Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (175)

7. aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Aizkraukles izglītības pārvaldes Vēstures metodiskās apvienības organizētais erudīcijas konkurss “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei” sadarbības novadu 6.-7. un 10.-11.klašu skolēniem. Šogad konkursā piedalījās 40 skolēni, pārstāvot Aizkraukles reģiona 6 izglītības iestādes: Aizkraukles novada vidusskola, Skrīveru Andreja Upīša vidusskola, Jaunjelgavas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, kā arī Daudzeses un Bebru pamatskola. Konkursa tēmas pamatskolas klasēm – Latvijas Valsts simboli un senlatviešu dievības, bet 10. – 11. klašu skolēniem - Latvijas Republikas prezidenti un Satversme. Darba ilgums - pusotra stunda.

6. – 7. klašu komandas risināja gan krustvārdu mīklu, gan mēģināja saskatīt senlatviešu zīmes un skaidroja būtiskākos tautas svētkus. Vidusskolas komandas parādīja savas zināšanas Satversmes satura un  prezidentu biogrāfiju pārzināšanā. Pēc uzdevumu veikšanas skolēni apmeklēja  Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”.

Rezultāti pamatskolas posmā: 1. vieta – “B-Sulas” no Aizkraukles novada vidusskolas, 2. vieta – “Zīļuki” no Daudzeses pamatskolas, 3. vieta – “Semikols” no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas.

Rezultāti vidusskolas posmā: 1. vieta – “Paļaujamies uz Pēteri” no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, 2. vieta – “Žubītes” no Aizkraukles novada vidusskolas, 3. vieta komandai “Fridrihštate” no Jaunjelgavas vidusskolas.

Norisinājās arī Kapteiņu konkurss. Sacensībā starp pamatskolas kapteiņiem vislabāko rezultātu ieguva Trīna Pavloviča no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas.

Lija Saldovere,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

vēstures skolotāja

 

23. martā 7 . – 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Sudraba namu, Okupācijas muzeju un uz Batutu parku. Skolotājas Silvija Lisovska un Anda Freimane bija izplānojušas ekskursiju, lai skolēni iegūtu zināšanas dažādās jomās – vizuālajā mākslā, vēsturē, latviešu valodā, sportā un karjeras izzināšanā.

Sudraba namā skolēni vēroja sudraba izstrādājumu piedāvājumu, domājot un iepazīstot rotkaļa un dizainera profesijas.

Okupācijas muzejā notika pieteiktā nodarbība par deportācijām, kurā bija iekļauts arī darbs grupās. Skolēni papildināja zināšanas par latviešu izsūtīšanu, aplūkoja dažādus priekšmetus, kuri tika atvesti no izsūtījuma. Lekcijas beigās skolēni prata izpildīt darba lapas, kuras viņi paši papildināja ar saviem stāstījumiem.

Batutu parku apmeklējām, jo tas ir jaunākais piedāvājums (parks tika atvērts decembrī). Skolēniem instruktors izskaidroja drošības noteikumus parkā, norādot, ja tie tiks pārkāpti, tad no parka teritorijas viņi tiks izraidīti. Tā bija laba sporta stunda, jo no parka skolēni iznāca slapji, tāpēc līdzi bija paņemtas maiņas drēbes un dvieļi. Tie noderēja!

Ko raksta paši skolēni par ekskursiju:

  • Man ļoti patika šī ekskursija, es labprāt brauktu otrreiz šādā ekskursijā.
  • Manuprāt, Okupācijas muzejā ekskursija bija nedaudz par garu, bet man tur patika.
  • Man patika, jo bija liela dažādība.
  • Es gan ieguvu kaut ko no jauna, gan kārtīgi izvingrojos.
  • Nekad nebiju iedomājusies, ka  ir tik liela sudraba  izstrādājumu dažādība.

 

Paldies šoferītim par vizināšanu un Mazzalves pagasta pārvaldei par transportu!

Silvija Lisovska un Anda Freimane

28.martā Neretas kultūras namā notika tradicionālais radošās pašizpausmes konkurss “Talantiņš”, kurā piedalījās 3-6 gadu veci Neretas novada bērni, kas pirms tam bija izturējuši priekšatlasi savos pagastos. Konkurss šogad notika ceturto reizi. Tā mērķis ir atklāt jaunus talantus un ļaut tiem radoši izpausties, stiprināt saites starp pirmsskolas izglītības iestādēm un bagātināt bērna emocionālo pasaules uztveri, popularizējot skatuves runas, dziesmas, mūzikas instrumentu spēles, dejas un kustības nozīmi.

 Mazie ķipari lielākoties bija izvēlējušies dziedāt, divas meitenes -  Anete Adrija Capa un Dārta Laumane - skaitīja dzejoli.  Anete Adrija drosmīgi un pārliecinoši deklamēja Jāzepa Osmaņa “Jaunos zābaciņus”, savukārt Dārta deklamēja Anitas Emses “Burtošanu”.  Konkursa jaunākā dalībniece, trīsgadniece Enija Lapiņa, dziedāja “Saulīti”, arī otra jaunākā dalībniece Vanesa Bidzāne bija izvēlējusies priecīgu dziesmiņu pavasarīgi gaišās noskaņās – “Dziesmiņu par pavasari”.

 Četru gadu veco bērnu grupu pārstāvēja Egita Narkeviča, kas bija pārvērtusies pelītē, un Annija Tihonova, kas nodziedāja ”Viena pati magonīte”.  Koša bija Annija Eļļuka, kas, tērpusies krāsainos zābaciņos un  lietussargu pār plecu, nodziedāja “Par krāsaino lietu”.

Piecu gadu veco dziedošo bērnu pulciņš bija plašāks – skanīgāko titulu nopelnīja Melānija Andersone, kas izpildīja dziesmu “Vējš”. Samanta Strumska skatītājus priecēja ar ‘’Savādo zīmuli”’, savu priekšnesumu ilustrējot ar lielu zīmēšanas rīku – dzeltenu zīmuli. Zane Dubinska un viņas mamma bija saskaņojušas pavasarīgi gaišus tērpus, un, mammas uz skatuves iedrošināta, nodziedāja dziesmiņu “Pavasara laikā”. Katrīna Tīna Dābola, kas konkursā saņēma "Draudzīgākās knīpas"  titulu, dziedāja "Drauga dziesmu". Savukārt Marks Lokess šogad bija vienīgais puisis, kas piedalījās konkursā. Viņš sanākušos priecēja ar “Kas kaitēja nedzīvot”.

Dziedošo sešgadnieku grupu pārstāvēja Elīna Koklevska ar dziesmiņu “Vai tā mana vaina bija” un meitene no kaimiņu pagasta Rites – Adrija Romulāne - , kas dziedāja “Par mākonīšiem”.

Madara Leite, Kitija Zvilna, Enija Mūrniece un Mija Mūrniece uzstājās kā draisku, kustīgu un dejojošu pelīšu grupa.

Elīna Beļinska no Viesītes mūzikas skolas konkursa dalībniekus priecēja, spēlējot gan klavieres, gan flautu. Meitene atskaņoja pasaulslaveno Mocarta “Rondo alla Turca” un Goseka “Tamburīnu”.  Tāpat uzstājās arī meiteņu hiphopa deju grupa no Lones Tautas nama, demonstrējot veiklību, lokanību un ritmiskumu.

Konkursa vērtētāji šogad bija SAC vadītāja Ina Riekstiņa,  kultūras un izglītības speciāliste Žanna Miezīte un bijusī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mūzikas skolotāja Anita Šolmane. Lai gan pirmsskolas vecuma bērnu konkursu vērtēja žūrija un katram piešķīra savu titulu, balstoties uz priekšnesuma raksturu un bērna personību, tomēr uzvarētāji konkursā bija visi – par uzdrīkstēšanos, drosmi un ieguldīto darbu.

Īpašs paldies skolotājiem, kas mazos dziedāt, dejot gribētājus sagatavoja, - Kristīnei Ozoliņai, Aijai Dārziņai, Ingai Davidānei, Aijai Kalnārei un Sarmītei Veigulei.

Uz tikšanos nākamajā – jubilejas -  “Talantiņā”, kas notiks nu jau piekto reizi!

 

 

Daiga Meldere

9. martā Skrīveru vidusskolā notika ekoskolu forums ‘’Ēd atbildīgi”. Tajā piedalījās Jumpravas, Lielvārdes un  Skrīveru vidusskolu, Aizkraukles ģimnāzijas un Mazzalves pamatskolas komandas. Forumu organizēja Skrīveru vidusskolas skolēni un skolotājas.

Pasākuma ievadā Vides fonda pārstāves Lāsmas Ozolas vizuāli atraktīvajā lekcijā uzzinājām, kā patērēt pārtiku atbildīgi. Savukārt, bioloģiskās saimniecības ‘’Ragāres’’ enerģiskais saimnieks Jānis Vaivars stāstīja, kā savā saimniecībā ražo bioloģisko pārtiku, izmantojot ne tikai paša audzētos augus, bet arī savas saimniecības teritorijā esošos savvaļas augu resursus.

Skolēni šajā pasākumā ne tikai sacentās erudīcijas konkursā, kuru bija sagatavojuši Skrīveru vidusskolas skolēni, bet arī apmeklēja interesantas radošās darbnīcas. Mazzalves skolēni piedalījās darbnīcā, kurā no dažādiem veselīgiem produktiem veidoja augsnes virskārtas modeli, pēc tam to prezentēja un tad ar gardu muti notiesāja un  izspēlēja arī Skrīveru vidusskolas skolnieču pašu izdomātu un izgatavotu interesantu vides spēli.

Pasākuma noslēgumā katrs tā dalībnieks varēja nogaršot Skrīveru lepnumu         -  konfektes ‘’Gotiņa” un vienā no darbnīcām pagatavoto zupu, kuru vārīja pēc Jāņa Vaivara receptes un no viņa saimniecībā saražotajiem produktiem - svaigiem un kaltētiem dārzeņiem, garšaugiem un ārstniecības augiem.

Mājupceļā nonācām pie atziņas, ka bija  vērts piedalīties, jo  pavadījām interesantu pēcpusdienu un  uzzinājām  jaunu informāciju.

Anda Freimane

15.martā Mazzalves pamatskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību telpās tika gaidīti ciemiņi no Vecumnieku un Iecavas novadiem, lai kopā visi piedalītos tradicionālajā pirmsskolas bērnu pasākumā Krāsu dienā. Šī gada tēma - "Ciemos pie upes".  Bērni varēja zīmēt, līmēt aplikācijas, locīt papīru, izmantot plastilīnu. Krāsu dienā piedalījās 34 bērni no Stelpes pamatskolas, Misas vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, PII "Cielaviņa", PII "Cielaviņa" Kurmenes filiāles, PII "Cālītis" un PII "Dārtija" no Iecavas novada, kā arī  no Mazzalves pamatskolas pirmsskolēni. Mazos mākslasmīļus pavadīja 17 pirmsskolas skolotājas.

Rītu sākām ar sasveicināšanos un īsu stāstījumu par Mazzalves pamatskolu un bērnudārza ēku. Tad bērni devās uz grupas telpām, lai radītu mākslas darbus. Darbam tika atvēlētas 60 minūtes. Savukārt skolotājas devās uz tikšanos ar pašu baronu Hānu, Zilo dāmu un muižas Raganu. Skolotājas pēc ciemošanās Ērberģes muižā ilgi nevarēja rimties jūsmot par runātīgo baronu Hānu (Elmārs Vectirāns), asprātīgo Raganu (Anita Vectirāne) un noslēpumaino Zilo dāmu (Zeltīte Odiņa).

Kad bērniņi bija beiguši savus darbiņus, tie ģērbās, lai dotos uz lielo skolu un baudītu Leģendu taku kopā ar muižas īpašajiem tēliem, ietu rotaļās.

Tad sākās pats grūtākais - katram bērna mākslas darbam tika piešķirta nominācija. Tās bija dažādas, piemēram, RADOŠĀKAIS,  AINAVISKĀKAIS, APJOMĪGĀKAIS u.tml. Katrs bērns saņēma zivtiņu, kurā bija nominācijas nosaukums, zīmuļkrāsas, grāmatzīme, saldumi. Bērnus pavadošajām skolotājām dāvinājām pildspalvu un blociņu ar Mazzalves pamatskolas logo, lai būtu atmiņa no viesošanās Mazzalvē Krāsu dienā. Pēc balvu saņemšanas kopīgs foto , tad  - cienāšanās. Pavāres bija pacentušās, un bērniem bija bumbieru "ezīši", mandarīnu "zivtiņas", ābolu dekori.

Pasākums bija tiešām krāsains. Patīkami, ka bērni nāca klāt un teica paldies vārdus. Ciemiņiem tika piedāvātas iespējas fotografēties pie makšķernieka, ko pie bērnudārza ēkas izveidoja Zilgma Raupa, un foto stendā, kurā bija attēlota zivs. Mans paldies Ramonai par pavasari vāzē, par saulīti rožu podiņā no Vecumniekiem, par dāvaniņām no Iecavas novada PII "Dārtijai", Sarmītei Samai par sadarbību. Sirsnīgs paldies atbalsta grupai -  Dzidrai Ivanovai, Zilgmai Raupai, Muižas tēliem, visiem, kuri palīdzēja!
                                                             

                                                               Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja

 Aija Dārziņa

Latvijas Orientēšanās federācija aicina skolas piedalīties grandiozākajās skolēnu orientēšanās sacensībās Latvijā –“ Latvijas Skolu orientēšanās kauss” –, kur četru posmu ietvaros tiks noskaidrots Vislatvijas labākās skolas tituls orientēšanās sportā.

Sacensības notiks četros posmos, no kuriem trīs būs reģionālie, bet viens – Vislatvijas posms. Pirmais 29. martā notiks Rīgā, Lucavsalā, turpinoties ar Kurzemes-Zemgales posmu Tērvetē 5. aprīlī un Vidzemes-Latgales posmu Lubānas novada Ezerniekos 12. aprīlī. Pusfināla un fināla posms, kur vienkopus tiksies arī labākie no reģioniem, notiks Jelgavā 19. aprīlī. 

Lai sacensībās piedalītos, skolu jāpārstāv vienai komandai, kuras sastāvā būtu vismaz trīs dalībnieki, tostarp vismaz viena meitene. Skolēni sacentīsies četrās dažādās vecuma grupās, veicot sprinta distances, kas viņus vedīs gan cauri pilsētu ielu līkločiem un ēku labirintiem, gan mežu. Skolu kopvērtējumā tiks vērtēti trīs labākie vienas skolas skolēnu (tajā skaitā vismaz vienas meitenes) rezultāti kvalifikācijas skrējienā. 

Šis “Latvijas Skolu orientēšanās kausam” būs otrais norises gads, un pagājušajā gadā tajā piedalījās vairāk nekā 700 skolēnu no 91 Latvijas skolas. Sacensību diena kļūs par īstu aktīvās atpūtas festivālu, jo bez orientēšanās būs arī citas izzinošas un aizraujošas nodarbes.

Galvenā balva labākajai skolai – SportIdent elektroniskās atzīmēšanās skolu komplekts. Savas balvas sagādājuši arī sacensību sponsori. Jāatgādina, ka 2016. gadā labākās skolas titulu orientēšanās sportā ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzija. Vai kādai skolai izdosies viņus pārspēt šogad?

Dalība sacensībās ir bezmaksas. Komandu piesaka skola (novadu un pilsētu vispārizglītojošās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas), reģistrējoties  vienu nedēļu līdz attiecīgajam sacensību posmam tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā.

Vairāk informācijas par sacensībām: http://skolukauss.lof.lv/.

Dzīvē notiek visādas lietas. Arī pie mums, Neretā, kaut kas tāds notika pirmo reizi, bet tikai citādāk, nekā to iedomājas daudzi citi.

10. martā notika Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases Žetonu vakars. Šogad savus žetonu gredzenus saņēma 14 skolēni un klases audzinātāja Egija Apiņa. Ļoti interesants apsveikums tika saņemts no 10. klases audzēkņiem, kas centās dot mums padomus, kā būt daudz stilīgākiem uz ceļa ar saviem automobiļiem.

Arī mēs dāvinājām savu apsveikumu visiem, kas bija ieradušies uz šo pasākumu. Viktorija ar Miku bija izveidojuši dzejas kompozīciju. Katrs skolēns skaitīja dzejoli, kurš atspoguļoja tieši viņa būtību. Šo dāvanu pasniedzām no visas sirds. Tāpat tika nodziedāta dziesma ar ļoti spēcīgiem vārdiem kā mudinājums ne tikai mums pašiem, bet arī citiem. Dziesmas vārdi bija arī mūsu Žetona vakara moto – “Tici tam, ka Tu vari! Nepadodies! Ja vari, tad dari!”

Protams, ar to jau nekas nebeidzās, var teikt – pats interesantākais sākās. Daudzu nedēļu garumā mēs, 12. klases skolēni, cīnījāmies ar lugas meklēšanu. Centāmies atrast tādu, kas parādītu mūsu būtību, taču beigās nonācām pie secinājuma, ka mēs esam tik unikāli, ka neviens nav spējīgs par mums uzrakstīt tik labi, cik labi mēs paši to varam. Tāpēc ķērāmies pie lietas un sākām rakstīt lugu.

Mūsuprāt, mēs bijām pirmie, kas uzrakstīja tik labu lugu - “Saimniece meklē vīru”- un tik labi spēja to parādīt uz skatuves! Šī luga bija veidota līdzīgi šovam “Saimnieks meklē sievu”.

Mūsu šova galvenā varone Elizabete Krievāne (Terēze Jakundoviča), centās sev atrast labu, skaistu, strādīgu un, pats galvenais, gādīgu vīru. No visdažādākajām Latvijas pusēm bija saradušies vīrieši, kas centās iekarot Elizabetes sirdi, bet daži no šova tika vai nu izbalsoti, vai dažādu iemeslu dēļ aizgāja paši. Piemēram, viens no vīriešiem bija precējies - mājās bija atstājis savu sievu Daci (Viktorija Jermakova), un pateicis, ka brauc haltūrā. Tas bija Jānis Priedītis (Sandis Gadišķis). Viņš diemžēl no šova jau aizgāja, pirms bija paspējis iepazīties ar Elizabeti. Tāpat tajā pašā dienā aizgāja datoriķis Ivars Pumpurs (Edgars Kampe), jo nebija, kur pieslēgt viņa datoru, lai viņš varētu turpināt spēlēt spēli. Nelaimes gadījums notika ar Arvīdu Vanagu (Gatis Urķis), kurš bija armijnieks. Viņš nabadziņš sajauca govi ar bulli un centās izslaukt bulli, tāpēc šovu diemžēl pameta ar zilu aci, jo saprata, ka negrib riskēt ar savu dzīvību, jo laukos var notikt viss. Nākamais, kurš pameta šovu, bija krievu bagātnieks Maksims Morozovs (Didzis Blūms), viņš vienkārši bija pārāk aizņemts un neiepatikās Elizabetei. Pēc visādiem notikumiem šovā palika 4 vīrieši – mammas puika Egīls (Mariss Balodis), modelis Aleksis (Mikus Saldovers), sportists Armands (Olafs Osītis) un mākslas vingrošanas piekritējs Matīss (Aivis Mūrnieks). Finālā varēja piedalīties tikai divi, tāpēc šie četri puiši saimniecei katrs sniedza vienu deju. Pēc dejām Elizabete atvadījās no Armanda un pēc tam - no Egīla, jo saprata, ka Egīla laiks pie sievas iziet vēl nav pienācis. Tā nu finālā tika Aleksis ar Matīsu.

Šie puiši finālā parādīja visiem, kas viņu sirdīm ir vistuvākais. Un Elizabeti visvairāk aizkustināja Matīss, līdz ar to viņš arī uzvarēja, BET….

Matīss neizrādījās tas, par ko mēs visi domājām, viņam sievietes nekad nebija interesējušas, tāpēc šī šova sezona beidzās ar nepatīkamiem pārsteigumiem: Elizabete palika viena ar saviem vecākiem Visvaldi (Ivo Klemka) un Birutu (Zane Kleva), kā arī draudzeni Santu (Kitija Lasmane).

Bet šova vadītāja Milda Bekasova (Līga Garbunova) apsolīja, ka būs arī nākamā sezona.

Paldies režisorei skolotājai Aijai Kalnārei! Paldies visiem, kas bija atnākuši un sekoja līdzi šiem raibajiem notikumiem!

 

Līga Garbunova un Aivis Mūrnieks,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

12. klases skolēni

8.marta rīts PII “Ziediņš” sākās satraukti priecīgi. Bērnudārza zālē uz krēsliem rindojās krāsaini priekšautiņi, uz galdiem mīklas ruļļi, miltu paka un pannas. Vecākās grupas bērni bērnudārza audzinātāju Ingas Zvilnas un Birutas Lodziņas, auklītes Birutas Jermušas, kā arī bērnudārza vadītājas Initas Jakovčikas vadībā pulcējās, lai ceptu smilšu cepumus, ko vēlāk pasniegt saviem vecākiem.

Veikli savilkuši baltas cepurītes galvā, bērni ķērās pie mīklas mīcīšanas, rullēšanas un cepumu formas veidošanas, darinot gan zivtiņas, gan sēnes, gan ziediņus un rūpīgi kārtojot savus veidojumus uz pannas.  Rosīgajā kņadā mazie ķipari uzzināja, no kādām sastāvdaļām top cepumu mīkla un paši dalījās stāstos, kā kopā ar vecākiem cepuši saldumus.

Savukārt pēcpusdienā audzinātājas un bērni gaidīja savus vecākus, vecvecākus un brāļus, māsas, lai kopīgi nosvinētu Pirmā desmitnieka svētkus, vienlaikus demonstrējot savas prasmes dzejoļu skaitīšanā un ciparu pazīšanā. Gan audzinātājas, gan bērni pasākumam bija ļoti rūpīgi gatavojušies. Zāles sienas bija izrotātas ar zīmējumiem, kuros redzami cipari, kas krāšņi uzzīmēti un izgriezti dažādās ģeometriskās formās. Vāzē koku plaukstošajos zaros iekārti  krāsaini cipari, kas pauž dažādas emocijas,  - galantais astotnieks ar taureni, domīgais vieninieks, četrinieks ar acenēm uz degungala, omulīgi rozā desmitnieks, vecišķais sešinieks, trijnieks jūrnieku noskaņās u.c.

Pirmā desmitnieka svētki tika veidoti kā savdabīga ciparu modes skate, kur uz improvizēta sarkana paklāja, kas dekorēts ar cipariem, katram bērnam bija iedalīta sava loma – ikviens pārstāvēja kādu no cipariem, dodoties pa paklāju un noskaitot atbilstošu dzejoli. Turklāt visi bērni bija parūpējušies par interesantu un atbilstošu vizuālo ietērpu, piemēram,  vieninieka lomas “pārstāve” uz skatuves iznāca ar lietussargu, kura spieķos šūpojās cipars 1, divnieka atveidotāja uz baltā džemperīša bija uzšuvusi dzeltenu skaitli, turklāt to saskaņojusi ar atbilstošām rokas un kāju lentēm, trijnieku kāda meitene  uz savas krāšņās sarkanās kleitas bija novietojusi kā sniegbaltu kabatu, septiņnieka pārstāvis parādījās kā mazs burvis melnā apmetnī un krāšņā mežģīņu žabo, sešinieka lomas atveidotāja uz skatuves iznāca baltā vestē ar sešiniekiem kā divām melnām acīm un  glamūru cepuri, kas rotāta ar ciparu u.c. Savukārt daļa mazo kā zirņi sabira debeszilos tērpos un krāsainās brillēs ar somiņu rokās.

  Ciparu svētkus krāšņoja bagātīgs daudzums dzejoļu un dziesmiņu, kas saistīti ar skaitļiem, - bērni atraktīvi izdejoja amerikāņu bērnu rotaļu “Pirkstiņi danco” par desmit pirkstiņiem, kas danco uz galvas, vēdera, deguna, ausīm u.c. , skaitīja Herberta  Dorbes mīlīgo dzejoli “Skaitļu rotaļa” par mammas, tēta un paša galvu un daudzus citus.

Pasākuma noslēgumā bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja Jolantas Albrehtas vadībā pagatavot kreppapīra puķes, nogaršot pašu rīta cēlienā ceptos smilšu cepumus un kopā ar audzinātājām fotogrāfijās atpazīt dažādas Neretā zināmas vietas.

Daiga Meldere

Jaunietis un mobilais tālrunis vai viedtālrunis – gandrīz neatņemama divsavienība. Ar šo ierīci ne vien iegūst informāciju, bet ar to sazinās, iespējams, dažs biežāk nekā klātienē. Ne velti mūsdienu jauniešiem arvien grūtāk nākas sarunāties citam ar citu. Vieglāk – uzrakstīt. Taču, kā skolēni paši atzīst, visbiežāk raksta, nedomājot par pareizrakstību.

Arvien vairāk latviešu valodas skolotājiem nākas domāt, kā dzimtās valodas prasmi un tās nozīmīgumu iemācīt skolēnam. Un te - interesantā un aizraujošā veidā skolēni tiek mudināti apgūt latviešu valodu ar izveidotu interaktīvu spēli jauniešiem „Valodas vingrotava”! Tajā sacensties var ne vien 5. – 12. klašu skolēni, bet arī citi valodas interesenti.

Spēli piedāvā „letonika.lv”. „Valodas vingrotavā” ir jautājumi par latviešu valodu un literatūru, par mūsdienu valodu un klasiku. Katrs mēnesis ir veltīts vienam autoram un viņa darbiem. Februāra spēle bija veltīta Vilim Plūdonim un viņa darbiem „Eža kažociņš”, „Atraitnes dēls” un „Salgales Mada loms”.

Interaktīvā spēle jauniešiem „Valodas vingrotava” norisināsies 3 kārtās. 1. kārta bija no 13. līdz 28. februārim. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni ar interesi un, neslēpšu, arī veselīgu sacensību garu iesaistījās spēlē. No sākuma to darījām latviešu valodas stundās (tas sākotnēji neaizņēma vairāk par 10 minūtēm, jo 10 uzdevumi jāveic 3 reizes), bet pēcāk skolēni „vingroja” mājās (tas kārtējais mājas darbs latviešu valodā). Par to, ka skolēni tiecās uz lielāku individuālo rezultātu, liecināja apskatāmais spēlētāju tops (sākumā varēja redzēt pirmos 200, beidzoties 1. kārtai, – pirmos 500 dalībniekus).

„Valodas vingrotavas” 1. kārtā, piedaloties 372 Latvijas skolām, mūsu skola ieguva 7. vietu, iegūstot 854,99 punktus.

Konkursa februāra kārtā piedalījās 1188 klases. „Valodas vingrotavā” ir arī klašu tops, no top 30 klasēm – 10. klase ierindojās 10. vietā, 7. klase - 17. vietā, 9. klase - 29. vietā!

Konkursa februāra kārtā piedalījās 4652 skolēni. Kā visātrākā un visgudrākā no mūsējiem ir Agnija Lazdiņa (10. klase) ar iegūtajiem 11,8 punktiem. Tas ir 3. labākais rezultāts! Ļoti tuvu Agnijas rezultātam ir Valters Duks un Kaspars Ozoliņš ar 11,78 punktiem. Arī viesskolniece Paula Amrei Heinz  ir ieguvusi 11,61 punktu, tas ir ievērojams rezultāts! 10. klasē konkursā iesaistījās visi 16 skolēni.

No 7. klases „vingrotājiem” veiksmīgākais ir Rauls Laučiškis ar savu labāko rezultātu 11,79; viņš spēlētāju topā ir 9. vietā! Rauls atzinās, ka visātrākais laiks 10 uzdevumu atbildēšanai ir bijis 20 sekundes! Vistuvāk klasesbiedram ar rezultātu 11,75 ir Santa Nikolajeva un Tīna Ziedāne un ar rezultātu 11,74 - Jēkabs Kalniņš, Marta Ragele un Samanta Cvetkova. Septītie „vingroja” visi.

Signe Budre (9. klase) ieguvusi savu labāko rezultātu – 11,74 punkti. Pārējie divi labākie 9. klases spēlētāji ir Kārlis Lejnieks (11,54 punkti) un Ingūna Dubovska (11,4 punkti). Arī devītie piedalījās visi.

No 8. klases rezultatīvākā „vingrotāja” ir Monta Apeināne ar savu vislabāko rezultātu – 11,66 punkti.

Arī tev no 13. marta un 13. aprīļa ir iespēja trenēties „Valodas vingrotavā”, jo mans labākais rezultāts nav nemaz tik slikts – 11,54. Rezultātu, protams, ietekmē arī interneta ātrums. Jābrīdina – konkursā uz balvām pretendē tikai skolēni.

Katru dienu 3 reizes izpildīt 10 uzdevumus – vismaz kādas minūtes dienā bagātinot sevi un uzlabojot savas zināšanas latviešu valodā un literatūrā, vēl

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Mazzalves pamatskola nominēta dalībai jaunā mācību satura aprobācijā

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija  ir atlasījusi 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās ar projekta atbalstu skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra realizētā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalīsies projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā. Seminārs pulcināja teju 200 dalībniekus, un šī bija pirmā reize, kad pilotskolu vadītāji sanāca vienkopus. Vienlaikus šis seminārs bija pirmais praktiskais solis tikko uzsāktajā divus gadus garajā posmā, kad skolās tiks rosināts meklēt jaunu pieeju un dažādot metodes, lai skolēniem palīdzētu  efektīvāk apgūt attiecīgās prasmes.

Līdzās informācijai par aprobācijas norisi un mācīšanas pieejas izmaiņām, dalībniekiem bija iespēja, piedaloties darbnīcās, praksē redzēt un piedzīvot t.s. caurviju pielietošanu darbībā jeb to integrāciju mācību procesā. Kā atzīmēja projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “pilotskolām projektā ir ļoti nozīmīga loma, vienām no pirmajām sistemātiski skolas līmenī plānojot un īstenojot mācīšanas pieejas maiņu. Aprobācijas mērķis - sadarbībā ar pilotskolu vadību un pedagogiem radīt labās prakses piemērus, kā skolās attīstīt un veidot skolotāju sadarbību, organizēt mācības, lai būtu vairāk iespēju veikt integrētus uzdevumus, darboties praktiski un mācoties saņemt tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz pilnveidot savas prasmes ilgtermiņā.” Ievadseminārs ir sākums aktīvam aprobācijas procesam, kurā līdz pat 2019.gada 30.maijam notiks intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām. Šajā laikā pilotskolu komandas piedalīsies mācībās gan klātienē, gan attālināti, regulāri tiksies savstarpēji skolā, lai kopīgi plānotu un īstenotu mācību darbu attiecīgās klašu grupas skolēniem, izmēģinot jaunas sadarbības, mācību darba organizācijas, skolēnu snieguma vērtēšanas formas, saņems individualizētu atbalstu no projekta komandas, sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura dokumentiem, metodiskajiem un mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides programmu kvalitāti, kā arī dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses piemēriem.

Mazzalves pamatskolā ir izveidotas 3 skolotāju komandas – pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas -, kuras veidos pozitīvo pieredzi valsts mērogā jaunai pieejai mācību procesam.

 

Žanna Miezīte

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3361212
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3023
90559
3361212

Sadarbība