas .., ”[1] tā norādīts Staburaga rakstā. Tam pievienotajā diagrammā redzams, ka matemātikas un latviešu valodas eksāmenā neretiešiem ir procentuāli augstāks vērtējums nekā Aizkraukles novada ģimnāzijas divpadsmitajiem, īpaši neatšķiras arī angļu valodas eksāmena rezultāts. Vislielākais prieks par Daces Osītes matemātikas eksāmena rezultātu – 100%, par to izsakās Aizkraukles Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Sarmīte Kļaviņa: “Šāds rezultāts sen nav bijis.”[2] Protams, tas ir ne vien labu skolēnu, bet arī prasmīgas skolotāju komandas darbs.

Novērtējot skolēnu mācību darbu, izlaidumā tika izsniegti Ministru prezidenta Māra Kučinska Atzinības raksti Paulai Baltacei, Dacei Osītei un Aelitai Zilgalvei. Arī skolas Zelta pildspalvu un Atzinības rakstu saņēma iepriekšminētās meitenes. Skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā saņēma Sindija Noveičuka, Andra Vaičulena un Kintija Venskoviča, par piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā – Matīss Kalniņš un Dāvis Plusniņš, par sabiedrisko aktivitāti – Elīna Seņkova un Anta Štāle, par  piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sabiedrisko aktivitāti – Aija Andersone, par  piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sasniegumiem zinātniskajā darbībā – Madara Zeltiņa, par sasniegumiem zinātniskajā darbībā – Amanda Čiževska, par sasniegumiem sportā – Denijs Grīnvalds.

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis Denijam Grīnvaldam teica paldies par pagasta un novada vārda popularizēšanu, piedaloties sporta sacensībās.

Abiturienti bija padomājuši par sirsnīgiem un neaizmirstamiem apsveikumiem: skolotājiem tika dāvinātas pašrocīgi veidotas mūžam nenovīstošas daudzkrāsainas puķes, audzinātājai, saņemot īpašu mīļojienu, sastājoties aplī, - balta roze un pie tās piesieta dzeltena lapa, uz kuras katrs bija uzrakstījis vēstuli audzinātājai. Audzinātāja savējiem mīluļiem dāvāja dzeltenu spilventiņu (kāpēc, to zina tikai divpadsmitie un viņu audzinātāja).

Visemocionālākais brīdis – dāvana vecākiem: Madara dziedāja dziesmu “Mazā bilžu rāmītī ...”, tās beigās visi pievienojās, katrs dāvāja mazu bilžu rāmīti ar savu foto.  Attēls vecākiem palīdzēs tajos brīžos, kad gribēsies ar savu bērnu parunāties, bet viņa nebūs klāt.

Direktores runā arī izskanēja patiesība – nu savi bērni jāatlaiž, jo viņiem jāsāk iekārtot sava dzīve. Viņi pirmajā gadā uz mājām brauks bieži, bet nākamajos – arvien retāk. Taču mājas būs tā vieta, kur vienmēr būsi gaidīts, saprasts un mīlēts.

Lai laimīgs dzīves ceļš visiem sešpadsmit absolventiem –

skolas vadības un skolotāju vārdā Dace Kronīte.

Foto: Mairis Dzenis

 

[1] Patmalniece I. Skolas vērtē pēc pārbaudījumu rezultātiem.// Staburags, 08.07.2016., nr. 77 – 4. lpp.

[2] Patmalniece I. Labi rezultāti angļu valodā.// Staburags, 01.07.2016., nr. 74 – 3. lpp.

11. jūnijā Mazzalves pamatskolā pulcējās 9.klases skolēni, viņu vecāki, radi un draugi, lai kopā ar skolotājiem un skolas darbiniekiem nosvinētu izlaidumu. Šogad 9. klasi beidza 8 skolēni.

Aiz muguras eksāmenu laiks. Šīs klases skolēni sevi parādīja kā patstāvīgus jauniešus ar stabilām zināšanām. Īpaši patīkami bija tas, ka angļu valodā Kārlis Artūrs Ziemelis un Mārcis Girgensons saņēma augstāko novērtējumu – desmit balles, krievu valodā 10 balles nopelnīja Rolands Rubins. Lieliski! Bija patīkami klausīties arī mutvārdu daļu latviešu valodas eksāmenā un angļu valodas eksāmenā visiem skolēniem. Arī pārējos priekšmetos vērtējumi bija atbilstoši spējām un stabili.

Pēc direktora Aivara Miezīša uzrunas un vēlējuma pareizi izvēlēties savu tālāko izglītības un dzīves karjeru, astoņi absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību. Ance Grenciņa – Grencione un Sintija Romanova saņēma skolas Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, Mazzalves pamatskolu absolvējot. Rolands Rubins saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem sportā. Ance Grenciņa – Grencione, Rolands Rubins, Mārcis Girgensons un Kārlis Artūrs Ziemelis tika uzteikti par aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē un ekoskolu projektā. Izlaidumā absolventus sveica gan pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, gan pirmā audzinātāja skolotāja Anda Freimane, gan klases audzinātāja Silvija Ivanova, gan skolotāji un meiteņu ansamblis, veltot skaistas dziesmas saviem skolasbiedriem. Ar īpašu veltījumu uzstājās iepriekšējo gadu absolvente Līga Girgensone.

Devīto pateicības vārdi vecākiem un ziedi skolotājiem, kopīgi skandēta skolas himna, un… izlaidums izskanējis. Sekoja kopīga fotografēšanās atmiņai par deviņiem kopā pavadītiem gadiem.

 

Žanna Miezīte

Nedaudz drūmā un ne tik saulainā 11. jūnija pēcpusdienā, tomēr ar smaidu sejā, divi Sproģu pamatskolas skolēni – Megija Saulīte un Deivijs Veide devās savā pirmajā lielajā darba cēliena noslēgumā – apliecības saņemšanā par vispārējo pamatizglītību.

Svinīgi ienākot skolas zālē ģimenes, radu un draugu pulkā absolventus sveica audzinātāja Ludmila Roze. Gan viens, gan otrs skolēns visu gadu garumā mācību stundās bijuši patstāvīgi, nosvērti un klusi. Megija aktīvi iesaistījās skolas ārpusstundu darbā un pasākumu organizēšanā, Deivijs spēja parādīt labu sniegumu angļu valodas olimpiādē, klātesošos iepazīstināja skolēnu audzinātāja.

Sproģu pamatskolas direktore Santa Glazīrina pasniedza atestātus un vēlēja jauniešiem veiksmi tālākajā dzīvē. Šis ir tikai mazākais no dzīves posmiem, kas ir aizvadīts. Tālāk sekos izvēles iespējas par mācībām tālāk. Atliek vien cerēt, ka skolēni spēs iet pa pareizo ceļu un sasniegt visas savas nākotnes ieceres.

Veiksmes un izdošanās vēlējumus nākotnei vēlēja izglītības un kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte un Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika.

Ar vairākiem priekšnesumiem – dziesmām, dejām – audzēkņus sveica skolasbiedri. Saldu uzmundrinājumu un sapņu piepildīšanos vēlēja absolventu pirmā audzinātāja Edīte Dābola.

Gandarīti par iegūto dokumentu, skolēni devās ārā, lai iemūžinātu šo dienu fotogrāfijās.

 

Agnese Rutka

Ikdienas steidzīgajā skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, kas sniedz gandarījuma sajūtu un mirkļi, kas iekrāsojas košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī 28. maijā – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 80 gadu jubileja.

Tā bija satikšanās Laimes zemē – bērnībā, jaunībā, savā skolā –, ikvienam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis savā dzīves gājumā. Saulaina un silta aizsākās 28. maija diena, kad šurp no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām, novadiem, citām valstīm atkalredzēšanās prieku un emociju uzplūdumu izjuta absolventi, skolotāji, kas attiecīgajā savas dzīves posmā ir saistīti ar Balto skolu. Ar nelielu satraukumu un neziņu, ko šī diena sniegs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ieradās bijušie skolas darbinieki, absolventi un viesi. Piereģistrējoties katrs saņēma īpašu pildspalvu ar uzrakstu “Baltajai skolai – 80”.

Visas dienas garumā ikviens varēja novērtēt vairākas izstādes Baltajā skolā – Ausmas Logonovskas gleznu izstādi, keramiķes Zandas Rageles māla traukus un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bērnu krāšņos zīmējumus. Mazajā skolā  5. – 9. klašu meiteņu un mājturības un tehnoloģijas skolotājas Modras Reiznieces darinājumus – rotas, somas, tamborējumus un adījumus. Pacentušies bija arī 1. – 4. klases skolēni, izdaiļojot mazās skoliņas telpas ar lupatu lellēm un zīmējumiem. Apciemojot Jāņa Jaunsudrabiņa “Mūsmājas” – muzeju “Riekstiņi”, varēja novērtēt divas izstādes – Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu reprodukcijas un Mildas Šaltiņas akvareļu izstādi “Manas Latvijas āres”. Neretas kultūras namā Maira Dzeņa fotogrāfijās skolas jubilejas viesi varēja vērot Neretu un tās dabu.

Atmiņas par skolu, piedzīvotais un varbūt arī pārdzīvotais ir saglabājies ikvienam dziļi sirdī. Iegriežoties Baltās skolas muzejā, jubilejas viesi varēja vērot vairākas fotogrāfijas, kuras bija sarindotas īpašās mapēs pēc izlaidumu gadiem. Šo iespēju izmantoja ne viens vien absolvents, jo īpaši tie, kam pavadītais laiks šajā skolā ir bijis krietni vien senāk. Satiekot savus klasesbiedrus, mierīgā atmosfērā, kopīgi vērojot fotogrāfijas, vairākkārt izskanēja smiekli un atmiņu uzplaiksnījumi.

Pulksten 14.00 pie Baltās skolas Piemiņas akmens visi pulcējas, lai īpašā atceres brīdī pieminētu skolēnus, skolotājus un visus tos, kas vairāk vai mazāk saistīti ar šo skolu, bet vairs nav kopā ar mums. Sirsnīgus vārdus izteica Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un Neretas luterāņu draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs.

Paveiktais 5 gadu laikā un pirms 80 gadiem aizsāktais Baltās skolas ceļš bija apkopotos 11. klases skolēna Olafa Osīša veidotajā filmā “Baltā skola”. Vairāki skolotāji, kas pirms vairākiem gadiem sniedza zināšanas skolēniem, dalījās pārdomās par skolu. Paveiktie darbi skolā visu šo gadu laikā paši par sevi “runā” gan dzīvē, gan filmā.

Izstaigājot skolas telpas, iegriežoties savā klasē, satiekot sen neredzētus cilvēkus, ar smaidu sejā iezīmējot šo dienu, ikviens tika laipni aicināts uz Baltās skolas Svinību zāli, lai uzklausītu Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības centra vadītāja un skolotāja ar 30 gadu ilgu pieredzi Rolanda Ozola konferenci “Vērtības mūsu dzīvē”. Pirms konferences sākuma ievadvārdus video fragmentā izteica latviešu kinorežisors Jānis Streičs. Nepārspējama bija konferences vadītāja spēja aizraut katru klausītāju, neskatoties uz to, ka zālē sēdošie bija gados jauni un ne tikai. Viens pēc otra savos viedokļos par vērtībām dalījās bijušie un esošie skolotāji un absolventi. Dažas no pieminētajām vērtībām – mīlestība, cieņa pret sevi un citiem, darba tikums, godīgums, tīra latviešu valoda, patriotisms, draudzība, harmonija sevī, veselība un līdzjūtība – nenoliedzami viens no dzīves pamatiem. Noslēgumā izkristalizējās pilns grozs ar vērtībām, kas ikdienā katram no mums ir svarīgas un zināmas. Jāatceras tās tikai steidzīgajā ikdienā ritmā nepiemirst un pielietot komunikācijā ar citiem. Šī konference viennozīmīgi sniedza atgādinājumu mums un baudījumu sirdij un prātam.

Tālāk svētki norisinājās turpat Svinību zālē – pieņemšana pie direktores. Nepilnu divu stundu laikā ilggadējai Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai paldies vārdus un laba vēlējumus turpmāk izteica novada iestādes – Neretas novada pašvaldība, bāriņtiesa, sociālais dienests, Neretas, Zalves, Mazzalves un Pilskalnes pagasta pārvaldes, PII “Ziediņš” kolektīvs, Neretas kultūras nams, Neretas pagasta Komunālā nodaļa, mūsu novadniece operdziedātāja Elīna Šimkus, Neretas SAC kolektīvs un Ulda Grietiņa ģimenes ārsta prakse, Mazzalves un Sproģu pamatskola, novada bibliotēkas, Aizkraukles novada izglītības pārvalde, Neretas evaņģēliski luteriskā draudze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un novada uzņēmēji, kā arī ikviens, kurš ir atbalstījis un palīdzējis skolas attīstībā un ikdienā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore teica paldies arī svinību atbalstītājiem. Nav noslēpums, ka skolas izaugsmē ļoti daudz devuši vietējie uzņēmēji un absolventi, kuri nesavtīgi ziedojuši savus līdzekļus, lai uzlabotu skolas estētisko noformējumu un materiālo bāzi. Tāpat arī novada iestādes, pašvaldība, ar kurām ikdienā ir jāsadarbojas, sniedz atbalstu un neatsaka palīdzību. Katram ar skolas grāmatu, krūzīti un bukletu tika teikts paldies.

Visas dienas garumā ikvienam bija iespēja iegādāties absolventes, skolotājas Lidijas Ozoliņas izdoto trešo grāmatu sērijā “Mēs – neretieši”. Grāmatā “Gara gaismas kalnā kāpjot” apkopotas bijušās latviešu valodas un literatūras un mājturības skolotājas Mildas Bukas un citu neretiešu atmiņas, vēstures materiāli par skolu. Ne tikai grāmata bija tā, ko varēja līdzpaņemt no Baltās skolas, arī pildspalvu, bukletu un 2017. gada Jāņa Jaunsudrabiņa kalendāru ar viņa gleznu reprodukcijām.

Vakarpusē savas durvis vēra Neretas kultūras nams, lai visus aicinātu uz svinīgo sarīkojumu “Paaudžu paaudzēs”. Tā programma, salīdzinot ar iepriekšējiem jubilejas gadiem, bija veidota atšķirīgi. Pirms priekšnesumiem visi kopīgi izdziedāja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas himnu “Kā sniegi kalnu galotnēs” (J. Jaunsudrabiņa vārdi, R. Paula mūzika). Tālāk uz skatuves kāpa skolas absolventi, kas paaudžu paaudzēs saistīti ar Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu. Tas koncertam piešķīra zināmu burvību un sirsnību. Kopīgā tautu dejā vienojās esošie skolēni un bijušie absolventi ar savu mammu, tēti vai brāli, māsu. Bijušās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mūzikas skolotājas Anitas Šolmanes vadītais meiteņu ansamblis izdziedāja aizkustinošas dziesmas. Atkalapvienošanos šajā vakarā piedzīvoja Zigurda Kalnāres ansamblis “Vājpuni”. Neizpalika arī esošo skolēnu priekšnesumi.

Noslēgumā absolventi izteica paldies vārdus savai Baltajai skolai un tagadējai tās direktorei, dāvājot vērtīgas dāvanas, kas papildinās vēstures krājumus. Tāpat arī skolas teritoriju turpmāk izdaiļos vēl vairāk koku un rožu krūmu.

Pēc kopīga foto, visi svētku viesi devās uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angāru, lai kopīgās sarunās, dejās, grupas “Lauku muzikanti” pavadībā, izbaudītu laiku ar saviem klasesbiedriem. Svētku kulminācijā, plkst. 24.00, veroties naksnīgajās debesīs, visi baudīja svinīgo salūtu, kas sarūpēts pateicoties Jura Budra un Egīla Cīruļa atbalstam

Paldies visiem svinību organizētājiem – skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem, skolas ēdnīcas pavārēm, pasākuma atbalstītājiem, absolventiem, bijušajiem skolotājiem un ikvienam labvēlim, kuri nekad neatsaka un palīdz! Tikai kopīgiem spēkiem ir iespēja noorganizēt šādu pasākumu!

Skolas vēsturi veidojam mēs paši – ar katru notikumiem bagātu un dokumentētu gadu. Ikreiz tiek pāršķirta jauna lappuse ar cerību, ka Baltās skolas ēka vienmēr būs piepildīta ar bērnu čalām un tieksmi pēc zināšanām.

Uz tikšanos pēc pieciem gadiem!

 

            Agnese Rutka

Foto: Mairis Dzenis,

Agnese Rutka

2. jūnijā Neretas novadu apciemoja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Uz tikšanos ar ministru Mazzalves pamatskolā ieradās visu novada izglītības iestāžu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Sproģu pamatskolas, Mazzalves pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš’” – pārstāvji, lai iztaujātu ministru par pedagogus interesējošiem jautājumiem.

Klātesošos uzrunāja Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis nedaudz raksturoja situāciju izglītībā Neretas novadā. Izmantojot iespēju, ka novadā viesojas izglītības un zinātnes ministrs, vizīte sākās ar svinīgu pasākumu – Atzinības rakstu un naudas balvu pasniegšanu tiem 16 Neretas novada izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums ir 9 un augstāks. Samanta Cvetkova, Līva Marta Klibiķe, Trīna Pavloviča, Marta Ragele, Reinis Zariņš, Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Erīda Cepurīte, Kārlis Plusniņš, Baiba Zvilna, Artūrs Zastupņevičs, Pēteris Pavlovičs, Mikus Saldovers, Paula Baltace, Dace Osīte un Aelita Zilgalve apsveikuma vārdus un Atzinības rakstus saņēma no ministra K.Šadurska rokām, domes priekšsēdētājs A.Kviesis pasniedza naudas balvas.

Sekoja ministra stāstījums par izglītības reformas virzību, par esošajām problēmām izglītības sistēmā. Skolu vadītāji uzdeva jautājumus par algu reformu, L.Grebska izteica priekšlikumus skolu direktoru darba samaksas jautājumu risināšanā, uzsvēra, ka nav pareizi visu finansējumu (līdz ar to arī vidusskolu pastāvēšanu) reducēt tikai uz skolēnu skaitu, nepieciešams ņemt vērā izglītības iestādē sniegtās izglītības kvalitāti. A.Miezītis izteica sarūgtinājumu par sabiedriskajos masu medijos izskanējušo domu, ka izglītība laukos nav tik kvalitatīva kā pilsētās un argumentēja šī apgalvojuma kļūdainumu, uzsverot, ka Neretas novadā ir kvalitatīva izglītība, par ko liecina izglītojamo sasniegumi, profesionāli pedagogi un ļoti mūsdienīga mācību vide. A.Grenciņa – Grencione akcentēja domu, ka par skolas darba kvalitāti un pastāvēšanas lietderību atbildība vairāk jāuzņemas skolu akreditācijas komisijām.  I.Jakovčika iztaujāja ministru par pirmsskolas izglītības likteni, un ministrs solīja, ka ar 2017.gada janvāri tiks rasts finansējums četrgadīgo bērnu izglītošanai, bet ar 2018.gadu, domājams, visu pirmsskolas izglītību varētu finansēt valsts, nododot pašvaldībām brīvpusdienu nodrošinājuma funkciju. Dz.Noreika atzina, ka tik mazās skolās, kāda ir Sproģu pamatskola, grūti nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai cik kvalificēts un radošs ir pedagogu kolektīvs, un uzsvēra, ka valstī ir jādomā par vienmērīgu valsts attīstību, lai lauki nenoplicinātos. Tika pārrunātas arī internātskolu  problēmas, augstskolu problēmas.

Pēc sarunas ar pedagogiem ministrs pabija vairākos Mazzalves pamatskolas mācību kabinetos.

Pēc nelielas sarunas ar pašvaldības vadību pie kafijas tases vēl dažas foto pie trīsarpussimtgadīgā Ērberģes ozola, un ministra vizīte Neretas novadā noslēdzās ar savstarpēju sapratni un domu par ministrijas un skolu sadarbību.

 Žanna Miezīte

21.maijā jau no agra rīta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi ar vadītāju Initu Kalniņu un Mazzalves pamatskolas1.-3.klašu deju kolektīvs kopā ar savu vadītāju Silviju Ivanovu devās uz Jaunjelgavu, lai piedalītos starpnovadu dižkoncertā “Man stāstīja Daugaviņ”. Šādi koncerti notiek katru gadu kādā no sadraudzības novadiem, lai veicinātu dejotprieku un arī deju kolektīvu izaugsmi. Pirms svētkiem allaž notiek deju kolektīvu skates, kurās deju kolektīvi iegūst tiesības kopkoncertā piedalīties.

Visu dienu notika kopmēģinājumi, tad …ietērpšanās taututērpos un iekļaušanās kopīgā deju rakstā ar Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novadu deju kolektīviem. Krāšņi un skanīgi svētki.

 

Žanna Miezīte

Pavasara pēdējais mēnesis nu jau tuvojas noslēgumam, kas nozīmē to, ka pavisam drīz novada skolu durvis ierastajam ikdienas mācību ritmam būs slēgtas – skolēni dosies vasaras brīvlaikā. Nedaudz garāks mācību gads ir 9. un 12. klases skolēniem. Apņēmības pilni visi cītīgi kārto eksāmenus.

Tradicionāli 9. un 12. klasei skolās norisinās Pēdējā zvana svētki, kad 1. klašu audzēkņi, zvaniņu iešķindot, pavada skolēnus uz pēdējo oficiālo audzināšanas stundu. Šogad Pēdējais zvans novada skolās norisinājās 13. maijā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Pēdējā zvaniņa svētkos tradicionāli visus sveica direktore Laima Grebska, uzsverot to, ka šī ir svētku diena ar nedaudz skumju pieskaņu. Pēdējais zvans ir vienas dzīves noslēgums, bet sākums jaunam posmam – daudz atbildīgākam un nopietnākam.

Skolas pagalmā pulcējās visi klašu skolēni. Kā pirmie savu sveicienu 12. klasei veltīja 1. klase, kuriem skolas gaitas vēl tikai pašā sākumpunktā. Ar dziesmām un kopīgo rotaļu “Kas dārzā”, vidusskolēni atminējās savu bērnības laiku. Turpinājumā paldies vārdus direktorei, skolotāju kolektīvam, tehniskajiem darbiniekiem, savām audzinātājām teica 9. un 12. klase. Savus skolas biedrus sveica arī 8. un 11. klase.

Gan 9. klases, gan 12. klases skolēni ļoti aktīvi darbojās ārpušklašu pulciņos. Ar dažādiem priekšnesumiem, pateicības vārdiem un aicinājumu vēlreiz kopīgi laisties dejā vai dziesmā skolēnus sveica ansamblis, mazpulki, deju kolektīvs, skolēnu dome un estrādes ansamblis.

Mazzalves pamatskolas skolas pagalmā, zem ozola, pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji. Pirmklasnieki ar īpašu atbildības sajūtu skolasbiedru pulkā ieveda 9. klases audzēkņus. Vēlējumus turpmākajā dzīvē veltīja Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Iezvanot pēdējo zvanu 9. klases skolēniem, visi devās uz skolas kamīnzāli, lai baudītu svētku koncertu, kas bija sirsnīgs, asprātīgs un mīļš. Pēc koncerta skolas direktors katram 9. klases skolēnam dāvāja žetonus kā piederības zīmi savai skolai. Veiksmi eksāmenos vēlēja audzinātāja Silvija Ivanova.

Sproģu pamatskolā 9. klases skolēniem Zvaniņa svētkos nācās atcerēties to kā aizsākās viņu dzīves ceļš Sproģu pamatskolā. Atgriežoties visās iepriekšējās klasēs, skolēni veica dažādus uzdevumus. Dāvanā saņēma īpaši darinātas kāpnes, kuras simbolizē ceļu “pa karjeras kāpnēm”. Pašā augstākajā punktā – medaļa, kurā norādīts izlaiduma datums. Šīs ir tikai neliela dzīves posma karjeras kāpnes. Nākamās kāpnes vīsies daudz tālāk, atliek izdomāt ceļš  pa kuru iet.  

Veiksmi skolēniem atlikušajos eksāmenos un izdošanos, panākumus dzīvē!

 

Agnese Rutka

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1858478
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1514
128759
1858478

Sadarbība